Prilagoditev za slabovidne
Prilagoditev za dislektike
Erasmus+ Mladi v akcijiEvropska solidarnostna enotaInfo servis EurodeskSALTO SEE RC

Priznanje Ključ do vidnosti prejel projekt Youth Wonderland

06.12.2016

Ena izmed ključnih faz v življenjskem ciklu projektov, ki se izvajajo s podporo programa Erasmus+: Mladi v akciji, je razširjanje in uporaba rezultatov. Sodelujoče organizacije obveščajo ciljne javnosti o rezultatih projekta, s tem pa razširjajo tudi učinek teh projektov in izboljšajo trajnost rezultatov projektov.

MOVIT, nacionalna agencija programa Erasmus+: Mladi v akciji, je področje razširjanja in uporabe rezultatov že leta 2015 uvrstila med prednostna področja, na katerih okrepljeno izvajamo aktivnosti za podporo in krepitev kompetenc upravičencev programa. Ena izmed takšnih aktivnosti je tudi podelitev priznanja Ključ do vidnosti projektu, ki je v letih 2015/16 s skrbno načrtovanimi aktivnostmi s skrbno načrtovanimi aktivnostmi dosegel nadpovprečne rezultate na področju vidnosti projekta. Prejemnika smo razglasili na zaključnem srečanju programa Erasmus+: Mladi v akciji 2016.

Kako je potekal izbor?

V izbor so bili uvrščeni vsi projekti, za katere je bilo oddano zaključno poročilo med 1. oktobrom 2015 in 1. oktobrom 2016.

Sam izbor je potekal v dveh krogih. V prvem krogu izbora je štiri članska komisija oblikovala ožji nabor projektov, katerih zaključno poročilo je bilo ocenjeno z najmanj 75 točkami (od 100 možnih točk), pri čemer je bila ocena projektnih učinkov in razširjanja rezultatov ocenjena z najmanj 25 točkami (od 30 možnih točk). Projekti, ki so ustrezali tem kriterijem so bili uvrščeni v drugi krog izbora.

V drugem krogu je komisija presojala projekte na podlagi sledečih kriterijev:

  • jasnost ciljev komuniciranja,
  • nabor ukrepov za merjenje učinkov projekta,
  • ali projekt jasno izkazuje učinke na udeležence, sodelujoče organizacije, lokalno okolje in druge ciljne skupine, 
  • kako je bilo pri izvajanju projekta poskrbljeno za vidnost programa Erasmus+: Mladi v akciji,
  • kakšni so dolgoročni učinki projekta na lokalno okolje, nacionalno raven in druge deležnike,
  • kako so bili i v aktivnosti razširjanja in uporabe učinkov vključeni vsi partnerji in udeleženci projekta.

Na koncu je komisija seznam projektov zožila na 5 najboljših. Projekti, ki so se uvrstili med nominirane projekte za priznanje »Ključ do vidnosti« so:

Mladinska izmenjava »Off the beaten Path« društva za trajnostni razvoj Terra Vera, ki se je osredotočila na obmejno učno - tematsko pot, ki se imenuje Uskoška pot. Tematska pot je predstavljala izhodišče raznolikim aktivnostim, vezanim na osnovno temo izmenjave: povečanje možnosti za zaposlitev in samozaposlitev mladih ter razvoj podjetniških idej na področju trajnostnega, doživljajskega turizma.

Mladinska izmenjava »Odpri se« društva Domačija pri Pr'Nebavc je mladim ponudila vpogled in izkušnjo v preprosto kulturo bivanja, izven njihovih obstoječih vzorcev, ter jim prikazala vse možnosti, ki jih ta ponuja. Preko raznolikih aktivnosti, metod in tehnik dela so mlade opolnomočili, da so ti sami sebe začutili kot ustvarjalni in aktivni posamezniki, ki se lahko uspešno spoprijemajo z izzivi življenja.

 Mladinska izmenjava »Youth Wonderland« Društva širjenja uporabnih znanj je nastala kot odgovor mladih na trenutno situacijo v Evropski uniji. Ta med mladimi beleži eno najnižjih podpor v svoji skoraj 60-letni zgodovini. Tekom celotnega projekta so mladi razvijali koncept in ureditev lastne države in pri tem spoznavali sisteme državnih ureditev, kako deluje EU in pomen aktivne participacije v družbi.

Usposabljanje mladinskih delavcev Real Youth in Action in Rural Areas Mladinskega centra Krško, ki je na študijskem obisku v Sloveniji gostil partnerske organizacije iz 9 držav, katerim je predstavil, kako se v Krškem soočajo s problematiko pomanjkanja mladinskih aktivnosti v bolj odročnih krajih, prenizke stopnje vključevanja mladih z manj priložnostmi na področju mladih ter mladinskega dela in skorajda ničelne stopnje povezovanja izobraževalnih, šolskih vsebin z metodami mladinskega dela.

Projekt evropske prostovoljske službe There's a World Outside Your Window Zavoda Mladinska Mreža MaMa, v katerem je skupina prostovoljcev zasnovala in izvedla EVS promocijsko akcijo, ki je temeljila na promociji mladinskega dela, mladinskih organizacij, mladinskih centrov in mladinskih centrov s hostli ter pomembnosti participacije mladih.

Priznanje »Ključ do vidnosti« za najboljši projekt na področju razširjanja in uporabe projektnih rezultatov je prejel projekt Youth Wonderland Društva za širjenje uporabnih znanj.

Projekt Youth Wonderland je udeležence mladinske izmenjave na zabaven in inovativen način popeljal v svet spoznavanja državne ureditve, delovanja Evropske unije in pomena aktivne participacije v družbi. Mladinska izmenjava je požela precej zanimanja v lokalnem, regionalnem in tudi nacionalnem okviru, kar dokazuje vrsta televizijskih prispevkov, tudi v Dnevniku TV Slovenija, objave v tiskanih medijih in udeležba na zaključni prireditvi izmenjave, ki se jo je udeležilo okrog 250 ljudi. Komunikacijske aktivnosti projekta pa se niso zaključile z izvedeno izmenjavo. Mladi iz vseh partnerskih organizacij so v obdobju 6 mesecev po izmenjavi izvedli 12 predstavitev projekta in njegovih rezultatov na različnih dogodkih, od večjih festivalov, na akademiji za mlade, kulturnih festivalih in univerzah. Vsi rezultati projekta so seveda objavljeni v Erasmus+ platformi za razširjanje teh. Potrebno je izpostaviti, da so bili mladi, ob podpori mladinskih voditeljev, zelo močno vpeti v vse aktivnosti projekta, tudi tiste, ki so namenjene za razširjanje in uporabo projektnih rezultatov. Slednjega, kot opažamo pri ocenjevanju poročil projektov, je še vedno premalo.

 

 


« Nazaj
Z ogledom te spletne strani se strinjate z uporabo piškotkov.     V REDU       O piškotkih