Prilagoditev za slabovidne
Prilagoditev za dislektike
Erasmus+ Mladi v akcijiEvropska solidarnostna enotaInfo servis EurodeskSALTO SEE RC

Bazen trenerjev (Pool of Trainers)

Izraz "trener" se tradicionalno uporablja za tiste, ki oblikujejo, usmerjajo in spremljajo učne procese posameznikov ali skupin. Na področju mladine trenerji oblikujejo in izvajajo izobraževalne aktivnosti, ki temeljijo na vrednotah in načelih mladinskega dela in neformalnega učenja ter ustvarjajo pogoje, ki spodbujajo individualni razvoj učečih se ter oblikujejo njhovo znanje, spretnosti, odnose in vrednote, pomembne v mladinskem delu.

Movit je v začetku leta 2015 oblikoval svoj bazen trenerjev, katerega namen je strukturiran pristop k delu s trenerji ter redno informiranje ter izpopolnjevanje njihovih kompetenc in znanj s področja (mednarodnega) trenerskega dela na področju mladine oz. mladinskega dela. 

Način dela se določa na letni ravni v posvetovanju z vsemi člani bazena, prav tako skupaj določamo prednostne teme in področja, ki jih je potrebno še dodatno podpreti z usposabljanji za trenerje in drugimi aktivnostmi. 

Poleg prispevka k izgradnji kompetenc trenerjev na področju mladine kot akterjev, ki pomembno prispevajo h kakovosti mladinskega dela na lokalni, nacionalni in mednarodni oz. evropski ravni, je naš namen tudi omogočiti trenerjem medsebojno učenje in izmenjavo izkušenj ter skrbeti za redno informiranje članov o temah, povezanih z razvojem programa Erasmus+: Mladi v akciji. 

Člani bazena z nami sodelujejo na naslednjih področjih:

1. Priprava in izvajanje nacionalnih in mednarodnih usposabljanj

Nacionalna agencija redno izvaja tematska usposabljanja, katerih namen je bodisi dvig kapacitet akterjev na področju mladinskega dela za uspešno izvajanje projektov v okviru mladinskega dela programa Erasmus+ bodisi spodbujanje vzpostavljanja mednarodnih partnerstev, prenosa dobrih praks in modelov na področju mladinskega dela in mladinske politike. Usposabljanja so tako namenjena bodisi novim in še neizkušenim ali pa tudi že izkušenim organizatorjem oz. vodjem projektov, mladinskim voditeljem, mentorjem in koordinatorjem projektov EVS ali drugim akterjem, povezanim s projekti E+: MVA. Usposabljanja organizira nacionalna agencija sama ali pa v sodelovanju z drugimi akterji na področju mladinskega dela pri nas ali s partnerskimi nacionalnimi agencijami iz drugih držav.

2. Priprava in izvajanje obveznih usposabljanj za prostovoljce EVS

Skladno z Vodnikom po programu Erasmus+ imajo vsi prostovoljci EVS pravico in odgovornost, da se udeležijo usposabljanj pred odhodom, med izvajanjem in po zaključku njihove aktivnosti EVS. Za zagotavljanje usposabljanj prostovoljcev EVS v Sloveniji je odgovorna Nacionalna agencija. Cilj tovrstnih usposabljanj je prispevati k dvigu kakovosti projektov EVS in vključujejo tako pošiljajočo, usklajevalno kot gostiteljsko organizacijo v Sloveniji ter zagotavljanje podpore, do katere so upravičeni prostovoljci in organizacije, vključeni v izvajanje projektov EVS. Vsebina usposabljanj EVS v Sloveniji je v skladu s predpisanimi minimalnimi standardi kakovosti za izvajanje kroga usposabljanj EVS s strani Evropske komisije. Dokument je na voljo tukaj.

Z ogledom te spletne strani se strinjate z uporabo piškotkov.     V REDU       O piškotkih