Prilagoditev za slabovidne
Prilagoditev za dislektike
Erasmus+ Mladi v akcijiEvropska solidarnostna enotaInfo servis EurodeskSALTO SEE RC

E-novice

Želite biti sproti obveščeni o vseh naših aktivnostih, novostih in dogajanjih?

Naročite se na naše e-novice!

Erasmus+ praznuje 30 let!

10.02.2017

Od programa Erasmus do programa Erasmus+: Mladi v akciji


Prvotni program Erasmus (okrajšava za angleško European Region Action Scheme for the Mobility of University Students) je nastal leta 1987 kot program izmenjav, ki je visokošolskim študentom omogočil, da izkusijo življenje in študij v tujini. Od leta 2014, ko so se v enotni program Erasmus+, združili prej samostojni evropski programi na področju izobraževanja, poklicnega usposabljanja in mladine, je program Erasmus+ postal eden najuspešnejših programov Evropske unije, ki že več kot tri desetletja zlasti mladim ponuja priložnosti, da si z bivanjem v tujini pridobijo nove izkušnje in razširijo obzorja. Danes program Erasmus + omogoča tako možnost študijskega obdobja in usposabljanja ali prakse za študente in študentke v visokem šolstvu ter udeležence v programih poklicnega izobraževanja kot tudi priložnosti za izmenjavo osebja, mladinski del programa pa je namenjen podpori mednarodnemu mladinskemu delu, kot so mladinske izmenjave, evropska prostovoljska služba ter  aktivnosti za krepitev kompetenc mladinskih delavcev in organizacij, ki delujejo na tem področju. V program je vključeno tudi poglavje o športu, katerega namen je razvoj evropske razsežnosti v športu z ustvarjanjem, izmenjavo in razširjanjem izkušenj in znanja o različnih vprašanjih v zvezi s športom na evropski ravni.


30 let razvoja program Erasmus


Program Erasmus je bil vzpostavljen leta 1987 kot program mobilnosti za visokošolske študente. V prvem letu izvajanja je na študentsko izmenjavo odšlo 3.244 študentov iz 11 evropskih držav (Belgija, Danska, Nemčija, Grčija, Francija, Irska, Italija, Nizozemska, Portugalska, Španija in Združeno kraljestvo). Od takrat se je program razvil in razširil na številna področja. Tako danes širok nabor priložnosti na področju visokega šolstva, poklicnega izobraževanja in usposabljanja, na področju mladine, izobraževanja odraslih in športa, ki so na voljo učiteljem in profesorjem, učencem, dijakom in študentom ter vsem drugim mladim, mladinskim delavcem in voditeljem. Leta 2014 je bil namreč uveden program Erasmus+, ki je združil vse pobude na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa (tj. Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig, Jean Monnet, Erasmus Mundus, Alfa, Edulink, Mladi v akciji, Šport).


V 30 letih je v vseh programih skupaj sodelovalo 9 milijonov ljudi, ki so se udeležili različnih aktivnosti v tujini, od izobraževanja in usposabljanja, do prostovoljskega dela ali pridobivanja delovnih izkušenj.


Zdajšnji program Erasmus+ za obdobje 2014–2020 ima proračun v višini 14,7 milijard evrov in bo več kot 4 milijonom ljudi dal priložnost, da v tujini študirajo, se usposabljajo, pridobivajo delovne izkušnje ali opravljajo prostovoljno delo. Program podpira tudi nadnacionalna partnerstva med ustanovami za izobraževanje, usposabljanje ter organizacijami, ki delujejo na področju mladine, ter ukrepe na področju športa. Poleg tega se v okviru programa Jean Monnet spodbujajo poučevanje in raziskovalne dejavnosti na področju evropskih integracij.


Slovenija: Od programa Mladi za Evropo III. do programa Erasmus+: Mladi v akciji


Slovenija se je relativno pozno vključila med programske države v programe EU na področju mladine. Leta 1999 smo kot zadnja izmed držav, ki so v EU vstopile v letu 2004, vstopili v program
Mladi za Evropo III.  (1995 – 1999). V naslednjem letu (2000) se je pričelo izvajanje novega programa Mladina (2000 – 2006), v katerem sta se združila programa Mladi za Evropi in Evropska prostovoljska služba. Sledila sta programa Mladi v akciji (2007 – 2013) in program Erasmus+: Mladi v akciji.


