MOVIT
Zavod za razvoj mobilnosti mladihI. ERASMUS+: MLADI V AKCIJI


Informativni dan programov Erasmus+: Mladi v akciji in Evropska solidarnostna enota

Informativni dan programov Erasmus+: Mladi v akciji (E+: MvA) in Evropska solidarnostna enota (ESE) pred 1. prijavnim rokom v letu 2019 bo potekal 11. januarja 2019, med 9:30 in 16:30 uro v Hiši EU v Ljubljani (Dunajska cesta 20). Dogodek je namenjen vsem, ki se želite informirati o namenu, ciljih in značilnostih obeh programov, strukturi obeh programov in možnostih, ki jih za prijavo projektov, ponujata oba programa. Rok za prijavo na delavnice je 6. januar 2019. Več ...

Pomembne informacije za prijavo projektov v program Erasmus+: Mladi v akciji v letu 2019

Evropska komisija je 24. oktobra objavila razpis za zbiranje predlogov za program Erasmus+ in Vodnik za prijavitelje v program Erasmus+ za leto 2019. Za vas smo pripravili pregled pomembnih informacij in sprememb glede na leto 2018, ki ga najdete tukaj. 

Rezultati 3. prijavnega roka programa Erasmus+: Mladi v akciji v letu 2018

Znani so rezultati 3. prijavnega roka (4. oktober) programa Erasmus+: Mladi v akciji v letu 2018.  Na tretji prijavni rok smo prejeli skupno 70 projektnih vlog v skupni višini 2.538.355 EUR. Vsi prijavitelji bodo o odločitvi pisno obveščeni v 30 dneh po sprejetju sklepa. Več ...

Vodnik za ocenjevalce projektov v programu Erasmus+: Mladi v akciji

Obveščamo vas, da je objavljen Vodnik za ocenjevalce projektov za leto 2019. Vodnik za ocenjevalce projektov nudi informacije, navodila in usmeritve, ki jih je morajo ocenjevalci upoštevati pri ocenjevanju projektov. Za prijavitelje projektov te informacije predstavljajo dopolnitev pravil in določil Vodnika po programu. V vodniku za ocenjevalce boste našli naslednje informacije: načela ocenjevanja; postopek ocenjevanja v praksi; informacije o tem, kako oceniti merila za dodelitev za vsako akcijo in področje. Več ...

Vabilo na konferenco “Regaining Europe,” 12.-15. marec 2018, Leipzig, Nemčija

Dogodki zadnjih treh let tako na evropski ravni kot na ravni posameznih držav članic, med njimi še posebej Brexit, pa kažejo, da je morda sedanji okvir evropskega povezovanja zelo izčrpan in da – če želimo naprej – potrebujemo evropsko povezavo, ki bo s svojo večjo kohezivnostjo – bolj prijazno okolje za vse prebivalce v Evropi. Zato je namen konference posvečen ravno razmislekom, kaj in kako lahko mladinsko delo prispeva k večji vključenosti mladih v procese nadaljnjega razvoja Evropske unije. Rok za prijavo je 21. januar 2018! Več ...

Revija Mladje o solidarnosti

Osrednja tema druge številke Mladja v letu 2019 je solidarnost. Izbira teme je seveda povezana s programom Evropska solidarnostna enota, ki je luč sveta, kot samostojni program EU na področju mladine, ugledal septembra 2018. Pripravili smo serijo člankov o programu in njegovih posameznih stebrih (pripravništva in zaposlovanje, prostovoljstvo, solidarnostni projektu). Več ...

Aktualna mednarodna usposabljanja nacionalnih agencij

Trenutno je objavljenih osemnajst mednarodnih usposabljanj, namenjenih krepitvi kompetenc upravičencev, prijaviteljev in potencialnih prijaviteljev v program Erasmus + Mladi v akciji. Na voljo je širok razpon usposabljanj, od usposabljanj za začetnike v programu, za vključevanje različnih skupin mladih z manj priložnostmi, usposabljanja za trenerje in še mnogo več. Izkušnje udeležencev preteklih usposabljanj si lahko ogledate tukaj. Vabljeni k pregledu seznama in prijavi!


