Prilagoditev za slabovidne
Prilagoditev za dislektike
Erasmus+ Mladi v akcijiInfo servis EurodeskSALTO SEE RCMladinstival 2017

Kakšne vrste aktivnosti podpira program E+: MVA?

V okviru ERASMUS+: MLADI V AKCIJI so na voljo naslednje možnosti v okviru siceršnjih treh skupin ključnih ukrepov:


Ključni ukrep 1: Učna mobilnost posameznikov

Projekti mobilnosti za mlade in mladinske delavce

V tej skupini možnosti bo program podpiral mladinske izmenjave, Evropsko prostovoljno službo ter seminarje, tečaje, obiskih na delovnih mestih, študijskih obiskov in drugih oblik za namen krepitve kompetenc mladinskih voditeljev in delavcev ali prenos dobrih praks; Partnerji v projektih mobilnosti lahko prihajajo iz programskih držav kot partnerskih držav v soseščini.

Več o mladinskih izmenjavah >>
Več o evropski prostovoljni službi >>
Več o mobilnosti mladinskih delavcev >>


Ključni ukrep 2: Sodelovanje za inovacije in izmenjava dobrih praks

Strateška partnerstva na področju mladine

V tej skupini možnosti bo program v okviru mladinskega poglavja podpiral projekte sodelovanja med partnerji iz različnih držav z namenom razvoja otipljivih rezultatov na področju mladinskega dela oziroma mladinskih politik z veliko uporabno vrednostjo za spodbujanje in krepitev kakovosti mladinskega dela ali razvoja mmladinsih politik tako v sodelujočih organizacijah kot v širšem okolju. Partnerstva v strateških partnerstvih so praviloma omejena na partnerje iz programskih držav. Izjemoma lahko v projektih strateških partnerstev sodeluje tudi partner iz partnerskih držav, če je mogoče utemeljiti, zakaj njegovo sodelovanje prinaša bistveno dodano vrednost za načrtovani rezultat projekta oziroma partnerstvo vseh sodelujočih partnerjev. V okviru mladinskega poglavja novega programa bodo v tej akciji podpore lahko deležni tudi projekti za krepitev zmogljivosti (capacity building) v ciljnih partnerskih državah v svetu, vendar se bo za te možnosti potrebno prijaviti na centralizirani ravni pri Izvršilni agenciji v Bruslju.

Več o tem ukrepu >>


Ključni ukrep 3: Podpora za reformo politik

Srečanja mladih in oblikovalcev politik na področju mladine

Projekti dialoga med mladimi ter vsemi, ki sooblikujejo politike na lokalnih, regionalnih ali nacionalnih ravneh, še posebej pa mladinskih politik. Le v tej akciji bo mogoče realizirati projekte brez sodelovanja partnerjev iz drugih držav, vendar je mogoče tudi s partnerji iz drugih držav, vključno s partnerskimi državami v soseščini.

Več o tem ukrepu >>

Z ogledom te spletne strani se strinjate z uporabo piškotkov.     V REDU       O piškotkih