Prilagoditev za slabovidne
Prilagoditev za dislektike
Erasmus+ Mladi v akcijiEvropska solidarnostna enotaInfo servis EurodeskSALTO SEE RC

Neformalno učenje in Youthpass

Neformalno učenje

Med pomembnimi značilnostmi programa Evropska solidarnostna enota je tudi neformalno in priložnostno učenje. Pri tem program neformalno učenje razume kot učenje, ki poteka večinoma izven formalnega izobraževanja, z značilno osredotočenostjo na udeležence, ki prevzemajo aktivno vlogo in se v aktivnosti vključujejo prostovoljno zato je učni proces tesno povezan s potrebami in zanimanji mladih. Do priložnostnega učenja pa pride med vsakodnevnimi aktivnostmi, med delom ali druženjem z vrstniki. Obe vrsti učenja mladim omogočata razvoj ključnih kompetenc in prispevata k njihovemu osebnostnem razvoju ter izboljšanju nadaljnjih zaposlitvenih možnosti. Učne izkušnje posameznih aktivnosti imajo še poseben pomen za mlade z manj priložnostmi, saj jim lahko pomagajo pri nadaljnjem razvoju in nadaljevanju formalnega izobraževanja in usposabljanja.Youthpass

Za namen načrtovanja, spremljanja, vrednotenja, beleženja in priznavanja učnih dosežkov v procesu neformalnega učenja lahko sodelujoči uporabijo orodje Youthpass, ki ga lahko pridobijo vsi udeleženci, ki sodelujejo v projektih s podporo programov Evropska solidarnostna enota in Erasmus+: Mladi v akciji Udeležencem orodje Youthpass pomaga razmisliti in zapisati, kaj so v okviru projekta počeli in česa so se pri tem naučili.

Youthpass
- omogoča podporo pri refleksiji učnega procesa in učnih rezultatov,
- povečuje družbeno prepoznavnost mladinskega dela,
- podpira aktivno evropsko državljanstvo in
- podpira večjo zaposljivost mladih.

Potrdila Youthpass so na voljo za vse vrste aktivnosti znotraj programov Evropska solidarnostna enota in Erasmus+: Mladi v akciji. Potrdilo je mogoče izdelati v angleškem jeziku za aktivnosti vseh sprejetih projektov.

Potrdila Youthpass so zasnovana na način, da je zapisano razumljivo tudi vsem tistim, ki v določen projekt niso bili neposredno vključeni. Potrdilo je sestavljeno iz treh delov.

- Prvi del potrdila potrjuje udeležbo udeleženca v projektu, navaja njegove osebne podatke, naslov, datum in kraj aktivnosti ter ponuja splošen opis vrste aktivnosti, kot je opredeljena v Vodniku po programu.
- Drugi del vsebuje podrobnejši opis, namen in cilje izvedene aktivnosti ter vlogo in naloge udeleženca.
- Tretji del opisuje pridobljena znanja po sistemu ključnih kompetenc vseživljenjskega učenja. Ta del izpolnijo udeleženci ob pomoči mentorja.

Primere potrdil Youthpass za posamezno vrsto aktivnosti lahko najdete tukaj.

Uporabo orodja Youthpass lahko preizkusite preko testne spletne strani tukaj.

Vstopni podatki so napisani v rubriki »Help & Instructions«.

Zbirka priročnikov z uporabnimi metodami za spremljanje in beleženje učnih rezultatov in publikacije o Youthpassu

Za pomoč pri vodenju procesa načrtovanja, spremljanja in beleženja učnih rezultatov si lahko pomagate s spodnjimi publikacijami. V publikacijah boste našli tudi več informacij o orodju Youthpass in njegovi uporabi v projektih ter različne metode, ki jih lahko uporabite pri svojem delu.

