Prilagoditev za slabovidne
Prilagoditev za dislektike
Erasmus+ Mladi v akcijiEvropska solidarnostna enotaInfo servis EurodeskSALTO SEE RC

Cilji in značilnosti mladinskega dela programa E+ ali "Erasmus+: Mladi v akciji"

Cilji in prednostne usmeritve programa E+: MVA

Ukrepi v okviru poglavja o mladini programa ERASMUS+ zasledujejo tako splošne cilje programa, kot tudi cilje prenovljenega okvira za evropsko sodelovanje na področju mladine (2010–2018) in so opredeljeni v  naslednjih posebnih ciljih:

  • Izboljšati raven ključnih kompetenc in spretnosti mladih, vključno z mladimi z manj priložnosti ter spodbujati njihovo udeležbo v demokratičnem življenju v Evropi in na trgu dela, aktivno državljanstvo, medkulturni dialog, socialno vključenost in solidarnost; Program to želi doseči z več priložnosti za učno mobilnost mladih in tistih, ki so dejavni v mladinskem delu ali mladinskih organizacijah, ter mladinskih voditeljev in delavcev, kot tudi z okrepljenimi povezavami med področjem mladine in trgom dela.
  • Spodbujati večjo kakovost mladinskega dela. Program to želi doseči z okrepljenim sodelovanjem med organizacijami na področju mladine, toda tudi z organizacijami in ustanovami na področju izobraževanja, poklicnega usposabljanja, športa ali trga delovne sile.
  • Dopolnjevati reforme politik na lokalni, regionalni in nacionalni ravni ter podpirati razvoj znanja in mladinske politike, ki temelji na dejstvih, ter priznavanjem neformalnega in priložnostnega učenja, še posebej z okrepljenim sodelovanjem na področju politik, boljšo uporabo orodij Unije za preglednost in priznavanje ter z širjenjem dobrih praks.
  • Okrepiti mednarodno razsežnost mladinskih dejavnosti ter vlogo mladinskih delavcev in organizacij kot podpornih struktur za mlade, ki dopolnjujejo zunanje delovanje Unije; program to želi doseči s spodbujanjem mobilnosti in sodelovanja med Unijo, zainteresiranimi partnerskimi državami in mednarodnimi organizacijami ter s ciljno usmerjeno krepitvijo zmogljivosti v partnerskih državah.
Z ogledom te spletne strani se strinjate z uporabo piškotkov.     V REDU       O piškotkih