MOVIT
Zavod za razvoj mobilnosti mladih


ELEKTRONSKE ISKRICE MOVIT 9/3/2016I. KAJ IMAMO MLADI V AKCIJI?


Pomembne informacije za prijavitelje projektov na prijavni rok 26. 4. 2016

Bliža se drugi letošnji prijavni rok, ki se bo zaključil 26. aprila 2016 ob 12:00. Če načrtujete prijavo projektov, vam priporočamo, da natančno preberete informacije o sredstvih, ki so na voljo na posameznih ukrepih, vsebinskih smernicah za leto 2016, projektni posvetovalnici, možnostih za svetovanje, obrazcih za prijavo projektov, nasvetih za izpolnjevanje prijavnice in pri težavah z oddajanjem prijavne dokumentacije. Več ...

Video: Clji in prednostne usmeritve programa Erasmus+: Mladi v akciji

Oglejte si cilje in prednostne usmeritve programa Erasmus+: Mladi v akciji, ki jih morajo zasledovati projekti, ki se poteguejo za podporo iz programa! Več ...

Video: vloga podpornih centrov SALTO v programu Erasmus+: Mladi v akciji

Vse, kar ste si vedno želeli vedeti o podpornih centrih SALTO in njihovi vlogi v programu Erasmus+: Mladi v akciji, pa si niste upali vprašati! :) V okviru Movita deluje eden izmed njih, ki pokriva partnerske države Zahodnega Balkana. Več ...

Aktualna mednarodna usposabljanja nacionalnih agencij

Trenutno sta objavljeni dve mednarodni usposabljanji, namenjenih krepitvi kompetenc upravičencev, prijaviteljev in potencialnih prijaviteljev v program Erasmus + Mladi v akciji:

Trainers skill workshop IT tools, 6.-8. junij 2016, Poljska >> Rok za prijavo je 8. april 2016!


TICTAC – Multilateral Training Course to support quality in youth worker mobility activity under Erasmus + YiA, 24.-30. maj 2016, Bolgarija >> Rok za prijavo je 10. april 2016!


Več informacij o zgornjih usposabljanjih >>

POMEMBNO: Prijavni postopek je opisan v vsakem posameznem razpisu, prav tako sta v razpisih opredeljena želeni profil udeležencev ter namen usposabljanja, udeleženci pa so nato izbrani skladno s tem glede na informacije, ki jih navedejo v spletnem prijavnem obrazcu za posamezno aktivnost. Finančni vložek udeležencev usposabljanj in seminarjev je minimalen, saj stroške nastanitve in programa krijejo organizatorji aktivnosti, stroške poti pa slovenskim udeležencem povrne MOVIT v višini 90 % dejanskih stroškov (v skladu s Splošnimi pogoji sodelovanja na aktivnostih). Razpise in splošne pogoje za udeležence na aktivnostih, najdete tukaj.  


II. EURODESKOV PERISKOP


Prispevek mladinskega dela k naslavljanju izzivov, s katerimi se soočajo mladi, še posebej pri prehodu iz izobraževanja k zaposlitvi

Poročilo predstavlja rezultate študijske skupine, vzpostavljene v okviru delovnega načrta Evropske unije za mladino v letih 2014-2015. Več ...

Publikacija Evropske komisije »Unleashing young people’s creativity and innovation«

Evropska komisija je izdala brošuro, namenjeno predstavitvi navdihujočih projektov, pobud, dobrih praks in orodij, vključno z evropskimi projekti, ki prikazujejo, kako lahko mladinsko delo in neformalno učenje spodbudita ustvarjalnost mladih. Publikacijo si lahko ogledate tukaj

Spodbujanje državljanstva in skupnih vrednot svobode, strpnosti in nediskriminacije preko izobraževanja

Kratko poročilo Evropske komisije je namenjeno kratkemu pregledu razvoja izobraževalnih politik v Evropski komisiji v povezavi s cilji Pariške deklaracije, katere namen je spodbujanje svobode, strpnosti in nediskriminacije. V poročilo je vključenih 28 držav članic EU, ki so podpisnice deklaracije in druge članice mreže Eurydice. Več ...

Infografika o položaju mladih v Evropi

Evropska komisija je objavila infografiko, ki na enostaven in grafično podprt način prikazuje nekatere ključne informacije iz Evropskega poročila o mladih. Več ...

