Prilagoditev za slabovidne
Prilagoditev za dislektike
Erasmus+ Mladi v akcijiEvropska solidarnostna enotaInfo servis EurodeskSALTO SEE RC

Kako poteka spremljanje učnega procesa v projektih programa Erasmus+: Mladi v akciji?

02.12.2019

»Eden od udeležencev naših projektov nam je sporočil, da se je prijavil za delo v mladinskem klubu in ga tudi s pomočjo Youthpass diplome, ki jo je pridobil pri nas, tudi dobil.«
Predstavnik organizacije, ki je sodelovala v anketi


To je zapis primera dobre prakse uporabe potrdila Youthpass enega od upravičencev, ki so odgovorili na našo anketo o potrebah in primerih dobrih praks na področju spremljanja in beleženja učnih rezultatov, izvedeno letos med upravičenci programa Erasmus+: Mladi v akciji.

Anketni vprašalnik smo poslali na 543 naslovov upravičencev, odgovore pa dobili od 47 oseb, ki v organizacijah delujejo kot zakoniti zastopniki ali projektni vodje oziroma so v projektih Erasmus+ sodelovali v drugih vlogah (npr. mentor, koordinator ipd.). Na anketo so večinoma odgovorili predstavniki organizacij, ki imajo več izkušenj s projekti v programu, nekaj pa je bilo tudi takšnih, ki so do sedaj izvedli le en projekt.

Z vprašalnikom smo želeli raziskati, kako v organizacijah poteka spremljanje učnega procesa na splošno v aktivnostih, ki jih izvajajo, in specifično v projektih programa Erasmus+: Mladi v akciji.

Kako poteka spremljanje učnega procesa v organizacijah?

57 % anketirancev je odgovorilo, da imajo v organizaciji določeno osebo, ki skrbi za spremljanje učnega procesa mladih na njihovih aktivnostih.

»Koordinatorji prostovoljcev se trudimo, da smo s terenskimi delavci, ki so aktivni, v osebnem stiku. V namen spremljanja učnega procesa mladih, ki so vključeni v naše projekte in aktivnosti, izvajamo tudi mesečne sestanke, kjer se pogovorimo o opravljenem terenskem delu in posameznih situacijah, dogodkih (intervencijah), ki so se zgodili tekom dela. Na ta način se za vse, ki delajo na terenu, ponudi odprt prostor za pogovor, preokvirjanje pogledov na situacije, refleksijo dogajanja in možnost učenja.«
Lara Godec, Združenje DrogArt


Kdo pa skrbi za spremljanje učnega procesa v projektih Erasmus+: Mladi v akciji, če organizacija nima določene osebe, ki bi skrbela za to?
Anketiranci navajajo, da to vlogo prevzemajo različne osebe, največ pa jih je navedlo, da jo prevzamejo vodje projekta oziroma koordinatorji, nekoliko manj pa jih je navedlo, da to vlogo prevzemajo mentorji v projektih prostovoljstva ali udeleženci sami.

»V naši organizaciji prostovoljci izdelajo video v katerem jasno predstavijo svoje cilje pri projektu, hkrati pa si zastavijo tudi osebne cilje, ki jih želijo doseči tekom projekta. Skozi celotno mobilnost mentorica skrbi, da prostovoljci redno vnašajo pridobljeno znanje v Youthpass, na koncu pa si skupaj ogledamo video in potrdilo Youthpass, saj na ta način prostovoljci spoznajo, da jim je sodelovanje v projektu ESE prineslo ogromno novih izkušenj in znanj, ki jih morda ne bi prepoznali, če ne bi izpolnjevali Youthpass potrdila.«
Simon Kršinar, Javni zavod Sotočje Medvode


Ali organizacije v projektih programa Erasmus+: Mladi v akciji izdajajo potrdilo Youthpass?
97 % anketirancev je odgovorilo, da potrdilo Youthpass izdajo vedno ali občasno. Izmed teh jih 68 % navadno izda oba dela potrdila Youthpass, torej tudi del z opisom pridobljenih kompetenc.

Navedeni rezultati kažejo na primere dobrih praks organizacij pri spremljanju učnega procesa v različnih okvirih. Upravičenci v veliki meri že uporabljajo orodje Youthpass, na kar kažejo tudi statistični podatki o izdanih Youthpassih. Zavedamo pa se, da rezultatov ankete ne moremo posplošiti na vse organizacije in vse projekte, saj je v anketi sodeloval nizek delež upravičencev. Prav tako predvidevamo, da so se reševanja ankete lotili predvsem tisti, ki se tudi sicer bolj posvečajo temi učenja.

Vabimo vas, da si preberete še druge rezultate ankete in daljše opise primerov dobrih praks organizacij. Rezultate najdete TUKAJ.


« Nazaj
Z ogledom te spletne strani se strinjate z uporabo piškotkov.     V REDU       O piškotkih