Prilagoditev za slabovidne
Prilagoditev za dislektike
Erasmus+ Mladi v akcijiEvropska solidarnostna enotaInfo servis EurodeskSALTO SEE RC

Varnost in zaščita

Zaščita in varnost udeležencev, vključenih v Evropska solidarnostna enota, sta pomembni načeli programa. Vse osebe, ki sodelujejo v programu, bi morale imeti priložnost, da v celoti izkoristijo možnosti za osebni in poklicni razvoj ter učenje. To pa je mogoče zagotoviti zgolj v varnem okolju, ki spoštuje in varuje pravice vseh ljudi, zato mora imeti vsaka organizacija, ki sodeluje v programu, vzpostavljene učinkovite postopke in ukrepe za spodbujanje ter zagotavljanje varnosti in zaščite udeležencev v njihovih projektih. Vsi udeleženci, vključeni v projekte morajo biti zavarovani za tveganja, povezana z njihovo udeležbo v teh aktivnostih.

Nacionalna agencija smatra to področje kot prednostno in ga še posebej podpira, upravičence pa spodbuja, da mu namenijo posebno pozornost.

Varnost in zaščita udeležencev v projektih mora biti na prvem mestu!

Zato mora imeti vsaka organizacija, ki sodeluje v programu Evropska solidarnostna enota, vzpostavljene učinkovite postopke in ureditve za spodbujanje ter zagotavljanje varnosti in zaščite udeležencev v njihovem projektu. V zvezi s tem morajo biti vsi študenti, praktikanti, vajenci, dijaki, učeči se odrasli, mladi, osebje in prostovoljci, ki so vključeni v mobilnost, zavarovani za tveganja, povezana z njihovo udeležbo v teh aktivnostih.

Razen v projektih prostovoljstva ter pripravništvih in zaposlitvah, ki predvidevajo posebno zavarovalno polico (glej Prilogo II v Vodniku po programu), program Evropska solidarnostna enota ne opredeljuje edinstvene oblike zavarovanja in ne priporoča posebnih zavarovalnic. Program prepušča iskanje najustreznejše zavarovalne police organizatorjem projekta glede na vrsto projekta, ki se izvaja, in oblike zavarovanj, ki so na voljo na nacionalni ravni. Poleg tega ni treba pridobiti zavarovanja za določen projekt, če so udeleženci že zavarovani z obstoječo zavarovalno polico organizatorjev projekta.

V vsakem primeru morajo biti zajeta naslednja področja: 

  • po potrebi potovalno zavarovanje (vključno s poškodbo in izgubo prtljage);
  • odgovornost do tretjih oseb (po potrebi vključno s poklicno odgovornostjo ali zavarovanjem za odgovornost);
  • nesreče in hude bolezni (vključno s trajno ali začasno nezmožnostjo za delo);
  • smrt (vključno z repatriacijo v primeru projektov, ki se izvajajo v tujini).

Po potrebi se priporoča, da imajo udeleženci v mednarodnih projektih evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja. To je brezplačna kartica, ki omogoča dostop do nujno potrebnega, državnega zdravstvenega varstva med začasnim bivanjem v kateri koli od 28 držav EU, na Islandiji, v Lihtenštajnu in na Norveškem, pod enakimi pogoji in z enakimi stroški (v nekaterih državah brezplačno), kot veljajo za ljudi, zavarovane v tej državi. Več informacij o kartici in postopku pridobitve je na voljo tukaj.

Z ogledom te spletne strani se strinjate z uporabo piškotkov.     V REDU       O piškotkih