Prilagoditev za slabovidne
Prilagoditev za dislektike
Erasmus+ Mladi v akcijiEvropska solidarnostna enotaInfo servis EurodeskSALTO SEE RC

Centralizirani razpisi

Nacionalne agencije smo zadolžene za izvajanje decentraliziranih ukrepov programa Erasmus+ na nacionalni ravni, medtem ko je na evropski ravni je za izvajanje centraliziranih ukrepov programa odgovorna Izvajalska agencija Evropske komisije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo (v nadaljevanju: Izvajalska agencija).

Izvajalska agencija je odgovorna za celotni življenjski cikel upravljanja teh projektov, od promocije Programa, analize vlog za nepovratna sredstva, spremljanja projektov na kraju samem do razširjanja rezultatov projekta in Programa. Odgovorna je tudi za objavo posebnih razpisov za zbiranje predlogov, povezanih z nekaterimi ukrepi Programa, ki niso zajeti v ta vodnik.

Posebni razpisi Izvajalske agencije

Aktualni razpisi Izvajalske agencije na področju mladine: 

Ključni ukrep 3 – podpora za reformo politik – sodelovanje s civilno družbo na področju mladih (EACEA/45/2019)

Cilj razpisa za zbiranje predlogov je zagotoviti strukturno pomoč, imenovano nepovratna sredstva za poslovanje, evropskim nevladnim organizacijam (ENVO) in vseevropskim mrežam, ki delujejo na področju mladih ter se zavzemajo za naslednje splošne cilje:

  • ozaveščanje o strategiji EU za mlade za obdobje 2019–2027, vključno z evropskimi cilji mladih;
    razvijanje, spodbujanje in podpiranje ukrepov za vključevanje, povezovanje in krepitev vloge mladih v duhu strategije EU za mlade;
  • povečevanje ozaveščenosti in sodelovanja mladih v ukrepih EU za mlade, vključno s programom Erasmus +, evropsko solidarnostno enoto in pobudo Discover EU;
  • povečevanje zavzetosti in sodelovanja mladinskih akterjev civilne družbe z javnimi organi pri izvajanju politik na področjih, ki so pomembna za mlade;
  • spodbujanje sodelovanja mladih zainteresiranih strani, tudi z izkoriščanjem potenciala digitalne komunikacije poleg drugih oblik sodelovanja;
  • spodbujanje vključevanja mladinske civilne družbe v razširjanje ukrepov politike in programov, vključno z rezultati in dobro prakso med svojimi člani ter drugod.

Na ta razpis se lahko prijavijo evropske nevladne organizacije (ENVO), ki delujejo na področju mladine, in vseevropske mreže (neformalna mreža).

Razpisna dokumentacije je objavljena na spletni strani izvršne agencije EACEA.

Rok za prijavo: 19. november 2019 ob 17:00 uri

Rezultati razpisov Izvajalske agencije

Rezultati vseh razpisov Izvajalske agencije so dostopni tukaj.

Z ogledom te spletne strani se strinjate z uporabo piškotkov.     V REDU       O piškotkih