Prilagoditev za slabovidne
Prilagoditev za dislektike
Erasmus+ Mladi v akcijiEvropska solidarnostna enotaInfo servis EurodeskSALTO SEE RC

Pogosta vprašanja in odgovori pred prijavo projektov v program Evropska solidarnostna enota

SPLOŠNA VPRAŠANJA POVEZANA S SODELOVANJEM MLADIH V EVROPSKI SOLIDARNOSTNI ENOTI

Kakšno delo me čaka v projektih podprtih v okviru programa Evropska solidarnostna enota?
Kdo se lahko pridruži Evropski solidarnostni enoti?
Čemu se zavežem, če se pridružim Evropski solidarnostni enoti?
Kako deluje Evropska solidarnostna enota?
Kakšna je razlika med prostovoljskim in poklicnim sklopom Evropske solidarnostne enote?

PRIDOBITEV IDENTIFIKACIJSKE ŠTEVILKE ORGANIZACIJE (OID)

Kateri obrazec za pravno osebo naj izberemo, če smo registrirami kot društvo?
Ali lahko tudi neformalna skupina mladih pridobi identifikacijsko številko organizacije (OID)?

TEHNIČNE TEŽAVE S PRIJAVNIM OBRAZCEM

Priložene priloge presegajo dovoljeno velikost in prijavnega obrazca ne moremo oddati.
Kaj moramo navesti v razdelek Activity title/Naslov aktivnosti?
V proračunu prijavnica ne izračuna zneskov.
Kadarkoli odpremo prijavnico, nam izgine že napisano besedilo v določenem razdelku.
Iz prijavnice ne moremo prenesti častne izjave ali urnika. Gumb melje v prazno / gumba sploh ni.
Pri poskusu oddaje projekta sistem javi napako ERR-01 (ali kakšno drugo številko).

PARTNERSTVA ZA PROSTOVOLJSTVO

Kako je z organizacijami, ki se partnerstva za prostovoljstvo ne prijavijo na roku oktobra 2018? Ali se lahko prijavijo naslednje leto, čeprav bi bilo trajanje sporazuma krajše od treh let?
Ali morajo organizacije obvezno uporabiti vse tri roke za posamezne letne dotacije? Ali lahko tudi spustijo tistega za leto 2019 ali 2020?
Organizacija se odloči prijaviti partnerstvo za prostovoljstvo (vključno z letnimi vlogami za financiranje) in projekte prostovoljstva. Ali obstaja določeno zaporedje, po katerem naj bi nacionalna agencija ocenjevala prijave?
Ali se lahko 18-mesečni projekti prekrivajo? Torej ali se lahko organizacije prijavljajo z letno vlogo za dotacijo za 2019, čeprav aktivnosti z vloge za dotacijo za 2018 še niso zaključene (oziroma še ni preteklo 18-mesečno obdobje)?
Ali obstajajo merila za izkušene organizacije?
Ali bo vsakemu partnerstvu za prostovoljstvo dodeljen določen proračun?
Kako se izračunava proračun za krovni sporazum za partnerstvo? Ali bo Komisija določila povprečne tarife?
Kakšna je struktura plačil pri partnerstvih za prostovoljstvo v luči letnih vlog za dotacijo? Ali bodo potrebna zaključna poročila za vsako letno vlogo? Ali bodo potrebna (vmesna) poročila o napredku?
Obrazec partnerstva za prostovoljstvo – letna vloga ne sprašuje po zaprošenih sredstvih. Kako lahko izračunamo proračun za tak projekt? Kako vemo, kakšni bodo stroški poti?
Zakaj dopolnilne aktivnosti ne spadajo med aktivnosti, ki so upravičene do financiranja?
Kdaj in kako lahko prijavitelj zaprosi za izredne stroške in stroške, povezane s spremljevalnimi osebami?
Ali lahko organizacije porabijo ves denar, ki jim je bil dodeljen tudi, če se spremeni število (ali trajanje) aktivnosti? Npr. če je odpovedan en dolgoročni projekt, ali lahko organizacija izvede dva kratkoročna projekta?
Ali je mogoče prenašati dodeljena sredstva med posameznimi dotacijami? Če organizacija ne porabi vseh zaprošenih sredstev, ali lahko neporabljena sredstva iz prvega 18-mesečnega obdobja prenese na naslednjega? Kako bi se to izvedlo?
Kako se definira aktivnost? Vsi udeleženci pri isti organizaciji v istem času skupaj? Vsi udeleženci pri isti organizaciji (z različnimi tokovi za različne datume aktivnosti)? Za vsakega udeleženca posebej? Kaj to pomeni za število dni, za katere zaprošamo v okvirčku »Trajanje s potjo (dni)«? Npr. če aktivnost vključuje dva prostovoljca, ki sta oba napotena za 6 mesecev (180 dni): 180 + 2 dneva za pot ali 360 + 4 dni za pot?
V prvi prijavi za partnerstvo za prostovoljstvo in letni vlogi ni informacij o gostiteljskih organizacijah. Ali lahko organizacije prijavijo projekt prostovoljstva ali partnerstvo za prostovoljstvo brez partnerskih organizacij? Na kateri točki morajo imeti partnerske organizacije?
Če se organizacija prijavi in je njena prijava za partnerstva za prostovoljstvo odobrena, ni upravičena za prijavo projektov prostovoljstva. Kako pa je, če je organizacija partner pri projektih organizacij, ki so se prijavile v drugih državah (EU)? Ali je lahko vseeno partner, čeprav je vključena v partnerstvo?
Kdaj je potrebno vključiti partnerje? Kdaj morajo prijavitelji predložiti pooblastila partnerjev?
Ali je možno, da v letni vlogi partnerstva za prostovoljstvo ne opredelimo države izvora in/ali ciljne države prostovoljca in s tem tudi države organizacije, ki bo prevzela podporno/gostiteljsko vlogo? Kakšen bi bil v tem primeru postopek?
V primeru, da organizacija v splošni vlogi partnerstva za prostovoljstvo predvidi drugačno število prostovoljcev za posamezno leto, kot v posamezni letni vlogi, katero število potem velja?
Kakšni bodo prijavni roki v letu 2019?