V 18 letih izvajanje programov EU na področju mladine v Sloveniji je dodeljenih
24.259.839,07 EUR evropskih sredstev, s katerimi je bilo podprtih 2.189 projektov na področju mednarodnega mladinskega dela. Gre za projekte mladinskih izmenjav, evropske prostovoljske službe, usposabljanja, študijske obiske, seminarje, srečanja mladih z odločevalci in večje razvojne projekte, namenjene razvoju kakovosti na področju mladinskega dela in mladinske politike, ki predstavljajo pomemben prostor neformalnega učenja v mednarodnem mladinskem delu.


Ti projekti so 40.836 mladim in mladinskim delavcem omogočili pridobivanje pomembnih učnih izkušenj v mednarodnem kontekstu, kjer so preko aktivne participacije razvijali svoje kompetence na različnih področjih, vstopali v medkulturni dialog z vrstniki iz drugih držav in med seboj delili izkušnje, dobre prakse in metode ter s tem gradili občutek evropskega državljanstva.


Program Erasmus+: Mladi v akciji je namenjen vsem mladim, še posebej pa nagovarja mlade z manj priložnostmi, naj izkoristijo možnosti krepitve svojih kompetenc v različnih oblikah mladinskega dela, in omogoča tudi kritje vseh nujnih dodatnih stroškov, povezanih z njihovim vključevanjem v program. Definicija mladih z manj priložnostmi je lahko zelo široka, zagotovo pa se v to skupino umeščajo mladi, ki imajo zaradi (nizke) izobrazbe ali nedokončanega šolanja manj možnosti na trgu delovne sile, ki odraščajo v težjih socialnoekonomskih razmerah ali se zaradi svojih osebnih okoliščin srečujejo z večjimi ovirami pri svoji integraciji v družbo in podobno. V projekte, podprte v programu E+: Mladi v akciji, sprejete v Sloveniji, je bilo v letih 2014-2016 od vseh mladih kar 30 % takšnih, ki se uvrščajo v eno ali več skupin mladih z manj priložnostmi


Kampanja ob 30. obletnici programa Erasmus+


Objava
poročila o izvajanju programa Erasmus+ v letu 2015 sovpada z začetkom kampanje, ki obeležuje 30. obletnico programa Erasmus, ki se od leta 2014 imenuje Erasmus+, saj koristi še več ljudem s še širšo paleto priložnosti. Dogodki v letu 2017 bodo izvedeni na evropski, nacionalni in lokalni ravni in bodo namenjeni predstavitvi pozitivnih učinkov programa Erasmus+ za posameznike in družbo kot celoto, ter bodo vsem sodelujočim dali priložnost za razpravo o tem, kako bi se moral program razvijati v prihodnje.

Obletnico programa Erasmus+ bomo z različnimi dogodki obeleževali tudi v Sloveniji.


NAPOVEDNIK DOGODKOV

 

  • 21. april 2017 – Konferenca o učinkih programa Erasmus+v Ljubljani (organizatorji: Nacionalni agenciji programa Erasmus+ v Sloveniji: Cmepius in Movit; Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Urad RS za mladino)
  • 1.-7. maj 2017 – Evropski teden mladih, v okviru katerega bodo potekali številni dogodki. Osrednji dogodek v okviru Evropskega tedna mladih bo festival mladinskega dela – Mladinstival, ki bo potekal 9. maja 2017 v Ljubljani (organizatorji: MOVIT, nacionalna agencija programa Erasmus+: Mladi v akciji v sodelovanju s Predstavništvom Evropske komisije v Sloveniji, Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport - Urad RS za mladino, Mladinskim svetom Slovenije, Mrežo MaMa, Uradom Vlade RS za komuniciranje in Sindikatom Mladi plus)

Podrobnejše informacije o načrtovanih dogodkih bomo objavili v prihodnjih tednih.


Bi želeli vedeti več o programu Erasmus+ in kampanji ob 30-letnici programa?


Kampanjo ob 30. obletnici programa Erasmus+ lahko spremljate na posebni strani  Evropske komisije, na kateri so predstavljene zgodbe udeležencev programa, statistični podatki o izvajanju programa in številne druge zanimivosti. Vabljeni k ogledu.


Vir: Prispevek temelji na podatkih iz arhiva Movita, nacionalne agencije programa Erasmus+: Mladi v akciji, ter na podatkih navedenih na spletni strani Od Erasmus do Erasmus+ in v sporočilu za javnost Evropske komisije


« Nazaj
Z ogledom te spletne strani se strinjate z uporabo piškotkov.     V REDU       O piškotkih