Prilagoditev za slabovidne
Prilagoditev za dislektike
Erasmus+ Mladi v akcijiEvropska solidarnostna enotaInfo servis EurodeskSALTO SEE RC

Vsebinske usmeritve in razpoložljiva sredstva za tretji prijavni rok E+: MVA in ESE

24.09.2020

VSEBINSKE USMERITVE PRED TRETJIM PRIJAVNIM ROKOM

Nacionalna agencija je pred drugim prijavnim rokom v letu 2020 zaradi pandemije virusa COVID-19, ki vpliva na možnost prijave in predvsem izvajanja sprejetih projektov v evropska programa Erasmus+: Mladi v akciji in Evropska solidarnostna enota, objavila priporočila prijaviteljem.

Zaradi še vedno trajajoče pandemije in omejitev za mobilnosti med državami, Nacionalna agencija tudi za tretji prijavni rok v letu 2020 objavlja sledeča priporočila potencialnim prijaviteljem.

Nacionalna agencija vabi prijavitelje, da pri prijavi projektov upoštevajo pravila programov, ki dovoljujejo začetek projekta v kasnejšem časovnem obdobju, ter da - kjer pravila programov to dopuščajo - prijavijo projekte, kjer ni nujna mednarodna mobilnost.

V programu Erasmus+: Mladi v akciji so to
• projekti v Ključnem ukrepu 3: Dialog mladih,

v programu Evropska solidarnostna enota pa so to
• solidarnostni projekti, pri katerih je možno izvajanje aktivnosti zgolj na lokalni ravni;
• nacionalni projekti prostovoljstva;
• nacionalni projekti pripravništev in/ali zaposlitev.

Prijavitelje spodbujamo tudi, naj projekte, katerih osrednje aktivnosti bodo potekale v času slovenskega predsedovanja Svetu EU ali v mesecih pred njim, vsebinsko navežejo na 9. cilj Strategije EU za mlade 2019-2027 »Prostor in participacija za vse«, ki je osrednja tema na področju mladine v okviru aktualnega tria (Nemčija, Portugalska, Slovenija).

Poleg tega naj prijavitelji načrtujejo projekte, ki uporabljajo potenciale digitalnega sveta, glede na možnosti, ki jih programa ponujata.

Nacionalna agencija še posebej vzpodbuja, da prijavitelji pripravijo in prijavijo projekte, ki na vsebinski ravni pripomorejo k okrevanju ter krepijo solidarnost v skupnostih, prizadetih zaradi pandemije.

Skladno z zgornjimi priporočili, Nacionalna agencija napoveduje, da bo skladno z možnostjo prerazporeditve sredstev za podporo sprejema projektov v programa Erasmus+: Mladi v akciji in Evropska solidarnostna enota, tudi za tretji prijavni rok v letu 2020 (ob naknadnem soglasju Evropske komisije) prerazporedila sredstva za podporo projektom na tiste ukrepe, kjer je možno podpreti projekte z »le« lokalnimi/nacionalnimi aktivnostmi.

Priporočamo pa vam seveda tudi, da pri pripravi projektov upoštevate določila Vodnika po programu Erasmus+: MvA in splošne vsebinske smernice, ki si jih lahko ogledate tukaj. Ne pozabite preveriti tudi Vodnika za ocenjevalce, ki vam je lahko v pomoč pri pripravi kakovostnejših predlogov projektov.


RAZPOLOŽLJIVA SREDSTVA ZA TRETJI PRIJAVNI ROK


Za tretji prijavni rok je v programu Erasmus+: Mladi v akciji na voljo 817.000 EUR.

Znesek je razdeljen po ključnih ukrepih in aktivnostih, in sicer:
• Ključni ukrep 1 - za projekte mladinskih izmenjav je na voljo 380.000 eur, za projekte mobilnosti mladinskih delavcev pa 110.000 eur, od tega skupaj za aktivnosti s sosednjimi partnerskimi državami 100.000 eur
• Ključni ukrep 2 - za projekte strateških partnerstev na področju mladine je na voljo 250.000 eur
• Ključni ukrep 3 - za projekte dialoga mladih je na voljo 77.000 evrov

Za tretji prijavni rok je v programu Evropska solidarnostna enota za leto 2020 na voljo 365.000 eur.

Znesek je razdeljen po aktivnostih, in sicer:
• Projekti prostovoljstva: 225.000 evrov
• Zaposlitve in pripravništva: 40.000 evrov
• Solidarnostni projekti: 100.000 evrov

NA si pridržuje pravico do prerazporeditve razpoložljivih sredstev.


« Nazaj
Z ogledom te spletne strani se strinjate z uporabo piškotkov.     V REDU       O piškotkih