PROJEKTI PROSTOVOLJSTVA

Kje se lahko prijavim na prostovoljsko aktivnost?
Kaj je znak kakovosti, ki je potreben za prijavo ali sodelovanje v projektih prostovoljstva in kje jo lahko pridobimo?
Kaj je pripravljalni obisk?
Kje zabeležimo stroške pripravljalnega obiska?
Ali lahko v eni aktivnosti sodeluje več prostovoljcev iz različnih držav, čeprav ne bodo vsi prišli hkrati, a bodo imeli isti program dela? 
Ali je potrebno v prijavnem obrazcu pošiljanje in gostovanje ločiti kot dve različni aktivnosti? 
Ali lahko namesto obstoječega urnika, ki je del prijavne dokumentacije, pošljemo svoj urnik, ki je bolj primerne oblike za našo prostovoljsko aktivnost?
Ali lahko sklenemo pisne dogovore o sodelovanju z drugimi organizacijami, čeprav te ne bodo uradno partnerji v projektu?
Kakšna mora biti minimalna oz. maksimalna starost udeleženca na dan prijavnega roka?
Ali je mogoče dobiti tako dostop do OLS (Online Language Support) za učenje angleščine kot tudi prispevek za učenje slovenščine, če prostovoljec potrebuje oboje?
Če poteka skupinska prostovoljska aktivnost v Ukrajini in je projekt prijavljen na švedsko nacionalno agencijo, ali lahko v njej sodeluje več prostovoljcev iz različnih držav EU?
Kaj se zgodi, če oseba, ki sodeluje v nacionalni aktivnosti dobi po 7 mesecih zaposlitev in prekine s sodelovanjem?
Kakšna bo vloga organizacije, ki bo poslala prostovoljca v tujino?
Ali se lahko oseba, ki je sodelovala v dolgoročnem projektu Evropske prostovoljske službe, udeleži tudi projekta prostovoljstva v programu Evropska solidarnostna enota?
Kaj naj naredimo v primeru, da bi bil sprejet projekt v katerem bi sodelovala organizacija iz Ukrajine, vendar za prostovoljce iz Ukrajine vpis v spletno bazo ESE še ne bi bil mogoč, aktivnost pa bi se že začela?
Ali je potrebno nacionalni projekt prijaviti samostojno ali jih lahko prijavimo kot dodatno aktivnost v mednarodnem projektu?
Ali lahko zaprosimo za izredne stroške, če podpora za vključevanje, do katere smo upravičeni, ker bomo v projekt prostovoljstva vključili mlade z manj priložnostmi, ni zadostna za kritje vseh stroškov okrepljenega mentorstva?

SOLIDARNOSTNI PROJEKTI

Kje je zapisana referenčna številka udeleženca (Participant Reference Number - PRN)
Ali bodo zneski pavšalni? Ali prijavitelji sami določijo, kako bodo dodeljeni znesek porabili?
Kaj se zgodi v primeru, da organizacija prijavi projekt, mladi pa projekta ne izvedejo?
Ali naj bi se projekti izvedli v obdobju med 1. 1. in 31. 5. 2019?
Ali morajo mladi ves čas trajanja projekta nekaj delati? Ali so lahko aktivnosti projekta zgoščene na en vikend oziroma en mesec?
Ali si mladi v skupini sami razdelijo naloge? Ali so lahko naloge razdeljene neenakomerno, kar pomeni, da imajo nekateri člani več zadolžitev kot drugi?
Ali je 500 €, ki jih organizacija dobi na mesec pavšal in ga ni  potrebno dokazovati?
Ali so možne spremembe in menjave sodelujočih mladih?
Kakšna je razmejitev med podporo organizacije in prepuščanjem samostojnosti mladim? Do katere mere se pričakuje, da mladi sami urejajo stvari in do katere mere se pričakuje, da organizacija poskrbi za neke stvari?
Kateri stroški so upravičeni v projektu?
Ali je potrebno že v prijavi opredeliti predvidene stroške?
Ali lahko ena organizacija prijavi več solidarnostnih projektov?
Ali je enakega pomena, če projekt soustvarjajo mladi z manj priložnostmi ali pa če skupina mladih v okviru projekta pomaga mladim z manj priložnostmi?
Ali morajo biti mladi, ki sodelujejo v projektu slovenski državljani?

PRIPRAVNIŠTVA IN DELOVNA MESTA

Čigav strošek je plača pripravnika/zaposlenega?
Ali je potrebno osebo zaposliti za polni delovni čas?
Ali morajo v mednarodnih projektih sodelovati tudi podporne organizacije? 

SPLOŠNA VPRAŠANJA POVEZANA S SODELOVANJEM MLADIH V EVROPSKI SOLIDARNOSTNI ENOTI

Kakšno delo me čaka v projektih podprtih v okviru programa Evropska solidarnostna enota?

Projekti Evropske solidarnostne enote bodo vsebinsko zelo raznovrstni, vsi pa bodo v skladu s poslanstvom in načeli evropske solidarnostne enote.

Od vas bodo morda pričakovali naslednje naloge:

  • pomoč pri gradnji šole ali doma skupnosti, ki ga je poškodoval potres
  • pomoč novo prispelim prosilcem azila
  • čiščenje podrastja v gozdovih, da se prepreči požar
  • delo z invalidi v domu skupnosti

Nalog v zvezi s takojšnjim odzivanjem na nesrečo vam ne bodo naložili.

To delo bodo opravili ljudje, ki so posebej usposobljeni za varno delovanje v nevarnem okolju in imajo ustrezne izkušnje.

Kdo se lahko pridruži Evropski solidarnostni enoti?

