Prilagoditev za slabovidne
Prilagoditev za dislektike
Erasmus+ Mladi v akcijiEvropska solidarnostna enotaInfo servis EurodeskSALTO SEE RC

Jezikovna podpora / OLS

Na tej podstrani navedene informacije so relevantne in se nanašajo samo na izvajanje projektov prostovoljstva (EVS) v programu Erasmus+, ki so že bili sprejeti v letih 2014-2018. V kolikor želite prijavljati projekte prostovoljstva v program Evropska solidarnostna enota, so aktualne informacije dostopne na podstrani Evropska solidarnostna enota

Kaj je jezikovna podpora in kdo je do nje upravičen?

Z namenom zagotavljanja čim boljše kakovosti prostovoljskih aktivnosti ter integracije v lokalno okolje so prostovoljci/udeleženci, ki se bodo udeležili aktivnosti v trajanju dveh mesecev ali dlje pred odhodom ali med aktivnostjo upravičeni do jezikovne podpore, katera se lahko izvaja v dveh oblikah:

Klasično učenje jezika

Zagotovi gostiteljska oz. koordinacijska organizacija v obliki klasičnega skupinskega ali individualnega tečaja v lokalnem okolju, kjer poteka prostovoljska aktivnost.

Kljub temu, da je z letom 2018 v spletni jezikovni podpori OLS na voljo tudi slovenščina, gostiteljske organizacije še vedno lahko izvajajo klasični tečaj slovenščine, predvsem za vse prostovoljce, katerih predhodno znanje slovenščine je višje ravni kot A1 (kar je pogosta realnost prostovoljcev iz držav, kjer je materni jezik iz skupine slovanskih jezikov). V tem primeru koordinacijske organizacije v vlogi za sprejem izberejo možnost pridobitve finančnega prispevka za izvajanje jezikovne podpore v višini 150 EUR. 

Učenje jezika preko spleta

Učenje jezika preko spleta poteka preko spletne jezikovna podpora oz. Online Linguistic Support (OLS) in je na voljo vsem udeležencem dolgoročnih mobilnosti. Na voljo je v vseh uradnih jezikih EU. Da, tudi za učenje slovenščine, a zaenkrat le za osnovno stopnjo znanja (A1).

Učenje jezika s pomočjo spletne jezikovne podpore (OLS) je sestavljeno iz treh korakov:

 • začetno spletno preverjanje (pred začetkom aktivnosti), 
 • spletno učenje jezika (tekom aktivnosti + 2 meseca po zaključku, a največ 13 mesecev) in 
 • končno spletno preverjanje (po koncu aktivnosti), s katerim prostovoljec preveri svoj napredek v jeziku, katerega je izpopolnjeval.

Začetno preverjanje znanja slovenskega jezika je obvezno za vse prostovoljce, do spletnega učenja v slovenskem jeziku pa bodo upravičeni le tisti prostovoljci, ki pri začetnem preverjanju znanja jezika ne presežejo stopnje A1.V kolikor se prostovoljec poslužuje spletnega jezikovnega tečaja, je upravičen tudi do spletnega končnega preverjanja, s katerim ovrednoti svoj jezikovni napredek.

Izjemoma je možno tudi spletno učenje enega izmed ostalih jezikov, namesto slovenščine, v kolikor za to obstaja smiselna potreba (npr. prostovoljec ima tako osnovno znanje angleščine, da z njim ni mogoče komunicirati in se zato uči angleškega jezika; ali pa aktivnost poteka na področju narodnostne manjšine, npr. italijanske, in se prostovoljec zato uči italijanščine, ipd.).

OLS je izjemno bogato orodje z raznovrstnimi metodami učenja, katere si lahko ogledate v Promotion Package for Erasmus+ Beneficiaries and National Agencies.

Koraki uporabe OLS

 • Koordinacijska organizacija oz. upravičenec (v podpornih dokumentih za uporabo OLS je uporabljen izraz BEN- okrajšava za BENeficiary) v vlogi za sprejem projekta prostovoljstva opredeli potrebno število licenc za spletno preverjanje jezikovnega znanja (obvezno za vse udeležence) ter število licenc za spletni jezikovni tečaj;
 • Po sprejemu projekta upravičenec (BEN) pozove Nacionalno agencijo (NA), da potrdi licence, ki jih dejansko potrebuje;
 • Ko NA potrdi licenco, BEN prejme elektronsko sporočilo s svojim uporabniškim imenom in geslom za dostop do OLS ter številom dodeljenih licenc
 • BEN nato izbere jezik ter licenco za spletno preverjanje dodeli (glejte navodila, dostopna v OLS profilu organizacije) udeležencu mobilnosti (v podpornih dokumentih za uporabo OLS je uporabljen izraz MP = okrajšava za Mobility Participant);
 • MP izvede spletno jezikovno preverjanje (glejte navodila, dostopna v OLS profilu udeleženca). Rezultat preverjanja je posredovan na e-mail MP in ne vpliva na možnost odhoda v tujino, vpliva pa na zahtevnost tečaja, ki ga bo opravljal (za slovenščino na voljo le za A1);
 • BEN nato upravičenim prostovoljcem dodeli licenco za izvajanje spletnega tečaja;
 • MP začne z učenjem jezika preko spletnega jezikovnega tečaja
 • Ob zaključku spletnega tečaja bo MP avtomatsko pozvan, da izvede končno spletno preverjanje (rezultati bodo posredovani MP na e-mail in na zahtevo tudi BEN na e-mail, lahko pa se tudi vključijo v potrdilo Youthpass). 

Pogosta vprašanja povezana z uporabo OLS so dostopna tukaj.

Z ogledom te spletne strani se strinjate z uporabo piškotkov.     V REDU       O piškotkih