Prilagoditev za slabovidne
Prilagoditev za dislektike
Erasmus+ Mladi v akcijiEvropska solidarnostna enotaInfo servis EurodeskSALTO SEE RC

Pogosta vprašanja in odgovori pred prijavo projektov v program Evropska solidarnostna enota

SPLOŠNA VPRAŠANJA POVEZANA S SODELOVANJEM MLADIH V EVROPSKI SOLIDARNOSTNI ENOTI

Kakšno delo me čaka v projektih podprtih v okviru programa Evropska solidarnostna enota?
Kdo se lahko pridruži Evropski solidarnostni enoti?
Čemu se zavežem, če se pridružim Evropski solidarnostni enoti?
Kako deluje Evropska solidarnostna enota?
Kakšna je razlika med prostovoljskim in poklicnim sklopom Evropske solidarnostne enote?

PRIDOBITEV PIC KODE

Kateri obrazec za pravno osebo naj izberemo, če smo registrirami kot društvo?
Ali lahko tudi neformalna skupina mladih pridobi PIC kodo?

TEHNIČNE TEŽAVE S PRIJAVNIM OBRAZCEM

Število prilog, ki jih želimo priložiti, je preveliko.
Priložene priloge presegajo dovoljeno velikost in prijavnega obrazca ne moremo oddati.
Kaj moramo navesti v razdelek Activity title/Naslov aktivnosti?
V proračunu prijavnica ne izračuna zneskov.
Kadarkoli odpremo prijavnico, nam izgine že napisano besedilo v določenem razdelku.
Iz prijavnice ne moremo prenesti častne izjave ali urnika. Gumb melje v prazno / gumba sploh ni.
Pri poskusu oddaje projekta sistem javi napako ERR-01 (ali kakšno drugo številko).

PROJEKTI PROSTOVOLJSTVA
Kje se lahko prijavim na prostovoljsko aktivnost?
Kaj je znak kakovosti, ki je potreben za prijavo ali sodelovanje v projektih prostovoljstva in kje jo lahko pridobimo?
Kaj je pripravljalni obisk?
Kje zabeležimo stroške pripravljalnega obiska?
Ali lahko v eni aktivnosti sodeluje več prostovoljcev iz različnih držav, čeprav ne bodo vsi prišli hkrati, a bodo imeli isti program dela? 
Ali je potrebno v prijavnem obrazcu pošiljanje in gostovanje ločiti kot dve različni aktivnosti? 
Ali lahko namesto obstoječega urnika, ki je del prijavne dokumentacije, pošljemo svoj urnik, ki je bolj primerne oblike za našo prostovoljsko aktivnost?
Ali lahko sklenemo pisne dogovore o sodelovanju z drugimi organizacijami, čeprav te ne bodo uradno partnerji v projektu?
Kakšna mora biti minimalna oz. maksimalna starost udeleženca na dan prijavnega roka?
Ali je mogoče dobiti tako dostop do OLS (Online Language Support) za učenje angleščine kot tudi prispevek za učenje slovenščine, če prostovoljec potrebuje oboje?
Če poteka skupinska prostovoljska aktivnost v Ukrajini in je projekt prijavljen na švedsko nacionalno agencijo, ali lahko v njej sodeluje več prostovoljcev iz različnih držav EU?
Kaj se zgodi, če oseba, ki sodeluje v nacionalni aktivnosti dobi po 7 mesecih zaposlitev in prekine s sodelovanjem?
V primeru, da organizacija v splošni vlogi partnerstva za prostovoljstvo predvidi drugačno število prostovoljcev za posamezno leto, kot v posamezni letni vlogi, katero število potem velja?
Kakšni bodo prijavni roki v letu 2019?
Kakšna bo vloga organizacije, ki bo poslala prostovoljca v tujino?
Ali se lahko oseba, ki je sodelovala v dolgoročnem projektu Evropske prostovoljske službe, udeleži tudi projekta prostovoljstva v programu Evropska solidarnostna enota?
Kaj naj naredimo v primeru, da bi bil sprejet projekt v katerem bi sodelovala organizacija iz Ukrajine, vendar za prostovoljce iz Ukrajine vpis v spletno bazo ESE še ne bi bil mogoč, aktivnost pa bi se že začela?
Ali je potrebno nacionalni projekt prijaviti samostojno ali jih lahko prijavimo kot dodatno aktivnost v mednarodnem projektu?

