Prilagoditev za slabovidne
Prilagoditev za dislektike
Erasmus+ Mladi v akcijiEvropska solidarnostna enotaInfo servis EurodeskSALTO SEE RC

Dogodki

Trenutno ni aktualnih objav.

E-novice

Želite biti sproti obveščeni o vseh naših aktivnostih, novostih in dogajanjih?

Naročite se na naše e-novice!

Prenovljena podoba Evropske solidarnostne enote v letu 2022

17.12.2021

Evropska komisija je 17. novembra 2021 je objavila nov Vodnik po programu Evropska solidarnostna enota za leto 2022, ki prinaša nekaj sprememb tako iz vsebinskega kot s tehničnega vidika.

Prav tako kot program Erasmus+ bo tudi Evropska solidarnostna enota prispevala k Evropskemu letu mladih in si bo prizadevala za morebitne sinergije z novimi pobudami, ki se izvajajo v njegovemu okviru. V okviru spodbujanja udeležbe v demokratičnem življenju, ki je tudi eden izmed ciljev Evropskega leta mladih, bosta posebni prednostni nalogi programa za ukrep skupinskih prostovoljskih aktivnosti na prednostnih področjih spodbujanje zdravega življenjskega sloga in ohranjanje kulturne dediščine. Prednostna naloga, ki se je navezovala na preprečevanje, spodbujanje in podporo na področju zdravja, v novem Vodniku ni več prisotna.

Kar zadeva upravičene države, ki lahko sodelujejo v ukrepih Evropske solidarnostne enote, so se države programa preimenovale v države članice EU in tretje države, pridružene programu, partnerske države pa v tretje države, ki niso pridružene programu. Podrobnejši seznam upravičenih držav in njihovo razdelitev si lahko ogledate v Vodniku po programu.

Solidarnostni projekti
Vodnik po programu za leto 2022 v primerjavi s svojim predhodnikom vsebuje nekoliko širšo razlago za projekte, ki vključujejo čezmejno sodelovanje ter izvajanje projektnih aktivnosti v domači in čezmejni lokalni skupnosti. Pri tem je pomembno, da obstaja jasno zanimanje za skupno temo in da skupina načrtuje, kako bodo projektne aktivnosti v dobrobit obeh lokalnih skupnosti.

Poleg tega je pri dodeljevanju sredstev za vključevanje mladih z manj priložnostmi v okviru postavke izrednih stroškov v primerjavi s prejšnjim letom več možnosti. Od leta 2022 je tako možno zaprositi ne le za potrebe vključevanja ožjih članov skupine in zagotavljanja izvajanja dostopnih aktivnosti, temveč tudi za potrebe vključevanja ciljne javnosti mladih z manj priložnostmi in omogočanje dostopnih projektnih aktivnosti zanje.

Projekti prostovoljstva in znak kakovosti
V letu 2022 bo za prijavo projektov v okviru ukrepa projektov prostovoljstva na voljo le en rok, in sicer 23. februar 2022. Začetek izvajanja projektov, sprejetih na tem roku, je predviden med 1. junijem in 31. decembrom v istem letu.

Do prijave vloge za pridobitev nepovratnih sredstev so upravičene le organizacije, ki že imajo znak kakovosti za vodilno organizacijo na dan prijavnega roka. Akreditacija E+ za prostovoljstvo z letom 2022 ni več veljavna. V kolikor ima organizacija tekoče aktivnosti, te lahko izvede do konca, ni možno pa več vstopati v nove aktivnosti.

Nekoliko so se spremenili tudi pogoji za upravičene udeležence pripravljalnega obiska in drugih aktivnosti, in sicer so upravičeni udeleženci pripravljalnega obiska predstavniki sodelujočih organizacij in mladi z manj priložnostmi, ki bodo sodelovali v prostovoljski aktivnosti, vključno s spremljevalci. Za posamezno aktivnost lahko sredstva prejmeta največ dva udeleženca na sodelujočo organizacijo, če je eden od njiju mlada oseba z manj priložnostmi, ki se bo udeležila prostovoljske aktivnosti.

Znak kakovosti se je sedaj preimenoval v znak kakovosti za prostovoljstvo v solidarnostnih aktivnostih, Vodnik po programu za leto 2022 pa podrobneje določa potek spremljanja in poročanja o izpolnjevanju standardov in načel kakovosti znaka kakovosti ter posebne ureditve za znak kakovosti za vodilne organizacije.

Znak kakovosti se upravičeni organizaciji dodeli za celotno obdobje trajanja programa in je predmet obdobnega ponovnega ocenjevanja. V ta namen lahko nacionalna agencija organizira nadzorne obiske, formalne preglede oziroma druge aktivnosti za spremljanje napredka in uspešnosti organizacij, ocenjevanje spoštovanja standardov kakovosti ter nudi podporo organizacijam.

Organizacije bodo morale vsaj enkrat v času veljavnosti znaka kakovosti za vodilno organizacijo poročati o napredku pri doseganju zastavljenih ciljev in o tem, kako zagotavljajo spoštovanje standardov kakovosti ter posodobiti načrt aktivnosti.

Organizacije, ki imajo znak kakovosti za vodilno organizacijo, lahko zaprosijo za posodobitev in ponovno oceno znaka kakovosti in načrta aktivnosti. To je mogoče storiti v času trajanja znaka kakovosti v dvoletnih intervalih. Zahteve za administrativne spremembe, ki ne vplivajo na načrt aktivnosti in ne zahtevajo presoje kakovosti, so lahko oddane kadarkoli.


« Nazaj
Z ogledom te spletne strani se strinjate z uporabo piškotkov.     V REDU       O piškotkih