Prilagoditev za slabovidne
Prilagoditev za dislektike
Erasmus+ MladinaEvropska solidarnostna enotaInfo servis EurodeskSALTO SEE RC

Katalog aktivnosti Europe Goes Local za občine v letu 2022

30.03.2022

Strateško partnerstvo Europe Goes Local deluje v članicah EU in sosednjih partnerskih državah ter izvaja  mednarodne in nacionalne aktivnosti v podporo razvoju mladinskega dela na lokalni ravni od leta 2016.  V Sloveniji je usmerjeno v podporo uslužbencem občin, ki so pristojni za področje mladine. Tudi v letu 2022 Movit s partnerji (Urad RS za mladino, Mladinski svet Slovenije, Mreža MaMa in občine Ljubljana, Brežice in Novo mesto) pripravlja vrsto dogodkov in podpornih mehanizmov,  ki lahko pomagajo do kakovostnega mladinskega dela in učinkovitih mladinskih politik ter s tem uspešnega bivanja mladih v občini. Podrobnosti in opis aktivnosti so na voljo v katalogu.

Aktivnosti so za občine v veliki večini brezplačne in financirane iz programov EU za mladino, prednostna ciljna skupina pa so uslužbenci, ki so na občinah pristojni za področje mladine.

Letos bodo na voljo naslednji sklopi aktivnosti:

1. Individualna podpora občinam – pilotna izvedba
Aktivnost je namenjena občinam, ki bodo opredelile specifične potrebe na področju mladinskega dela in mladinskih politik ter oblikovale jasne cilje, kaj želijo z individualno podporo v danem času doseči in bo trajala do junija 2023, glede na dinamiko in potrebe občine. Aktivnost je namenjena omejenemu številu občin, vsaka pa bo prejela podporo svetovalca ali svetovalke, ki jih bo spremljal/-a skozi obdobje in aktivnosti do začrtanih ciljev. Občine bodo za sodelovanje izbrali na podlagi razpisa, ki bo odprt do vključno 11. aprila 2022. Skupinsko spletno srečanje preko Zooma za vprašanja in odgovore pa bo 4. aprila 2022 od 12.00 do 12.45 na tej povezavi (prijave niso potrebne).  

2. Uvajanje orodja Logbook za spremljanje mladinskega dela na lokalni ravni
Orodje Logbook je mednarodno priznana platforma za spremljanje in beleženje ter komuniciranje učinkov mladinskega dela na lokalni ravni. V Sloveniji so ga začeli uvajati v letu 2018 in postaja vedno bolj razširjeno. Konec leta 2021 ga je uporabljalo osem občin, 27 mladinskih centrov in ena nacionalna mladinska organizacija, vstopa pa tudi v polje drugih nevladnih organizacij. Višina finančne participacije občine za uporabo orodja je odvisna od števila mladih prebivalcev. Za več informacij se lahko obrnete na Mrežo MaMa, ki združuje slovenske mladinske centre, koordinira uvajanje Logbooka in podpira uporabnike. Hkrati si lahko več o orodju Logbook ogledate v videu, o rezultatih letne evalvacije 2021 pa preberete prispevek. Pomemben del aktivnosti bo v letu 2022 namenjenih opolnomočenju uporabnikov Logbooka za razumevanje, interpretacijo in komuniciranje učinkov mladinskega dela.

3. Usposabljanja in srečanja
Usposabljanja in srečanja, tako nacionalna kot mednarodna, omogočajo pridobitev novih spoznanj in so predvsem priložnost za izmenjavo izkušenj in mreženje med občinskimi uslužbenci, ki so pristojni za področje mladine. Aktivnosti so za udeležence brezplačne ter se izvajajo in financirajo v skladu s pravili programov EU za mladino. Aktivnosti bodo razporejene čez vse leto in izvedene v živo, na daljavo ali kombinirano.

Izpostavljamo jih le nekaj:

  • Predstavitev programov EU za mladino občinam, 12. maj 2022, Ljubljana
  • Študijski obiski mladinskega dela: Hrvaška, Litva, Helsinki, april in maj 2022
  • 10. mednarodna konferenca mreže mest InterCity Youth, 27.–29. junij 2022, Ljubljana
  • ZAKAJ, KAJ, KDO in KAKO v mladinskem delu - usposabljanje za predstavnike občin o načelih in značilnostih mladinskega dela, jesen 2022
  • Mladost je norost, po občini skače, kjer je most – letna konferenca občin za področje mladine, jesen 2022

4. Občina na obisku – predstavitev dobrih praks  
Občine vabijo na obisk, na katerem bodo predstavile svoje dobre prakse. Z izborom tematik bomo nagovorili različne potrebe občin in vas povabili v raznolike in geografsko razpršene občine. Obisk bo obogaten s kratko delavnico/aktivnostjo, ki bo ponudila dodaten vpogled v tematiko in opolnomočila udeležene. Obiski bodo štirje, razporejeni čez leto, koordinirala pa jih bosta Mreža MaMa in Mladinski svet Slovenije.

Letos je podpiranje mladih in ustvarjanje navdihujočih zgodb z njimi še posebej aktualno, saj smo v evropskem letu mladih. Dogodki in aktivnosti, ki se dogajajo v tem okviru, so na voljo na Evropskem mladinskem portalu, lahko pa tudi sami vnesete dogodek, ki ga namenjate mladim. Prednostne usmeritve evropskega leta mladih so  medsektorsko sodelovanje, vključevanje mladih z manj priložnostmi, trajnostno delovanje in digitalizacija. Tudi lokalne skupnosti so povabljene, da sledijo usmeritvam in izkoristijo potencial leta.

Europe Goes Local v Sloveniji v 2021
Evropska listina o lokalnem mladinskem delu
Toolkit


« Nazaj
Z ogledom te spletne strani se strinjate z uporabo piškotkov.     V REDU       O piškotkih