Prilagoditev za slabovidne
Prilagoditev za dislektike
Erasmus+ Mladi v akcijiEvropska solidarnostna enotaInfo servis EurodeskSALTO SEE RC

Pogosta vprašanja in odgovori pred prijavo projektov v program Erasmus+: Mladi v akciji

SPLOŠNO

V katerem ukrepu lahko prijavim nacionalno mladinsko pobudo?
Ali so nacionalni projekti še mogoči?
Ali lahko angleško različico prijavnega obrazca izpolnjujemo v slovenskem jeziku?
Kako izmeriti razdalje med kraji, da bomo zaprosili za ustrezen prispevek za potne stroške?
Kaj so dragi potni stroški in kako jih navedemo v prijavnici?
Katere projekte naj navedemo v odgovoru na vprašanje glede sodelovanja naše organizacija v projektih, ki so bili sofinanciran s strani Evropske unije, v zadnjih treh letih?

PRIDOBITEV IDENTIFIKACIJSKO ŠTEVILKO ORGANIZACIJE (OID)

Kateri obrazec za pravno osebo naj izberemo, če smo registrirani kot društvo?
Ali lahko tudi neformalna skupina mladih pridobi identifikacijsko številko organizacije (OID)?

TEHNIČNE TEŽAVE S PRIJAVNIM OBRAZCEM

Število prilog, ki jih želimo priložiti, je preveliko.
Priložene priloge presegajo dovoljeno velikost in prijavnega obrazca ne moremo oddati.
Prijavnice nam na računalniku ne odpre.
Kaj moramo navesti v razdelek Activity title/Naslov aktivnosti?
Katero vrsto aktivnosti naj izberemo, če v projektu sodelujejo tudi partnerske države?
V proračunu prijavnica ne izračuna zneskov.
Prijavnica nam javlja, da imamo pri mladinski izmenjavi premalo udeležencev. Zakaj, če pa jih imamo preko 16?
Kadarkoli odpremo prijavnico, nam izgine že napisano besedilo v določenem razdelku.
Iz prijavnice ne moremo prenesti častne izjave ali urnika. Gumb melje v prazno / gumba sploh ni.
Pri poskusu oddaje projekta sistem javi napako ERR-01 (ali kakšno drugo številko).

KLJUČNI UKREP 1
Ali lahko v istem obrazcu prijavimo dve aktivnosti (npr. mladinsko izmenjavo in usposabljanje)?
Ali lahko projekt prijavijo tudi organizacije iz sosedskih partnerskih držav?
Kaj spada pod stroške za vizo?
Ali je potrebno potne stroške udeležencev dokazovati?
Zakaj nam pri izračunu organizacijske podpore prijavni obrazec obračuna le 17€ na udeleženca na dan, če je Vodniku programa Erasmus+ ta znesek 34€?
Kam in kako naj opredelimo stroške za posebne potrebe?

Mladinske izmenjave

Kaj je pripravljalni obisk?
Kje zabeležimo stroške pripravljalnega obiska?
Kako naj opredelimo število dni aktivnosti in dneve potovanja?
Ali je možna prijava projekta brez organizacije?
Ali lahko mladinska izmenjava poteka izven države prijavitelja?  

Mobilnost mladinskih delavcev
Kaj je razlika med študijskim obiskom in izobraževalnim obiskom na delovnem mestu?
Kako naj izpolnimo tabelo opredelimo število dni aktivnosti in dneve potovanja? 

KLJUČNI UKREP 2
Kdo so upravičeni prijavitelji v tem ukrepu?
Kaj je transnacionalna mladinska pobuda?
Izvedli bomo raziskavo in pripravili publikacijo. Ali to spada pod intelektualni rezultat? 
Kaj je multiplikacijski dogodek?
Kaj šteje kot intelektualni rezultat?
Kdo lahko sodeluje pri pripravi intelektualnih rezultatov?
Kje lahko najdem časovni razpored poteka projekta v prijavnici Strateška partnerstva na področju mladine (KA205)?