V program Evropska solidarnostna enota se lahko registrirajo mladi v starosti 17 let, vendar lahko v projektu sodelujejo šele z dopolnjenim 18. letom. Udeleženci aktivnosti na dan začetka aktivnosti ne smejo biti starejši od 30 let.

V projektih prostovoljstva ali solidarnostnih projektih lahko sodelujejo mladi, ki imajo zakonito prebivališče v eni od t.i. sodelujočih držav (države EU, Islandija, Severna Makedonija, Turčija) ali partnerskih držav programa (Lihtenštajn, Norveška, Srbija), državah Vzhodnega partnerstva (Armenija, Azerbajdžan, Belorusija, Belorusija, Gruzija, Moldavija, Ukrajina), Zahodnega Balkana (Albanija, Bosna in Hercegovina, Kosovo, Črna Gora) in Južnega Mediterana (Alžerija, Egipt, Izrael, Jordanija, Libanon, Libija, Maroko, Palestina, Sirija, Tunizija) in Rusiji.

V projektih pripravništev, zaposlitev in solidarnostnih projektih lahko sodelujejo mladi, ki imajo zakonito prebivališče v eni od sodelujočih držav (države EU, Islandija, Severna Makedonija, Turčija).
Za posamezne ukrepe lahko veljajo drugačni pogoji za udeležbo, zato vedno preverite določila Vodnika po programu Evropska solidarnostna enota za posamezne ukrepe.

Čemu se zavežem, če se pridružim Evropski solidarnostni enoti?

Ob registraciji v Evropsko solidarnostno enoto boste morali potrditi, da podpirate poslanstvo in se strinjate z načeli Evropske solidarnostne enote. Vaši podatki bodo potem shranjeni v sistemu Evropske solidarnostne enote.

Pri registraciji bo treba vpisati osnovne osebne podatke, vrsto projektov, ki vas zanimajo, ter znanje in izkušnje, ki jih prinašate projektom programa Evropska solidarnostna enota. Nato bo treba izpolniti natančnejši profil, tudi s podatki o tem, kdaj ste na razpolago za sodelovanje v projektih. Svoje podatke lahko kadarkoli dopolnite ali spremenite s prijavo v vaš osebni račun Evropske solidarnostne enote.

Dostop do vaših podatkov bodo imele organizacije, ki bodo iskale prostovoljce ali delavce za svoje projekte in jih je Evropska komisija pooblastila za vodenje projektov Evropske solidarnostne enote. Če se na vas obrne organizacija in vam ponudi delo v svojem projektu, vam ni treba sprejeti ponudbe, če nočete – odločitev o tem, ali se pridružite projektu ali ne, bo vedno v vaših rokah.

Če ne želite več biti na razpolago za projekte programa Evropska solidarnostna enota, se lahko kadarkoli prijavite v svoj osebni račun in začasno skrijete svoj profil ali v celoti izbrišete svoj račun. Sami odločate tudi o tem, ali boste še naprej prejemali elektronsko pošto in druga sporočila.

Kako deluje Evropska solidarnostna enota?

Evropska solidarnostna enota združuje mlade, ki se registrirajo z željo, da bi sodelovali pri projektih, povezanih s solidarnostjo, in ki se strinjajo s poslanstvom in načeli evropske solidarnostne enote in jih bodo podpirali.

Ko se registrirate, bodo vaši podatki shranjeni v podatkovni zbirki evropske solidarnostne enote, v kateri bodo organizacije poiskale kandidate za svoje projekte. Organizacije bodo nato izbrane kandidate povabile, da se pridružijo njihovemu projektu.

Evropska komisija bo organizacije povabila, naj zaprosijo za finančna sredstva in drugo podporo za projekte, ki ustrezajo poslanstvu in načelom evropske solidarnostne enote. Ko bodo projekti odobreni, bodo organizacije lahko uporabile podatkovno zbirko udeležencev in med njimi izbrale tiste, ki najbolj ustrezajo njihovemu projektu. Organizacije bodo stopile v stik z izbranimi kandidati in napravile končni izbor.

Vse organizacije bomo preverili, preden bodo dobile pooblastilo za vodenje projektov za evropsko solidarnostno enoto in dovoljenje za iskanje in najemanje udeležencev za svoje projekte.

Evropska solidarnostna enota bo pred začetkom projekta poskrbela za usposabljanje udeležencev, odvisno od vrste projekta ter znanja in izkušenj udeleženca.

Kakšna je razlika med prostovoljskim in poklicnim sklopom Evropske solidarnostne enote?

Evropska solidarnostna enota združuje dva dopolnjujoča se sklopa: prostovoljske in poklicne dejavnosti. Sklop prostovoljskih dejavnosti mladim ponuja priložnost, da dva do dvanajst mesecev opravljajo prostovoljsko dejavnost za poln delovni čas v drugi državi. Temelji na evropski prostovoljski službi (iz programa Erasmus+) in drugih programih financiranja EU.

Sklop poklicnih dejavnosti bo mladim ponudil priložnost za zaposlitev, delovno prakso ali vajeniško delo v različnih sektorjih, ki se ukvarjajo s solidarnostno naravnanimi dejavnostmi in potrebujejo zelo motivirane mlade ljudi s socialnim čutom. Sklop poklicnih dejavnosti se bo vzpostavljal postopoma prek partnerstev z javnimi organi, nevladnimi organizacijami in gospodarskimi organizacijami v teh sektorjih.

Glede na to, da različni projekti potrebujejo različna znanja in izkušnje, bodo organizacije udeležence projektov programa Evropska solidarnostna enota lahko najele kot prostovoljce, delavce, vajence ali praktikante.

Prostovoljci za svoje delo ne bodo plačani, zato pa bodo imeli krite nekatere stroške, odvisno od programa financiranja EU, denimo stroške potovanja v državo projekta in vrnitve domov, namestitve, hrane, zdravstvenega zavarovanja, dobivali bodo tudi manjši znesek za kritje vsakdanjih življenjskih stroškov.

