Erasmus+: MladinaEvropska solidarnostna enotaInfo servis EurodeskSALTO SEE RC

Splošne informacije o programu Erasmus+ 2021-2027

Erasmus+ je program EU na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje 2021–2027. Izobraževanje, usposabljanje, mladina in šport so ključna področja, ki državljanom pomagajo pri osebnem in poklicnem razvoju. Kakovostno inkluzivno izobraževanje in usposabljanje ter neformalno in informalno učenje opremijo mlade in udeležence vseh starosti s kvalifikacijami in veščinami, potrebnimi za njihovo smiselno sodelovanje v demokratični družbi, medkulturno razumevanje in uspešen prehod na trg dela.
Na podlagi uspeha programa v obdobju 2014–2020 Erasmus+ krepi prizadevanja za povečanje priložnosti, ki se ponujajo udeležencem in širšemu krogu organizacij, s poudarkom na kakovostnem vplivu in prispevku k bolj vključujoči in kohezivnejši družbi, s poudarkom na zelenih in digitalnih kompetencah v družbi. Evropski državljani morajo biti bolje opremljeni z znanjem, spretnostmi in kompetencami, ki so potrebne v dinamično spreminjajoči se družbi, ki je vedno bolj mobilna, večkulturna in digitalna.
Preživljanje časa v drugi državi za izobraževanje, učenje in delo bi moralo postati standard. Program je ključna komponenta, ki podpira cilje evropskega izobraževalnega prostora, Akcijski načrt za digitalno izobraževanje 2021-2027, Strategija EU za mlade in Delovni načrt EU za šport.
Kateri so cilji programa Erasmus +
Splošni cilj programa je z vseživljenjskim učenjem podpirati izobraževalni, poklicni in osebni razvoj ljudi na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa v Evropi in širše ter s tem prispevati k trajnostni rasti, kakovostnim delovnim mestom in socialni koheziji, spodbujanje inovacij ter krepitev evropske identitete in aktivnega državljanstva.
Posebni cilji:
1.    spodbujati učno mobilnost posameznikov in skupin ter sodelovanje, kakovost, vključenost in enakost, odličnost, ustvarjalnost in inovativnost na ravni organizacij in politik na področju izobraževanja in usposabljanja;
2.    spodbujati neformalno in priložnostno učno mobilnost in aktivno sodelovanje med mladimi ter sodelovanje, kakovost, vključenost, ustvarjalnost in inovacije na ravni organizacij in politik na področju mladine;
3.    spodbujati učno mobilnost športnega osebja, pa tudi sodelovanje, kakovost, vključenost, ustvarjalnost in inovativnost na ravni športnih organizacij in športnih politik.
Pomembne značilnosti programa Erasmus+
-    Zaščita, zdravje in varnost udeležencev
-    Večjezičnost
-    Mednarodna razsežnost
-    Priznavanje in vrednotenje spretnosti in kvalifikacij
-    Obveščanje o projektih in njihovih rezultatih za povečanje učinka
-    Erasmus + Odprt dostop za učna gradiva
-    Erasmus + Odprti dostop za raziskave in podatke
Prednostne naloge programa Erasmus+
-    Vključenost in raznolikost
-    Digitalna preobrazba
-    Udeležba v demokratičnem življenju, skupne vrednote in državljansko udejstvovanje
-    Okolje in boj proti podnebnim spremembam

Vodnik po programu Erasmus+ za leto 2024 je na voljo na tej povezavi. Standardi kakovosti Erasmus+ na področju mladine so na voljo na tej povezavi.

Video predstavitev uporabe platforme, ki je namenjena razširjanju rezultatov projektov v programu Erasmus+, je na voljo na tej povezavi.

Z ogledom te spletne strani se strinjate z uporabo piškotkov.     V REDU       O piškotkih