Prilagoditev za slabovidne
Prilagoditev za dislektike
Erasmus+ Mladi v akcijiInfo servis EurodeskSALTO SEE RCEvropska solidarnostna enota

Dogodki

Trenutno ni aktualnih objav.

E-novice

Želite biti sproti obveščeni o vseh naših aktivnostih, novostih in dogajanjih?

Naročite se na naše e-novice!

Aktualni dogodki

PETI CIKEL STRUKTURIRANEGA DIALOGA: PARTICIPACIJA MLADIH

Nacionalna konferenca za strukturirani dialoh

Mreža MaMa in MSS organizirata nacionalno soočenje med mladimi in odločevalci, v okviru projekta strukturirani dialog, ki je podprt s strani programa Erasmus + Mladi v akciji z naslovom Nacionalna konferenca strukturiranega dialoga DIALOG ZA DRUŽBENE SPREMEMBE. Konferenca bo potekala v sredo, 16. 11. 2016, od 10. do 15. ure.

Namen konference je spodbujanje vključenosti in povečanja participacije mladih z odločevalci na nacionalni ravni. Dialog med mladimi in predsednikom Vlade RS, dr. Mirom Cerarjem v sklopu Nacionalne konference bo odlična priložnost za podajanje vaših mnenj. Konferenca je namenjena aktivnim mladim in mladinskim delavcem, ki bi radi predstavili konkretne predloge predsedniku Vlade RS. To je priložnost, da poveste, kaj potrebujete za razvoj in v kakšnem nacionalnem okolju si želite živeti ter si zagotoviti posluh o vaših pričakovanjih na področju delovanja in spremembe pozicije mladih, s strani odločevalcev na najvišji ravni.  

Več informacij je na voljo na: mreza-mama.si/si/nacionalna-konferenca-za-strukturirani-dialog-vabilo  

EU mladinska konferenca, Košice, Slovaška - oktober 2016

V začetku oktobra so Košice (Slovaška) za nekaj dni postale najpomembnejše mesto za mlade iz Evropske unije. Tam je namreč pod okriljem slovaškega predsedovanja EU ter v sodelovanju z Evropsko komisijo in Evropskim mladinskim forumom potekala Evropska mladinska konferenca, na kateri so se zbrali predstavniki mladih in oblikovalci politik iz držav članic EU. Evropska mladinska konferenca na Slovaškem je del 5. cikla strukturiranega dialoga, katerega osrednja tema je, kako omogočiti mladim, da sodelujejo pri razvoju raznolike, povezane in vključujoče Evrope. 

Udeleženci konference so v štirih dneh identificirali najbolj pomembne izzive, s katerimi se soočajo mladi na področju razvoja lastnih potencialov in vključevanja v družbo ter na podlagi predlogov več kot 65.000 mladih, ki so sodelovali v posvetovanjih pred Evropsko mladinsko konferenco oblikovali priporočila in konkretne predloge za odločevalce.

Med drugim so predlagali:
- Evropske institucije in države članice naj razvijejo ali še naprej izvajajo politike in prakse, ki si prizadevajo za nenehno izboljševanje veščin mladih, da so ti zmožni kritično oceniti in razvrščati informacije, ki jih pridobijo v formalnem izobraževanju in neformalnem učenju izobraževanja.
- Potrebno je povečati sredstva in institucionalno podporo za oblikovanju lokalnih programov in izpeljavo nacionalnih izmenjav, s čimer se bo mladim omogočilo, da preko konkretnih aktivnosti spoznavajo druge kulture, okolja in realnosti mladih ter spodbujalo preprečevanje diskriminacije in krepitev solidarnosti.
- Evropska komisija in države članice bi morale zagotoviti dovolj operativnih sredstev za kontinuirano izvajanje mladinskega dela in trajnostno delovanje mladinskih organizacij.

Vsa priporočila z Evropske mladinske konference so dostopna tukaj.

Priporočila so bila v zaključku konference predstavljena predstavnikom Evropske komisije, Evropskega parlamenta in ministrom odgovornim za področje mladih. Ministri pristojni za mladino iz vseh držav članic EU bodo o njih razpravljali novembra, Svetu EU pa bodo služila kot podlaga za oblikovanje participativne mladinske politike.

EU mladinska konferenca, Nizozemska - april 2016

Evropska mladinska konferenca v okviru Nizozemskega predsedovanja je od 4. do 7. aprila 2016 potekala pod sloganom "Ready for Life, Ready for society". Tema EU mladinske konference, ki je potekala v Amsterdamu je bila »Enabling all young people to engage in a diverse, connected and inclusive Europe«. Mladi in odločevalci iz vseh držav članic EU so razpravljali o tem, kako podpreti potrebe mladih in omogočiti optimalen razvoj njihovih talentov v današnji digitalni in multikulturni družbi. Še poseben poudarek je bil na mladih, ki se soočajo z več izzivi kot njihovi vrstniki, npr. z mentalnimi zdravstvenimi problemi ali migrantskim ozadjem. 

Več informacij najdete na: https://english.eu2016.nl/events/2016/04/04/eu-youth-conference 

ČETRTI CIKEL STRUKTURIRANEGA DIALOGA: OPOLNOMOČENJE MLADIH

EU mladinska konferenca, Luksemburg - september 2015

Od 21. do 24. septembra 2015 je v Luksemburgu potekala Evropska mladinska konferenca, katere cilj je bil pripraviti priporočila za večjo participacijo mladih v političnem življenju. Več informacij je na voljo tukaj

Evropski teden mladih, 4.-10. maj 2015

Evropski teden mladih je pobuda Evropske komisije, katere namen je mlade postaviti v središče pozornosti na vseh ravneh - lokalni, nacionalni in evropski.

Osrednja tema je uporaba potenciala mladih kot ključ do aktivne participacije na trgu dela in v družbi. Njen namen je sporočiti, kako pomembna sta aktivna participacija v družbi in izražanje mnenja ter kako lahko razvoj novih spretnosti in pridobivanje znanj izven šolskih okvirov pomagata k večji zaposljivosti mladih.

ETM 2015 se je začel z 2. evropsko konvencijo o mladinskem delu, na kateri je sodelovalo približno 400 udeležencev iz preko 50 držav, nadaljeval pa s številnimi dogodki na lokalnih in nacionalnih ravneh.

Več o Evropskem tednu mladih 2015 si lahko preberete v Eurodesk informatorju na to temo.  

EU mladinska konferenca, Riga (Latvija) - marec 2015

Med 23. in 26. 3. 2015 je v Rigi potekala Evropska mladinska konferenca, na kateri so mladinski delegati iz vseh držav članic EU, v sodelovanju s predstavniki ministrstev odgovornih za mladino, oblikovali priporočila za opolnomočenje mladih na področju politične participacije.

Na podlagi izhodišč, ki so jih pripravile posamezne države, med njimi tudi Slovenija, je nastalo 14 priporočil za katere si bodo tako na nacionalni kot tudi evropski ravni prizadevali, da se v čim večji meri implementirajo.

14 ukrepov za opolnomočenje mladih si lahko ogledate tukaj.

Vir: Mladinski svet Slovenije

Z ogledom te spletne strani se strinjate z uporabo piškotkov.     V REDU       O piškotkih