MOVIT
Zavod za razvoj mobilnosti mladihI. KAJ IMAMO MLADI V AKCIJI?


Delavnice za prijavitelje pred 2. prijavnim rokom v program Erasmus+: Mladi v akciji ter predavanje prof. dr. Jasona Lakerja

Vabimo vas na strukturno in vsebinsko prenovljeno ter s predavanjem okrepljeno delavnico pred 2. prijavnim rokom v letu 2018, ki bo potekala 29. marca 2018 v Hiši EU v Ljubljani. Delavnice bodo ponudile splošno predstavitev programa, pa tudi bolj podrobne informacije za vsako aktivnost posebej, ter se zaključile z zanimivim interaktivnim predavanjem prof. Jasona Lakerja iz Kalifornije, ZDA. Več ...

Statistika prvega prijavnega roka v letu 2018

Prvi prijavni rok v letu Mladi v akciji je že tradicionalno najbolj oblegan. Tudi letošnje leto v tem pogledu ni izjema. Zaznali pa smo nekaj več tehničnih težav pri oddaji prijavnic, ki pa smo jih uspešno naslovili in odpravili. Če potegnemo črto pod prijavni rok, ugotovimo, da smo prejeli 117 projektnih vlog v skupni višini 3.312.828 EUR. Razporeditev po posameznih ključnih ukrepih si lahko ogledate tukaj

Sodelovanje Švice v programu Erasmus+ v obdobju 2018-2020

Kot v preteklih letih, Švica tudi v obdobju 2018-2020 ne bo sodelovala v programu Erasmus+ kot programska država. Za zagotavljanje vsaj minimalnega vključevanja švicarskih organizacij v evropske projekte mobilnosti in sodelovanja je švicarska vlada leta podaljšala vzporedno shemo za obdobje 2018 - 2020, ki omogoča sodelovanje med programskimi državami Erasmus+ in Švico. Podrobnosti glede tovrstnega sodelovanja si lahko preberete v tem obvestilu in na spletni strani švicarske nacionalne agencije.

Vabljeni na Laboratorij idej, 23.-25. marec 2018, Novo mesto

MOVIT v sodelovanju z Društvom za razvijanje prostovoljnega dela vabi mlade na najbolj nori žur daleč naokrog - Laboratorij idej. Dogodek bo potekal med 23. - 25. 3 2018 v Novem mestu, začnejo pa se takoj po šoli, to je ob 13:00 uri.

Vabljeni vsi, ki želijo razvijati svojo ustvarjalnost, zasnovati aktivnosti ter jih ob finančni podpori organizatorja tudi izvajati v svojem lokalnem okolju. Vsi stroški, povezani z udeležbo na Laboratoriju idej (prehrana, nastanitev, potni stroški), so kriti s strani organizatorja. Vabilo in prijava ...

Publikacija "Developing Digital Youth Work"

Digitalna pismenost in veščine 21. stoletja igrajo ključno vlogo v sodobnem načinu življenja ter tudi pri tem, kako se vključujemo v različne oblike državljanskih aktivnosti. To realnost mora znati prepoznati in spodbujati tudi mladinsko delo, zato morajo biti mladinski delavci odprtih glav in prilagodljivi za nove trende, se soočiti z novimi realnostmi ter za to imeti ustrezno podporo.Več informacij o temi in povezavo na publikacijo najdete tukaj

Aktualna mednarodna usposabljanja nacionalnih agencij

Trenutno je objavljenih deset mednarodnih usposabljanj, namenjenih krepitvi kompetenc upravičencev, prijaviteljev in potencialnih prijaviteljev v program Erasmus + Mladi v akciji:

Networking Seminar-Youth Mobility Opportunities for Youth with Health Issues, 17. - 22. april 2018, Latvija >> Rok za prijavo je 12. marec 2018! 

ATOQ RO - Advanced Training on Quality in Romania, 16.-21. april 2018, Romunija >> Rok za prijavo je 12. marec 2018!

Include, Transform, Realise Transnational Forum, 5. - 9. maj 2018, Istanbul >> Rok za prijavo je 24. marec 2018!

Mindset of youth workers in supporting learning through youth mobilities, 13. - 19. maj 2018, Nizozemska >>
Rok za prijavo je 30. marec 2018!

HUBsters, 13. - 19. maj 2018, Madžarska >> Rok za prijavo je 2. april 2018!

Mentor Plus- Improving mentorship in EVS/volunteering activities, 28. maj - 2.junij 2018, Španija >> Rok za prijavo je 8.april 2018!

The Power of Non Formal Education Western Balkan II, 29. maj - 3. junij 2018, Srbija >> Rok za prijavo je 14. april 2018!