Kako izmeriti razdalje med kraji, da bomo zaprosili za ustrezen prispevek za potne stroške?

Za preračunavanje razdalj za potne stroške uporabite Kalkulator razdalj Evropske komisije.

Ali so nacionalni projekti še mogoči?

Edina možnost za projekte brez sodelovanja partnerjev iz drugih držav je v Ključnem ukrepu 3, v katerem se lahko za sprejem potegujejo projekti dialoga med mladimi in odločevalci oz. oblikovalci politik na lokalni ali državni ravni. To so projekti, v katerih je omogočeno oblikovanje lastnih mnenj mladih do posameznih vprašanj iz aktualnega dnevnega reda lokalnih ali nacionalnih oblasti, ki so pereča tudi za mlade oziroma njihovo integracijo v družbo ter je omogočen dialog s strokovnjaki ter odločevalci o teh vprašanjih, na primer z upravnimi delavci v občinskih upravah, svetniki v občinskem svetu ali z županom.

SPLOŠNO

V katerem ukrepu lahko prijavim nacionalno mladinsko pobudo?

Novi program ne omogoča več podpore za možnosti, ki smo jih v programu Mladi v akciji 2007–2013 poznali kot nacionalno mladinsko pobudo. Možno pa je predlagati projekt transnacionalne mladinske pobude, in sicer v Ključnem ukrepu 2 - Strateška partnerstva na področju mladine, kjer morata partnerstvo sestavljati vsaj dve neformalni skupini mladih.

V programu Evropska solidarnostna enota je možna prijava solidarnostnih projektov, ki potekajo v državi prijavitelja, za katere dajo pobudo, jih razvijejo in jih izvedejo mladi sami, brez mednarodnih partnerjev.

Ali lahko angleško različico prijavnega obrazca izpolnjujemo v slovenskem jeziku?

Da, prijavni obrazec je lahko angleški, a mora biti kljub temu izpolnjen v slovenskem jeziku. V angleškem jeziku lahko po potrebi pustite le opise partnerjev ter urnik.

Kaj so dragi potni stroški in kako jih navedemo v prijavnici?

Drage potne stroške lahko navedete v primeru, kadar strošek na enoto za določen pas razdalje pokrije manj kot 75% vseh stroškov za pot posameznega udeleženca. V takem primeru pri pasu razdalje izberite vrednost, ki bo pokazala 0,00 EUR dotacije, znesek stroškov za pot pa navedite v razdelek za drage potne stroške. Upravičeni ste do povračila 80 % dejanskega zneska.

Katere projekte naj navedemo v odgovoru na vprašanje glede sodelovanja naše organizacija v projektih, ki so bili sofinanciran s strani Evropske unije, v zadnjih treh letih?

Vprašanje je namenjeno identifikaciji tveganj za dvojno financiranje organizacij. V primeru, da vam zmanjka prostora za navedbo vseh projektov v prijavnici, imajo pri navanju prednost projekti, ki še niso zaključeni oz. so v teku.

PRIDOBITEV IDENTIFIKACIJSKE ŠTEVILKE ORGANIZACIJE (OID)

Kateri obrazec za pravno osebo naj izberemo, če smo registrirani kot društvo?

Predstavniki društev morajo izpolniti obrazec za podjetja v zasebni lasti.

Ali lahko tudi neformalna skupina mladih pridobi identifikacijsko številko organizacije (OID)?

Da. V primeru neformalne skupine mladih eden izmen njih prevzame vlogo vodje skupine in se na platformi Erasmus+ in Evropska solidarnostna enota registrira kot 'Natural person', namesto zahtevanih prilog pa priloži le kopijo svojega osebnega dokumenta.

TEHNIČNE TEŽAVE S PRIJAVNIM OBRAZCEM

Število prilog, ki jih želimo priložiti, je preveliko.

Pooblastilna/mandatna pisma skenirajte tako, da bodo vsa v isti datoteki. Na tak način boste zmanjšali število prilog.

Priložene priloge presegajo dovoljeno velikost in prijavnega obrazca ne moremo oddati.