SOLIDARNOSTNI PROJEKTI

Kje je zapisana referenčna številka udeleženca (Participant Reference Number - PRN)
Ali bodo zneski pavšalni? Ali prijavitelji sami določijo, kako bodo dodeljeni znesek porabili?
Kaj se zgodi v primeru, da organizacija prijavi projekt, mladi pa projekta ne izvedejo?
Ali naj bi se projekti izvedli v obdobju med 1. 1. in 31. 5. 2019?
Ali morajo mladi ves čas trajanja projekta nekaj delati? Ali so lahko aktivnosti projekta zgoščene na en vikend oziroma en mesec?
Ali si mladi v skupini sami razdelijo naloge? Ali so lahko naloge razdeljene neenakomerno, kar pomeni, da imajo nekateri člani več zadolžitev kot drugi?
Ali je 500 €, ki jih organizacija dobi na mesec pavšal in ga ni  potrebno dokazovati?
Ali so možne spremembe in menjave sodelujočih mladih?
Kakšna je razmejitev med podporo organizacije in prepuščanjem samostojnosti mladim? Do katere mere se pričakuje, da mladi sami urejajo stvari in do katere mere se pričakuje, da organizacija poskrbi za neke stvari?
Kateri stroški so upravičeni v projektu?
Ali je potrebno že v prijavi opredeliti predvidene stroške?
Ali lahko ena organizacija prijavi več solidarnostnih projektov?
Ali je enakega pomena, če projekt soustvarjajo mladi z manj priložnostmi ali pa če skupina mladih v okviru projekta pomaga mladim z manj priložnostmi?
Ali morajo biti mladi, ki sodelujejo v projektu slovenski državljani?

PRIPRAVNIŠTVA IN DELOVNA MESTA

Čigav strošek je plača pripravnika/zaposlenega?
Ali je potrebno osebo zaposliti za polni delovni čas?
Ali morajo v mednarodnih projektih sodelovati tudi podporne organizacije? 

SPLOŠNA VPRAŠANJA POVEZANA S SODELOVANJEM MLADIH V EVROPSKI SOLIDARNOSTNI ENOTI

Kakšno delo me čaka v projektih podprtih v okviru programa Evropska solidarnostna enota?

Projekti Evropske solidarnostne enote bodo vsebinsko zelo raznovrstni, vsi pa bodo v skladu s poslanstvom in načeli evropske solidarnostne enote.

Od vas bodo morda pričakovali naslednje naloge:

  • pomoč pri gradnji šole ali doma skupnosti, ki ga je poškodoval potres
  • pomoč novo prispelim prosilcem azila
  • čiščenje podrastja v gozdovih, da se prepreči požar
  • delo z invalidi v domu skupnosti

Nalog v zvezi s takojšnjim odzivanjem na nesrečo vam ne bodo naložili.

To delo bodo opravili ljudje, ki so posebej usposobljeni za varno delovanje v nevarnem okolju in imajo ustrezne izkušnje.

Kdo se lahko pridruži Evropski solidarnostni enoti?

V evropsko solidarnostno enoto se lahko registrirajo mladi v starosti 17 let, vendar lahko v projektu sodelujejo šele z dopolnjenim 18. letom. Projekte evropske solidarnostne enote morajo zaključiti do svojega 31. rojstnega dne.

Imeti morajo zakonito prebivališče v državi članici EU ali eni od spodaj navedenih držav oziroma biti državljan te države: Islandija, Lihtenštajn, Norveška, Turčija, Makedonija.

Če izpolnjujete te pogoje, se lahko pridružite Evropski solidarnostni enoti, res pa je, da bodo za posamezne projekte lahko veljale dodatne omejitve glede starosti, zakonitega prebivališča in državljanstva, odvisno od vrste projekta in njegovega financiranja.

