Erasmus+: MladinaEvropska solidarnostna enotaInfo servis EurodeskSALTO SEE RC

Bazen trenerjev

Bazen trenerjev Movit

Bazen trenerjev Movit združuje trenerje s katerimi Movit stalno sodeluje z namenom zagotavljanja kakovosti podpornih aktivnosti v okviru programa Erasmus+ in aktivnosti mreženja v okviru programa Evropska solidarnostna enota ter izvajanja usposabljanj za prostovoljce. Izraz trener (ang. trainer) uporabljamo za izvajalce aktivnosti neformalnega izobraževanja, ki pri svojem delu oblikujejo, usmerjajo in spremljajo učne procese posameznikov ali skupin. Na področju mladinskega dela trenerji oblikujejo in izvajajo izobraževalne aktivnosti, ki temeljijo na vrednotah in načelih mladinskega dela in neformalnega učenja ter ustvarjajo pogoje, ki spodbujajo individualni razvoj učečih se ter oblikujejo njihovo znanje, spretnosti, odnose in vrednote, pomembne v mladinskem delu.

Na Movitu smo svoj bazen trenerjev oblikovali v začetku leta 2015, trenutno pa bazen združuje 30 aktivnih članov.

Z namenom zagotavljanja kakovosti aktivnosti, ki jih izvajamo na Movitu, člane bazena trenerjev redno informiramo o programih EU in možnostih za izpopolnjevanje in razvoj kompetenc s področja (mednarodnega) trenerskega dela na področju mladine oz. mladinskega dela in drugih relevantnih tem, poleg tega pa članom znotraj bazena omogočamo prostor za medsebojno učenje in izmenjavo izkušenj.

Članstvo v bazenu trenerjev je mogoče pridobiti preko prijave na razpis in uspešno opravljenega praktičnega preizkusa izvedbe delavnice.

Področja delovanja bazena trenerjev Movit

1. Priprava in izvajanje podpornih aktivnosti v okviru programa Erasmus+ in aktivnosti mreženja v okviru programa Evropska solidarnostna enota

Movit kot nacionalna agencija redno izvaja tematska usposabljanja, katerih namen je bodisi dvig kapacitet akterjev na področju mladinskega dela za uspešno izvajanje projektov v okviru programa Erasmus+: Mladi v akciji ali programa Evropska solidarnostna enota bodisi spodbujanje vzpostavljanja mednarodnih partnerstev, prenosa dobrih praks in modelov na področju mladinskega dela in mladinske politike. Usposabljanja so nacionalna ali mednarodna, namenjena pa so novim in še neizkušenim prijaviteljem pa tudi že izkušenim organizatorjem oz. vodjem projektov, mladinskim voditeljem, mentorjem in koordinatorjem projektov programov Erasmus+ in Evropska solidarnostna enota. Usposabljanja organizira Nacionalna agencija sama ali pa v sodelovanju z drugimi akterji na področju mladinskega dela iz Slovenije ali s partnerskimi nacionalnimi agencijami iz drugih držav.

2. Priprava in izvajanje obveznih usposabljanj za udeležence in organizacije v programu Evropska solidarnostna enota

Skladno z Vodnikom po programu Evropska solidarnostna enota imajo vsi udeleženci projektov prostovoljstva, pripravništev in zaposlitev, ki potekajo v okviru projektov programa Evropska solidarnostna enota, pravico in dolžnost, da se udeležijo usposabljanj pred odhodom, med izvajanjem in po zaključku njihove aktivnosti. Za zagotavljanje usposabljanj za udeležence in organizacije je odgovorna nacionalna agencija. Cilj tovrstnih usposabljanj je zagotavljanje podpore udeležencem, in dopolnjevanje drugih aktivnosti za zagotavljanje podpore, ki jo nudijo sodelujoče organizacije (gostiteljska organizacija in podporna organizacija) pred in med trajanjem aktivnosti. Prav tako je cilj usposabljanj tudi zagotavljanje podpore organizacijam, ki izvajajo projekte, z namenom kvalitetne izvedbe projektov in omogočanja mreženja med akterji, ki sodelujejo v projektih programa Evropska solidarnostna enota.

Struktura delovanja bazena trenerjev Movit

Bazen trenerjev Movit je razdeljen na dve področji, in sicer na splošna usposabljanja in usposabljanja za udeležence v programu Evropska solidarnostna enota (ESE). Splošna usposabljanja zajemajo pripravo in izvajanje podpornih aktivnosti v okviru programa Erasmus+ in aktivnosti mreženja v okviru programa Evropska solidarnostna enota.

Na vsakem področju so člani bazena razdeljeni v dve skupini, samostojni trenerji in trenerji pripravniki. Ob vstopu v bazen dobijo člani naziv trener/-ka pripravnik/-ca, kar pomeni, da usposabljanj ali drugih aktivnosti ne morejo voditi samostojno, ampak le s podporo samostojnega trenerja, dokler na tem področju ne pridobijo dovolj izkušenj. Ko so člani pripravljeni za prevzem vloge samostojnih trenerjev, kar pomeni, da lahko samostojno izvedejo usposabljanje ali drugo aktivnost, dobijo naziv trener/-ka.

Področji bazena trenerjev sta ločeni, kar pomeni, da je isti član lahko hkrati samostojen trener na področju usposabljanj za udeležence projektov v programu ESE in trener pripravnik na področju splošnih usposabljanj. Možne pa so tudi druge kombinacije, saj je napredovanje na vsakem izmed področij ločeno. Prav tako vsi člani bazena ne sodelujejo na obeh področjih; nekateri namreč z nami sodelujejo le na področju splošnih usposabljanj.

Z ogledom te spletne strani se strinjate z uporabo piškotkov.     V REDU       O piškotkih