Prilagoditev za slabovidne
Prilagoditev za dislektike
Erasmus+ MladinaEvropska solidarnostna enotaInfo servis EurodeskSALTO SEE RC

Poziv za prijavo prispevka za 3. evropsko konferenco Europe Goes Local

05.03.2019

Od 4. do 6. junija 2019 bo v Bruslju potekala tretja evropska konferenca strateškega partnerstva Europe Goes Local. Partnerstvo je bilo ustanovljeno leta 2016 kot pobuda 22 nacionalnih agencij programa Erasmus + in štirih partnerjev z evropske ravni (mreža InterCity Youth, mreža POYWE, Evropski mladinski forum in Partnerstva med EU in Svetom Evrope na področju mladine. Eden od pomembnih rezultatov triletnega izvajanja projekta je evropska mreža na področju mladinskega dela na lokalni ravni, preko katere v različnih mednarodnih aktivnostih strateškega partnerstva sodeluje več več kot 150 občin, lokalnih mladinskih nevladnih organizacij, krovnih organizacij  in posameznih strokovnjakov.

Na konferenci v Bruslju bo sodelovalo 200 akterjev mladinskega dela na lokalni ravni z namenom medsebojnega učenja, načrtovanja novih skupnih aktivnosti ter izmenjave stališč in pristopov glede uporabe Evropske listine o mladinskem delu na lokalni ravni pri razvoju kakovostnega mladinskega dela na lokalni ravni.

Drugi dan konference bo potekalo 8 vzporednih delavnic, na katerih bodo predstavljeni izbrani prispevki na temo dobrih praks (orodja, metodologije, sistemi in strukture ipd.) s področja (razvoja) kakovostnega mladinskega dela. Delavnice bodo izvedene tako, da bo na voljo 30 minut za predstavitev dobre prakse in 60 minut za razpravo z udeleženci, ki jo bodo vodili moderatorji.

Vsaka delavnica bo obravnavala enega od temeljnih načel kakovostnega mladinskega dela, ki so opredeljena tudi v Evropski listini o mladinskem delu na lokalni ravni, ki bo uradno potrjena prav na 3. evropski konferenci Europe Goes Local. Ta načela so:

NA PODROČJE PARTICIPACIJE:

Mladinsko delo je organizirano, načrtovano, pripravljeno, izvedeno in vrednoteno skupaj z mladimi.

NA PODROČJU VKLJUČEVANJA:

Mladinsko delo vsem mladim nudi enake možnosti in priložnosti ne glede na njihove osebne okoliščine in življenjski položaj.

NA PODROČJU JAVNIH POLITIK MLADINSKEGA DELA:

a) Mladinsko delo temelji na javni politiki, ki se razvija v sodelovanju z vsemi relevantnimi deležniki, ki imajo jasne opredeljene vloge ter so vključene v vse faze priprave in sprejema javnopolitičnega procesa.

b) Javne politike na področju mladinskega dela so jasno umeščene v mladinsko politiko na vseh ravneh, od lokalne do evropske.

PRI EVROPSKI DIMENZIJI V LOKALNEM MLADINSKEM DELU:

Organizacija in izvajanje lokalnega mladinskega dela je namenjeno spodbujanju in podpori mladim za sodelovanje v regionalnem, nacionalnem, evropskem in mednarodnem dogajanju in projektih.

PRI UČENJE V MLADINSKEM DELU:

Organizacija in praksa lokalnega mladinskega dela prepoznava, dokumentira in predstavlja rezultate neformalnega in priložnostnega učenje mladih ter podpira procese potrjevanja kompetenc pridobljenih v mladinskem delu.

PRI RAZVOJ KAKOVOSTI:

a) Razvoj kakovostnega mladinskega dela na lokalni ravni potrebuje celovit sistem za dokumentiranje in spremljanje rezultatov, pogojev in delovnih procesov mladinskega dela, ki se jih vrednoti z merljivimi kazalniki in cilji.

b) Razvoj kakovostnega mladinskega dela na lokalni ravni potrebuje sistem za stalni razvoj kompetenc mladinskih delavcev, ki temelji na jasnem kompetenčnem okviru in je prilagojen v skladu z analizo rezultatov izvajanja mladinskega dela in upošteva prednosti ter slabosti lokalnega okolja.

Vse zainteresirane posameznike in/ali organizacije, ki menite, da imate orodje, metodologijo, sistem ali drug primer dobre prakse s področja kakovostnega mladinskega dela in spada v tematike delavnic, kot so opredeljene zgoraj, vabimo, da izpolnite prijavni obrazec in prijavite predstavitev prispevka na eni od 8 delavnic, ki bodo potekale na 3. evropski konferenci EGL.

Prijavni obrazec posredujte koordinatorki strateškega partnerstva Europe Goes Local Judit Balogh na judit.balogh@jint.be.

Rok za prijavo: 15. marec 2019


« Nazaj
Z ogledom te spletne strani se strinjate z uporabo piškotkov.     V REDU       O piškotkih