Mladi, ki jih bodo najeli za delo v sklopu poklicnih dejavnosti evropske solidarnostne enote, bodo sklenili pogodbo o zaposlitvi in prejemali plačilo za svoje delo v skladu v z nacionalnimi predpisi o plačah in veljavnimi kolektivnimi pogodbami. S plačo, ki jo bodo prejemali od delodajalca, bodo navadno morali sami plačati vsakdanje življenjske stroške in stanovanje. Zanje bodo veljali predpisi o delovnih razmerjih države, v kateri bodo delali. Več informacij o pravilih glede zaposlitve v posameznih državah EU na spletišču Tvoja Evropa.

Tudi vajenci in praktikanti bodo sklenili pogodbo o zaposlitvi. Navadno bodo prejemali tudi dodatek za bivanje.

PRIDOBITEV IDENTIFIKACIJSKE ŠTEVILKE ORGANIZACIJE (OID)

Kateri obrazec za pravno osebo naj izberemo, če smo registrirami kot društvo?

Predstavniki društev morajo izpolniti obrazec za podjetja v zasebni lasti.

Ali lahko tudi neformalna skupina mladih pridobi identifikacijsko številko organizacije (OID)?

Da. V primeru neformalne skupine mladih eden izmen njih prevzame vlogo vodje skupine in se na platformi Erasmus+ in Evropska solidarnostna enota registrira kot 'Natural person', namesto zahtevanih prilog pa priloži le kopijo svojega osebnega dokumenta.

TEHNIČNE TEŽAVE S PRIJAVNIM OBRAZCEM

Priložene priloge presegajo dovoljeno velikost in prijavnega obrazca ne moremo oddati.

Dokumente skenirajte v manjši ločljivosti, v primeru velikega števila partnerjev lahko tudi tako majhni, da bo komajda berljivo. Pripnite jih v prijavni obrazec, ga oddajte, nato pa te priloge do poteka prijavnega roka pošljite tudi na info@movit.si, v sporočilu pa pojasnite nastalo situacijo.

Kaj moramo navesti v razdelek Activity title/Naslov aktivnosti?

Vsako aktivnost lahko poimenujete kot želite. Ta razdelek je koristen v primeru prijavljanja več aktivnosti znotraj enega projekta, namenjen pa je vašemu lažjemu sledenju aktivnosti.

V proračunu prijavnica ne izračuna zneskov.

Preverite, ali ste na začetku prijavnice vnesli vse osnovne podatke o projektu, prijavitelju in partnerskih organizacijah. Ta polja so namreč med seboj povezana.

Iz prijavnice ne moremo prenesti častne izjave ali urnika. Gumb melje v prazno / gumba sploh ni.

Poskusite odpreti prijavni obrazec z drugim brskalnikom, ali z drugega računalnika. Če ne pomaga, odprite nov prijavni obrazec in prilogi prenesti iz tistega obrazca. V kolikor to ne pomaga, nam to sporočite na info@movit.si.

Kadarkoli odpremo prijavnico, nam izgine že napisano besedilo v določenem razdelku.

Poskusite odpreti prijavni obrazec z drugim brskalnikom, ali z drugega računalnika. Če ne pomaga, odprite nov prijavni obrazec in vse podatke prekopirajte vanj. Evropska komisija v obrazcih sproti odpravlja napake, zato je možno, da bo s tem vaša težava izginila. V kolikor nič ne pomaga, nam to sporočite na info@movit.si in pripišite FormID prijavnice, da bomo o težavi lahko poročali Evropski komisiji.

Pri poskusu oddaje projekta sistem javi napako ERR-01 (ali kakšno drugo številko).

V takih primerih nam na info@movit.si pošljite print screen te napake ter FormID vaše prijavnice. Gre za težavo, ki jo posredujemo Evropski komisiji.

Ali lahko organizacije porabijo ves denar, ki jim je bil dodeljen tudi, če se spremeni število (ali trajanje) aktivnosti? Npr. če je odpovedan en dolgoročni projekt, ali lahko organizacija izvede dva kratkoročna projekta?

Da, fleksibilnost v tem smislu je mogoča.

PARTNERSTVA ZA PROSTOVOLJSTVO

Kako je z organizacijami, ki partnerstva za prostovoljstvo niso prijavile na roku oktobra 2018?

Za partnerstva za prostovoljstvo je bil samo en razpis, leta 2018. Za partnerstva za prostovoljstvo v naslednjih letih ni predvidenih drugih prijavnih rokov.

Ali morajo organizacije obvezno uporabiti vse tri roke za posamezne letne dotacije? Ali lahko tudi spustijo tistega za leto 2019 ali 2020?

Za organizacije ni obvezno, da oddajo letno vlogo za financiranje.

Organizacija se odloči prijaviti partnerstvo za prostovoljstvo (vključno z letnimi vlogami za financiranje) in projekte prostovoljstva. Ali obstaja določeno zaporedje, po katerem naj bi nacionalna agencija ocenjevala prijave?

Prijave za posamezne sporazume o dotaciji se ocenjujejo šele, ko je krovni sporazum za partnerstvo že potrjen. Kakovost aktivnosti, predlaganih v posameznih prijavah, se ocenjuje ob upoštevanju konteksta, podanega v krovni vlogi za partnerstvo.

Če prijavitelj odda tudi prijavo za projekt prostovoljstva, se jo ocenjuje samo, če je odločitev o financiranju za partnerstvo za prostovoljstvo negativna.

Ali se lahko 18-mesečni projekti prekrivajo? Torej ali se lahko organizacije prijavljajo z letno vlogo za dotacijo za 2019, čeprav aktivnosti z vloge za dotacijo za 2018 še niso zaključene (oziroma še ni preteklo 18-mesečno obdobje)?

