MOVIT
Zavod za razvoj mobilnosti mladih


ELEKTRONSKE ISKRICE MOVIT 9/3/2016I. KAJ IMAMO MLADI V AKCIJI?


Mladinfogram: Učinki programa Mladi v akciji/Erasmus + Mladi v akciji

V letošnjem letu smo vsebinsko in oblikovno prenovili Eurodeskov informator, in ga tudi preimenovali v Mladinfogram, saj je namenjen predstavitvi posameznih tem preko infografik in krajših tekstov. Prva številka Mladinfograma je namenjena predstavitvi splošnih učinkov programa Mladi v akciji in Erasmus+: Mladi v akciji na udeležence projektov v okviru programa, specifično na področjih participacije in ciljev ter prednostnih tem programa. Več ...

Vabilo na delavnico za pomoč pri pripravi akreditacije EVS

KDAJ? 31. maj 2016, 10:00-13:30 KJE? Movit, Ljubljana, seminarska soba (Dunajska 5, 13. nadstropje) Namen delavnice je omogočiti organizacijam, da podrobneje spoznate evropsko prostovoljno službo ter da se kakovostno pripravite na izpolnjevanje vloge za pošiljajočo, gostiteljsko in/ali usklajevalno organizacijo. S to delavnico nacionalna agencija želi spodbuditi večje poznavanje in višjo kakovost projektov EVS, tako pošiljajočih kot gostiteljskih. Več ...

Obvestilo o finančnem zaključevanju projektov

Z namenom hitrejšega finančnega zaključevanja projektov v programu Erasmus+ s strani Nacionalne agencije bodo upravičenci prejeli končno nakazilo dotacije v roku 5 delovnih dni po odpošiljanju Izračuna končne višine dotacije. 


Še vedno pa velja, da upravičenec lahko - v kolikor se ne strinja z izračunom končne višine dotacije - v 30-dnevnem roku posreduje ugovor. Nacionalna agencija bo v takem primeru, na podlagi utemeljenih dokazov, eventuelno ponovno določila končno višino dotacije.

Okrepitev nadzora sprejetih projektov

Nacionalna agencija ugotavlja, da se v zadnjem času pojavlja vse več zunanjih profesionalnih piscev projektov v okviru Ključnega ukrepa 1, ki jih organizacije najemajo za pripravo svojih projektov, sami pa v delo organizacij niso vpeti. Tovrstne prakse so v nasprotju s filozofijo in z usmeritvami programa Erasmus+: Mladi v akciji, saj so takšni projekti s takšnim pristopom zasnovani mimo potreb tistih, katerim je program prvenstveno namenjen – mladim, mladinskim organizacijam, mladinskim delavcem in mladinskemu sektorju. Več ...

Aktualna mednarodna usposabljanja nacionalnih agencij

Trenutno sta objavljeni dve mednarodni usposabljanji, namenjenih krepitvi kompetenc upravičencev, prijaviteljev in potencialnih prijaviteljev v program Erasmus + Mladi v akciji:

Trainers skill workshop IT tools, 6.-8. junij 2016, Poljska >> Rok za prijavo je 8. april 2016!

TICTAC – Multilateral Training Course to support quality in youth worker mobility activity under Erasmus + YiA, 24.-30. maj 2016, Bolgarija >> Rok za prijavo je 10. april 2016!

Let’s explore- Refugees today in Europe. Educational challenges and opportunities for youth workers, 15. - 20. junij 2016, Nemčija >> Rok za prijavo je 13. april 2016!

Let's coordinate! - Training course for EVS organisations, 22.-27. maj 2016, Zadar, Hrvaška >>
Rok za prijavo je 18. april 2016!


Več informacij o zgornjih usposabljanjih >>

POMEMBNO: Prijavni postopek je opisan v vsakem posameznem razpisu, prav tako sta v razpisih opredeljena želeni profil udeležencev ter namen usposabljanja, udeleženci pa so nato izbrani skladno s tem glede na informacije, ki jih navedejo v spletnem prijavnem obrazcu za posamezno aktivnost. Finančni vložek udeležencev usposabljanj in seminarjev je minimalen, saj stroške nastanitve in programa krijejo organizatorji aktivnosti, stroške poti pa slovenskim udeležencem povrne MOVIT v višini 90 % dejanskih stroškov (v skladu s Splošnimi pogoji sodelovanja na aktivnostih). Razpise in splošne pogoje za udeležence na aktivnostih, najdete tukaj.  