II. EVROPSKA SOLIDARNOSTNA ENOTA


Informativni dan programov Erasmus+: Mladi v akciji in Evropska solidarnostna enota

Informativni dan programov Erasmus+: Mladi v akciji in Evropska solidarnostna enota Informativni dan programov Erasmus+: Mladi v akciji (E+: MvA) in Evropska solidarnostna enota (ESE) pred 1. prijavnim rokom v letu 2019 bo potekal 11. januarja 2019, med 9:30 in 16:30 uro v Hiši EU v Ljubljani (Dunajska cesta 20). Dogodek je namenjen vsem, ki se želite informirati o namenu, ciljih in značilnostih obeh programov, strukturi obeh programov, možnostih, ki jih za prijavo projektov, ponujata oba programa. K udeležbi še posebej vabimo vse, ki še niste prijavljali projektov v programa E+: MvA ali ESE. Rok za prijavo na delavnice je 6. januar 2019. Več ...

Pomembne informacije za prijavo projektov v program Evropska solidarnostna enota (ESE) v letu 2019

Evropska komisija je 10. decembra objavila razpis za zbiranje predlogov za program Evropska solidarnostna enota in Vodnik za prijavitelje v program ESE za leto 2019. Za vas smo pripravili pregled pomembnih informacij in sprememb glede na leto 2018, ki ga najdete tukaj

Evropska solidarnostna enota prejela nagrado “Innovation in Politics”

Evropska solidarnostna enota je prejela nagrado “Innovation on politics” v kategoriji “civilization”, ki jo podeljuje Inštitut za inovacije v politikah iz Dunaja. Nagrado je sprejel predsednik Evropske komisije Jean Claude Juncker, ki je dejal, da je počaščen za prejem nagrada in poudaril, da Evropska solidarnostna enota ne bi bila to, kar je danes, brez mladih, ki sodelujejo v programu. Več ...


III. INFO MREŽA ZA MLADE EURODESK


Mladinfogram: napoved 2019

V novem Mladinfogramu predstavljamo ključne informacije, namenjene prijaviteljem v program Erasmus+: Mladi v akciji in Evropska solidarnostna enota. V njih najdete vsebinske usmeritve, prijavne roke, razpoložljiva sredstva, kakšne vrste projektov lahko prijavljate in kakšno vrsto podpore vam nudi nacionalna agencija. Mladinfogram najdete tukaj

Nagrada Mladi Evropejci leta

Za nagrado Fundacije Schwarzkopf in Evropskega mladinskega parlamenta so lahko nominirani mladi, stari med 18 in 26 let, ki so se v letošnjem letu posvetili prostovoljskim dejavnostim in spodbujanju medsebojnega razumevanja in integraciji. Prejemniki nagrad bodo prejeli 5000 evrov, namenjenih opravljanju pripravništva v pisarni katerega izmed Evropskih poslancev ali v drugi Evropski instituciji. Rok za prijavo je 31. december! Več ... 

Raziskava Evropskega mladinskega foruma Youth at Work 2030

Mladinska mreža EPSU izvaja raziskavo, namenjeno mladim v Evropi, starim pod 35 let, z nekaj delovnimi izkušnjami in o tistih, ki svojo poklicno pot šele začenjajo. Namen raziskave je prispevati k prihajajoči študiji o mladih in njihovih priložnostih v družbi. Več ...


