Prilagoditev za slabovidne
Prilagoditev za dislektike
Erasmus+ Mladi v akcijiEvropska solidarnostna enotaInfo servis EurodeskSALTO SEE RC

Dogodki

Trenutno ni aktualnih objav.

E-novice

Želite biti sproti obveščeni o vseh naših aktivnostih, novostih in dogajanjih?

Naročite se na naše e-novice!

Informiranje v novi strategiji za mlade 2019-2027

09.08.2019

Področje informiranja mladih se v novi strategiji za mlade 2019-2027 pojavi na več različnih točkah.

Svet Evropske unije in predstavniki vlad držav članic, ki so se sestali v Svetu pozivajo države članice in Evropsko komisijo, naj v okviru svojih pristojnosti med drugim z opiranjem na obstoječe mreže izvajajo sistematičen pristop h kakovostnemu informiranju mladih, njihovemu nagovarjanju in razširjanju informacij.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V prilogi Strategije Evropski cilji mladih, ki so nastali kot rezultat 6. kroga strukturiranega dialoga z mladimi, nosilci odločanja, raziskovalci in drugimi deležniki z naslovom »Mladi v Evropi: kako naprej?“, se informiranje pojavlja v okviru ciljev, predstavljenih spodaj.

Na podlagi ugotovitev, da je tretjina mladih v Evropi izpostavljena revščini in socialni izključenosti, da mnogi nimajo dostopa do svojih socialnih pravic, mnogi se še naprej soočajo z večplastno diskriminacijo in zločini, storjenimi iz sovraštva izhaja cilj »omogočiti in zagotoviti vključitev vseh mladih v družbo. Eden izmed podciljev je okrepiti informiranje izključenih mladih z namenom, da se bodo zavedali prostorov, priložnosti in izkušenj, ki so jim na voljo«.

Četrti cilj se v celoti nanaša na področje informiranja in kritičnega mišljenja: »zagotoviti, da imajo mladi boljši dostop do zanesljivih informacij, ter podpirati njihovo sposobnost kritičnega vrednotenja informacij ter njihovo vključevanje v konstruktivni dialog«, in obsega naslednje podcilje:
- opolnomočiti mlade, da bodo kritični in odgovorni uporabniki in ustvarjalci informacij;
- zagotoviti, da bodo mladi sposobni prepoznati in poročati o vztrajno zavajajočih novicah ter preverjati točnost uporabljenih virov novic;
- zagotoviti, da bodo mladi sposobni prepoznati in prijaviti sovražni govor in diskriminacijo na spletu in v drugih okoljih;
- zagotoviti, da so mladi sposobni komuniciranja v spoštljivem, strpnem in nenasilnem tonu na spletu in v drugih okoljih;
- zagotoviti enostaven dostop do razumljivih in mladim prijaznih informacij, ki sledijo etičnim kodeksom in standardom kakovosti;
- zagotoviti, da bodo starši in skrbniki ter vsi tisti, ki se ukvarjajo z izobraževanjem in usposabljanjem mladih, medijsko in digitalno pismeni ter bodo zanesljivi viri informacij za mlade.

V okviru devetega cilja »okrepiti demokratično participacijo in avtonomijo mladih ter zagotoviti namenske prostore za mlade na vseh področjih družbe«, se na informiranje nanašajo podcilji :
- zagotoviti, da bodo vsem mladim dostopni varni virtualni prostori za mlade, ki bodo zagotavljali tako dostop do informacij in storitev kot tudi priložnosti za participacijo;
- zagotoviti mladim prijazne, relevantne in izčrpne informacije, ki jih pripravijo mladi sami ali pri njihovi pripravi sodelujejo, da bi omogočili participacijo mladih.

Enajsti cilj se nanaša na evropske programe za mlade: »zagotoviti vsem mladim enak dostop do mladinskih organizacij in evropskih mladinskih programov in s tem graditi družbo, ki temelji na evropskih vrednotah in identiteti«. Z zagotavljanjem podpore in kakovostnih informacij za vse udeležence in nosilce prijav se lahko poveča dostopnost evropskih mladinskih programov.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Med okvirnimi cilji in rezultati v Strategiji za mlade so v prvi polovici 2020 predvideni Sklepi Sveta o spodbujanju mladinskega dela z boljšim ozaveščanjem o mladinskem sektorju z informiranjem in krepitvijo virov.


« Nazaj
Z ogledom te spletne strani se strinjate z uporabo piškotkov.     V REDU       O piškotkih