Dokumente skenirajte v manjši ločljivosti, v primeru velikega števila partnerjev lahko tudi tako majhni, da bo komajda berljivo. Pripnite jih v prijavni obrazec, ga oddajte, nato pa te priloge do poteka prijavnega roka pošljite tudi na info@movit.si, v sporočilu pa pojasnite nastalo situacijo.

Kaj moramo navesti v razdelek Activity title/Naslov aktivnosti?

Vsako aktivnost lahko poimenujete kot želite. Ta razdelek je koristen v primeru prijavljanja več aktivnosti znotraj enega projekta, namenjen pa je vašemu lažjemu sledenju aktivnosti.

Katero vrsto aktivnosti naj izberemo, če v projektu sodelujejo tudi partnerske države?

Vse organizacije navedite v eno aktivnost, če prijavljate le eno aktivnost, ne glede na to, ali so iz programskih ali partnerskih držav. Če sodelujejo le programske države, potem za aktivnost označite, da gre npr. za Mladinske izmenjave – programske države, če pa je kateri od partnerjev iz partnerskih držav, pa za celotno aktivnost izberite Mladinske izmenjave – partnerske države. Enako velja za mobilnost mladinskih delavcev.

V proračunu prijavnica ne izračuna zneskov.

Preverite, ali ste na začetku prijavnice vnesli vse osnovne podatke o projektu, prijavitelju in partnerskih organizacijah. Ta polja so namreč med seboj povezana.

Prijavnica nam javlja, da imamo pri mladinski izmenjavi premalo udeležencev. Zakaj, če pa jih imamo preko 16?

Preverite sledeče stvari:

  • Vsaka nacionalna skupina mora imeti najmanj 5 udeležencev (4 mlade in 1 mladinskega voditelja), v primeru le dveh ali treh držav mora biti to število višje.
  • Vsaka aktivnost mora imeti najmanj 16 udeležencev + ustrezno število mladinskih voditeljev (za vsako nacionalno skupino 1)
  • Vse organizacije navedite v eno aktivnost, če prijavljate le eno mladinsko izmenjavo, ne glede na to, ali so iz programskih ali partnerskih držav. Če sodelujejo le programske države, potem za aktivnost označite, da gre za Mladinske izmenjave – programske države, če pa je kateri od partnerjev iz partnerskih držav, pa za celotno aktivnost izberite Mladinske izmenjave – partnerske države.

Iz prijavnice ne moremo prenesti častne izjave ali urnika. Gumb melje v prazno / gumba sploh ni.

Poskusite odpreti prijavni obrazec z drugim brskalnikom, ali z drugega računalnika. Če ne pomaga, odprite nov prijavni obrazec in prilogi prenesti iz tistega obrazca. V kolikor to ne pomaga, nam to sporočite na info@movit.si.

Kadarkoli odpremo prijavnico, nam izgine že napisano besedilo v določenem razdelku.

Poskusite odpreti prijavni obrazec z drugim brskalnikom, ali z drugega računalnika. Če ne pomaga, odprite nov prijavni obrazec in vse podatke prekopirajte vanj. Evropska komisija v obrazcih sproti odpravlja napake, zato je možno, da bo s tem vaša težava izginila. V kolikor nič ne pomaga, nam to sporočite na info@movit.si in pripišite FormID prijavnice, da bomo o težavi lahko poročali Evropski komisiji.

Pri poskusu oddaje projekta sistem javi napako ERR-01 (ali kakšno drugo številko).

V takih primerih nam na info@movit.si pošljite print screen te napake ter FormID vaše prijavnice. Gre za težavo, ki jo posredujemo Evropski komisiji.

KLJUČNI UKREP 1

Ali lahko v istem obrazcu prijavimo dve aktivnosti (npr. mladinsko izmenjavo in usposabljanje)?