IV. ZGODILO SE JE


Zaključno srečanje programa Erasmus+: Mladi v akciji, 7. december 2018, Ljubljana

V petek, 7. decembra 2018, smo izvedli tradicionalno zaključno srečanje nacionalne agencije Movit. Tudi letos smo podelili priznanji za najboljša projekta na določeno temo ali strateško usmeritev programa. Letošnja novost je bila, da smo podelili prvo priznanje okviru novega programa Evropska solidarnostna enota. Fotogalerijo z dogodka najdete tukaj

Priznanje Ključ do participacije je prejel projekt Connect Slovenia

Lansko leto smo nagrajevali projekte z odličnimi učinki na posameznike, organizacije in lokalna, regionalna ali nacionalna okolja ter na sistemsko raven. Letos smo v ospredje postavili spodbujanje aktivne participacije mladih, ki je tudi ena od naših strateških vsebinskih usmeritev do leta 2020, ki jih zasledujemo pri izvajanju programa Erasmus+: Mladi v akciji. Priznanje Ključ do participacije je prejel projekt Zveze, zavod za razvoj Waldorskih šol in vrtcev Slovenije z naslovom Connect Slovenia. Za nagrado se se potegovali še projekti Skupaj zmoremo! (Slovenska Filantropija), Goodbye, intolerance! Hello, respect & Acceptance! (Center za mlade Domžale) in Wild river camp (Leeway Collective). Več ...

Priznanje za solidarnost je prejel projekt Naredimo skupaj!

Sredi leta 2018 je v veljavo stopil novi samostojni program EU Evropska solidarnostna enota (ESE), ki med mladimi spodbuja medsebojno sodelovanje in solidarnost. Prakso podeljevanja priznanj za najboljši projekt na določenem področju smo prenesli tudi v okvir programa ESE. Tako smo na zaključnem srečanju, ki je potekalo 7. decembra 2018, podelili priznanje za solidarnost, in sicer projektu, ki je bil izveden v okviru programa Erasmus+, vendar predstavlja dober uvod v program ESE z osredotočanjem na solidarnost in druge vrednote programa ESE. Priznanje za solidarnost je prejel Mladinski center Velenje za projekt Naredimo skupaj! Več ...

Aware and Active: kampanja #youngtogether - mladi skupaj za človekove pravice

10. decembra obeležujemo dan človekovih pravic. Na ta dan se je pod sloganom »Mladi skupaj za človekove pravice« združili več kot sto mladih in mladinskih delavcev iz Finske, Avstrije, Estonije, Italije, Slovenije in Makedonije, ki želijo sporočati drugačno zgodbo o migracijah v Evropi in pokazati, kako mladi lokalci, begunci in migranti skupaj krepijo človekove pravice in ustvarjajo vključujoče skupnosti. Mladi so se udeležili šestih nacionalnih dogodkih v omenjenih državah in se preko spleta združili s svojimi vrstniki po Evropi. Več ...

Predstavitev osnutka priporočil za oblikovanje politik »Becoming part of Europe"

V torek, 11. decembra 2018, je v Poligonu potekal še drugi del zaključnih dogodkov v okviru projektov (Becoming part of Europe in Aware and Active), namenjenih iskanju odgovorov, kako se lahko mladinsko delo pripomore k večji vključenosti beguncev, migrantov in prosilcev za azil v družbo. Namen drugega dne dogodka je bila predstavitev priporočil za oblikovanje politik za podporo mladinskemu delu z mladimi begunci, migranti in prosilci za azil. Več ...

Usposabljanje prostovoljcev ob prihodu, 10.-14. december 2018, Velenje

Prejšnji teden je potekalo še zadnje letošnje usposabljanje za prostovoljce, ki so v Slovenijo prispeli v zadnjih dveh mesecih. Skupina prostovoljcev je bila visoko motivirana in zrela, zato je usposabljanje zelo dobro dosegalo zastavljene cilje. Pri tem ni nepomembno okolje, v katerem smo izvajali usposabljanje. Udeleženci so bili nastanjeni v mladinskem hostlu MC Velenje, ki nudi odlične pogoje za delo in druženje.