Prilagoditev za slabovidne
Prilagoditev za dislektike
Erasmus+ Mladi v akcijiEvropska solidarnostna enotaInfo servis EurodeskSALTO SEE RC

Jezikovna podpora / OLS

Na tej podstrani navedene informacije so relevantne in se nanašajo samo na izvajanje projektov prostovoljstva (EVS) v programu Erasmus+, ki so že bili sprejeti v letih 2014-2018. V kolikor želite prijavljati projekte prostovoljstva v program Evropska solidarnostna enota, so aktualne informacije dostopne na podstrani Evropska solidarnostna enota

Kaj je jezikovna podpora in kdo je do nje upravičen?

Z namenom zagotavljanja čim boljše kakovosti prostovoljskih aktivnosti ter integracije v lokalno okolje so prostovoljci/udeleženci, ki se bodo udeležili aktivnosti v trajanju dveh mesecev ali dlje pred odhodom ali med aktivnostjo upravičeni do jezikovne podpore, katera se lahko izvaja v dveh oblikah:

Klasično učenje jezika

Zagotovi gostiteljska oz. koordinacijska organizacija v obliki klasičnega skupinskega ali individualnega tečaja v lokalnem okolju, kjer poteka prostovoljska aktivnost.

Kljub temu, da je z letom 2018 v spletni jezikovni podpori OLS na voljo tudi slovenščina, gostiteljske organizacije še vedno lahko izvajajo klasični tečaj slovenščine, predvsem za vse prostovoljce, katerih predhodno znanje slovenščine je višje ravni kot A1 (kar je pogosta realnost prostovoljcev iz držav, kjer je materni jezik iz skupine slovanskih jezikov). V tem primeru koordinacijske organizacije v vlogi za sprejem izberejo možnost pridobitve finančnega prispevka za izvajanje jezikovne podpore v višini 150 EUR. 

Učenje jezika preko spleta

Učenje jezika preko spleta poteka preko spletne jezikovna podpora oz. Online Linguistic Support (OLS) in je na voljo vsem udeležencem dolgoročnih mobilnosti. Na voljo je v vseh uradnih jezikih EU. Da, tudi za učenje slovenščine, a zaenkrat le za osnovno stopnjo znanja (A1).

Učenje jezika s pomočjo spletne jezikovne podpore (OLS) je sestavljeno iz treh korakov:

  • začetno spletno preverjanje (pred začetkom aktivnosti), 
  • spletno učenje jezika (tekom aktivnosti + 2 meseca po zaključku, a največ 13 mesecev) in 
  • končno spletno preverjanje (po koncu aktivnosti), s katerim prostovoljec preveri svoj napredek v jeziku, katerega je izpopolnjeval.

Začetno preverjanje znanja slovenskega jezika je obvezno za vse prostovoljce, do spletnega učenja v slovenskem jeziku pa bodo upravičeni le tisti prostovoljci, ki pri začetnem preverjanju znanja jezika ne presežejo stopnje A1.V kolikor se prostovoljec poslužuje spletnega jezikovnega tečaja, je upravičen tudi do spletnega končnega preverjanja, s katerim ovrednoti svoj jezikovni napredek.

Izjemoma je možno tudi spletno učenje enega izmed ostalih jezikov, namesto slovenščine, v kolikor za to obstaja smiselna potreba (npr. prostovoljec ima tako osnovno znanje angleščine, da z njim ni mogoče komunicirati in se zato uči angleškega jezika; ali pa aktivnost poteka na področju narodnostne manjšine, npr. italijanske, in se prostovoljec zato uči italijanščine, ipd.).

OLS je izjemno bogato orodje z raznovrstnimi metodami učenja, katere si lahko ogledate v Promotion Package for Erasmus+ Beneficiaries and National Agencies.

Koraki uporabe OLS

• Koordinacijska organizacija oz. upravičenec (v podpornih dokumentih za uporabo OLS je uporabljen izraz BEN kot okrajšava za »BENeficiary«) je v vlogi za sprejem projekta prostovoljstva opredelil potrebno število licenc. V kolikor potrebujete/želite več licenc tako za spletno preverjanje kot za jezikovni tečaj, kontaktirajte pristojno Nacionalno agencijo (NA).
• Ob sprejemu projekta je bilo BEN dodeljeno ustrezno število licenc. BEN pa je prejel elektronsko sporočilo s svojim uporabniškim imenom in geslom za dostop do OLS ter številom dodeljenih licenc.
• BEN nato izbere jezik poučevanja (v dogovoru s prostovoljcem) ter licenco za spletno preverjanje dodeli udeležencu mobilnosti (v podpornih dokumentih za uporabo OLS je uporabljen izraz MP kot okrajšava za »Mobility Participant«).
• MP izvede spletno jezikovno preverjanje, kjer je dobrodošla pomoč s strani gostiteljske ali koordinacijske organizacije, saj so navodila v slovenskem jeziku. Rezultat preverjanja je posredovan na e-mail MP in ne vpliva na možnost odhoda v tujino, vpliva pa na zahtevnost tečaja, ki ga bo opravljal (za slovenščino na voljo le do ravni A1).
• Dostop do izvajanja spletnega tečaja je prostovoljcem dodeljen avtomatsko po opravljenem preverjanju znanja, pod pogojem, da jim je dodeljena tudi licenca za spletno učenje, ne le za spletno preverjanje.
• Ob zaključku spletnega tečaja je MP avtomatsko pozvan, da izvede končno spletno preverjanje (rezultati bodo posredovani MP na e-mail in na zahtevo tudi BEN na e-mail, lahko pa se tudi vključijo v potrdilo Youthpass).

V svojem profilu portala OLS so vam na voljo podporni dokumenti, kot sta:
- Vodnik za uporabo OLS ter
- dokument Pogosta vprašanja.

V kolikor na nejasnosti ali težave pri uporabi OLS ne najdete odgovora v teh dveh dokumentih, za pomoč kontaktirajte tehnično pomoč OLS ali pristojno Nacionalno agencijo.

Z ogledom te spletne strani se strinjate z uporabo piškotkov.     V REDU       O piškotkih