Prilagoditev za slabovidne
Prilagoditev za dislektike
Erasmus+ Mladi v akcijiInfo servis EurodeskSALTO SEE RCMladinstival 2017

Dogodki

Trenutno ni aktualnih objav.

E-novice

Želite biti sproti obveščeni o vseh naših aktivnostih, novostih in dogajanjih?

Naročite se na naše e-novice!

Aktualne teme

5. cikel strukturiranega dialoga: PARTICIPACIJA MLADIH (1. 1. 2016-30. 6. 2017)

Na Srečanju Sveta za izobraževanje, mladino, kulturo in šport, 23. novembra 2015, je bila potrjena tema petega cikla strukturiranega dialoga, ki poteka od 1. januarja 2016 do 30. junija 2017.

Tema petega cikla je zagotavljanje možnosti za vse mlade, da sodelujejo pri nastajanju raznolike, povezane in vključujoče Evrope, ter se s tem pripravijo na življenje in sodelovanje v družbi (“Enabling all young people to engage in a diverse, connected and inclusive Europe – Ready for life, Ready for).

Peti cikel se je začel s prvim januarjem 2016 in s tem priprave mladinskih organizacij in predstavnikov mladih na Mladinsko konferenco na Nizozemskem.

Resolucijo Sveta o spodbujanju politične participacije mladih najdete tukaj. 

4. cikel strukturiranega dialoga z mladimi: KREPITEV VLOGE MLADIH (1. 7. 2014 - 31. 12. 2015)

Za razliko od prejšnjih ciklov, bo potekal en krog nacionalnih posvetovanj v okviru aktualnega tria predsedovanj. Posvetovanja temeljijo na Usmerjevalnem okvirju, ki je bil zasnovan na Evropski mladinski konferenci v Italiji, o rezultatih pa se bo razpravljalo na Evropski mladinski konferenci v Latviji, na podlagi katerih bodo oblikovana skupna priporočila, o katerih bodo razpravljali ministri, ki pokrivajo področje mladine na Evropski mladinski konferenci v Luksemburgu. Končna priporočila, ki jih najdete tukaj so služila kot vir za Resolucijo Sveta, sprejeto ob koncu četrtega cikla. 

Aktualni cikel poteka v okviru Italijanskega, Latvijskega in Luksemburškega predsedovanja Svetu EU.  

 • Krepitev vloge mladih za politično participacijo in dostop mladih do pravic, 
 • spodbujanje sodelovanja med izobraževalnimi ustanovami, mladinskimi organizacijami in drugimi relevantnimi deležniki za krepitev povezav med neformalnim učenjem in formalnim izobraževanjem, za krepitev ključnih kompetenc mladih in spodbujanje njihove aktivne participacije v družbi,  
 • spodbujanje enakega dostopa mladih do pravic in priložnosti za zagotavljanje polne participacije v družbi, 
 • krepitev medsektorskega sodelovanja na lokalni, regionalni, nacionalni in evropski ravni z namenom doseganja potreb mladih in zagotoviti koherentne politike na področju socialnega vključevanja.

Več informacij o aktualnem ciklu strukturiranega dialoga najdete v Eurodeskovem mesečniku, na spletni strani Mladinskega sveta Slovenije in Evropskem mladinskem portalu.

3. cikel strukturiranega dialoga: SOCIALNO VKLJUČEVANJE (1. 1. 2013 - 30. 6. 2014)

Osrednja tema prejšnjega cikla strukturiranega dialoga je bila socialno vključevanje, posebne teme, določene s strani posameznih predsedstev pa so bile sledeče: 

Irsko predsedovanje EU: kakovostno mladinsko delo (1. 1.–30. 6. 2013), s poudarkom na naslednjih vprašanjih:

 • prispevek kakovostnega mladinskega dela k razvoju in dobremu počutju mladih,
 • standardi kakovosti v mladinskem delu kot sredstvo za doseganje pozitivnih rezultatov mladih na področjih kot so osebni in družbeni razvoj ter pripravljenost za izobraževanje in poklicno usposabljanje itd;
 • prispevek mladinskega dela k uresničevanju ciljev strategije Evropa 2020, zlasti v zvezi z zaposlovanjem mladih,
 • izmenjava dobrih praks in znanja na teh področjih med državami članicami.

  Poročilo nacionalnega posvetovanja - SI
  Zaključki mladinske konference v okviru Irskega predsedstva 


Litvansko predsedovanje EU: brezposelni mladi in mladi, ki niso vključeni v izobraževanje in usposabljanje  (1. 6.–31. 12. 2013), s poudarkom na naslednjih vprašanjih: 

 • spodbujanje socialnega vključevanja mladih, s posebnim poudarkom na brezposelnih mladih in mladih, ki niso vključeni v izobraževanje in usposabljanje (ti. skupina NEET),
 • spodbujanje medsektorskega sodelovanja kot temeljnega načela celostne politike na področju mladih,
 • izmenjava dobrih praks na področju socialnega vključevanja mladih,
 • spodbujanje sodelovanja na področju mladinske politike med mladimi iz Evropske unije ter Vzhodne Evrope in kavkaških držav.

  Poročilo nacionalnega posvetovanja - SI
  Zaključki mladinske konference v okviru Litvanskega predsedovanja


Grško predsedovanje EU: kultura in podjetništvo (1. 1. – 30. 6. 2014), s poudarkom na naslednjih vprašanjih: 

 • oblikovanje ukrepov za spodbujanje podjetniškega duha mladih in njihovega podjetništva, s posebnim poudarkom na socialnem podjetništvu in „zelenih delovnih mestih“ ter novih priložnostih na kulturnem področju, da bi pospešili socialno vključevanje vseh mladih,
 • izboljšanje dostopa mladih, zlasti tistih iz oddaljenih območij, do novih tehnologij, da bi omogočili razvoj mladih talentov in pritegnili zanimanje na področju kulture,
 • spodbujanje mladinskega dela, da bi podprli in izboljšali ustvarjalnost in podjetništvo mladih, med drugim tudi z izmenjavo dobrih praks.

  Poročilo nacionalnega posvetovanja - SI

Resolucija o strukturiranem dialogu in socialnem vključevanju mladih

V Resoluciji so opisana prednostna področja, ki so bila opredeljena kot rezultat strukturiranega dialoga in mladinskih konferenc v Dublinu, Vilni in Solunu za izboljšanje socialno vključenosti mladih v Evropi.

Izbrana je bila tudi nova osrednja tema 4. cikla strukturiranega dialoga - opolonomočenje mladih. 

Resolucija je dostopna tukaj. 


 

 

Z ogledom te spletne strani se strinjate z uporabo piškotkov.     V REDU       O piškotkih