Da, 18-mesečni projekti se lahko prekrivajo in organizacije lahko oddajo vlogo za naslednjo dotacijo.

Ali obstajajo merila za izkušene organizacije?

Meril za celotno EU, kaj pomeni izkušena organizacija, ni, ker se lahko razlikujejo med posameznimi državami in je potrebno zagotoviti enako obravnavo prijaviteljev. Gre za kvalitativno oceno. Prijavitelj mora sam v prijavnem obrazcu opisati svoje izkušnje in dosežke. Nacionalne agencije bodo preko meril za ocenjevanje izbrale tiste, ki so ustrezne za partnerstva za prostovoljstvo.

Ali bo vsakemu partnerstvu za prostovoljstvo dodeljen določen proračun?

Da, določen mora biti okvirni najvišji proračun za celotno trajanje partnerstva za prostovoljstvo. Finančni del krovnega sporazuma za partnerstvo ne zavezuje nacionalne agencije k dejanski dodelitvi posameznih dotacij. Proračun iz krovnega sporazuma za partnerstvo ne pomeni zagotovljenih sredstev s strani nacionalne agencije, dejansko dodeljena je namreč samo posamezna dotacija na podlagi letne vloge. Upravičenci črpajo sredstva preko do treh sporazumov o posamezni dotaciji.

Kako se izračunava proračun za krovni sporazum za partnerstvo? Ali bo Komisija določila povprečne tarife?

Nacionalna agencija izračuna okvirni proračun za krovni sporazum za partnerstvo na podlagi predvidenega števila udeležencev, navedenega v prijavnem obrazcu. Komisija ne bo določala povprečnih tarif, te izračuna vsaka nacionalna agencija na nacionalni ravni ob upoštevanju preteklih izkušenj. Priporočeno je, da se povprečne tarife izračuna na prostovoljca ob upoštevanju, da so se stroški na enoto pri Evropski solidarnostni enoti zvišali za okoli 10 % v primerjavi s prostovoljstvom v okviru programa Erasmus+.

Kakšna je struktura plačil pri partnerstvih za prostovoljstvo v luči letnih vlog za dotacijo? Ali bodo potrebna zaključna poročila za vsako letno vlogo? Ali bodo potrebna (vmesna) poročila o napredku?

Za vsak 18-mesečni projekt bo potrebno oddati zaključno poročilo, na podlagi katerega se sprosti plačilo zadržanih 20% zneska za izravnavo na končno vsoto dotacije. Ta poročila vsebujejo kvalitativni opis izvedenih aktivnosti. Tretje 18-mesečno projektno poročilo bo vsebovalo še ločen razdelek, v katerem prijavitelj opiše dosežke v okviru celotnega krovnega sporazuma za partnerstvo. Upravičenci bodo morali predložiti tudi poročilo o napredku za krovni sporazum o partnerstvu do konca leta 2019. 

Obrazec partnerstva za prostovoljstvo – letna vloga ne sprašuje po zaprošenih sredstvih. Kako lahko izračunamo proračun za tak projekt? Kako vemo, kakšni bodo stroški poti?

Partnerstva za prostovoljstvo so odobrena za zaupanja vredne in izkušene organizacije, ta format pa predstavlja poenostavljen način prijavljanja za financiranje. Proračun je izpuščen zaradi poenostavitve obrazca in kar največje fleksibilnosti. Nacionalne agencije bodo izračunale dodeljena sredstva na podlagi informacij, podanih v prijavnem obrazcu (število udeležencev, trajanje in ciljna država).

Zakaj dopolnilne aktivnosti ne spadajo med aktivnosti, ki so upravičene do financiranja?

Dopolnilne aktivnosti se financirajo preko dejanskih stroškov in ne stroškov na enoto. Za razliko od izrednih stroškov (ki so povezani z mobilnostmi, opredeljenimi v prijavnem obrazcu) stroškov, ki nastanejo zaradi dopolnilnih aktivnosti, ni mogoče upravičiti, če niso vključeni v prijavi, zato niso upravičeni.

Kdaj in kako lahko prijavitelj zaprosi za izredne stroške in stroške, povezane s spremljevalnimi osebami?

Prijavitelji lahko zaprosijo za izredne stroške po odobritvi posamezne dotacije. Sporazum za posamezno dotacijo vsebuje določbo, ki upravičencem omogoča uporabo določenega deleža dotacije za izredne stroške. Če se ta najvišji znesek preseže, bo potrebno podpisati aneks k sporazumu o dotaciji.

Ali je mogoče prenašati dodeljena sredstva med posameznimi dotacijami? Če organizacija ne porabi vseh zaprošenih sredstev, ali lahko neporabljena sredstva iz prvega 18-mesečnega obdobja prenese na naslednjega? Kako bi se to izvedlo?

Ne, posameznih dotacij ni mogoče prenašati z enega 18-mesečnega projekta na drugega. 

Kako se definira aktivnost? Vsi udeleženci pri isti organizaciji v istem času skupaj? Vsi udeleženci pri isti organizaciji (z različnimi tokovi za različne datume aktivnosti)? Za vsakega udeleženca posebej? Kaj to pomeni za število dni, za katere zaprošam

Aktivnost je nabor nalog, ki jih udeleženec opravlja v okviru projekta. Aktivnost opredeljuje ista lokacija, isti časovni okvir in isti obseg.

V prvi prijavi za partnerstvo za prostovoljstvo in letni vlogi ni informacij o gostiteljskih organizacijah. Ali lahko organizacije prijavijo projekt prostovoljstva brez partnerskih organizacij? Na kateri točki morajo imeti informacije o partnerjih?

V fazi prijave informacij o partnerjih še ni potrebno podati. To se zahteva v fazi izvedbe pri uporabi orodja za spremljanje mobilnosti (Mobility Tool) in oddajanju zaključnega poročila.

Če se organizacija prijavi in je njena prijava za partnerstva za prostovoljstvo odobrena, ni upravičena za prijavo projektov prostovoljstva. Kako pa je, če je organizacija partner pri projektih organizacij, ki so se prijavile v drugih državah (EU)?

