Prilagoditev za slabovidne
Prilagoditev za dislektike
Erasmus+ Mladi v akcijiEvropska solidarnostna enotaInfo servis EurodeskSALTO SEE RC

Kakšne vrste aktivnosti podpira program Erasmus+: MVA?

V okviru programa Erasmus+: Mladi v akciji so na voljo naslednje možnosti v okviru siceršnjih treh skupin ključnih ukrepov:

Ključni ukrep 1: Učna mobilnost posameznikov

Projekti mobilnosti za mlade in mladinske delavce
V tej skupini program Erasmus+: Mladi v akciji podpira organizacijo mladinskih izmenjav ter aktivnosti namenjene krepitvi kompetenc mladinskih voditeljev in delavcev (seminarji, tečaji, obiski na delovnih mestih, študijski obiski, itd.) ali za prenose dobrih praks. Partnerji v projektih mobilnosti lahko prihajajo iz programskih držav ali partnerskih držav v soseščini.

Več o mladinskih izmenjavah >>
Več o mobilnosti mladinskih delavcev >>

Ključni ukrep 2: Sodelovanje za inovacije in izmenjava dobrih praks

Strateška partnerstva na področju mladine
V tej skupini možnosti program v okviru mladinskega poglavja podpira projekte sodelovanja med partnerji iz različnih držav z namenom razvoja otipljivih rezultatov na področju mladinskega dela oziroma mladinskih politik z veliko uporabno vrednostjo za spodbujanje in krepitev kakovosti mladinskega dela ali razvoja mladinskih politik tako v sodelujočih organizacijah kot v širšem okolju.

Partnerstva v strateških partnerstvih so praviloma omejena na partnerje iz programskih držav. Izjemoma lahko v projektih strateških partnerstev sodeluje tudi partner iz partnerskih držav, če je mogoče utemeljiti, zakaj njegovo sodelovanje prinaša bistveno dodano vrednost za načrtovani rezultat projekta oziroma partnerstvo vseh sodelujočih partnerjev. V okviru mladinskega poglavja programa so v tej akciji podpore lahko deležni tudi projekti za krepitev zmogljivosti (capacity building) v ciljnih partnerskih državah v svetu, vendar se bo za te možnosti potrebno prijaviti na centralizirani ravni pri Izvršilni agenciji v Bruslju.

Več o tem ukrepu >>

Ključni ukrep 3: Podpora za reformo politik

Dialog mladih
Ta ukrep spodbuja aktivno udeležbo mladih v demokratičnem življenju in razpravo, usmerjeno v teme in prednostne naloge, ki so bile opredeljene v strukturiranem dialogu in prenovljenem političnem okviru na področju mladine. Strukturirani dialog je ime, ki se uporablja za razprave med mladimi in oblikovalci politik na področju mladine za doseganje rezultatov, ki so uporabni pri oblikovanju politik. Razprava je strukturirana okoli prednostih nalog in časovnega razporeda ter predvideva dogodke, na katerih mladi razpravljajo o dogovorjenih temah med seboj ter z oblikovalci politik, strokovnjaki na področju mladine in predstavniki javnih organov, ki so odgovorni za področje mladine. 

Le v tej akciji bo mogoče realizirati projekte brez sodelovanja partnerjev iz drugih držav, vendar je mogoče tudi s partnerji iz drugih držav, vključno s partnerskimi državami v soseščini.

Več o tem ukrepu >>

Z ogledom te spletne strani se strinjate z uporabo piškotkov.     V REDU       O piškotkih