Čemu se zavežem, če se pridružim Evropski solidarnostni enoti?

Ob registraciji v Evropsko solidarnostno enoto boste morali potrditi, da podpirate poslanstvo in se strinjate z načeli Evropske solidarnostne enote. Vaši podatki bodo potem shranjeni v sistemu Evropske solidarnostne enote.

Pri registraciji bo treba vpisati osnovne osebne podatke, vrsto projektov, ki vas zanimajo, ter znanje in izkušnje, ki jih prinašate projektom programa Evropska solidarnostna enota. Nato bo treba izpolniti natančnejši profil, tudi s podatki o tem, kdaj ste na razpolago za sodelovanje v projektih. Svoje podatke lahko kadarkoli dopolnite ali spremenite s prijavo v vaš osebni račun Evropske solidarnostne enote.

Dostop do vaših podatkov bodo imele organizacije, ki bodo iskale prostovoljce ali delavce za svoje projekte in jih je Evropska komisija pooblastila za vodenje projektov Evropske solidarnostne enote. Če se na vas obrne organizacija in vam ponudi delo v svojem projektu, vam ni treba sprejeti ponudbe, če nočete – odločitev o tem, ali se pridružite projektu ali ne, bo vedno v vaših rokah.

Če ne želite več biti na razpolago za projekte programa Evropska solidarnostna enota, se lahko kadarkoli prijavite v svoj osebni račun in začasno skrijete svoj profil ali v celoti izbrišete svoj račun. Sami odločate tudi o tem, ali boste še naprej prejemali elektronsko pošto in druga sporočila.

Kako deluje Evropska solidarnostna enota?

Evropska solidarnostna enota združuje mlade, ki se registrirajo z željo, da bi sodelovali pri projektih, povezanih s solidarnostjo, in ki se strinjajo s poslanstvom in načeli evropske solidarnostne enote in jih bodo podpirali.

Ko se registrirate, bodo vaši podatki shranjeni v podatkovni zbirki evropske solidarnostne enote, v kateri bodo organizacije poiskale kandidate za svoje projekte. Organizacije bodo nato izbrane kandidate povabile, da se pridružijo njihovemu projektu.

Evropska komisija bo organizacije povabila, naj zaprosijo za finančna sredstva in drugo podporo za projekte, ki ustrezajo poslanstvu in načelom evropske solidarnostne enote. Ko bodo projekti odobreni, bodo organizacije lahko uporabile podatkovno zbirko udeležencev in med njimi izbrale tiste, ki najbolj ustrezajo njihovemu projektu. Organizacije bodo stopile v stik z izbranimi kandidati in napravile končni izbor.

Vse organizacije bomo preverili, preden bodo dobile pooblastilo za vodenje projektov za evropsko solidarnostno enoto in dovoljenje za iskanje in najemanje udeležencev za svoje projekte.

Evropska solidarnostna enota bo pred začetkom projekta poskrbela za usposabljanje udeležencev, odvisno od vrste projekta ter znanja in izkušenj udeleženca.

Kakšna je razlika med prostovoljskim in poklicnim sklopom Evropske solidarnostne enote?

Evropska solidarnostna enota združuje dva dopolnjujoča se sklopa: prostovoljske in poklicne dejavnosti. Sklop prostovoljskih dejavnosti mladim ponuja priložnost, da dva do dvanajst mesecev opravljajo prostovoljsko dejavnost za poln delovni čas v drugi državi. Temelji na evropski prostovoljski službi (iz programa Erasmus+) in drugih programih financiranja EU.

Sklop poklicnih dejavnosti bo mladim ponudil priložnost za zaposlitev, delovno prakso ali vajeniško delo v različnih sektorjih, ki se ukvarjajo s solidarnostno naravnanimi dejavnostmi in potrebujejo zelo motivirane mlade ljudi s socialnim čutom. Sklop poklicnih dejavnosti se bo vzpostavljal postopoma prek partnerstev z javnimi organi, nevladnimi organizacijami in gospodarskimi organizacijami v teh sektorjih.

Glede na to, da različni projekti potrebujejo različna znanja in izkušnje, bodo organizacije udeležence projektov programa Evropska solidarnostna enota lahko najele kot prostovoljce, delavce, vajence ali praktikante.

