Prilagoditev za slabovidne
Prilagoditev za dislektike
Erasmus+ Mladi v akcijiInfo servis EurodeskSALTO SEE RCEvropska solidarnostna enota

Evropska solidarnostna enota v okviru programa Erasmus+: Mladi v akciji

15.03.2017

Vse prijavitelje projektov evropske prostovoljske službe obveščamo, da se bodo za projekte evropske solidarnostne enote od vključno 2. prijavnega roka v letu 2017 dalje šteli vsi projekti EVS, ki bodo trajali od 2 do 12 mesecev in bodo prostovoljce EVS izbirali iz spletne baze Evropske solidarnostne enote, ki od decembra 2016 deluje v okviru Evropskega mladinskega portala, ter to tudi navedli v prijavnem obrazcu za KU1 – EVS v razdelku o izboru in profilu udeležencev.

Prijavitelje spodbujamo, da se izbora udeležencev iz baze ESE poslužujejo v čim večji meri – tudi ko gre za že znane udeležence, in sicer tako, da se te spodbudi k vpisu v bazo ESE. Znotraj baze ESE je z marcem 2017 začelo delovati tudi orodje za povezovanje prostovoljcev in prostih mest, ki so jim na voljo (Placement Administration ans Support System), s pomočjo katerega bodo organizacije EVS lahko poiskale ustrezne prostovoljce za svoje projekte.

Ne glede na to, Nacionalna agencija še vedno spodbuja tudi prijavo projektov EVS, ki vključujejo mlade z manj priložnostmi in posebnimi potrebami, četudi so krajši od 2 mesecev.Ti zaradi zahtev ESE ne bodo obravnavani nič slabše, saj spodbujanje vključevanja mladih z manj priložnostmi in posebnimi potrebami v program še naprej ostaja tako prednostna usmeritev programa kot takega kot tudi slovenske Nacionalne agencije za mladinski del programa E+.

Evropska solidarnostna enota (ESE) je krovna pobuda Evropske komisije, katere namen je več mladim omogočiti sodelovanje v številnih solidarnostnih dejavnostih, bodisi s prostovoljstvom, bodisi s poklicnim delom, s ciljem izboljšanja trenutnih razmer po vsej Evropski uniji. ESE tako združuje dva med seboj dopolnjujoča se dela – prostovoljski in poklicni del - ki se bosta v praksi izvajala v okviru različnih evropskih programov. Prostovoljski del se bo tako izvajal predvsem v okviru evropske prostovoljske službe, ki je na ta račun v letu 2017 prejela tudi več sredstev.

Mladi bodo tako lahko sodelovali v še večjem številu različnih prostovoljskih dejavnosti in projektov, na primer na področjih, kot so izobraževanje, zdravstvo, socialno vključevanje in vključevanje na trg dela, pomoč pri preskrbi s hrano in drugimi potrebščinami, gradnja zavetišč, gradnja, obnova in upravljanje objektov, sprejemanje in vključevanje migrantov in beguncev, varstvo okolja in preprečevanje naravnih nesreč. Sodelovanje v shemi ESE ne bo koristilo samo mladim, temveč tudi nacionalnim in lokalnim organom, nevladnim organizacijam ter podjetjem pri njihovih prizadevanjih za premagovanje različnih izzivov in kriz. Sodelujoče organizacije bodo lahko uporabljale Evropsko solidarnostno enoto v korist državljanov in družbe kot celote.


« Nazaj
Z ogledom te spletne strani se strinjate z uporabo piškotkov.     V REDU       O piškotkih