Prilagoditev za slabovidne
Prilagoditev za dislektike
Erasmus+ Mladi v akcijiInfo servis EurodeskSALTO SEE RCMladinstival 2017

Zavarovanje prostovoljca

Zavarovanje prostovoljcev EVS

Vsak prostovoljec EVS mora:

  • imeti evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja (kar je novost glede na star program Mladi v akcji); 
  • biti vpisan v zavarovanje EVS, predvideno s programom Erasmus+, ki dopolnjuje kritje z evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja, in/ali nacionalne sisteme socialne varnosti. 

Tisti prostovoljci, ki niso upravičeni do evropske kartice zdravstvenega zavarovanja, so upravičeni do polnega kritja z zavarovanjem EVS, ki ga zagotovi Evropska komisija. Za pridobitev zavarovanja je odgovorna usklajevalna organizacija v sodelovanju s pošiljajočo in gostiteljsko organizacijo. Zavarovanje mora biti urejeno pred odhodom prostovoljcev, kriti pa mora celotno obdobje trajanja aktivnosti EVS. Usklajevalna organizacija prejme kodo, s katero se sklene zavarovanje prostovoljcev, pri pristojni Nacionalni agenciji. Informacije o kritju in podpori v okviru zavarovanja za prostovoljce EVS ter navodila za vpis so na voljo na spletni strani Izvajalske agencije, podrobneje pa so navedena tudi v Informativnem paketu EVS.

Urejanje obveznega zdravstvenega zavarovanja za brezposelne mlade, potencialne prostovoljce EVS

Za projekte EVS, ki bodo vključevali brezposelne mlade, ki imajo v času prijave projekta v program obvezno zdravstveno zavarovanje urejeno kot občani, z odhodom na EVS pa si ga morajo zaradi neizpolnjevanja pogojev kriti sami, predlagamo, da organizacije prijaviteljice projektov v program zaprosijo za povrnitev tovrstnih stroškov že na ravni prijave projekta v program, in sicer pod izrednimi stroški.

Najkasneje z dopolnjenim 26-im letom postane vsak občan, neodvisno od statusa, zavezanec za doplačilo zdravstvenih storitev. Izjema so le brezposelni, ki jim v nekaterih primerih obvezno zdravstveno zavarovanje krijejo občine njihovega stalnega prebivališča. Prostovoljci EVS z odhodom v tujino to pravico izgubijo, , kar pomeni, da so za obdobje trajanja aktivnosti zakonsko zavezani k plačevanju mesečnih premij obveznega zdravstvenega zavarovanja, četudi se njihov socialni položaj z vključenostjo v EVS ni spremenil.

Na Nacionalni agenciji že leta stremimo h kar največjemu vključevanju mladih z manj priložnostmi v projekte programa, hkrati pa se zavedamo, da je plačilo premij obveznega zdravstvenega zavarovanja za mnoge dolgotrajno brezposelne mlade prostovoljce veliko breme. Zato si prizadevamo, da bi za slovenske prostovoljce EVS, ki jim je pred pričetkom njihove prostovoljne službe dotično zavarovanje plačevala matična občina, v obdobju njihovih aktivnosti pri pristojnih inštitucijah dosegla zamrznitev obveznosti do plačevanja premij obveznega zavarovanja – nenazadnje so v okviru projekta zavarovani preko zavarovanja CIGNA, ki ga za vse prostovoljce EVS uredi in krije program Erasmus+.

Ker do sistemskih rešitev za zdaj še nismo prišli, še vedno velja, da mora imeti vsak slovenski prostovoljec v času trajanja aktivnosti poleg zavarovanja CIGNA tudi veljavno evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja za tujino, ki jo pridobijo z obveznim zdravstvenim zavarovanjem. Zato, kot navajamo zgoraj, v primeru brezposelnih prostovoljcev za zdaj predlagamo, da se za povrnitev tovrstnih stroškov v upravičenih primerih zaprosi že na ravni prijave projekta v program, in sicer pod izrednimi stroški.

Poudarjamo, da tovrstno pravilo velja izključno le za projekte EVS, ki bodo vključevali brezposelne mlade, ki so v času prijave projekta v program obvezno zdravstveno zavarovani kot občani (in jim torej zavarovanje krije njihova matična občina).

Urejanje statusa prostovoljcev EVS na Zavodu RS za zaposlovanje (ZRSZ) in Centru za socialno delo (CSD)

Nacionalna agencija je prejela veliko vprašanj v zvezi z urejanjem statusa prostovoljcev EVS na območnih službah Zavoda RS za zaposlovanje in na Centrih za socialno delo, zato vam sporočamo:

Glede urejanja statusa prostovoljcev EVS na Zavodu RS za zaposlovanje (ZRSZ), velja 44. člen Pravilnika o prijavi in odjavi iz evidenc, zaposlitvenem načrtu, pravicah in obveznostih pri iskanju zaposlitve ter nadzoru nad osebami, prijavljenimi v evidencah, skladno s katerim je udeležba v projektih EU navedena kot upravičen razlog za oprostitev aktivnega iskanja zaposlitve. Natančneje (kopirano iz Pravilnika):

Osebni svetovalec in brezposelna oseba ali iskalec zaposlitve, katerega zaposlitev je ogrožena, se lahko pred nastankom enega od razlogov za oprostitev obveznosti aktivnega iskanja zaposlitve v zaposlitvenem načrtu dogovorita, da je oseba oproščena aktivnega iskanja zaposlitve:

- v času vključitve v usposabljanje in izobraževanje v okviru projektov Evropske unije ali drugih mednarodnih projektov, katerih trajanje ni daljše od 12 mesecev, če je vključitev smiselna po kriterijih, ki veljajo za vključitev v ukrepe APZ.

Nujno potrebno pa je, da se brezposelne osebe, preden se vključijo v projekte EVS, s svojimi svetovalci na ZRSZ dogovorijo, da se jim na podlagi tega pravilnika za čas udeležbe v projektu zamrzne status iskalca zaposlitve ter dogovor s svetovalcem tudi podpišejo.

V kolikor bi prihajalo do neskladij s Pravilnikom, se prosimo obrnite neposredno na: Barbara.Gogala@ess.gov.si.   

Glede urejanja statusa prostovoljcev EVS na Centrih za socialno delo (CSD) pa prostovoljcem, ki prejemajo socialno podporo, predlagamo, da naj se glede ohranitve socialne pomoči in pridobitve morebitnega dodatka na aktivnost v času aktivne vključenosti v projekt EVS, za več informacij obrnejo na pristojni CSD.

Cigna je novi upravljalev zavarovanja za prostovoljce EVS

Obveščamo vas, da je Evropska komisija sklenila pogodbo z novim upravljalcem EVS zavarovalne sheme, ki bo nadomestil dosedanjega upravljalca MSH Internationala/AXA. Od 1. avgusta 2015 dalje je novi upravljalec tako CIGNA HEALTH BENEFITS. Do sedaj sklenjena zavarovanja pod starim upravljalcem tečejo nemoteno dalje. Tekoči projekti z aktivnostmi EVS, kjer še niso sklenjena vsa zavarovanja oziroma še niso realizirane vse aktivnosti mobilnosti, so individualno obveščeni o novem postopku sklenitve zavarovanja. V kolikor imate dodatna vprašanja nas prosim kontaktirajte na info@mva.si.  

Vodnik po zavarovanju CIGNA
Informacije o nadomestilih zavarovanja CIGNA 

Z ogledom te spletne strani se strinjate z uporabo piškotkov.     V REDU       O piškotkih