Prostovoljci za svoje delo ne bodo plačani, zato pa bodo imeli krite nekatere stroške, odvisno od programa financiranja EU, denimo stroške potovanja v državo projekta in vrnitve domov, namestitve, hrane, zdravstvenega zavarovanja, dobivali bodo tudi manjši znesek za kritje vsakdanjih življenjskih stroškov.

Mladi, ki jih bodo najeli za delo v sklopu poklicnih dejavnosti evropske solidarnostne enote, bodo sklenili pogodbo o zaposlitvi in prejemali plačilo za svoje delo v skladu v z nacionalnimi predpisi o plačah in veljavnimi kolektivnimi pogodbami. S plačo, ki jo bodo prejemali od delodajalca, bodo navadno morali sami plačati vsakdanje življenjske stroške in stanovanje. Zanje bodo veljali predpisi o delovnih razmerjih države, v kateri bodo delali. Več informacij o pravilih glede zaposlitve v posameznih državah EU na spletišču Tvoja Evropa.

Tudi vajenci in praktikanti bodo sklenili pogodbo o zaposlitvi. Navadno bodo prejemali tudi dodatek za bivanje.

PRIDOBITEV PIC KODE

Kateri obrazec za pravno osebo naj izberemo, če smo registrirami kot društvo?

Predstavniki društev morajo izpolniti obrazec za podjetja v zasebni lasti.

Ali lahko tudi neformalna skupina mladih pridobi PIC kodo?

Da. V primeru neformalne skupine mladih eden izmen njih prevzame vlogo vodje skupine in se na Portalu za udeležence registrira kot 'Natural person', namesto zahtevanih prilog pa priloži le kopijo svojega osebnega dokumenta.

TEHNIČNE TEŽAVE S PRIJAVNIM OBRAZCEM

Število prilog, ki jih želimo priložiti, je preveliko.

Pooblastilna / mandatna pisma skenirajte tako, da bodo vsi v isti datoteki. Na tak način boste zmanjšali število prilog.

Priložene priloge presegajo dovoljeno velikost in prijavnega obrazca ne moremo oddati.

Dokumente skenirajte v manjši ločljivosti, v primeru velikega števila partnerjev lahko tudi tako majhni, da bo komajda berljivo. Pripnite jih v prijavni obrazec, ga oddajte, nato pa te priloge do poteka prijavnega roka pošljite tudi na info@mva.si, v sporočilu pa pojasnite nastalo situacijo.

Kaj moramo navesti v razdelek Activity title/Naslov aktivnosti?

Vsako aktivnost lahko poimenujete kot želite. Ta razdelek je koristen v primeru prijavljanja več aktivnosti znotraj enega projekta, namenjen pa je vašemu lažjemu sledenju aktivnosti.

V proračunu prijavnica ne izračuna zneskov.

Preverite, ali ste na začetku prijavnice vnesli vse osnovne podatke o projektu, prijavitelju in partnerskih organizacijah. Ta polja so namreč med seboj povezana.

Iz prijavnice ne moremo prenesti častne izjave ali urnika. Gumb melje v prazno / gumba sploh ni.

Poskusite odpreti prijavni obrazec z drugim brskalnikom, ali z drugega računalnika. Če ne pomaga, odprite nov prijavni obrazec in prilogi prenesti iz tistega obrazca. V kolikor to ne pomaga, nam to sporočite na info@mva.si.

Kadarkoli odpremo prijavnico, nam izgine že napisano besedilo v določenem razdelku.

Poskusite odpreti prijavni obrazec z drugim brskalnikom, ali z drugega računalnika. Če ne pomaga, odprite nov prijavni obrazec in vse podatke prekopirajte vanj. Evropska komisija v obrazcih sproti odpravlja napake, zato je možno, da bo s tem vaša težava izginila. V kolikor nič ne pomaga, nam to sporočite na info@mva.si in pripišite FormID prijavnice, da bomo o težavi lahko poročali Evropski komisiji.