II. EURODESKOV PERISKOP


Usposabljanje za izvajanje delavnic "Destinacija EVS ... Priprava na vzlet", srečanje nacionalne mreže Eurodesk in mreže Europeers Volunteers

31. marca je v prostorih Movita potekalo usposabljanje za izvajanje delavnic Destinacija EVS … Priprava na vzlet. Delavnice potekajo kot del aktivnosti, ki jih Nacionalna agencija organizira v okviru kampanje ob 20. obletnici evropske prostovoljne službe. Več ...

Natečaj Prostovoljec leta 2015

Mladinski svet Slovenije (MSS) letos štirinajstič zapored razpisuje natečaj Prostovoljec leta, v okviru katerega bodo izbrane najboljše prostovoljke, prostovoljci, prostovoljski projekt, naj mladinski voditelja oz. voditeljica in naj mladinski projekt za preteklo leto. Natečaj znova poteka pod častnim pokroviteljstvom predsednika RS Boruta Pahorja. Poseben poudarek je letos prvič namenjen mednarodnemu prostovoljstvu.

Rok za prijavo je podaljšan na 20. april 2016!

Druga usposabljanja, natečaji in dogodki

Natečaji

Evropski natečaj socialnih inovacij >> Rok za prijavo je 8. april 2016!

European Model United Nations >> Rok za prijavo je 4. april 2016!

Evropski natečaj socialnih inovacij
 >> Rok za prijavo je 8. april 2016!

Program pripravništev NATO 2017 >> Rok za prijavo je 11. april 2017!

Google Science Fair 2016
 >> Rok za prijavo je 17. maj 2016!

Plural+ Youth Video Festival 2016 >> Rok za prijavo je 29. maj 2016!

Natečaj Svetovne trgovinske organizacije za mlade ekonomiste za najboljši esej >> Rok za prijavo je 1. junij 2016!

Mednarodni natečaj za najboljši esej za mlade fundacije Goi Peace in Unesca >> Rok za prijavo je 15. junij 2016! 

World Summit Youth Award 2016 >> Rok za prijavo je 15. julij 2016!

Natečaj Svetovne trgovinske organizacije za mlade ekonomiste za najboljši esej
 >> Rok za prijavo je 1. junij 2016!

Fotografski natečaj "Imagine Europe without Borders"
>> Rok za prijavo je 30. junij 2016!

European Youth Award
>> Rok za prijavo je 15. julij 2016!


Seminarji

Usposabljanje "Circus pedagogy as a tool for youth work development", 12.-19. oktober 2016, Finska >> Rok za prijavo je 15. april 2016!

Usposabljanje "Art of video & photo advertising in social work", 3.-11. junij 2016, Liepaja, Latvija >> Rok za prijavo je 17. april 2016!

Usposabljanje "Leadership Summer School 2016", 16.-26. julij 2016, Pitesti, Romunija >> Rok za prijavo je 24. april 2016! Usposabljanje "BASE: Basic Animation Skills for employability", 13.-22. junij 2016, Beja, Portugalska >> Rok za prijavo je 29. april 2016! Usposabljanje "SMS 2 “Show My Skills”, 24.-30. november 2016, Siwa Oasis, Egipt >> Rok za prijavo je 15. oktober 2016!


Več informacij o zgoraj navedenih aktivnostih je na voljo na http://www.movit.si/info-servis-eurodesk/natecaji-in-usposabljanja/.


III. ZGODILO SE JE ...


Vmesno vrednotenje EVS

Od 21. do 24. marca je v Dolenjskih Toplicah potekalo vmesno vrednotenje evropske prostovoljne službe, ki se ga je udeležilo 29 prostovoljcev EVS. Vmesno vrednotenje (Mid-term evaluation) je namenjeno prostovoljcem, katerih projektne aktivnosti trajajo dlje kot 6 mesecev. Na vmesnem vrednotenju prostovoljci pogledajo na do sedaj prehojeno pot v okviru projekta EVS in razmišljajo o tem, kaj v nadaljevanju projekta oz. po njem. Več ...

Moja izkušnja: Project Lab, Bonn, Nemčija

Način dela na februarskem izobraževanju za tiste, ki smo želeli razviti ideje za prijavo na program Erasmus + mi je dal misliti – o motivaciji, o vsebinah in izobraževanjih, ki so namenjeni le izvajanju projektov, ne pa ciljni publiki. Več ...