Prilagoditev za slabovidne
Prilagoditev za dislektike
Erasmus+ Mladi v akcijiEvropska solidarnostna enotaInfo servis EurodeskSALTO SEE RC

Dogodki

Trenutno ni aktualnih objav.

E-novice

Želite biti sproti obveščeni o vseh naših aktivnostih, novostih in dogajanjih?

Naročite se na naše e-novice!

Akreditacije Erasmus na področju mladine - novost v programu

V okviru Ključnega ukrepa 1 (KU1) znotraj programa Erasmus+: Mladina (v nadaljevanju program) lahko organizacije pridobijo akreditacijo Erasmus na področju mladine (v nadaljevanju akreditacije).

POMEMBNO: Akreditacija ni pogoj za sodelovanje v programu.


Komu so namenjene akreditacije?

Akreditacije so namenjene tistim organizacijam, ki:

  • želijo vzpostaviti čezmejne oz. mednarodne izmenjave in sodelovanje,
  • načrtujejo redno izvajanje aktivnosti mednarodnih učnih mobilnosti mladih in osebja ter mednarodnih ali nacionalnih aktivnosti participacije mladih,
  • strateško načrtujejo povezovanje aktivnosti v KU1 s svojimi rednimi aktivnostmi.


Prednost pridobljene akreditacije

Pridobljena akreditacija omogoča poenostavljen dostop do možnosti financiranja za KU1 aktivnosti učne mobilnosti na področju mladine za čas veljavnosti akreditacije, to je do konca programa 2027. Organizacija z odobreno akreditacijo bo tako lahko zaprošala za sredstva v okviru posameznih vlog za t.i. akreditirane projekte, katerim bo namenjen en prijavni rok na leto. Prijavni obrazec je močno poenostavljen in bo hkrati omogočal fleksibilnost pri izvajanju aktivnosti. Pri tem je pomembno izpostaviti, da lahko na določanje višine sredstev za zaprošene akreditirane projekte vpliva tudi višina ocene same akreditacije.

V okviru odobrenih akreditiranih projektov bo organizacija lahko izvajala aktivnosti mladinskih izmenjav, mobilnosti mladinskih delavcev in aktivnosti udejstvovanja mladih*.
Organizacija s pridobljeno akreditacijo ne more prijavljati standardnih projektov KU1, lahko pa v njih sodeluje kot partner.


Pridobivanje akreditacije

Za akreditacijo lahko zaprosijo organizacije, ki imajo vsaj dve leti izkušenj z izvajanjem aktivnosti na področju mladine, pri tem predhodne izkušnje s programom Erasmus+ (2014-2020) niso obvezne. Prijavitelji morajo v akreditaciji opredeliti svoje dolgoročne cilje in načrt aktivnosti, ki jih nameravajo izvesti v posameznem letu v okviru programa, pričakovane koristi in pristop k vodenju projektov.

Organizacije bodo lahko za akreditacije zaprošale tekom celotnega programa. Prijave v okviru trenutnega razpisa bodo odprte do 31. 12. 2021. Organizacija lahko kadar koli v tem času odda prijavnico, saj sta ocenjevanje prijav in podeljevanje akreditacij stalen proces.

Prijavnico za akreditacijo Erasmus lahko najde na platformi Erasmus+ in Evropska solidarnostna enota.

*IZJEMA: Za leto 2021 in 2022 aktivnosti udejstvovanja mladih ne bo mogoče prijavljati in izvajati v okviru akreditacij.


Povezave in dokumenti za trenutni razpis za akreditacije
Javna objava razpisa za zbiranje predlogov iz Uradnega lista EU
Pravila za oddajo prijav
Priloga I - Standardi kakovosti Erasmus na področju mladine
Vodnik za ocenjevalce – akreditacije Erasmus na področju mladine

Z ogledom te spletne strani se strinjate z uporabo piškotkov.     V REDU       O piškotkih