Pri poskusu oddaje projekta sistem javi napako ERR-01 (ali kakšno drugo številko).

V takih primerih nam na info@mva.si pošljite print screen te napake ter FormID vaše prijavnice. Gre za težavo, ki jo posredujemo Evropski komisiji.

PROJEKTI PROSTOVOLJSTVA

Kje se lahko prijavim na prostovoljsko aktivnost?

V aktivnost se neposredno kot posameznik/-ca ne morete prijaviti. Izbrati morate eno od spodnjih možnosti:

1) Vpišite se v bazo evropske solidarnostne enote: http://europa.eu/youth/solidarity_en

2) V omenjeni bazi lahko iščete gostiteljske organizacije in projekte, h katerim bi se radi pridružili. Prav tako pa v bazi poiščite eno izmed akreditiranih pošiljajočih organizacij v Sloveniji. 

Nato se s projektom, ki bo vključeval vašo pošiljajočo in gostiteljsko organizacijo ter seveda vas, potegujte za sprejem v program. Organizacije lahko iščete v omenjeni bazi, prav tako pa so na voljo tudi na http://europa.eu/youth/volunteering/evs-organisation_en.

Kaj je znak kakovosti, ki je potreben za sodelovanje v projektih prostovoljstva in kje jo lahko pridobimo?

Pridobitev znaka kakovosti organizacije je proces, v katerem se ugotavlja sposobnost posamezne organizacije za izvajanje njene vloge v prostovoljskih projektih, in sicer je lahko to vloga podporne ali gostiteljske organizacije. Proces se zaključi z odobritvijo ali zavrnitvijo prijave za znak kakovosti s strani evalvacijskega odbora, običajno pa se tudi predpiše največje število prostovoljcev, ki jih lahko posamezna organizacija gosti istočasno.

Vlogo za znak kakovosti bo obravnavala nacionalna agencija, pristojna za področje mladine, v sodelovanju z dvema zunanjima ocenjevalcema. Povezavo do prijavnega obrazca za pridobitev znaka kakovosti v programu Evropska solidarnostna enota najdete na spletni strani tukaj.

Kaj je pripravljalni obisk?

Pripravljalni obisk je del priprav na aktivnost. Gre za kratko, dvodnevno srečanje. Pripravljalni obisk je smiseln v primeru, ko se partnerji med seboj še ne poznajo ali ko se predvideva vključenost mladih z manj priložnostmi oz. mladih s posebnimi potrebami. Na njem se srečajo po en mladinski voditelj, ter, če je potrebno, po en udeleženec iz vsake partnerske organizacije, da skupaj dorečejo še zadnje podrobnosti pred pričetkom aktivnosti: pogledajo lokacijo aktivnosti, uskladijo končne podrobnosti programa, poskrbijo za varnostne ukrepe udeležencev ipd.

V prijavnici se ga vsebinsko utemelji tam, kjer opisujete priprave, udeležence pripravljalnega obiska pa zapišite v razdelek Aktivnosti; Seznam aktivnosti (Activities; List of activities) kjer izberete pripravljalni obisk kot ločeno aktivnost. Potne stroške za udeležence pripravljalnega obiska je potrebno v prijavnici opredeliti enako kot za vse udeležence aktivnosti, stroške nastanitve in prehrane pa je potrebno zapisati (in obrazložiti) pod razdelkom Izredni stroški. Program pripravljalnega obiska je potrebno opredeliti tudi v prilogi Časovni načrt aktivnosti.

Kje zabeležimo stroške pripravljalnega obiska?

Pripravljalni obisk zabeležite kot novo aktivnost. Po vnosu vseh podatkov za vse tokove, vam bo prijavnica sama izračunala potne stroške in stroške organizacijske podpore. Slednji so nekoliko nižji kot stroški organizacijske podpore za aktivnost.

Ali lahko v eni aktivnosti sodeluje več prostovoljcev iz različnih držav, čeprav ne bodo vsi prišli hkrati, a bodo imeli isti program dela?

Da, lahko gre za isto aktivnost, še posebej, če gre za enak osnovni program dela.

Ali je potrebno v prijavnem obrazcu pošiljanje in gostovanje ločiti kot dve različni aktivnosti?