APPETISER- An introduction on how to use the »Erasmus+ Youth in action« Programme for international youth work, 4.-8. junij 2018, Grčija >> Rok za prijavo je 15. april 2018!

Mindset of youth workers in supporting learning through youth mobilities, 13. - 19. maj 2018, Nizozemska >> Rok za prijavo je 30. marec 2018!

SOHO - European Training Course for support people in E+: Youth in Action Volunteering Activities, 13. - 17. junij 2018, Poljska >> Rok za prijavo je 18. maj 2018!


Več informacij o zgornjih usposabljanjih >> Prijavni postopek je opisan v vsakem posameznem razpisu, prav tako sta v razpisih opredeljena želeni profil udeležencev ter namen usposabljanja, udeleženci pa so nato izbrani skladno s tem glede na informacije, ki jih navedejo v spletnem prijavnem obrazcu za posamezno aktivnost. Finančni vložek udeležencev usposabljanj in seminarjev je minimalen, saj stroške nastanitve in programa krijejo organizatorji aktivnosti, stroške poti pa slovenskim udeležencem povrne MOVIT v višini 90 % dejanskih stroškov (v skladu s Splošnimi pogoji sodelovanja na aktivnostih). Razpise in splošne pogoje za udeležence na aktivnostih, najdete tukaj


II. EURODESKOV PERISKOP


Poročilo o izvedbi delavnic o aktivnem (evropskem) državljanstvu mladih "Oblikuj. Premikaj. Sodeluj."

V kontekstu Evropskega tedna mladih 2017 je Eurodesk razvil delavnice o aktivnem (evropskem) državljanstvu mladih "Oblikuj. Premikaj. Sodeluj. Namen delavnic o aktivnem evropskem državljanstvu je doprinesti k aktivaciji mladih. Mladim želimo omogočiti razmislek o lastni participaciji v družbi in o tem, kako je ta povezana z aktivnim evropskim državljanstvom, raziskati različne oblike in opredelitve aktivnega evropskega državljanstva ter mlade s konkretnimi koraki spodbuditi k (še bolj) aktivnemu evropskemu državljanstvu v prihodnosti. Več ...

Rezultati Eurodeskove raziskave 2017 o mobilnosti in vlogi mladinskega informiranja

Objavljeno je poročilo o prvi vseevropski raziskavi, ki jo izvedla evropska pisarna Eurodesk. Poročilo se osredotoča na dostop do informacij za mlade o mobilnostnih priložnostih in njihovih preferencah pri dostopanju do teh informacij. Več …

Predlagajte imena velikih evropskih osebnosti

Evropska komisija zbira predloge za evropske osebnosti, ki najbolje predstavljajo evropske vrednote. Svoje predloge lahko oddate na Facebook in Twitter profilu z oznako #EUNARRATIVE. Več ...

Druga usposabljanja, natečaji in dogodki

Na Eurodeskovih straneh objavljamo različne priložnosti, natečaje in dogodke, zanimive za mlade in mladinske delavce. Seznam s povezavami si lahko ogledate tukaj


III. ZGODILO SE JE ...


Pripravljalni sestanek za Evropski laboratorij idej

V Ljubljani smo se v sredini februarja na pripravljalnem sestanku pripravljali na Evropski Laboratorij idej, ki ga bomo v okviru projekta Aware and Active med 9. in 11. junijem gostili v Ljubljani. 

Uvodno usposabljanje regionalnih partnerjev Eurodesk in letno srečanje

V sredo, 31. januarja, je na Movitu potekalo uvodno usposabljanje regionalnih partnerjev Eurodesk, namenjeno novim regionalnim partnerjem in novim sodelavcem pri že obstoječih regionalnih partnerjih. V letošnjem letu se je kot novi regionalni partner na gorenjskem pridružilo Društvo UP Jesenice. V prvem delu smo spoznali mrežo Eurodesk, zgodovino, namen mreže, vsebine in ciljne skupine, ki jih pokrivamo, v drugem delu pa nekaj glavnih mobilnostnih priložnosti za mlade. V zadnjem delu so se nam pridružili še ostali Eurodesk partnerji. Skupaj smo pregledali aktivnosti, ki smo jih izvajali v letu 2017 ter pregledali načrte za naprej.

Nacionalno srečanje projekta Ključ do vključenosti

14. februarja smo gostili nacionalno srečanje projekta Ključ do vključenosti, katerega cilj je podpreti in omogočiti organizacijam, ki delujejo z mladimi ali za mlade s prikrajšanih območij, da se vključijo v program Erasmus+: Mladi v akciji. Organizacijam omogočimo udeležbo na izobraževanjih, podpora pri iskanju ustreznih partnerjev iz tujine ter spremljanje in pomoč za razvoj kakovostnih projektov za mlade v okviru programa Erasmus+: MvA.