Prilagoditev za slabovidne
Prilagoditev za dislektike
Erasmus+ Mladi v akcijiEvropska solidarnostna enotaInfo servis EurodeskSALTO SEE RC

Centralizirani razpisi

Nacionalne agencije smo zadolžene za izvajanje decentraliziranih ukrepov programa Erasmus+ na nacionalni ravni, medtem ko je na evropski ravni je za izvajanje centraliziranih ukrepov programa odgovorna Izvajalska agencija Evropske komisije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo (v nadaljevanju: Izvajalska agencija).

Izvajalska agencija je odgovorna za celotni življenjski cikel upravljanja teh projektov, od promocije Programa, analize vlog za nepovratna sredstva, spremljanja projektov na kraju samem do razširjanja rezultatov projekta in Programa. Odgovorna je tudi za objavo posebnih razpisov za zbiranje predlogov, povezanih z nekaterimi ukrepi Programa, ki niso zajeti v ta vodnik.

Ključni ukrep 2: Krepitev zmogljivosti na področju mladine (EAC/A03/2018)

Opis razpisa

Projekti krepitve zmogljivosti so mednarodni projekti sodelovanja na podlagi večstranskih partnerstev med organizacijami, ki so aktivne na področju mladine v državah Programa in partnerskih državah. Vključujejo lahko tudi organizacije s področja izobraževanja in usposabljanja ter drugih socialno-ekonomskih sektorjev.

Cilji projektov krepitve zmogljivosti na področju mladine so:

  • spodbujati sodelovanje in izmenjave na področju mladine med državami Programa in partnerskimi državami iz različnih regij sveta;
  • izboljšati kakovost in priznavanje mladinskega dela, neformalnega učenja in prostovoljstva v partnerskih državah ter okrepiti sinergije in dopolnjevanje teh aktivnosti s formalnimi sistemi izobraževanja, trgom dela in družbo;
  • pospeševati razvoj, preskušanje in uvajanje shem ter programov neformalne učne mobilnosti na regionalni ravni (tj. v različnih regijah sveta in med njimi);
  • spodbujati mednarodno neformalno učno mobilnost med državami Programa in partnerskimi državami, predvsem s ciljno usmerjenostjo v mlade z manj priložnostmi, da se izboljša raven kompetenc udeležencev in spodbuja aktivna udeležba v družbi.

Celovit opis projektov krepitve zmogljivosti si lahko preberete v Vodniku za prijavitelje po programu Erasmus+ (strani 179 - 195 v slovenski različici Vodnika).

Rok za prijavo

Rok za prijavo projektov je 24. januar 2019 do 12.00 ure. 

Dodatne informacije 

Podrobnejše informacije so na voljo na spletni strani Izvajalske agencije.

Pomembno obvestilo (16.1.2019)

Vse prijave, ki vključujejo prijaviteljsko ali partnersko organizacijo iz Srbije (okno ACPALA), lahko po ustvarjanju elektronskega obrazca prejmete obvestilo o napaki. Ne glede na to, izpolnite celotno prijavnico. Ko bo ta tehnična težava odpravljena, boste lahko vsebino iz elektronskega obrazca z napako prenesli v posodobljen elektronski obrazec. Če vaše partnerstvo vključuje srbsko organizacijo in ste ob ustvarjanju elektronskega obrazca prejeli obvestilo o napako, pošljite sporočilo na eacea-youth@ec.europa.eu.

Ključni ukrep 3: Podpora za reformo politik - Pobude za inovacije v politiki – Evropski v prihodnost usmerjeni projekti sodelovanja na področjih izobraževanja in usposabljanja (EACEA/36/2018):

Opis razpisa

V prihodnost usmerjeni projekti sodelovanja so obsežni projekti, katerih cilj je opredeliti, preskusiti, razviti ali oceniti inovativne pristope v politiki, ki bi bili splošno uporabljivi in bi lahko izboljšali sisteme na področju izobraževanja in usposabljanja.

Morali bi zagotoviti poglobljeno znanje o ciljnih skupinah, učenju, okoliščinah poučevanja ali usposabljanja ter učinkovitih metodologijah in orodjih za pomoč pri razvoju politik, pa tudi sklepne ugotovitve, pomembne za oblikovalce politik na področju izobraževanja in usposabljanja na vseh ravneh.

Te projekte morajo zato voditi in izvajati pomembni predstavniki deležnikov z dokazano odličnostjo in najsodobnejšim znanjem, sposobnostjo ustvarjanja inovacij ali doseganja sistemskega učinka s svojimi dejavnostmi in zmožnostjo, da postanejo gonilna sila pri pripravi programa politike na področju izobraževanja in usposabljanja.

Upravičeni prijavitelji

Upravičeni prijavitelji so javne in zasebne organizacije, ki delujejo na področju izobraževanja, usposabljanja in mladih, ali organizacije z drugih družbeno-gospodarskih področij, ki izvajajo medsektorske dejavnosti (npr. centri za priznavanje diplom, gospodarske zbornice, panožne organizacije, civilna družba in kulturne organizacije, mreže deležnikov, NVO, ministrstva za izobraževanje, izvajalci usposabljanj itd.).

Rok za prijavo

Rok za prijavo projektov je 19. marec 2019 do 12.00 ure

Dodatne informacije 

Podrobnejše informacije so na voljo na spletni strani Izvajalske agencije

Z ogledom te spletne strani se strinjate z uporabo piškotkov.     V REDU       O piškotkih