Erasmus+: MladinaEvropska solidarnostna enotaInfo servis EurodeskSALTO SEE RC

Ključni ukrep 1 - Učna mobilnost posameznikov - Mobilnost mladinskih delavcev

Kaj so projekti mobilnosti za mladinske delavce?

Projekti mobilnosti za mladinske delavce omogočajo priložnosti za profesionalni razvoj mladinskih delavcev preko neformalnega in priložnostnega učenja z namenom večanja kakovosti dela posameznikov in hkrati razvoja organizacij, ki delujejo na področju mladinskega dela ter širšega sistema. Poleg tega pa je namen mobilnosti tudi gradnja skupnosti mladinskih delavcev za podporo kakovostnih projektov in aktivnosti za mlade znotraj programov EU in širše. Namen tovrstnih projektov je tudi razvoj mladinskega dela na lokalni ravni in krepitev zmogljivosti za kakovostno mladinsko delo.

Projekti mobilnosti mladinskih delavcev z možnimi kombinacijami različnih aktivnosti omogočajo akterjem v mladinskem sektorju, da v sodelovanju s partnerji vzpostavijo do dve leti trajajoč projekt, ki lahko zajema raznolike aktivnosti, tako aktivnosti profesionalnega razvoja kot tudi aktivnosti sistemskega razvoja in razširjanja učinkov.  Možni bodo tudi pripravljalni obiski.

Aktivnosti profesionalnega razvoja predstavljajo aktivnosti čezmejne učne mobilnosti in lahko potekajo v eni izmed naslednjih oblik:

  • Študijski obiski in delovni procesi kot so usposabljanje na delovnem mestu, izmenjave mladinskih delavcev in medvrstniško učenje v organizacijah aktivnih na področju mladine.
  • Mreženje in gradnja skupnosti med mladinskimi delavci.
  • Usposabljanja za razvoj kompetenc, implementacijo praks kakovostnega mladinskega dela ali naslavljanje in preizkušanje inovativnih metod dela.
  • Seminarji in delavnice za podporo razvoju znanja in deljenju dobrih praks.

Projekti mobilnosti za mladinske delavce lahko vključujejo aktivnosti za razvoj sistemov in ozaveščanje, ki so dopolnilne aktivnosti, namenjene krepitvi učinkov projekta mobilnosti na terenu.

Aktivnosti, ki ne morejo biti podprte znotraj projektov so akademske ekskurzije, profitne aktivnosti, turistične aktivnosti, festivali, potovanja, potujoči performansi in redne seje.
Podprti projekti morajo slediti Standardom kakovosti Erasmus na področju mladine.

Kriteriji upravičenosti

Izvor partnerjev: Sodelujoče organizacije lahko prihajajo iz programskih držav članic EU ali tretjih držav, pridruženih programu in pa tretjih držav, ki niso pridružene programu, ki mejijo na EU (razen regij 1–4). V vsakem projektu mora biti vsaj en partner iz programskih držav članic EU ali tretje države, pridružene programu.  
Minimalno število sodelujočih organizacij: 2 (ena pošiljateljica in ena gostiteljica)
Udeleženci: brez starostnih omejitev, vendar največ 50 udeležencev v posamezni aktivnosti, načrtovani za projekt. Udeleženci morajo prihajati iz države njihove organizacije pošiljateljice ali gostiteljice. V aktivnosti lahko dodatno sodelujejo tudi trenerji, oljaševalci (fasilitatorji) in spremljevalne osebe, ki so izvzeti iz prej omenjenih pravil.
Trajanje projekta: od 3–24 mesecev
Trajanje aktivnosti v projektu: 2 zaporedna dneva in največ 60 dni, brez potovalnih dni.
Kraj izvajanja projektnih aktivnosti: v eni izmed držav izvora sodelujočih partnerjev.
Pripravljalni obisk
(opcijsko ob utemeljitvi): financirata se lahko največ dva udeleženca na sodelujočo organizacijo pošiljateljico, izključeni pa so udeleženci iz organizacije gostiteljice. Financira se lahko tudi največ en olajševalec na pripravljalni obisk. Aktivnost se mora odvijati v državi ene izmed gostiteljskih partnerskih organizacij.

Odkrijte mobilnost mladinskih delavcevRazlične oblike mobilnosti mladinskih delavcevOblikovanje programa in priprave projektov mobilnosti mladinskih delavcevDoločanje ciljev in ciljnih skupin v projektih mobilnosti mladinskih delavcev

Z ogledom te spletne strani se strinjate z uporabo piškotkov.     V REDU       O piškotkih