Prilagoditev za slabovidne
Prilagoditev za dislektike
Erasmus+ Mladi v akcijiEvropska solidarnostna enotaInfo servis EurodeskSALTO SEE RC

Priprava na mobilnost

Podporna organizacija je v sodelovanju z gostiteljsko (ali obratno, odvisno od njunega dogovora) dolžna poskrbeti za kakovostno pripravo prostovoljcev na mobilnost. 

Pozdravno pismo in informativni paket za prostovoljce (Infokit)

Evropska komisija je pripravila pozdravno pismo in paket informacij (t.i. infokit) za vse udeležence programa Evropska solidarnostna enota. Organizacije so dolžne te informacije predati udeležencem pred njihovim odhodom na aktivnost.

Paket informacij bo udeležencem pomagal pri pripravi na izkušnjo sodelovanja v programu Evropska solidarnostna enota. Spoznali bodo, kaj lahko pričakujejo od organizacije, ki je vključena v njihovo aktivnost, in kaj se pričakuje od njih. Namen informacijskega paketa je dopolniti pripravljalne aktivnosti pred odhodom na aktivnost, zato priporočamo organizacijam, da z njim seznanijo udeležence, slednjim pa, da se z njim dobro seznanijo.

V praksi, dokument prostovoljcem preda njihova podporna organizacija pred odhodom na aktivnost, praviloma v sklopu priprav na njihovo mobilnost. V njem prostovoljci najdejo pismo dobrodošlice, informacije o tem, kaj lahko pričakujejo od prostovoljske aktivnosti , informacije o potrdilu Youthpass in navodila glede zavarovanja.

Informacije za udeležence v slovenskem jeziku najdete tukaj.
Informacije za udeležence v angleškem jeziku najdete tukaj.

Sporazum o prostovoljstvu

Pred prihodom na aktivnost mora vsak prostovoljec z organizacijo gostiteljico podpisati Sporazum o prostovoljstvu (Volunteering Agreement), priporočamo pa tudi vključitev pošiljajoče organizacije ter njen so-podpis sporazuma. Priporočeno je, da je Sporazum o prostovoljstvu v jeziku, ki ga razumejo vse vključene strani, kar je najpogosteje angleščina, zato spodaj objavljamo dokumente v slovenskem in angleškem jeziku.

V tem sporazumu morajo biti opredeljeni vsaj naslednji elementi:
• podatki o gostiteljski organizaciji, podporni & prostovoljcu,
• trajanje aktivnosti,
• pravice in dolžnosti prostovoljca ter vključenih organizacij,
• finančna podpora & izplačila,
• zavarovanje prostovoljca,
• način izvajanja jezikovne podpore,
• obvezna predaja Infokita za prostovoljce,
• vloga in naloge, ki jih bo izvajal prostovoljec,
• obvezna oddaja lastnega poročila (participants report) s strani prostovoljca.

Pri pripravi sporazuma naj upravičenci gostiteljske ali podporne organizacije upoštevajo tudi Smernice Nacionalne agencije glede zagotavljanja minimalnih standardov za prostovoljce v projektih prostovoljstva.

Spodnji predlog sporazuma zasnovan s strani Evropske komisije je torej minimum, kar mora biti zapisano, zato ste organizacije spodbujene, da ta sporazum razširite z dodatnimi določili, ki so relevantni za vaš projekt.

Sporazum je Priloga V k Sporazumu o dodelitvi nepovratnih sredstev, ki je podpisan med Nacionalno agencijo in upravičencem. Zato Sporazum o med upravičencem in prostovoljci predstavlja obvezujoč dokument, katerega mora upravičenec (gostiteljska ali podporna organizacija) predložiti pristojni Nacionalni agenciji skupaj s podpisanim Sporazumom o dodelitvi nepovratnih sredstev ali najkasneje 4 tedne pred začetkom posamezne aktivnosti, na katero se nanaša.

Za projekte sprejete v letu 2018
:
Predlog Sporazuma med upravičencem in prostovoljci
Priloga V: Predloga Sporazuma med upravičencem in prostovoljci
Priloga V: Template volunteering agreement

Za projekte sprejete v letu 2019:
Predlog Sporazuma med upravičencem in prostovoljci
Priloga V: Predloga Sporazuma med upravičencem in prostovoljci
Priloga V: Template for for agreement between beneficiary and volunteer

Z ogledom te spletne strani se strinjate z uporabo piškotkov.     V REDU       O piškotkih