Ne, to ni potrebno, vendar je morda iz vsebinskega razloga smiselno, da gostiteljske aktivnosti prijavite kot eno aktivnost, pošiljajoče pa kot drugo aktivnosti znotraj enega projekta.

Ali lahko sklenemo pisne dogovore o sodelovanju z drugimi organizacijami, čeprav te ne bodo uradno partnerji v projektu?

Da. Lahko sklenete pisne dogovore o sodelovanju, saj to kaže na ustrezno partnerstvo. Niso pa ti pisni dogovori pogoj za prijavo projekta.

Kakšna mora biti minimalna oz. maksimalna starost udeleženca na dan prijavnega roka?

Minimalna starost udeleženca je 17 let, udeleženci morajo izpolniti najnižjo navedeno starost na dan začetka aktivnosti. Maksimalna pa 30, pri čemer udeleženec aktivnosti še izpolnjuje ta pogoj na dan prijavnega roka. 

Ali je mogoče dobiti tako dostop do OLS (Online Language Support) za učenje angleščine kot tudi prispevek za učenje slovenščine, če prostovoljec potrebuje oboje?

Ne. Možno je uporabiti samo eno od naštetih možnosti, torej ali nadomestilo za jezikovni tečaj v vrednosti 150 eur ali podporo preko OLS Sistema. 

Odkar je na voljo tudi OLS za slovenski jezik, morajo organizacije, ki bodo gostile prostovoljce, v prijavnem obrazcu obvezno označiti Language assesment, nato pa lahko izberejo bodisi uporabo licence OLS ali pa denarno podporo za izvedbo jezikovnega tečaja.

Če poteka skupinska prostovoljska aktivnost v Ukrajini in je projekt prijavljen na švedsko nacionalno agencijo, ali lahko v njej sodeluje več prostovoljcev iz različnih držav EU?

Lahko. Vendar pa v Ukrajini ne morejo sodelovati prostovoljci iz drugih Sosedskih partnerskih držav EU, razen Ukrajine. 

Kaj se zgodi, če oseba, ki sodeluje v nacionalni aktivnosti dobi po 7 mesecih zaposlitev in prekine s sodelovanjem?

V tem primeru je možno prekiniti projekt, organizacija pa dobi sredstva le za izvedenih 7 mesecev projekta. 

V primeru, da organizacija v splošni vlogi partnerstva za prostovoljstvo predvidi drugačno število prostovoljcev za posamezno leto, kot v posamezni letni vlogi, katero število potem velja?

S pomočjo oddane splošne vloge partnerstva boste postavili okvirno število prostovoljcev, ki pa se bo med leti morda nekoliko spremenilo. Nekaj odstopanj bo lahko, večjih odstopanj pa naj ne bi bilo, saj gre za projekte izkušenih organizacij, ki bodo lažje napovedale okvirno število prostovoljcev.

Kakšni bodo prijavni roki v letu 2019?

Prijavni roki programov Erasmus+ in Evropska solidarnostna enota se bodo načeloma uskladili in bodo v februarju, aprilu in oktobru.

Kakšna bo vloga organizacije, ki bo poslala prostovoljca v tujino?

Vloga organizacije, ki bo prostovoljca v tujino bo podporna. Njena vloga vključuje podporo, pripravo in/ali usposabljanje prostovoljcev pred odhodom, mediacijo med prostovoljcem in gostiteljsko organizacijo in podporo po vrnitvi z aktivnosti. 

Ali se lahko oseba, ki je sodelovala v dolgoročnem projektu Evropske prostovoljske službe, udeleži tudi projekta prostovoljstva v programu Evropska solidarnostna enota?

Ne. Prostovoljstva v okviru programa Evropska solidarnostna enota se lahko udeleži le oseba, ki je sodelovala v projektu, ki je trajal največ 2 meseca in je bil financiran znotraj programa Evropska prostovoljska služba ali Evropska solidarnostna enota.

Kaj naj naredimo v primeru, da bi bil sprejet projekt v katerem bi sodelovala organizacija iz Ukrajine, vendar za prostovoljce iz Ukrajine vpis v spletno bazo ESE še ne bi bil mogoč, aktivnost pa bi se že začela?