Organizacija je lahko partner pri projektih organizacij, ki so prijavljeni v drugi državi EU.

Kdaj je potrebno vključiti partnerje? Kdaj morajo prijavitelji predložiti pooblastila partnerjev?

Pooblastila partnerskih organizacij v projektih Evropske solidarnostne enote niso zahtevana, saj niso del sporazumov (vsi sporazumi o dotaciji so z enim upravičencem).

Ali je možno, da v letni vlogi partnerstva za prostovoljstvo ne opredelimo države izvora in/ali ciljne države prostovoljca in s tem tudi države organizacije, ki bo prevzela podporno/gostiteljsko vlogo? Kakšen bi bil v tem primeru postopek?

Prijavni obrazec od prijaviteljev zahteva samo opredelitev ciljnih držav. Prijavitelj ima določeno mero fleksibilnosti glede točne lokacije.

V primeru, da organizacija v splošni vlogi partnerstva za prostovoljstvo predvidi drugačno število prostovoljcev za posamezno leto, kot v posamezni letni vlogi, katero število potem velja?

S pomočjo oddane splošne vloge partnerstva boste postavili okvirno število prostovoljcev, ki pa se bo med leti morda nekoliko spremenilo. Nekaj odstopanj bo lahko, večjih odstopanj pa naj ne bi bilo, saj gre za projekte izkušenih organizacij, ki bodo lažje napovedale okvirno število prostovoljcev.

PROJEKTI PROSTOVOLJSTVA

Kje se lahko prijavim na prostovoljsko aktivnost?

V aktivnost se neposredno kot posameznik/-ca ne morete prijaviti. Izbrati morate eno od spodnjih možnosti:

1) Vpišite se v bazo evropske solidarnostne enote: http://europa.eu/youth/solidarity_en

2) V omenjeni bazi lahko iščete gostiteljske organizacije in projekte, h katerim bi se radi pridružili. Prav tako pa v bazi poiščite eno izmed akreditiranih pošiljajočih organizacij v Sloveniji. 

Nato se s projektom, ki bo vključeval vašo pošiljajočo in gostiteljsko organizacijo ter seveda vas, potegujte za sprejem v program. Organizacije lahko iščete v omenjeni bazi, prav tako pa so na voljo tudi na http://europa.eu/youth/volunteering/evs-organisation_en.

Kaj je znak kakovosti, ki je potreben za sodelovanje v projektih prostovoljstva in kje jo lahko pridobimo?

Pridobitev znaka kakovosti organizacije je proces, v katerem se ugotavlja sposobnost posamezne organizacije za izvajanje njene vloge v prostovoljskih projektih, in sicer je lahko to vloga podporne ali gostiteljske organizacije. Proces se zaključi z odobritvijo ali zavrnitvijo prijave za znak kakovosti s strani evalvacijskega odbora, običajno pa se tudi predpiše največje število prostovoljcev, ki jih lahko posamezna organizacija gosti istočasno.

Vlogo za znak kakovosti bo obravnavala nacionalna agencija, pristojna za področje mladine, v sodelovanju z dvema zunanjima ocenjevalcema. Povezavo do prijavnega obrazca za pridobitev znaka kakovosti v programu Evropska solidarnostna enota najdete na spletni strani tukaj.

Kaj je pripravljalni obisk?

Pripravljalni obisk je del priprav na aktivnost. Gre za kratko, dvodnevno srečanje. Pripravljalni obisk je smiseln v primeru, ko se partnerji med seboj še ne poznajo ali ko se predvideva vključenost mladih z manj priložnostmi oz. mladih s posebnimi potrebami. Na njem se srečajo po en mladinski voditelj, ter, če je potrebno, po en udeleženec iz vsake partnerske organizacije, da skupaj dorečejo še zadnje podrobnosti pred pričetkom aktivnosti: pogledajo lokacijo aktivnosti, uskladijo končne podrobnosti programa, poskrbijo za varnostne ukrepe udeležencev ipd.

V prijavnici se ga vsebinsko utemelji tam, kjer opisujete priprave, udeležence pripravljalnega obiska pa zapišite v razdelek Aktivnosti; Seznam aktivnosti (Activities; List of activities) kjer izberete pripravljalni obisk kot ločeno aktivnost. Potne stroške in stroške organizacijske podpore za udeležence pripravljalnega obiska je potrebno v prijavnici opredeliti enako kot za vse udeležence aktivnosti. Program pripravljalnega obiska je potrebno opredeliti tudi v prilogi Časovni načrt aktivnosti.

Kje zabeležimo stroške pripravljalnega obiska?

Pripravljalni obisk zabeležite kot novo aktivnost. Po vnosu vseh podatkov za vse tokove, vam bo prijavnica sama izračunala potne stroške in stroške organizacijske podpore. Slednji so nekoliko nižji kot stroški organizacijske podpore za aktivnost.

Ali lahko v eni aktivnosti sodeluje več prostovoljcev iz različnih držav, čeprav ne bodo vsi prišli hkrati, a bodo imeli isti program dela?

Da, lahko gre za isto aktivnost, še posebej, če gre za enak osnovni program dela.

Ali je potrebno v prijavnem obrazcu pošiljanje in gostovanje ločiti kot dve različni aktivnosti?

Ne, to ni potrebno, vendar je morda iz vsebinskega razloga smiselno, da gostiteljske aktivnosti prijavite kot eno aktivnost, pošiljajoče pa kot drugo aktivnosti znotraj enega projekta.

Ali lahko sklenemo pisne dogovore o sodelovanju z drugimi organizacijami, čeprav te ne bodo uradno partnerji v projektu?

Da. Lahko sklenete pisne dogovore o sodelovanju, saj to kaže na ustrezno partnerstvo. Niso pa ti pisni dogovori pogoj za prijavo projekta.

