Prilagoditev za slabovidne
Prilagoditev za dislektike
Erasmus+ Mladi v akcijiEvropska solidarnostna enotaInfo servis EurodeskSALTO SEE RC

Priznanje Ključ do participacije je prejel projekt Connect Slovenia

10.12.2018
Priznanje programa Erasmus+: Mladi v akciji Ključ do participacije je prejel projekt Zveze, zavod za razvoj Waldorskih šol in vrtcev Slovenije z naslovom Connect Slovenia.

Lansko leto smo nagrajevali projekte z odličnimi učinki na posameznike, organizacije in lokalna, regionalna ali nacionalna okolja ter na sistemsko raven. Letos smo v ospredje postavili spodbujanje aktivne participacije mladih, ki je tudi ena od naših strateških vsebinskih usmeritev do leta 2020, ki jih zasledujemo pri izvajanju programa Erasmus+: Mladi v akciji. 

To pomeni, da v tem obdobju še bolj intenzivno izvajamo aktivnosti za podporo in krepitev aktivne participacije na vseh ravneh – s podpornimi aktivnostmi za upravičence, s spodbujanjem teme na naših delavnicah, letos smo tematiki namenili eno številko naše revije Mladje, hkrati pa naše prijavitelje in upravičence ves čas opozarjamo, da je participacija mladih tista, ki je v programu in projektih ključna. 

Na letošnjem zaključnem srečanju, ki je potekalo 7. decembra 2018, smo zato podelili »Ključ do participacije«, ki ga je prejel projekt, ki je najbolje zasledoval načela aktivne participacije in sicer, da so mladi sodelovali pri projektu od začetka do konca, in sicer pri sami pripravi in prijavi projekta, njegovi izvedbi in končni evalvaciji.

V ožji izbor smo uvrstili 4 projekte, katerih zaključno poročilo je bilo oddano med 1. oktobrom 2017 in 1. oktobrom 2018 in je doseglo več kot 85 točk ter so imeli aktivno participacijo kot eno izmed ključnih prioritet. Priznanje sta podelila minister za izobraževanje, znanost in šport dr. Jernej Pikalo in direktor nacionalne agencije Movit Uroš Skrinar.

Priznanje Ključ do participacije je prejel projekt Zveze, zavod za razvoj Waldorskih šol in vrtcev Slovenije z naslovom Connect Slovenia.

Da bi mladi lahko vstopili v svet in postali aktivni pobudniki sprememb, potrebujejo pozitivne zglede in namige kako se je mogoče lotiti nekega problema. Na mladinsko zmenjavo so se udeleženci, dijaki in dijakinje iz Belgije, Češke, Romunije in Slovenije, stari od 15 do 19 let, pripravljali celo leto. Iz lastne ideje, lastnega oblikovanja projekta in prijavnice so kreirali projekte, ki so jih predstavili tako v svojem kraju, kakor tudi na izmenjavi v Ljubljani ter bili aktivni znotraj svojega okolja. Ti projekti so zajemali področja socialnega ozaveščanja, skrbi za okolje in izražanja preko umetnosti. V času izmenjave, t.i. Connect tedna, so drugim dijakom v sklopu jutranjih razprav in delavnic ter pogovornih skupin predstavili aktualne dogodke, ki se dogajajo po svetu in jih seznanili z možnostmi, ki jih ponuja svet po srednji šoli, ter jim pokazali, da je lahko vsakdo sprememba, ki jo želi videti v svetu.

Strokovna komisija je izbor utemeljila s tem, da so celoten projekt pripravili in izpeljali mladi ob mentorski pomoči, projekt pa kot takšen predstavlja »šolski primer”, kako si predstavljamo aktivno participacijo mladih in njihovo vključenost v vse faze projekta. Prav tako je imel projekt izjemen učinek, tako na mlade, ki so izmenjavo pripravljali, kot tudi na druge sodelujoče in lokalne skupnosti, v katerih je bil projekt izveden. 

Nominiranci za priznanje »Ključ do participacije« so bili še:

Projekt Slovenske filantropije: Skupaj zmoremo!  

