Prilagoditev za slabovidne
Prilagoditev za dislektike
Erasmus+ Mladi v akcijiEvropska solidarnostna enotaInfo servis EurodeskSALTO SEE RC

Aktivno evropsko državljanstvo in program Erasmus+: Mladi v akciji

Spodbujanje aktivnega državljanstva je eden od specifičnih ciljev programa Erasmus+ na področju mladine. Mobilnost mladih Evropejcev in sodelovanje na področju mladine v Evropski uniji je namreč osnova programa, ki naj bi prek spodbujanja neformalnega učenja mladih povečevala tako spretnosti in kompetence mladih kot tudi njihovo aktivno državljanstvo ter zavest o evropski identiteti.

Program mlade ozavešča, da so tudi evropski državljani, kar pomeni, da so zavezani tudi sodelovanju v korist obstoja in razvoja evropske skupnosti ter okrepitve družbene povezanosti v Evropski uniji. Cilj poudarjanja aktivnega evropskega državljanstva je namreč mlade spodbuditi, da bi se bolj zavedali svojih pravic, a tudi odgovornosti za vse, kar vpliva na njihov vsakdan, vključno z odločitvami na ravni Evropske unije. 

Mladi naj bi prek projektov razmišljali o evropskih temah – da bi se tudi počutili evropsko, se morajo zavedati dejstva, da je njihova vloga pri izgradnji današnje in jutrišnje Evrope pomembna, zato naj bi se vključevali v razprave o izgradnji in prihodnosti Evropske unije. 

Konkretno se lahko evropsko državljanstvo v projektih Erasmus+: Mladi v akciji izraža na različne načine. Projekti lahko tematizirajo vlogo mladih v sodobni Evropi in njihov položaj v prihodnje, izražajo eno od skupnih skrbi evropske družbe, kot so rasizem, ksenofobija, antisemitizem, zloraba drog in podobno, ali spodbujajo razprave o temeljnih načelih EU, npr. načelu svobode, demokracije, spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter pravne države. Projekti lahko evropsko državljanstvo vključujejo tudi povsem neposredno, z obravnavanjem aktualnih tem EU, kot so na primer njena širitev, vloge in dejavnosti evropskih institucij ali ukrepi EU na področjih, ki zadevajo mlade. 

Obravnavanje aktivnega evropskega državljanstva v projektih prinaša za udeležence številne pozitivne učinke – mladi so na primer bolje pripravljeni na aktivno udeležbo glede družbenih in političnih vprašanj ter se v večji meri udeležujejo volitev v Evropski parlament. 

Preliminarni izsledki potekajočih raziskav v okviru mreže RAY kažejo, da je na tem področju programa še precej prostora za izboljšave, zato prijavitelje spodbujamo, da v projektih v večji meri izkoristijo evropsko dimenzijo projekta za razprave o Evropi in skupnih evropskih temah.

V nadaljevanju vam predstavljamo nekaj uporabnih zbirk metod in priročnikov, ki so vam lahko pri tem v pomoč. 

Publikacija je nastala v okviru usposabljanja mladinskih delavcev »Active Europeans for Active Citizenship«, ki je potekal v Srbiji v marcu 2016, podprla pa ga je Izvajalska agencija EACEA v ovkiru programa Erasmus+: Mladi v akciji. Vsebuje številne neformalne učne aktivnosti, uporabne v okviru mladinskega dela na področju državljanske vzgoje, aktivnega državljanstva, evropskega državljanstva in evropskih vrednot. Namen projekta je bil dvigniti ozaveščenost o evropskem državljanstvu, spodbuditi aktivno participacijo mladih v demokratičnem življenju na lokalni, nacionalni in evropski ravni ter spodbuditi mladinske delavce, voditelje in organizacije k razvoju novih pristopov v okviru neformalnih učnih aktivnosti na področju državljanske vzgoje, evropskega državljanstva in aktivne participacije, ki v ospredje postavljajo potrebe mladih. 

Priročnik je nastal v okviru projekta »Speechless in Europe«, ki je potekal v letih 2015 in 2016 in je bil podprt s strani nemške nacionalne agencije programa Erasmus+: Mladi v akciji, njegov namen pa je bil med drugim tudi predstaviti inovativne načine aktiviranja mladih za evropske teme z ustvarjalnimi formati, pri katerih govor ni v ospredju komuniciranja.  V priročniku lahko najdete tako globlji vpogled v cilje, metodologijo in ozadje projekta kot tudi v temo participacije mladih. Osrednja metoda projekta je bilo digitalno pripovedovanje zgodb o Evropi v obliki videoposnetkov, grafitov, fotografij, ipd. Gradiva najdete na podstrani "Materials".