Kakšna mora biti minimalna oz. maksimalna starost udeleženca na dan prijavnega roka?

Udeleženci morajo biti na dan začetka aktivnosti stari najmanj 18 in največ 30 let.

Ali je mogoče dobiti tako dostop do OLS (Online Language Support) za učenje angleščine kot tudi prispevek za učenje slovenščine, če prostovoljec potrebuje oboje?

Ne. Možno je uporabiti samo eno od naštetih možnosti, torej ali nadomestilo za jezikovni tečaj v vrednosti 150 eur ali podporo preko OLS Sistema. 

Odkar je na voljo tudi OLS za slovenski jezik, morajo organizacije, ki bodo gostile prostovoljce, v prijavnem obrazcu obvezno označiti Language assesment, nato pa lahko izberejo bodisi uporabo licence OLS ali pa denarno podporo za izvedbo jezikovnega tečaja.

Če poteka skupinska prostovoljska aktivnost v Ukrajini in je projekt prijavljen na švedsko nacionalno agencijo, ali lahko v njej sodeluje več prostovoljcev iz različnih držav EU?

Lahko. Vendar pa v Ukrajini ne morejo sodelovati prostovoljci iz drugih Sosedskih partnerskih držav EU, razen Ukrajine. 

Kaj se zgodi, če oseba, ki sodeluje v nacionalni aktivnosti dobi po 7 mesecih zaposlitev in prekine s sodelovanjem?

V tem primeru je možno prekiniti projekt, organizacija pa dobi sredstva le za izvedenih 7 mesecev projekta. 

Kakšni bodo prijavni roki v letu 2019?

Prijavni roki programov Erasmus+ in Evropska solidarnostna enota se bodo načeloma uskladili in bodo v februarju, aprilu in oktobru.

Kakšna bo vloga organizacije, ki bo poslala prostovoljca v tujino?

Vloga organizacije, ki bo prostovoljca v tujino bo podporna. Njena vloga vključuje podporo, pripravo in/ali usposabljanje prostovoljcev pred odhodom, mediacijo med prostovoljcem in gostiteljsko organizacijo in podporo po vrnitvi z aktivnosti. 

Ali se lahko oseba, ki je sodelovala v dolgoročnem projektu Evropske prostovoljske službe, udeleži tudi projekta prostovoljstva v programu Evropska solidarnostna enota?

Ne. Prostovoljstva v okviru programa Evropska solidarnostna enota se lahko udeleži le oseba, ki je sodelovala v projektu, ki je trajal največ 2 meseca in je bil financiran znotraj programa Evropska prostovoljska služba ali Evropska solidarnostna enota.

Kaj naj naredimo v primeru, da bi bil sprejet projekt v katerem bi sodelovala organizacija iz Ukrajine, vendar za prostovoljce iz Ukrajine vpis v spletno bazo ESE še ne bi bil mogoč, aktivnost pa bi se že začela?

Pričakujemo, da se bodo prostovoljci iz Ukrajine do začetka aktivnosti že lahko vpisali v spletno bazo. V kolikor to ne bi bilo mogoče, se bodo vpisali kasneje, ko jim bo omogočen dostop. Prostovoljec pa mora biti vpisan v spletno bazo ESE do konca projekta, sicer projektni stroški niso upravičeni.

Ali je potrebno nacionalni projekt prijaviti samostojno ali jih lahko prijavimo kot dodatno aktivnost v mednarodnem projektu?

Znotraj enega projekta lahko prijavite nacionalno in/ali mednarodno aktivnost. 

Ali lahko zaprosimo za izredne stroške, če podpora za vključevanje, do katere smo upravičeni, ker bomo v projekt prostovoljstva vključili mlade z manj priložnostmi, ni zadostna za kritje vseh stroškov okrepljenega mentorstva?

Če s podporo za vključevanje, ki jo lahko pridobite na podlagi stroškov na enoto za udeleženca na dan, ne morete pokriti vsaj 80 % stroškov za okrepljeno mentorstvo, lahko zaprosite za izredne stroške. Če bodo izredni stroški odobreni, bodo zamenjali proračun za podporo za vključevanje. Za sredstva za vključevanje (t.i. Inclusion support) ne morete zaprositi v okviru obeh postavk. V prijavnici v posameznem toku, za katerega je to relevantno, obkljukajte možnost »Zaprosi za izredne stroške za podporo za vključevanje / okrepljeno mentorstvo« in vnesite celoten znesek stroška za okrepljeno mentorstvo. Po oddaji prijavnice spremembe proračuna v tem delu niso več mogoče, zato priporočamo skrbno načrtovanje proračuna.

SOLIDARNOSTNI PROJEKTI

Kje je zapisana referenčna številka udeleženca (Participant Reference Number - PRN)

Vsak udeleženec, ki se prijavi v portal Evropske solidarnostne enote, prejme referenčno številko udeleženca. Ta številka je zapisana na osnovni strani (Dashboard) udeleženčevega profila na portalu ESE

Ali bodo zneski pavšalni? Ali prijavitelji sami določijo, kako bodo dodeljeni znesek porabili?

Sredstva, za katera je mogoče zaprositi v programu Evropska solidarnostna enota so osnovane na stroških na enoto. To pomeni, da se stroški preračunajo glede na dolžino trajanja projekta in količino delovnih dni inštruktorja, če je ta vključen v projekt. Finance za vodenje projekta lahko porabite za vodenje in izvedbo projekta (na primer: pripravo in izvedbo aktivnosti, evalvacijo, diseminacijo in nadaljevalne aktivnost, ipd.). Glede na vrsto projekta, prijavitelji sami določijo, kako bodo sredstva porabili.

Kaj se zgodi v primeru, da organizacija prijavi projekt, mladi pa projekta ne izvedejo?