7500 mladih se je že pridružilo Evropskemu mladinskemu dogodku 2016

Evropski mladinski dogodek bo potekal v Strasbourgu od 20. do 21. maja 2016. Mladi iz različnih držav bodo izmenjevali ideje o temah, povezanih z mladimi in se srečali z odločevalci. Več ...

Druga usposabljanja, natečaji in dogodki

Natečaji

Poletne univerze AEGEE >> Obdobje prijav je od 15. marca - 25. aprila 2016!

YO!Fest Emerging Bands Contest >> Rok za prijavo je 15. marec 2016!

European Space Camp
 >> Rok za prijavo je 1. april 2016!

Evropski natečaj socialnih inovacij >> Rok za prijavo je 8. april 2016!

European Model United Nations >> Rok za prijavo je 4. april 2016!

Evropski natečaj socialnih inovacij
 >> Rok za prijavo je 8. april 2016!

Program pripravništev NATO 2017 >> Rok za prijavo je 11. april 2017!

Google Science Fair 2016
 >> Rok za prijavo je 17. maj 2016!

Plural+ Youth Video Festival 2016 >> Rok za prijavo je 29. maj 2016!

Natečaj Svetovne trgovinske organizacije za mlade ekonomiste za najboljši esej >> Rok za prijavo je 1. junij 2016!

Mednarodni natečaj za najboljši esej za mlade fundacije Goi Peace in Unesca >> Rok za prijavo je 15. junij 2016!

World Summit Youth Award 2016 >> Rok za prijavo je 15. julij 2016!

Natečaj Svetovne trgovinske organizacije za mlade ekonomiste za najboljši esej
 >> Rok za prijavo je 1. junij 2016!


Seminarji

Seminar "Learning Pathways to Social Cohesion - Synergies between Formal and Non Formal Education", 17.-19. maj 2016, Dunaj, Avstrija >> Rok za prijavo je 15. marec 2016!

Usposabljanje "Art of video & photo advertising in social work", 3.-11. junij 2016, Liepaja, Latvija >> Rok za prijavo je 17. april 2016!


Več informacij o zgoraj navedenih aktivnostih je na voljo na http://www.movit.si/info-servis-eurodesk/natecaji-in-usposabljanja/.


III. ZGODILO SE JE ...

Regionalni urad za sodelovanje na področju mladine

Na Dunajskem srečanju v okviru Berlinskega procesa avgusta 2015 so predsedniki vlad šestih držav Zahodnega Balkana (Albanija, Bosna in Hercegovina, Črna Gora, Kosovo, Makedonija in Srbija) podpisali skupno deklaracijo, s katero so se zavezali ustanoviti Regionalni urad za sodelovanje na področju mladine (Regional Youth Co-operation Office). Od takrat deluje posebna komisija, ki jo sestavljajo predstavniki sodelujočih vlad in predstavniki reprezentativnih mladinskih struktur iz teh držav. Komisija je že določila predlog besedila statuta te nove medvladne organizacije, ki bo imela svoj sedež v Tirani. Poleg osrednje pisarne v Tirani naj bi v vsaki državi članici delovala tudi podporna pisarna, ki bo promovirala možnosti podpore kot jo bo nudil RYCO. Več ...

Usposabljanje osebja nacionalne agencije za strateško delo na področju socialnega vključevanja

Prejšnji teden smo se mudili v Lizboni na usposabljanju osebja nacionalne agencije za strateško delo na področju socialnega vključevanja. Slovenska nacionalna agencija je prvo strategijo na tem področju, ki je bila osredotočena predvsem na vključevanje mladih Romov v program Mladi v akciji, pripravila že leta 2012, od leta 2014 dalje pa strategija pokriva vključevanje različnih skupin mladih z manj priložnostmi v program Erasmus+: Mladi v akciji – od mladih dolgotrajno brezposelnih do mladih invalidov, mladih s posebnimi potrebami, mladih migrantov in drugih depriviligiranih skupin mladih. Po usposabljanju bomo strategijo še izboljšali, saj socialno vključevanje tudi v prihodnje ostaja ena od naših pomembnih prečnih usmeritev. Več ...

Usposabljanje EVS ob prihodu, Bled, 7.-11. marec 2016

Za nami je še eno uspešno usposabljanje prostovoljcev EVS ob prihodu! Od 7. do 11. marca je na Bledu potekalo usposabljanje prostovoljcev evropske prostovoljne službe ob prihodu, na katerem se je zbralo 16 prostovoljcev, ki so v Slovenijo prišli februarja in marca. Več ...