Prilagoditev za slabovidne
Prilagoditev za dislektike
Erasmus+ Mladi v akcijiEvropska solidarnostna enotaInfo servis EurodeskSALTO SEE RC

Strateško partnerstvo na področju socialnega vključevanja

Strateško partnerstvo 16 nacionalnih agencij je nastal z namenom usklajevanja različnih aktivnosti nacionalnih agencij, ki se osredotočajo na socialno vključevanje in aktivirajo večje število mladih z manj priložnosti v programu Erasmus+. Partnerstvo se je začelo v februarju 2016, prvi cikel pa se je zaključil v juniju 2018. 

Razdeljeno je v tri različne podskupine, ki se vežejo na ciljne skupine: 

 • Delo z mladimi z depriviligiranih območij
 • Delo z mladimi osipniki
 • Delo z mladimi z zdravstvenimi težavami in invalidnostjo

V prvem sklopu (2016-2018) smo bili najbolj aktivni v podskupini za delo z mladimi z depriviligiranih območij: 

 • Delo z mladimi z depriviligiranih območij, kjer smo v 2 letih v program povabili 76 novih organizacij, ki prihajajo iz območij, kjer projekti programa Erasmus+ še ne potekajo.
 • Odgovorilo nam je 52 predstavnikov organizacij, 36 izmed njih pa se je udeležilo nacionalnega ali mednarodnih dogodkov.  
 • Kot rezultat smo dobili 11 projektov, ki so že bili odobreni, rezultate pa še vedno merimo na dolgi rok, saj nekaj organizacij svoje projekte še pripravlja. 

Kot zaključek 1. cikla je med 19. in 21. junijem 2018 potekal dogodek z naslovom Harvesting conference, . 

V poročilu s konference si lahko preberete več o samem dogodku in priporočilih za delo v nadaljnjih ciklih izvajanja strateškega partnerstva. 


V drugem sklopu (2018 – 2020) smo se bolj aktivno vključili v podskupino za delo z mladimi z zdravstvenimi težavami in invalidnostjo
:

 • Uvodno aktivnost Labirint iz krize smo organizirali 19. 10. 2018 na Bledu, posvečena pa je bila mladim v stiski. Kot rezultat dogodka je nastal zbornik s priporočili za organizacije, kako ravnati v teh situacijah.

 • V letu 2019 smo opravili popis organizacij, ki že delajo, ali pa si želijo več delati na področju mladih z zdravstvenimi težavami in invalidnostjo, v drugi polovici leta pa so sledili najprej nacionalni dogodek, 17. 9. 2019, kjer smo zainteresiranim organizacijam predstavili program Erasmus+: Mladi v akciji in Evropka solidarnostna enota, pogovarjali pa smo se tudi o izzivih, s katerimi se pri aktivnostih in v vsakdanjem življenju srečujejo mladi z invalidnostjo, ali pa organizacije, v katere so ti mladi vključeni.

 • Oblikovali smo delovno skupino na področju socialnega vključevanja, katere namen in naloga je, da oblikuje smernice za pripravo projektov, ki vključujejo mlade z manj priložnostmi in posebnimi potrebami, pa tudi smernice za Nacionalno agencijo, kako naj prilagodi svoje aktivnosti in kakšne aktivnosti naj pripravi v povezavi s to tematiko, da bi kar najbolj podprli organizacije v Sloveniji pri njihovem delu.

 • Sledil je mednarodni dogodek vzpostavljanja partnerstev SPI Inclusion Matchmaking – Find European Partners for Inclusion Projects meseca oktobra 2019 najprej v Frankfurtu, Nemčija, kjer se je zbralo preko 80 predstavnikov različnih organizacij z namenom mreženja, ustvarjanja stikov in ustvarjanja možnih novih skupnih vključujočih projektov. Enake vrste aktivnost je februarja 2020 potekala v Laškem, kjer se je zbralo 38 udeležencev iz 13 različnih držav. Med seboj so se zelo dobro povezali, nastalo pa je 7 projektnih idej, ki imajo dober potencial za uresničitev.

 • V mesecu avgustu 2020 je bila načrtovana tako imenovana Harvesting Conference, kjer bi preverili sadove dotedanjega dela na tem področju in naredili načrte za naprej. Pandemija je te načrte malce spremenila, in nov datum za konferenco je predviden v maju ali juniju v letu 2021.
Z ogledom te spletne strani se strinjate z uporabo piškotkov.     V REDU       O piškotkih