Da. Pri opisovanju več aktivnosti hkrati v eni prijavnici najprej v razdelku Aktivnosti; Seznam aktivnosti (Activities; List of Activities) opredelite prvo aktivnost (npr. izmenjavo) ter pod tabelo spodaj kliknite gumb Dodaj aktivnost (Add activity), kjer se odpre še en razdelek, v katerem postopek ponovite za usposabljanje v okviru mobilnosti mladinskih delavcev. Po posamezni aktivnosti ločeno opredelite tudi proračun, pri opisnih vprašanjih prijavnice pa ločeno in vsebinsko smiselno opisujte obe aktivnosti. Kjer obstaja skupna rdeča nit med obema aktivnostima, to izpostavite in ustrezno opišite.

Ali lahko projekt prijavijo tudi organizacije iz sosedskih partnerskih držav?

Da, organizacije iz sosedskih partnerskih držav lahko svoje projekte prijavijo na Izvajalsko agencijo v Bruselj, in sicer v okviru Ključnega ukrepa 2 - Capacity building in the field of Youth. Prijavni obrazec je na voljo na spletni strani Izvajalske agencije, ko objavijo razpis.

Kaj spada pod stroške za vizo?

Stroški za vizo so vsi stroški, potrebni za izdajo vize. Če je predstavništvo oz. konzulat v drugem kraju kot je kraj bivanja udeležencev, lahko zaprosite tudi za stroške javnega prevoza do tega kraja in nazaj. Tudi stroški fotografiranja, morebitnih prevajanj dokumentov ter pošiljanja garantnih pisem so upravičeni stroški za izdajo vize, ki pa jih je potrebno smiselno opredeliti pod postavko Izredni stroški.

Ali je potrebno potne stroške udeležencev dokazovati?

V kolikor udeleženci potujejo iz kraja pošiljajoče organizacije na kraj aktivnosti, ki je v kraju gostiteljske organizacije, potem je dokazilo o potovanju podpis udeležencev (seznam prisotnosti, ki vključuje ime, namen aktivnosti v tujini ter datum začetka in konca aktivnosti kot tudi ime in e-naslov udeležencev).

V primeru poti iz ali v kraj, ki ni enak kraju pošiljajoče ali gostiteljske organizacije, je treba dejansko pot dokazovati z vozovnicami ali drugimi dokazili tretjih oseb, ki vsebujejo kraj odhoda in kraj prihoda, vendar le v primeru, če to pomeni drugačen  Pas razdalje.

V tem primeru je potrebno navesti razlog, zakaj je prišlo do spremembe, in dokazati pot, da se je spremenil pas, kot jih določa Kalkulator razdalj. Orodje za poročanje o izvedbi projekta Mobility Tool je vsem upravičencem programa posredovan ob sprejemu projekta v program.

Nacionalna agencija spodbuja izvajanje aktivnosti projekta v lokalni skupnosti gostiteljske organizacije z vidika kakovosti, učinkovitega razširjanja rezultatov, kakor tudi dolgoročnih učinkov. Zelo pomembno je, da vso potrebno dokumentacijo hranite že zaradi možnosti revizije, podrobnejšega pregleda projekta.

Zakaj nam pri izračunu organizacijske podpore prijavni obrazec obračuna le 17€ na udeleženca na dan, če je Vodniku programa Erasmus+ ta znesek 34€?

Vzrok za težavo je polje v razdelku Profil organizacije prijaviteljice (Participating organizations/Applicant organization/Profile) v katerem ste označili, da ste javni organ na regionalni/nacionalni ravni. Če tam označite NE, vam bo obrazec izračunal polno dotacijo za udeleženca na dan.

MLADINSKE IZMENJAVE

Kaj je pripravljalni obisk?

Pripravljalni obisk je del priprav na aktivnost. Gre za kratko, dvodnevno srečanje. Pripravljalni obisk je smiseln v primeru, ko se partnerji med seboj še ne poznajo ali ko se predvideva vključenost mladih z manj priložnostmi oz. mladih s posebnimi potrebami. Na njem se srečajo po en mladinski voditelj, ter, če je potrebno, po en udeleženec iz vsake partnerske organizacije, da skupaj dorečejo še zadnje podrobnosti pred pričetkom aktivnosti: pogledajo lokacijo aktivnosti, uskladijo končne podrobnosti programa, poskrbijo za varnostne ukrepe udeležencev ipd.

