Erasmus+: MladinaEvropska solidarnostna enotaInfo servis EurodeskSALTO SEE RC

Rezultati 2. prijavnega roka v 2015

14.07.2015

MOVIT, Nacionalna agencija programa Erasmus+; področje Mladina (v nadaljevanju Nacionalna agencija), objavlja Sklepe o izboru in višini sofinanciranja vlog v okviru programa Evropskih skupnosti Erasmus+, Razpis E+ 2015 za Ključni ukrep 1: Učna mobilnost posameznikov; projekti mobilnosti za mlade in mladinske delavce (KA105), Ključni ukrep 2: Sodelovanje za inovacije in izmenjavo dobrih praks; projekti strateških partnerstev na področju mladine (KA205) ter za Ključni ukrep 3: projekti srečanj mladih in oblikovalcev politik na področju mladine (KA347) za prijavni rok 30. april 2015.

Sklepi so objavljeni na tej povezavi.


Splošna informacija o drugem prijavnem roku

Nacionalna agencija je ob drugem prijavnem roku v letu 2015 (30. 4. 2015) prejela 157 vlog oziroma predlogov projektov, ki so skupaj zaprošali za 3.652.055,28 EUR podpore iz programa Erasmus+ in sicer:

136 vlog za Ključni ukrep 1 – Učna mobilnost posameznikov; projekti mobilnosti za mlade in mladinske delavce (KA105), ki so vsebovali 198 aktivnost in sicer:

 • 101 aktivnosti mladinskih izmenjav, od tega 22 s partnerji iz sosedskih partnerskih držav;
 • 36 aktivnosti evropske prostovoljne službe, od tega 11 s partnerji iz sosedskih partnerskih držav;
 • 61 aktivnosti mobilnosti mladinskih delavcev, od tega 22 s partnerji iz sosedskih partnerskih držav
  v skupni višini 2.336.548,28 EUR.

15 vlog za Ključni ukrep 2 - Sodelovanje za inovacije in izmenjavo dobrih praks; projekti strateških partnerstev na področju mladine (KA205) v višini 1.238.231,00 EUR.

6 vlog za Ključni ukrep 3 – Podpora za reformo politik; projekti srečanj mladih in oblikovalcev politik na področju mladine (KA347) v višini 77.276,00 EUR.

Nacionalna agencija je ob upoštevanju zahtev Evropske komisije po doseganju minimalnega deleža uporabljenih sredstev za posamezni tip mobilnosti oziroma možni najvišji znesek za podporo aktivnosti s sodelovanjem partnerjev iz sosedskih partnerskih držav v Ključnem ukrepu 1 ter višini razpoložljivih sredstev ob prijavnem roku za posamezen Ključni ukrep, ob drugem prijavnem roku v letu 2015 (30.4.2015) sprejela 41 vlog projektov ter jim skupaj dodelila za 747.609,56 EUR podpore iz programa Erasmus+ in sicer:

37 vlog za Ključni ukrep 1 - Učna mobilnost posameznikov; projekti za mlade in mladinske delavce (KA105), ki skupaj vsebujejo 48 aktivnosti in sicer:

 • 21 aktivnosti mladinskih izmenjav, od tega 3 s partnerji iz sosedskih partnerskih držav;
 • 23 aktivnosti Evropske prostovoljne službe, od tega 5 s partnerji iz sosedskih partnerskih držav;
 • 4 aktivnosti mobilnosti mladinskih delavcev, od tega 1 s partnerji iz sosedskih partnerskih držav;
  v višini 556.162,56 EUR

2 vlogi za Ključni ukrep 2 – Sodelovanje za inovacije in izmenjavo dobrih praks; projekti strateških partnerstev na področju mladine (KA205) v višini 157.391,00 EUR.

2
vlogi za Ključni ukrep 3 – Podpora za reformo politik; projekti srečanj mladih in oblikovalcev politik na področju mladine (KA347) v višini 34.056,00 EUR.

Na prijavnem roku 30. 4. 2015 je bilo hkrati:

 • 13 vlog projektov zavrnjenih zaradi neizpolnjevanja enega ali več meril upravičenosti in sicer 5 vlog v Ključnem ukrepu 1 in 8 vlog v Ključnem ukrepu 2;
 • 7 vlog projektov zavrnjenih zaradi nedoseganja minimalnega zahtevanega števila točk in sicer 6 v Ključnem ukrepu 1 in 1 v Ključnem ukrepu 3;
 • 98 vlog projektov zavrnjenih zaradi omejitve sredstev na prijavnem roku in sicer v Ključnem ukrepu 190 vlog, od katerih je v dveh projektih zavrnjena le ena aktivnost, druga sprejeta; 5 vlog v Ključnem ukrepu 2 in 3 vloge v Ključnem ukrepu 3.

Na podlagi navedenega izhaja, da je skupna uspešnost sprejema predlogov projektov v program za vse Ključne ukrepe ob drugem prijavnem roku v letu 2015 zgolj 26%, torej vsak četrti preloženi predlog projekta.

Največja možnost sprejema je bila v Ključnem ukrepu 1 za predloge projektov EVS (64%) in sicer je uspešnost sprejema za projekte EVS s programskimi državami znašala 72%, ter projekte EVS s sosedskimi partnerskimi državami 45%. Pri predlogih projektov mladinskih izmenjav beležimo skupaj 21% uspešnost sprejema v program in sicer 23% za mladinske izmenjave s programskimi državami ter 14% sprejem predlogov projektov mladinskih izmenjav s partnerskimi državami. Najnižja možnost sprejema pa je bila za projekte mobilnosti mladinskih delavcev, ki znaša le 7% (8% za projekte mobilnosti mladinskih delavcev s programskimi državami ter zgolj 5% sprejem projektov mobilnosti mladinskih delavcev s partnerskimi državami).
V celoti za Ključni ukrep 1, torej mladinske izmenjave, EVS in mobilnost mladinskih delavcev skupaj, beležimo zgolj 27% sprejem predlogov projektov, medtem ko je bilo 73% predlogov projektov zavrnjenih.
Za Ključni ukrep 2 je uspešnost sprejema bila 13%. V Ključnem ukrepu 3 pa je bilo uspešnih 33% predlogov projektov, ki so se potegovali za sprejem v program Erasmus+: Mladi v akciji.

Nacionalna agencija bo po zaključku vseh postopkov drugega prijavnega roka (sklenitvi sporazumov o dotaciji z upravičenci), predvidoma v začetku meseca septembra, objavila informacijo o preostanku razpoložljivih sredstev in s tem okvirne možnosti uspeha predlogov projektov po posameznih Ključnih ukrepih za sprejem v program ob tretjem prijavnem roku v letu 2015 (1. 10. 2015).


« Nazaj
Z ogledom te spletne strani se strinjate z uporabo piškotkov.     V REDU       O piškotkih