Živeti v medkulturni skupnosti, ustvarjati, spletati prijateljstva ter se drug od drugega učiti. Na mednarodni mladinski izmenjavi »Skupaj zmoremo!« je skupina 26 mladih in 8 mladinskih voditeljev iz Slovenije, Hrvaške in Nemčije preživela 12 dni. Med udeleženci so bili tudi mladi begunci. Izmenjava je bila načrtovana na način, ki je omogočil varen in ustvarjalen prostor vsem udeležencem. Vrh izmenjave so dosegli v sklopu medkulturne prireditve, ki so jo izpeljali v Logatcu in nanjo povabili krajane ter prebivalce azilnega doma. V okviru prireditve so mladi v različnih točkah predstavili svoje spretnosti, nato pa povabili obiskovalce, med katerimi je bilo veliko otrok in družin, da se jim pridružijo pri ustvarjanju in igranju. 

Projekt je bil v ožji izbor uvrščen, ker so bili mladi vključeni v pripravo in izvedbo celotnega projekta. Vključili so tudi mlade begunce, ki potrebujejo še dodatno spodbudo za aktivno participacijo in s tem dokazali, da se da ustvariti varen prostor in  hkrati spodbujati informiranje in vključevanje ranljivih skupin mladih. 

Projekt Centra za mlade Domžale: Goodbye, intolerance! Hello, respect & Acceptance!

Zaradi naraščajoče nestrpnosti v družbi so se partnerji iz Slovenije, Estonije, Turčije in Španije odločili za pripravo projekta Goodbye, intolerance! Hello, respect and acceptance! Projekt je bil sestavljen iz treh delov: treninga za mladinske delavce, lokalnih akcij za mlade in mladinske izmenjave. Na treningu za mladinske delavce so razvili metode za ulično delo z mladimi, ki so jih mladinski delavci uporabili v lokalnih akcijah. Udeleženci teh akcij so se nato udeležili mladinske izmenjave, kjer so s sovrstniki razpravljali o svojih izkušnjah in razmerah v svoji državi. Na treningu mladinskih delavcev so udeleženci pripravili tudi foto razstavo – v fotografske objektive so ujeli simbole nestrpnosti v Domžalah ter ulično akcijo, ki je potekala na prvi šolski dan. 

Projekt je bil v ožji izbor uvrščen, ker odlično poudarja pomembnost vključenosti in aktivne participacije v lokalnem okolju, hkrati pa deluje na področju preprečevanja sovražnega govora. Z uličnimi akcijami so dokazali, da se spremembe lahko dosežejo na vsakem koraku, če le imaš pravi pristop k temu. Projekt so nadgradili tudi s fotografsko razstavo, ki je opozarjala na nestrpnost v Domžalah, povezali pa so se tudi z lokalno osnovno šolo. 

Projekt Leeway Collective, zavoda za promocijo in varovanje vodnih ekosistemov: Wild river camp

Namen projekta je bil okrepiti glas mladih in jih spodbuditi k aktivnemu vključevanju v programe in politike varovanja vodnih virov. Mlade so povezali in jim dali znanje in možnost za izmenjavo mnenj s predstavniki politike, administrativnih teles in civilne družbe. Ena izmed poglavitnih nalog srečanja je bila pokazati mladim, da je dialog z odločevalci mogoč in zaželen. Organizirali so kamp, s fokusom na povezovanju mladih in odločevalcev na temo voda in njihovega varstva. Posebnost njihovega pristopa je, da mlade že v pripravljalni fazi izobražujejo in spodbujajo pri pripravi dialoga z odločevalci na lokalnem nivoju v njihovi državi. 

Projekt je bil v ožji izbor uvrščen, ker gre za unikatno vrsto strukturiranega dialoga v slovenskem prostoru, ki je mlade vključeval od začetka do konca, hkrati pa naslavlja temo ohranjanja okolja, ki je zelo pomembna, pa se o njej seveda premalo govori. Veliko dodano vrednost predstavlja tudi Youth manifesto for wild rivers, ki je bil končni produkt projekta.

Čestitamo Zvezi, zavodu za razvoj Waldorfskih šol in vrtcev Slovenije, za priznanja Ključ do participacije in vsem ostalim nominirancem za uvrstitev v ožji izbor. Na koncu so odločale malenkosti. Veseli smo, da je izbor zmagovalnega projekta vsako leto težji, kar kaže na stalno rast kakovosti projektov, ki jih upravičenci izvajajo s podporo programa Erasmus+: Mladi v akciji. 


« Nazaj
Z ogledom te spletne strani se strinjate z uporabo piškotkov.     V REDU       O piškotkih