V prijavnici se ga vsebinsko utemelji tam, kjer opisujete priprave, udeležence pripravljalnega obiska pa zapišite v razdelek Aktivnosti; Seznam aktivnosti (Activities; List of activities) kjer izberete pripravljalni obisk kot ločeno aktivnost. Potne stroške za udeležence pripravljalnega obiska je potrebno v prijavnici opredeliti enako kot za vse udeležence aktivnosti, stroške nastanitve in prehrane pa je potrebno zapisati (in obrazložiti) pod razdelkom Izredni stroški. Program pripravljalnega obiska je potrebno opredeliti tudi v prilogi Časovni načrt aktivnosti.

Kje zabeležimo stroške pripravljalnega obiska?

Potne stroške zapišite v tabelo za potne stroške udeležencev, vendar jih je potrebno predhodno napovedati že v razdelku Seznam aktivnosti (List of Activities). Stroške bivanja in prehrane navedite v postavko Izredni stroški.

Kako naj opredelimo število dni aktivnosti in dneve potovanja?

Aktivnost se začne na dan, ko se udeleženci prvič srečajo in spoznajo. Dan s spoznavnim večerom se že šteje kot prvi dan aktivnosti.

Dneve za potovanja v tabeli opredelite le v izjemnih primerih – ko npr. kakšna skupina udeležencev ne more odpotovati domov takoj po aktivnosti, ker ni prometnih povezav, in zato potuje dan kasneje, ali v primeru, da celoten čas njihovega potovanja traja dva dni, kar morate v prijavnem obrazcu utemeljiti.

Ali je možna prijava projekta brez organizacije?

Da. V vodniku za prijavitelje je opredeljeno, da lahko projekte v program Erasmus+: Mladi v akciji prijavijo tudi neformalne skupine mladih, ki so aktivne na področju mladinskega dela, vendar ne nujno v okviru mladinske organizacije. V primeru, da je projekt neformalne skupine mladih sprejet v program, mora eden od članov skupine, ki je star najmanj 18 let, prevzeti vlogo predstavnika skupine in s tem odgovornost za realizacijo projekta. 

Ali lahko mladinska izmenjava poteka izven države prijavitelja?

Da. Med merili za upravičenost je navedeno, da se mora aktivnost izvajati v eni od držav, iz katerih prihajajo organizacije, ki sodelujejo v aktivnosti. 

MOBILNOST MLADINSKIH DELAVCEV

Kaj je razlika med študijskim obiskom in izobraževalnim obiskom na delovnem mestu?

Študijski obisk je krajši organizirani študijski program, ki ponuja pregled mladinskega dela in/ali določb mladinske politike v določeni gostiteljski državi. Študijski obiski se osredotočajo na eno temo; sestavljeni so iz srečanj in obiskov pri različnih projektih in organizacijah v izbrani državi.

Usposabljanje na delovnem mestu je kratkoročno bivanje pri partnerski organizaciji v drugi državi zaradi izmenjave dobre prakse, pridobivanja spretnosti in znanja in/ali vzpostavljanja dolgoročnih partnerstev na podlagi opazovanja z udeležbo.

Kako naj opredelimo število dni aktivnosti in dneve potovanja?

Aktivnost se začne na dan, ko se udeleženci prvič srečajo in spoznajo. Dan s spoznavnim večerom se že šteje kot prvi dan aktivnosti. Dneve za potovanja v tabeli opredelite le v izjemnih primerih – ko npr. kakšna skupina udeležencev ne more odpotovati domov takoj po aktivnosti, ker ni prometnih povezav, in zato potuje dan kasneje, ali v primeru, da celoten čas njihovega potovanja traja dva dni, kar morate v prijavnem obrazcu utemeljiti.

KLJUČNI UKREP 2

Kdo so upravičeni prijavitelji v tem ukrepu?

