Prilagoditev za slabovidne
Prilagoditev za dislektike
Erasmus+ Mladi v akcijiInfo servis EurodeskSALTO SEE RCMladinstival 2017

Cilji in značilnosti mladinskega dela programa E+ ali "Erasmus+: Mladi v akciji"

Cilji in prednostne usmeritve programa E+: MVA

Možnosti v nekdanjem programu MLADI V AKCIJI se večinoma nadaljujejo v novem programu in sicer se bodo v delu, ki se izključno nanaša na področje mladine, promovirale pod blagovno znamko ERASMUS + MLADI V AKCIJI.

Ukrepi v okviru poglavja o mladini novega programa ERASMUS + bodo zasledovali splošne cilje programa, še posebej pa cilje prenovljenega okvira za evropsko sodelovanje na področju mladine (2010–2018) in sicer naslednjih posebnih ciljev:

  • Izboljšati raven ključnih kompetenc in spretnosti mladih, vključno z mladimi z manj priložnosti ter spodbujati njihovo udeležbo v demokratičnem življenju v Evropi in na trgu dela, aktivno državljanstvo, medkulturni dialog, socialno vključenost in solidarnost; Program to želi doseči z več priložnosti za učno mobilnost mladih in tistih, ki so dejavni v mladinskem delu ali mladinskih organizacijah, ter mladinskih voditeljev in delavcev, kot tudi z okrepljenimi povezavami med področjem mladine in trgom dela.
  • Spodbujati večjo kakovost mladinskega dela; Program to želi doseči z okrepljenim sodelovanjem med organizacijami na področju mladine, toda tudi z organizacijami in ustanovami na področju izobraževanja, poklicnega usposabljanja, športa ali trga delovne sile.
  • Dopolnjevati reforme politik na lokalni, regionalni in nacionalni ravni ter podpirati razvoj znanja in mladinske politike, ki temelji na dejstvih, ter priznavanjem neformalnega in priložnostnega učenja, še posebej z okrepljenim sodelovanjem na področju politik, boljšo uporabo orodij Unije za preglednost in priznavanje ter z širjenjem dobrih praks.
  • Okrepiti mednarodno razsežnost mladinskih dejavnosti ter vlogo mladinskih delavcev in organizacij kot podpornih struktur za mlade, ki dopolnjujejo zunanje delovanje Unije; program to želi doseči s spodbujanjem mobilnosti in sodelovanja med Unijo, zainteresiranimi partnerskimi državami in mednarodnimi organizacijami ter s ciljno usmerjeno krepitvijo zmogljivosti v partnerskih državah.
Z ogledom te spletne strani se strinjate z uporabo piškotkov.     V REDU       O piškotkih