Pričakujemo, da se bodo prostovoljci iz Ukrajine do začetka aktivnosti že lahko vpisali v spletno bazo. V kolikor to ne bi bilo mogoče, se bodo vpisali kasneje, ko jim bo omogočen dostop. Prostovoljec pa mora biti vpisan v spletno bazo ESE do konca projekta, sicer projektni stroški niso upravičeni.

Ali je potrebno nacionalni projekt prijaviti samostojno ali jih lahko prijavimo kot dodatno aktivnost v mednarodnem projektu?

Znotraj enega projekta lahko prijavite nacionalno in/ali mednarodno aktivnost. 

SOLIDARNOSTNI PROJEKTI

Kje je zapisana referenčna številka udeleženca (Participant Reference Number - PRN)

Vsak udeleženec, ki se prijavi v portal Evropske solidarnostne enote, prejme referenčno številko udeleženca. Ta številka je zapisana na osnovni strani (Dashboard) udeleženčevega profila na portalu ESE

Ali bodo zneski pavšalni? Ali prijavitelji sami določijo, kako bodo dodeljeni znesek porabili?

Sredstva, za katera je mogoče zaprositi v programu Evropska solidarnostna enota so osnovane na stroških na enoto. To pomeni, da se stroški preračunajo glede na dolžino trajanja projekta in količino delovnih dni inštruktorja, če je ta vključen v projekt. Finance za vodenje projekta lahko porabite za vodenje in izvedbo projekta (na primer: pripravo in izvedbo aktivnosti, evalvacijo, diseminacijo in nadaljevalne aktivnost, ipd.). Glede na vrsto projekta, prijavitelji sami določijo, kako bodo sredstva porabili.

Kaj se zgodi v primeru, da organizacija prijavi projekt, mladi pa projekta ne izvedejo?

Ideja solidarnostnih projektov je, da mladi sami zasnujejo in izvedejo projekt. Ker so mladi aktivno vključeni v vse faze razvoja projekta, se s projektom tudi lažje poistovetijo, uspeh projekta pa jim je bolj pomemben. Zato je ključno, da so mladi v razvoj projekta vpleteni že od samega začetka in da se projekt sklada z njihovimi potrebami, željami in vrednotami. 

Ali naj bi se projekti izvedli v obdobju med 1. 1. in 31. 5. 2019?

Projekti se morajo v tem obdobju začeti, trajajo pa lahko najmanj 2 in največ 12 mesecev.

Ali morajo mladi ves čas trajanja projekta nekaj delati? Ali so lahko aktivnosti projekta zgoščene na en vikend oziroma en mesec?

Aktivnosti projekta lahko potekajo zelo različno. Lahko gre za kontinuirane aktivnosti ali enkratne aktivnosti. Aktivnosti pa potekajo znotraj projekta, ki ga je potrebno razvijati dalj časa. Glede na naravo projekta, njegove cilje in zmožnosti, mladi sami določijo potek projekta.

Ali si mladi v skupini sami razdelijo naloge? Ali so lahko naloge razdeljene neenakomerno, kar pomeni, da imajo nekateri člani več zadolžitev kot drugi?

Da, mladi si sami razdelijo vloge, ki so skladne z njihovimi zmožnostmi in željami. Metode dela morajo oblikovane tako, da bodo vsi člani skupine vključeni enakomerno v različnih fazah projekta in aktivnosti (priprava, izvedba, diseminacija).

Ali je 500 €, ki jih organizacija dobi na mesec pavšal in ga ni potrebno dokazovati?

Gre za prispevek na enoto, v tem primeru na mesec trajanja projekta. Nacionalni agenciji ni potrebno predložiti vseh računov, je pa potrebno v skladu z veljavno zakonodajo voditi porabo sredstev glede na tip organizacije, ki upravlja projekt.

Ali so možne spremembe in menjave sodelujočih mladih?

