Erasmus+: MladinaEvropska solidarnostna enotaInfo servis EurodeskSALTO SEE RC

Ključni ukrep 1 - Učna mobilnost posameznikov - Aktivno udejstvovanje mladih

Aktivnosti udejstvovanja mladih

Ta akcija predstavlja aktivnosti izven formalnega izobraževanja in usposabljanja, ki spodbujajo participacijo mladih v demokratičnem življenju v Evropi. Projekti so lahko lokalni, nacionalni ali transnacionalni, izvedeni s strani neformalnih skupin ali mladinskih oziroma v mladinsko delo vpetih organizacij. Vse aktivnosti udejstvovanja mladih morajo vsebovati evropsko dimenzijo, ne glede na raven izvajanja. Vir tem in prednostnih usmeritev naj predstavlja kontekst mladinskega dialoga EU ter Cilji mladih, kjer so predstavljena medsektorska področja, ki vplivajo na življenje mladih. Hkrati pa so rezultati iz aktivnostih participacije mladih lahko uporabljeni kot prispevek v nadaljnjih fazah mladinskega dialoga EU.

Možne so različne oblike aktivnosti in dogodkov: konzultacije, delavnice, debate, posvetovanja, kampanje ozaveščanja, igre vlog, simulacije, usposabljanja, srečanja, informativni dogodki ter tudi različne oblike spletnih interakcij med mladimi in političnimi odločevalci.

  • Projekti naj mladim omogočajo priložnosti za angažma in učenje na področju participacije v civilni družbi, s ciljem doseči smiselno državljansko, ekonomsko, družbeno, kulturno in politično participacijo mladih različnih ozadij. S posebnim fokusom na vključevanje mladih z manj priložnostmi upoštevajoč Strategijo vključevanja in raznolikosti.
  • Projekti naj dvigujejo ozaveščenost mladih o skupnih evropskih vrednotah ter temeljnih pravicah, s prispevkom k evropskim integracijskim procesom.
  • Projekti naj razvijajo medijsko pismenost mladih tudi z namenom povečevanja njihove kapacitete za participacijo v demokratičnem življenju.
  • Projekti naj združijo mlade in politične odločevalce na različnih ravneh z namenom prispevanja k mladinskemu dialogu EU.

Osnovan na prispevkih s strani mladih, mladinski dialog EU poteka v 18-mesečnih ciklih, pri čemer se vsak cikel osredotoči na izbrane teme, ki postanejo osrednje teme implementacije Strategije EU za mlade 2019-2027 v danem obdobju. Te teme pa se lahko oziroma se naj v danem obdobju odražajo tudi v aktivnostih udejstvovanja mladih. Hkrati pa so rezultati iz aktivnostih udejstvovanja mladih lahko uporabljeni kot prispevek v nadaljnjih fazah mladinskega dialoga EU.

Aktivno udejstvovanje oz. participacija je torej ključni izraz, tema in način dela v aktivnostih udejstvovanja mladih, zato izpostavljamo, da lahko mnogo informacij, idej, dobrih praks in metod dela na temo participacije najdete na portalu Participationpool.eu.

Kriteriji upravičenosti

Upravičeni prijavitelji: Neprofitne organizacije, združenja, NVO, evropske mladinske NVO, javni zavod/organ na lokalni, regionalni ali nacionalni ravni, socialno podjetje, družbeno odgovorno podjetje. Neformalna skupina mladih, ki jo sestavljajo vsaj 4 mladi.
Izvor partnerjev: partnerske organizacije, ki so ustanovljene v državi članici EU ali tretji državi, pridruženi programu, ali tretji državi, ki ni pridružena programu, ki meji na EU (razen regij 1 in 4). V vsakem projektu mora biti vsaj en partner iz skupine držav članic EU ali tretjih držav, pridruženih programu*.
Minimalno število partnerjev: nacionalna srečanja: 1, mednarodna srečanja: vsaj 2.
Udeleženci: Mladi udeleženci v starosti od 13 do 30 let. Odločevalci brez starostnih omejitev.
Trajanje projekta: od 3 do 24 mesecev.
Kraj izvajanja projektnih aktivnosti: v državi predlagatelja in/ali partnerjev projekta in/ali v državi s sedežem ene izmed institucij EU.

 

* Aktivnosti udejnstvovanja mladih so edina možnost v programu Erasmus+, ki omogoča podporo projektom brez nujnega sodelovanja s partnerji iz drugih držav.

Z ogledom te spletne strani se strinjate z uporabo piškotkov.     V REDU       O piškotkih