Prilagoditev za slabovidne
Prilagoditev za dislektike
Erasmus+ Mladi v akcijiEvropska solidarnostna enotaInfo servis EurodeskSALTO SEE RC

Mreža vzornikov

Mreža vzornikov - delavnice za spodbujanje socialne vključenosti

Mreža vzornikov je iniciativa Evropske komisije iz leta 2016 in je namenjena spodbujanju socialne vključenosti, aktivnega državljanstva in zavezanosti evropskim vrednotam ter preprečevanju izključevanja in nasilne radikalizacije mladih.

Za izvajanje iniciative smo zadolžene nacionalne agencije programa Erasmus+. V Sloveniji smo tako realizacijo iniciative prevzeli skupaj s sestrsko NA CMEPIUS. Skupaj smo v letu 2017 razvili in pilotno izvedli delavnico na temo socialne vključenosti, ki je namenjena mladim v zadnji triadi osnovne šole, dijakom, študentom in drugim skupinam. Od leta 2018 dalje delavnice redno izvajamo v osnovnih in srednjih šolah ter različnih (mladinskih) organizacijah. Delavnice so se v praksi izkazale kot zelo uspešne, zato bomo nadaljevali z izvajanjem v 2020.

Gre za izkustveno delavnico, katere namen je udeležence ozavestiti o pomenu socialnega vključevanja med mladimi in aktivnega soustvarjanja bolj vključujoče družbe. Delavnica je zasnovana v dolžini 90 minut z možnostjo prilagoditve za drugačne časovne okvire. Izvajata jo dva trenerja iz našega Bazena trenerjev. Povratne informacije predhodnih testnih delavnic kažejo, da je optimalen čas za izvajanje delavnic dve šolski uri oz. približno uro in pol do dve polni uri. Na vsaki delavnici naj bi načeloma sodelovalo 20–25 mladih (ciljna starost je 16–30 let) iz šol, mladinskih organizacij, in drugih lokalnih mladinskih struktur. Delavnice so bile uspešno izpeljane tudi že z 40 mladimi, ki so delali v manjših skupinah.

Delavnice vzpodbujajo mlade udeležence, da se ozrejo na svojo skupnost in lokalno okolje, ter zaznajo socialno izključene skupine in pomen vključevanja in medkulturnosti v naši družbi. Srečanja se končajo s pozitivno pobudo, saj se mladi sami odločijo za njihov korak k bolj vključujoči družbi. Neformalne metode, ki se uporabljajo pri izvedbi delavnic, vključujejo delo udeležencev po skupinah, razprave z vsemi udeleženci in po skupinah, nekaj individualnega dela in informativne prispevke za celotno delavnico s strani vodje ali gostujočih sodelavcev.

FOTO: Nika Hölcl Praper, fotobeležNica

Z ogledom te spletne strani se strinjate z uporabo piškotkov.     V REDU       O piškotkih