Profil organizacij, ki so upravičene do sodelovanja v Ključnem ukrepu 2 v programu Erasmus+:Mladi v akciji, lahko vidite v tabeli Splošna merila za upravičenost (General eligibility criteria), ki ga najdete v Vodniku po programu Erasmus+ pri opisu strateških partnerstev na področju mladine, vendar mora biti vsaj en od partnerjev s področja mladinskega sektorja, projekt pa mora imeti največji vpliv na področje mladinskega sektorja.

V primeru transnacionalnih mladinskih pobud je prijavitelj sicer lahko organizacija, vendar pa je ključno, da je glavni akter v projektu skupina mladih. 

Kaj je transnacionalna mladinska pobuda?

Transnacionalno mladinsko pobudo prepoznamo kot partnerstvo dveh ali več neformalnih skupin mladih, ki v okviru skupnega ali enakega cilja projekta s svojim delovanjem v svojih lokalnih okoljih zasledujejo zastavljen cilj, istočasno pa sodelujoče skupine z medsebojnim sodelovanjem dopolnjujejo delovanje drug drugega, si zagotavljajo medsebojno podporo oziroma na podlagi samostojnega dela vsake skupine in skupnega dela vseh skupin ustvarjajo rezultate, ki so uporabni tudi za druge v njihovih sredinah ali širše. Ob tem pa velja izpostaviti tudi, da je transnacionalna mladinska pobuda predvsem proces neformalnega učenja v mladinskem delu, zato mora pot za dosego želenega cilja v projektu vsebovati učne preizkušnje, ob katerih lahko mladi iz sodelujočih skupin razvijajo ali krepijo svoje kompetence.

Izvedli bomo raziskavo in pripravili publikacijo. Ali to spada pod intelektualni rezultat?

Intelektualni rezultat je rezultat na visoki in široki ravni in prinaša dodano vrednost polju mladinskega dela. Če je publikacija zgolj povzetek projekta, ki ne vsebuje tovrstnih intelektualnih rezultatov, je kot taka neupravičena v tej kategoriji stroškov.

Poleg tega je intelektualni rezultat upravičen le pri projektih, ki se dotikajo inovacij, ne pa tudi tistih, ki se dotikajo izmenjave in prenosa dobrih praks.

Kaj je multiplikacijski dogodek?

To so nacionalne in mednarodne konference, seminarji in dogodki, namenjeni pripravi, izmenjavi in razširjanju intelektualnih rezultatov projekta osebam, ki niso predstavniki sodelujočih organizacij, vključenih v projekt.

Kaj šteje kot intelektualni rezultat?

Intelektualni rezultati so konkretni izdelki projektov strateških partnerstev. Na primer: učni načrti, pedagoška gradiva in gradiva za mladinsko delo, prosto dostopni učni viri (PDUV), IKT orodja, analize, študije, metode vzajemnega učenja, ipd.. 

Kdo lahko sodeluje pri pripravi intelektualnih rezultatov?

Intelektualne rezultate lahko pripravljajo zaposleni v organizaciji ali fizične osebe, ki sicer niso zaposlene na organizaciji, ampak pogodbeno sodelujejo z organizacijo v obliki podjemne pogodbe. Avtorske pogodbe, sklenjene s fizično osebo, niso upravičen strošek v kategoriji intelektualni rezultati, ampak le v kategoriji izredni stroški. 

Kje lahko najdem časovni razpored poteka projekta v prijavnici Strateška partnerstva na področju mladine (KA205)?

Časovni potek (Gantt Chart), ki ga je bilo v preteklosti potrebno prenesti iz prijavnice in dopolniti v Excelu, prijavnica z letom 2019 generira sama, in sicer po vnosu posameznih projektih aktivnosti v prijavnico. Časovni razpored najdete v zavihku Časovni razpored (angl. Timetable). To pomeni, da prijavnici ni potrebno prilagati časovnega razporeda oz. gantograma, pripravljenega v Excelu.

Z ogledom te spletne strani se strinjate z uporabo piškotkov.     V REDU       O piškotkih