Prilagoditev za slabovidne
Prilagoditev za dislektike
Erasmus+ Mladi v akcijiEvropska solidarnostna enotaInfo servis EurodeskSALTO SEE RC

Pridobite znak Evropskega leta kulturne dediščine

10.04.2018

Leta 2018 bomo vse leto praznovali raznoliko kulturno dediščino Evrope – na nacionalni, regionalni in lokalni ravni ter na ravni EU. Namen evropskega leta kulturne dediščine je čim več ljudi spodbuditi k odkrivanju in doživljanju kulturne dediščine Evrope ter okrepiti občutek pripadnosti skupnemu evropskemu prostoru. Slogan letošnjega leta je: Naša dediščina: kjer preteklost sreča prihodnost.

Leto bo priložnost za številne pobude in dogodke po vsej Evropi, ki bodo prebivalcem omogočili, da se aktivneje približajo kulturni dediščini. Kulturna dediščina oblikuje našo identiteto in vsakdanje življenje. Navzoča je v evropskih mestih, pokrajini in arheoloških najdiščih. Ne najdemo je samo v literaturi, umetnosti in predmetih, temveč tudi v obrtnih spretnostih, ki so nam jih predali naši predniki, v zgodbah za otroke, v skupnih obedih in filmih, ki jih gledamo in v katerih se prepoznamo.

Zakaj kulturna dediščina?

Kulturna dediščina je pomembna za posameznike, skupnost in družbo. Treba jo je ohranjati in jo prenašati na prihodnje generacije. Mogoče menite, da je dediščina stvar preteklosti oziroma da je nekaj statičnega, vendar se dejansko razvija z našim udejstvovanjem. Naša dediščina ima tudi pomembno vlogo pri oblikovanju prihodnosti Evrope.

Kulturna dediščina se odraža v različnih oblikah. Lahko je:

  • snovna – denimo stavbe, spomeniki, artefakti, oblačila, umetniška dela, knjige, stroji, zgodovinska mesta, arheološka najdišča;
  • nesnovna – prakse, predstavitve, izrazi, znanja, veščine – in povezani instrumenti, predmeti in kulturni prostori –, ki jih ljudje vrednotijo. Vključuje tudi jezik in ustno izročilo, uprizoritvene umetnosti, družbene običaje in tradicionalne obrti;
  • naravna – pokrajina, živalske in rastlinske vrste;
  • digitalna – viri, ustvarjeni v digitalni obliki (na primer digitalna umetnost ali animacija) ali digitalizirani zaradi njihovega ohranjanja (vključno z besedili, slikami, videoposnetki, zapisi).

Če cenimo našo kulturno dediščino, se zavedamo naše raznolikosti in vzpostavimo medkulturni dialog o vsem, kar nam je skupno. Kako lahko torej obogatimo naše življenje, če ne ravno s stikom z nečim, kar tako globoko opredeli našo istovetnost? Kulturne dediščine ne smemo prepustiti razpadu, propadu ali uničenju. Zato si v letu 2018 prizadevamo najti načine, da poudarimo njen pomen in jo ohranjamo.

Evropsko leto kulturne dediščine in program Erasmus+: Mladi v akciji 

Evropsko leto je odlična priložnost, da se poveča prepoznavnost projektov Erasmus+: Mladi v akciji in pobud, ki se osredotočajo na evropsko kulturno dediščino. Vez med celoletnim obeleževanjem evropske kulturne dediščine in projekti našega programa je znak evropskega leta kulturne dediščine 2018. Z uporabo znaka evropskega leta kulturne dediščine lahko podprete to celoletno praznovanje in okrepite vidnost vašega projekta in njegovih rezultatov!

Kdo lahko zaprosi za znak?

Vsi upravičenci, ki izvajajo ali bodo izvajali projekte, ki prispevajo k doseganju enega ali več ciljev Evropskega leta kulturne dediščine (strani 5–6), v okviru programa Erasmus+: Mladi v akciji v letu 2018. 

Izpolnjujete pogoj za pridobitev znaka? Zaprosite za znak in sodelujte!

Kaj pridobite z znakom? 

Možnost uporabe celostne grafične podobe Evropskega leta kulturne dediščine v projektnih aktivnostih in promocija projekta v okviru različnih aktivnosti, ki bodo potekalo skozi celo leto. 


« Nazaj
Z ogledom te spletne strani se strinjate z uporabo piškotkov.     V REDU       O piškotkih