Valued by you, valued by others, 2019 (PDF)
One2One: Supporting learning face to face, 2018 (PDF)
Youthpass unfolded - practical tips and hands-on methods for making the most of the Youthpass process, 2012 (PDF)
Kako boste nabolj izkoristili svoje učenje - vodnik po Youthpassu, 2012 (PDF)
Youthpass for all! Recognition of learning, focusing on inclusion groups, 2012 (PDF)
Recognising Learning in Youth Exchanges. A Hands-On Toolkit, 2012 (PDF)
Unlocking doors to recognition, 2011 (PDF)
Youthpass for absolute beginners, 2010 (PDF)

Več gradiv lahko najdete na spletni strani *tukaj*.

Ključne kompetence za vseživljenjsko učenje – evropski referenčni okvir

Potrdila Youthpass so strukturirana glede na okvir osmih ključnih kompetenc za vseživljenjsko učenje. Več o posameznih kompetencah si lahko preberete TUKAJ (slovenski prevod uredbe, ki je vzpostavil prenovljen okvir) in TUKAJ (kratek opis kompetenc z naborom vprašanj, ki lahko pomagajo pri refleksiji učnega procesa).

Kako izdati potrdilo Youthpass?

Za izdajo potrdil Youthpass obiščite spletno stran Youthpass ter sledite spodnjim navodilom po korakih. Potrdila lahko izdate tudi za projekte, katerih aktivnosti so se že zaključile. Za izdajo potrdil je odgovoren koordinator projekta.

Za hitrejši postopek naj vam bodo v pomoč naslednji koraki:

1. korak
: pojdite na portal www.youthpass.eu in ustvarite uporabniški račun (ali pa se prijavite, če že imate ustvarjen račun).

2. korak:
po prijavi v sistem, kliknite na gumb Vnesi nov projekt in vnesite številko vašega projekta, navedenega v vašem sporazumu, npr. 2019-X-SI02-KAXX-XXXXXX.

3. korak:
vstavite podatke o projektu (naslov, opis, itd). Sistem vas bo sam usmerjal, kje kaj izpolniti. Nato shranite.

4. korak:
Za opisom projekta sledijo podatki o udeležencih projekta, ki jih je potrebno vpisati v obrazec. To lahko storite na dva načina:
- ročno, z vstavljanjem podrobnosti o vsakem posameznem udeležencu, ali
- s preglednico, ki vsebuje podatke vseh udeležencev in ki jo naložite na spletno stran. Na ta način se nato podatki neposredno prenesejo v obrazec. Primer razpredelnice najdete >>>tukaj>>>.

5. korak:
Udeležence lahko preko sistema povabite, da tretji del potrdila Youthpass dopolnijo še sami. Glede na lastno vrednotenje pridobljenih kompetenc naj dopišejo, kako je projekt pripomogel h krepitvi in razvoju njihovih kompetenc na osmih področjih ključnih kompetenc. V kolikor udeleženci kljub vaši spodbudi potrdila ne bodo dopolnili, zanje izdajte le prvi in drugi del potrdila. Če ste z udeleženci natančno vrednotili njihov učni proces tekom projekta, pa lahko za vsakega udeleženca tudi sami izpolnite poglavje o osmih ključnih kompetencah. Če udeleženci z aktivnostjo niso razvijali vseh osmih ključnih kompetenc, lahko polja pri posameznih kompetencah pustijo prazna. Na izdanem potrdilu ta kompetenčna področja ne bodo vidna.

6. korak: Ko so vsa polja izpolnjena, ustvarite Youthpass potrdila, ki se generirajo kot pdf datoteke. Za vpogled vanje potrebujete Adobe Reader. Ko jih natisnete, je potrebno Youthpasse le še podpisati in razdeliti udeležencem projekta.

Za vprašanja glede uporabe orodja Youthpass si lahko pomagate z rubriko pogostih vprašanj na spletni strani Youthpass.

Če odgovorov na vaša vprašanja v tej zbirki ne najdete, se lahko obrnete na nas preko e-pošte info@movit.si ali po telefonu 01 430 47 47.

Z ogledom te spletne strani se strinjate z uporabo piškotkov.     V REDU       O piškotkih