Ideja solidarnostnih projektov je, da mladi sami zasnujejo in izvedejo projekt. Ker so mladi aktivno vključeni v vse faze razvoja projekta, se s projektom tudi lažje poistovetijo, uspeh projekta pa jim je bolj pomemben. Zato je ključno, da so mladi v razvoj projekta vpleteni že od samega začetka in da se projekt sklada z njihovimi potrebami, željami in vrednotami. 

Ali morajo mladi ves čas trajanja projekta nekaj delati? Ali so lahko aktivnosti projekta zgoščene na en vikend oziroma en mesec?

Aktivnosti projekta lahko potekajo zelo različno. Lahko gre za kontinuirane aktivnosti ali enkratne aktivnosti. Aktivnosti pa potekajo znotraj projekta, ki ga je potrebno razvijati dalj časa. Glede na naravo projekta, njegove cilje in zmožnosti, mladi sami določijo potek projekta.

Ali si mladi v skupini sami razdelijo naloge? Ali so lahko naloge razdeljene neenakomerno, kar pomeni, da imajo nekateri člani več zadolžitev kot drugi?

Da, mladi si sami razdelijo vloge, ki so skladne z njihovimi zmožnostmi in željami. Metode dela morajo oblikovane tako, da bodo vsi člani skupine vključeni enakomerno v različnih fazah projekta in aktivnosti (priprava, izvedba, diseminacija).

Ali je 500 €, ki jih organizacija dobi na mesec pavšal in ga ni potrebno dokazovati?

Gre za prispevek na enoto, v tem primeru na mesec trajanja projekta. Nacionalni agenciji ni potrebno predložiti vseh računov, je pa potrebno v skladu z veljavno zakonodajo voditi porabo sredstev glede na tip organizacije, ki upravlja projekt.

Ali so možne spremembe in menjave sodelujočih mladih?

Za zagotavljanje kakovosti projekta je smiselno, da skupina mladih, ki je projekt zasnovala, sodeluje v vseh fazah projekta. V določenih primerih, ko oseba zaradi določenih razlogov ne želi ali ne more več sodelovati, so spremembe posameznih članov možne.

Kakšna je razmejitev med podporo organizacije in prepuščanjem samostojnosti mladim? Do katere mere se pričakuje, da mladi sami urejajo stvari in do katere mere se pričakuje, da organizacija poskrbi za neke stvari?

To je odvisno od organizacije in skupine mladih, ki dela na projektu. Mladi so lahko pri tem zelo samostojni, smiselno pa je, da jim organizacija nudi podporo, če jo potrebujejo in jim pomaga pri spremljanju njihovega učnega procesa. Ključno je, da se mladi z izvedbo projekta začnejo aktivno udejstvovati in se ob tem čim več naučijo. Zato je smiselno, da spoznajo čim večji del procesa razvoja in izpeljave projekta, in se pri tem preko soočanja z izzivi učijo, organizacije ali trenerji pa so jim pri tem lahko v pomoč in podporo. Organizacija naj mlade podpira pri nalogah administracije in financah.

Kateri stroški so upravičeni v projektu?

To je odvisno od stroškov projekta. Finance za vodenje projekta lahko porabite za vodenje in izvedbo projekta, na primer pripravo in izvedbo aktivnosti, evalvacijo, diseminacijo in nadaljevalne aktivnosti. Če se skupina odloči, lahko zaprosi tudi za finance za inštruktorja in s tem pokrije stroške sodelovanja inštruktorja v projektu. Poleg tega so upravičeni tudi izredni stroški, namenjeni podpori sodelovanja mladih z manj priložnostmi.

Ali je potrebno že v prijavi opredeliti predvidene stroške?

V prijavnici je potrebno opredeliti trajanje projekta in morebitne delovne dni inštruktorja, če bo ta sodeloval v projektu. Prav tako je potrebno v prijavnici opredeliti izredne stroške za kritje stroškov podpore udeležbe mladih z manj priložnostmi. Predvidene stroške vodenja projekta in izpeljave aktivnosti je smiselno načrtovati vnaprej in to opredeliti tudi v prijavnici.

Ali lahko ena organizacija prijavi več solidarnostnih projektov?

Da, lahko.

Ali je enakega pomena, če projekt soustvarjajo mladi z manj priložnostmi ali pa če skupina mladih v okviru projekta pomaga mladim z manj priložnostmi?

Oboje je možno. Člani projektne skupine so lahko mladi z manj priložnostmi, prav tako lahko projekt naslavlja mlade z manj priložnostmi, ki se soočajo s situacijami, ki jim otežujejo vključevanje v družbo.

Ali morajo biti mladi, ki sodelujejo v projektu slovenski državljani?

Mladi, ki bodo izvedli projekt morajo zakonito prebivati v isti državi. Za prijavo na slovensko nacionalno agencijo morajo prebivati v Sloveniji.

PRIPRAVNIŠTVA IN DELOVNA MESTA

Čigav strošek je plača pripravnika/zaposlenega?

Strošek plače nosi organizacija gostiteljica. Prav tako mora organizacija poskrbeti za vse potrebne zdravstvene preglede, varstvo na delovnem mestu in drugo v skladu z veljavno zakonodajo. Stroške nosi organizacija, iz programa Evropska solidarnostna enota pa lahko dobi finančno podporo za potne stroške, stroške projektnega vodja, stroške, povezane z izvedbo aktivnosti, podporo za vključevanje, dodatek za selitev, jezikovno podporo, stroške dopolnilnih aktivnosti in izredne stroške v skladu z Vodnikom programa ESE.

Ali je potrebno osebo zaposliti za polni delovni čas?

Da.

Ali morajo v mednarodnih projektih sodelovati tudi podporne organizacije?

Ni nujno, vendar mora prijavitelj izkazati zmožnost priprave udeležencev v državi, od koder udeleženec prihaja na aktivnost in mu zagotoviti tudi podporo po vrnitvi.

Z ogledom te spletne strani se strinjate z uporabo piškotkov.     V REDU       O piškotkih