Za zagotavljanje kakovosti projekta je smiselno, da skupina mladih, ki je projekt zasnovala, sodeluje v vseh fazah projekta. V določenih primerih, ko oseba zaradi določenih razlogov ne želi ali ne more več sodelovati, so spremembe posameznih članov možne.

Kakšna je razmejitev med podporo organizacije in prepuščanjem samostojnosti mladim? Do katere mere se pričakuje, da mladi sami urejajo stvari in do katere mere se pričakuje, da organizacija poskrbi za neke stvari?

To je odvisno od organizacije in skupine mladih, ki dela na projektu. Mladi so lahko pri tem zelo samostojni, smiselno pa je, da jim organizacija nudi podporo, če jo potrebujejo in jim pomaga pri spremljanju njihovega učnega procesa. Ključno je, da se mladi z izvedbo projekta začnejo aktivno udejstvovati in se ob tem čim več naučijo. Zato je smiselno, da spoznajo čim večji del procesa razvoja in izpeljave projekta, in se pri tem preko soočanja z izzivi učijo, organizacije ali trenerji pa so jim pri tem lahko v pomoč in podporo. Organizacija naj mlade podpira pri nalogah administracije in financah.

Kateri stroški so upravičeni v projektu?

To je odvisno od stroškov projekta. Finance za vodenje projekta lahko porabite za vodenje in izvedbo projekta, na primer pripravo in izvedbo aktivnosti, evalvacijo, diseminacijo in nadaljevalne aktivnosti. Če se skupina odloči, lahko zaprosi tudi za finance za inštruktorja in s tem pokrije stroške sodelovanja inštruktorja v projektu. Poleg tega so upravičeni tudi izredni stroški, namenjeni podpori sodelovanja mladih z manj priložnostmi.

Ali je potrebno že v prijavi opredeliti predvidene stroške?

V prijavnici je potrebno opredeliti trajanje projekta in morebitne delovne dni inštruktorja, če bo ta sodeloval v projektu. Prav tako je potrebno v prijavnici opredeliti izredne stroške za kritje stroškov podpore udeležbe mladih z manj priložnostmi. Predvidene stroške vodenja projekta in izpeljave aktivnosti je smiselno načrtovati vnaprej in to opredeliti tudi v prijavnici.

Ali lahko ena organizacija prijavi več solidarnostnih projektov?

Da, lahko.

Ali je enakega pomena, če projekt soustvarjajo mladi z manj priložnostmi ali pa če skupina mladih v okviru projekta pomaga mladim z manj priložnostmi?

Oboje je možno. Člani projektne skupine so lahko mladi z manj priložnostmi, prav tako lahko projekt naslavlja mlade z manj priložnostmi, ki se soočajo s situacijami, ki jim otežujejo vključevanje v družbo.

Ali morajo biti mladi, ki sodelujejo v projektu slovenski državljani?

Mladi, ki bodo izvedli projekt morajo zakonito prebivati v isti državi. Za prijavo na slovensko nacionalno agencijo morajo prebivati v Sloveniji.

PRIPRAVNIŠTVA IN DELOVNA MESTA

Čigav strošek je plača pripravnika/zaposlenega?

Strošek plače nosi organizacija gostiteljica. Prav tako mora organizacija poskrbeti za vse potrebne zdravstvene preglede, varstvo na delovnem mestu in drugo v skladu z veljavno zakonodajo. Stroške nosi organizacija, iz programa Evropska solidarnostna enota pa lahko dobi finančno podporo za potne stroške, stroške projektnega vodja, stroške, povezane z izvedbo aktivnosti, podporo za vključevanje, dodatek za selitev, jezikovno podporo, stroške dopolnilnih aktivnosti in izredne stroške v skladu z Vodnikom programa ESE.

Ali je potrebno osebo zaposliti za polni delovni čas?

Da.

Ali morajo v mednarodnih projektih sodelovati tudi podporne organizacije?

Ni nujno, vendar mora prijavitelj izkazati zmožnost priprave udeležencev v državi, od koder udeleženec prihaja na aktivnost in mu zagotoviti tudi podporo po vrnitvi.

Z ogledom te spletne strani se strinjate z uporabo piškotkov.     V REDU       O piškotkih