Prilagoditev za slabovidne
Prilagoditev za dislektike
Erasmus+ Mladi v akcijiEvropska solidarnostna enotaInfo servis EurodeskSALTO SEE RC

Prijavni postopek

Prijavni postopek po korakih

1. KORAK: PRIDOBITEV IDENTIFIKACIJSKE ŠTEVILKE ORGANIZACIJE (OID)

Za prijavo projekta mora vaša organizacija imeti identifikacijsko številko organizacije (OID). V kolikor je še nimate, jo pridobite tako, da v sistemu "Registracija organizacije" (Organisation registration system – ORS) ustvarite profil organizacije. 

Postopek pridobitve identifikacijske številke organizacije (OID) poteka v grobem v treh korakih:

1. Najprej si morate ustvariti EU login račun

2. Nato morate v ORS registrirati svojo organizacijo (v zavihku "ORGANISATIONS" izberite možnost "Register My Organisation"), vpišete svoje prijavne podatke ter ustvarite profil organizacije, ki se zaključi s pridobitvijo OID, vendar vaša registracija s tem še ni povsem zaključena - glej naslednji korak).

3. Po pridobitvi OID, se na levi strani vašega profila odpre zavihek »Documents«, kamor z uporabo gumba »Add document« naložite (pripnete) še nekatera dokazila, in sicer:  

  • Izpis iz AJPES-a
  • Obrazec za finančno identifikacijo
  • Dokazilo o pravnem statusu (za društva, zasebne zavode ipd., velja obrazec za "podjetja v zasebni lasti")
  • Če v projektni prijavi zaprošate za več kot 60.000 EUR sredstev in ste nejavna organizacija, morate v svoj profil pripeti še zaključeno bilanco stanja za zadnje zaključeno finančno leto.

4. Ko so vsi dokumenti naloženi, kliknite gumb »Update my organisation«. S tem je vaša registracija zaključena.

Pri postopku registracije vašega računa na ORS vam je lahko v pomoč vodnik za registracijo organizacije.

POMEMBNO: Vsaka pravna oseba lahko pridobi le eno OID, ki jo potem uporablja ob vsakokratnem sodelovanju v programu, zato poskrbite za dogovor v organizaciji glede administratorskih pravic za upravljanje OID. Vse spremembe namreč lahko ureja le oseba, ki ima administratorske pravice za urejanje OID vezane na svoj e-naslov. V primeru odhoda te osebe iz organizacije mora ta oseba administratorske pravice za urejanje OID v ORS prenesti na drugo osebo.

Spreminjanje podatkov o organizaciji:

Vsaka pravna oseba mora v primeru spremembe imena ali sedeža organizacije to vnesti v  ORS, kamor mora naložiti tudi nove dokumente, ki dokazujejo spremembe, o teh nujno obvestiti tudi Nacionalno agencijo. 

V primeru spremembe bančnega računa mora vsaka pravna oseba na ORS naložiti nove dokumente, ki dokazujejo spremembo, o tej pa nujno obvestiti tudi Nacionalno agencijo.

Spremembo zakonitega zastopnika in kontaktne osebe projekta lahko uredi le Nacionalna agencija, ki jo mora pravna oseba v tem primeru obvestiti o spremembah. V primeru spremembe zakonitega zastopnika mora pravna oseba dokumente, ki dokazujejo spremembe, naložiti na ORS, v primeru spremembe kontaktne osebe projekta pa je dovolj le obvestilo Nacionalni agenciji.

Navodila glede vnašanja sprememb podatkov o organizaciji so razložena tudi vodniku za registracijo organizacije.

2. KORAK: PRIPRAVA PROJEKTA IN IZPOLNJEVANJE PRIJAVNICE 

Osnovni dokument pri pripravi projektov je seveda Vodnik po programu Evropska solidarnostna enota, za kakovostnejšo pripravo projektov pa vam priporočamo tudi ogled vsebinskih smernic in usmeritev.

Prijavo morate oddati na ustreznem prijavnem obrazcu.

V pomoč pri izpolnjevanju prijavnic vam bo tudi Kalkulator razdalj Evropske komisije.

POMEMBNO: Projekte prostovoljstva, partnerstva za prostovoljstvo in projekte na področju pripravništev in zaposlovanja lahko prijavite samo v primeru, da imate veljaven znak kakovosti. Več o tem, kako pridobite akreditacijo oz. znak kakovosti si lahko preberete na podstrani Znak kakovosti.

3. KORAK: OBVEZNE PRILOGE PROJEKTNI PRIJAVNICI

Prijavnica je elektronska in se odda preko spleta, vanjo pa je potrebno pripeti nekatere priloge (odvisno od tega v kateri ukrep prijavljate projekt) ter podpisane in skenirane dokumente.

Časovni razpored aktivnosti (projekti prostovoljstva, letne vloga za partnerstva za prostovoljstvo)

Uporabiti morate predpisane predloge obrazca za časovni razpored aktivnosti. (Če se vam obrazec ne odpre, ga z desnim klikom shranite na računalnik in ga nato odprite od tam!) 

Pomembno: Če v okviru projekta načrtujete predhodni načrtovalni obisk oz. APV (Advanced Planning Visit), morate časovni načrt priložiti tudi zanj in ne samo za aktivnost kot tako!

Podpisana in skenirana Častna izjava

Častna izjava je sicer sestavni del e-prijavnega obrazca, vendar jo morate kljub temu natisniti, podpisati, skenirati ter pripeti kot prilogo. Vsaka častna izjava je označena z unikatno ID številko, zato je NUJNO, da za vsak prijavni obrazec uporabite častno izjavo, ki je vezana na ta obrazec. 

4. KORAK: ODDAJA PRIJAVNE DOKUMENTACIJE 

Ko je prijavnica izpolnjena in ste vanjo pripeli vse obvezne priloge, jo lahko elektronsko oddate s klikom na gumb Oddaj, in sicer najkasneje do 12. ure na dan prijavnega roka. V kolikor bi imeli pri oddaji tehnične težave, bomo te reševali individualno, pomembno pa je, da nas v tem primeru o tem pisno obvestite v roku dveh ur (najkasneje do 14. ure na dan prijavnega roka) na info@movit.si, zraven pa obvezno priložite dokazilo (npr. print screen) o neuspešnem poskusu oddaje prijavnega obrazca. 

NAMIG: Prijaviteljem toplo priporočamo, da prijavni obrazec oddajo čim prej oz. najkasneje ob 11. uri, saj zaradi povečanega prometa na strežniku oddaja obrazca včasih traja dlje časa in tako preprečijo, da bi se prijavni obrazec v sistem pretočil prepozno.

POMEMBNO: Končno verzijo prijavnice v PDF formatu skrbno shranite in je ne zavrzite! V kolikor od nacionalne agencije v roku 10 dni po prijavnem roku ne prejmete obvestila o prejeti vlogi, nas o tem nujno obvestite na info@movit.si
Z ogledom te spletne strani se strinjate z uporabo piškotkov.     V REDU       O piškotkih