Zbirka iger na temo evropskega državljanstva, ki je nastala oktobra 2015 v okviru mladinske izmenjave “Identity: mine, yours, ours!”, ki ga je podprla portugalska nacionalna agencija programa Erasmus+: Mladi v akciji.  Poglavitni cilji projekta so bili razpravljati o vprašanjih, povezanih z nacionalno identiteto, kulturo in tradicijami, razpravljati o evropski identiteti, povezati nacionalno in evropsko identiteto, boj proti stereotipnim ravnanjem ter promocija evropskega državljanstva.

Zbirka metod je nastala leta 2015 v okviru usposabljanja mladinskih delavcev »Alternative communication«, podprtega s strani francoske nacionalne agencije programa Erasmus+: Mladi v akciji. Zbirko so sestavili udeleženci usposabljanja na podlagi metod, ki so jih spoznali tekom aktivnosti, kot npr. social clowning, hijack advertising, theater of the oppressed. Namen usposabljanja je bil raziskati alternativne načine udejanjanja evropskega državljanstva ter izmenjava participativnih in igrivih metod na to temo.  

Priročnik je leta 2013 izdala češka nacionalna agencija takratnega programa Mladi v akciji z namenom izboljšati kakovost projektov neformalnega učenja, razjasniti koncepte evropskega državljanstva in evropske dimenzije v izobraževanju ter predstaviti praktične učne metode, ki pokrivajo različne vidike teh konceptov. Namenjen je vodjem projektov. 

Priročnik je nastal v okviru projekta, ki ga je leta 2010 podprla Evropska komisija znotraj programa EU Evropa za državljane, zato ni vezan striktno na delo z mladimi, temveč se s tematiko spopada z vidika dela z različnimi generacijami. V njem najdete namige, inovativne metode in dejavnosti za delo z medgeneracijskimi skupinami na temo evropskega državljanstva in preteklosti, sedanjosti ter prihodnosti Evrope.  

Publikacija je nastala leta 2010 na podlagi istoimenske konference, ki je potekala na Nizozemskem v organizaciji nizozemske nacionalne agencije takratnega programa Mladi v akciji. V njej najdete tako teoretične koncepte, modele in premisleke na temo evropskega državljanstva v mladinskem delu, kot tudi konkretne ideje in pristope za spopadanje s to tematiko v okviru programa Mladi v akciji. 

Publikacijo je leta 2010 izdal Flamski mladinski svet, ukvarja pa se primarno z definicijo participacije in motivacijo mladih, da »participirajo«. Mladinsko delo spodbuja vključevanje mladih v družbo. Ker pa se svet spreminja s svetlobno hitrostjo, obstaja nevarnost, da mladinsko delo ne bi šlo v korak s časom in bi ostalo zvesto tradicionalnim metodam, ki morda niso več ustrezne. Publikacija skuša mladinskim delavcem in odločevalcem ponuditi teoretične koncepte in modele na področju participacije in mladinskega dela, ki so jim lahko v pomoč pri ustvarjanju novih, prilagojenih pristopov. 

Ko govorimo o evropskem državljanstvu, lahko nanj gledamo z dveh vidikov oz. imamo dve vrsti razprav – o Evropi in evropski identiteti ali pa o državljanstvu in nedržavljanstvu. Evropo bi v stalnem procesu izgradnje morali oblikovati in opredeljevati njeni državljani in to, v kakšni Evropi bomo živeli v prihodnje, je še posebej pomembno za mlade. Zato je ključen premislek o tem, kako bi evropsko državljanstvo in razprave o evropski identiteti lahko mlade opolnomočile za aktivnejše udejstvovanje pri izgradnji Evrope. Zbirko esejev, ki naslavljajo ta vprašanja, je leta 2009 izdalo Partnerstvo Evropske komisije in Sveta Evrope na področju mladine na podlagi seminarja "Young People and Active European Citizenship".

Priročnik za usposabljanje »Under Construction: Citizenship, Youth and Europe«
Priročnik Partnerstva Evropske komisije in Sveta Evrope na področju mladine iz leta 2003 raziskuje koncepte in praktične pristope so na področju evropskega državljanstva ter državljanske vzgoje v mladinskem delu v Evropi. Kljub temu, da je od njegove izdaje minilo že več kot desetletje, lahko v njem še vedno najdete številne uporabne premisleke, modele in pedagoške pristope, ki so vam lahko v pomoč pri oblikovanju lastnih aktivnosti na tem področju. 

Še več uporabnih gradiv in publikacij na to temo lahko poiščete tudi med publikacijami Movita na podstrani Pubikacije ter v Orodjarni na spletni strani SALTO.

Z ogledom te spletne strani se strinjate z uporabo piškotkov.     V REDU       O piškotkih