Prilagoditev za slabovidne
Prilagoditev za dislektike
Erasmus+ Mladi v akcijiInfo servis EurodeskSALTO SEE RCMladinstival 2017

Usposabljanja prostovoljcev

Obveščanje nacionalne agencije o projektih EVS v tujini

Akreditirane organizacije za EVS, ki so dobile odobrene projekte na drugih nacionalnih agencijah oz. Izvajalski agenciji v Bruslju, pozivamo, da nam pošljejo podatke o sprejetih projektih, takoj ko je to možno, saj te podatke potrebujemo za načrtovanje in izvajanje EVS usposabljanj.

Obrazec za poročanje

Cikel usposabljanj in vrednotenj izkušnje evropske prostovoljne službe

Usposabljanje za prostovoljce pred odhodom v tujino

Usposabljanje pred odhodom je odgovornost organizacij EVS (običajno pošiljajoče organizacije ali usklajevalne organizacije) in prostovoljcem nudi priložnost, da izrazijo svoja pričakovanja, oblikujejo svojo motivacijo in učne cilje ter pridobijo informacije o svoji državi gostiteljici in programu Erasmus+. Poleg tega lahko nacionalne agencije (ali center SALTO za jugovzhodno Evropo ter vzhodno Evropo in Kavkaz) organizirajo tudi enodnevno usposabljanje pred odhodom za navezovanje stikov z odhajajočimi prostovoljci.
Usposabljanje za prostovoljce ob prihodu v tujino

Če aktivnost EVS traja več kot dva meseca, se ob prihodu v državo gostiteljico za prostvoljca izvede usposabljanje ob prihodu v tujino. Med tem usposabljanjem prostovoljci spoznajo državo gostiteljico in okolje, kjer bodo bivali, se spoznajo med seboj in dobijo podporo za ustvarjanje okolja, ki podpira učenje in uresničevanje njihovih lastnih projektnih zamisli. Traja približno pet dni. 

Na usposabljanje so povabljeni vsi prostovoljci EVS v akreditiranih gostiteljskih organizacijah evropske prostovoljne službe (EVS), ki so na projekte EVS v Sloveniji prišli v (okvirno) zadnjih 8 tednih. Udeležba je obvezna za vse prostovoljce EVS v projektih, podprtih s strani programa Erasmus+.

Namen usposabljanja je osnovno usposabljanje prostovoljcev EVS o njihovi vlogi in nalogah v okviru projektov EVS, s poudarkom na pravicah in dolžnostih vseh vključenih partnerjev, projektnem delu ter spremljanju začrtanega učnega procesa prostovoljca. Usposabljanje Ob prihodu je prav tako namenjeno iskanju pomena, motiviranosti za vstop v vlogo prostovoljca v projektih EVS ter mreženje z ostalimi prostovoljci EVS, ki so v istem času na projektih v Sloveniji. Občasno v usposabljanja vključujemo tudi mentorje in koordinatorje prostovoljcem EVS, s čimer želimo izboljšati podporno okolje v organizacijah.

Udeleženci usposabljanja ob prihodu: 

 • identificirajo pomen in lastno motiviranost za izvajanje vloge prostovoljca v širšem družbenem kontekstu,
 • ob podpori Nacionalne agencije programa Erasmus+: Mladi v akciji opredelijo vlogo, pomen in naloge prostovoljca EVS in drugih partnerjev projekta,
 • pridobijo nova znanja, izkušnje, veščine in orodja za izvajanje lastnih projektov v lokalnem okolju,
 • spoznajo pomen učnega procesa ter se seznanijo z učno podporo, ki je predvidena za vsakega prostovoljca znotraj projektov EVS,
 • spoznajo praktične vidike učenja med EVS ter pridobijo osnovne informacije o potrdilu Youthpass,
 • med seboj vzpostavijo profesionalne in osebne stike, podporni mehanizem za lažje delo in pretok informacij med EVS projektom.

Vmesno vrednotenje evropske prostovoljne službe

Vmesno vrednotenje se izvaja samo za prostovoljce, katerih aktivnost EVS traja 6 mesecev ali več. Prostovoljcem nudi priložnost, da ocenijo svoje dosedanje izkušnje in premislijo o njih ter spoznajo druge prostovoljce, ki sodelujejo v drugih projektih v državi gostiteljici. Traja približno tri dni.

Namen vmesne evalvacije je s perspektive prostovoljca EVS raziskati kako so projekti EVS potekali do sedaj, ovrednotiti kakšno je trenutno stanje ter podpreti prostovoljce EVS pri načrtih in možnostih za nadaljevanje njihovih aktivnosti v lokalnem okolju oz. po njihovem zaključku. Občasno v srečanja vključujemo tudi mentorje in koordinatorje prostovoljcem EVS.

Udeleženci vmesnega vrednotenja:

 • ovrednotijo potek in učne učinke projekta EVS do sedaj,
 • raziščejo, kako kultura gostiteljske organizacije vpliva na uresničevanje ključnih vidikov EVS-a,
 • raziščejo ozadje morebitnih konfliktov v EVS-u in pridobijo nova orodja za njihovo reševanje,
 • utrdijo razumevanje, da je odnos med prostovoljcem, pošiljajočo in gostiteljsko organizacijo odnos sodelavcev od katerega dobivajo vsi,
 • načrtujejo uporabo novih spoznanj, informacij pri vsakodnevnem delu v organizaciji,
 • izkusijo, kako pridobljene kompetence v projektih EVS prevesti v jezik zaposlovalcev,
 • na praktičnem primeru v lokalnem okolju izkusijo način predstavljanja lastne prostovoljske izkušnje različnim ciljnim publikam (promocija EVS),
 • udeleženci dobijo tudi aktualne informacije o programu Erasmus+ in nadaljnjih možnostih udejstvovanja v mladinskem sektorju in širše.

Letno srečanje prostovoljcev EVS

Prostovoljci bodo povabljeni, da se udeležijo letnega dogodka EVS, ki ga organizirajo nacionalne agencije v državi pošiljateljici (ali center SALTO za Jugovzhodno Evropo ter Vzhodno Evropo in Kavkaz v teh regijah). Namen tega dogodka je vrednotenje, srečanje nekdanjih prostovoljcev in promocija EVS-a.

Več o ciklu usposabljanj in vrednotenj EVS si lahko preberete v EVS training and evaluation cycle guidelines and minimum quality standards.

 

Razpored EVS usposabljanj za 2017

Z ogledom te spletne strani se strinjate z uporabo piškotkov.     V REDU       O piškotkih