Erasmus+: MladinaEvropska solidarnostna enotaInfo servis EurodeskSALTO SEE RC

Navodila NA upravičencem glede uveljavljanja višje sile zaradi vpliva težav Adrie Airways na izvajanje mobilnosti v projektih E+: MvA in ESE

30.09.2019

Nacionalna agencija je z namenom priprave na pravočasno in pravilno ukrepanje upravičencev, v kolikor se bodo težave Adrie Airways, ki že imajo vpliv na izvajanja mobilnosti v okviru sprejetih projektov v programa Erasmus+: Mladi v akciji in Evropska solidarnostna enota, nadaljevale ali/in stopnjevale, pripravila prodobnejša navodila upravičencem glede uveljavljanja t. i. »višje sile«.
V Splošnih pogojih Sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev, ki ga podpiše upravičenec z Nacionalno agencijo, člen, ki opredeluje višjo silo, določa:

 • Stranka, pri kateri nastopi višja sila, mora drugi stranki nemudoma poslati uradno obvestilo, pri čemer navede naravo okoliščine ali dogodka, verjetno trajanje in predvidene posledice.
 • Stranki morata sprejeti potrebne ukrepe, da čim bolj zmanjšata morebitno škodo zaradi višje sile. Po najboljših močeh zagotovita, da se izvajanje ukrepa čim prej nadaljuje.

Skladno z navedenim členom upravičence posebej pozivamo, da morebitne težave pri izvajanju mobilnosti v sprejetih projektih, ki so posledica težav Adrie Airways, nemudoma sporočajo Nacionalni agenciji po utečenih postopkih komuniciranja. To je osnova, da lahko Nacionalna agencija na podlagi predloženih informacij s strani upravičenca, za konkretni projekt in situacijo presodi in sprejme ustrezne odločitve, kot jih predstavljamo v nadaljevanju.
Upravičenci v vlogi koordinatorjev projektov naj o situaciji obvestijo svoje partnerje ter poskrbijo, da tudi partnerji ukrepajo skladno s spodnjimi navodili.

Upravičence, ki še niso kupili letalskih vozovnic za lete Adrie Airways, pozivamo, da:

 • poiščete letalske lete, ki niso prizadeti zaradi težav Adrie Airways;
 • po potrebi, zaradi iskanja primernih letalskih vozovnic, razmislite tudi o možnosti preložitve datumov aktivnosti mobilnosti (kjer je to mogoče).

Vsekakor je obvezno, da načrtovane spremembe predčasno javite in s strani Nacionalne agencije prejmete odgovor, da so spremembe s stani Nacionalne agencije tudi odobrene.

Upravičenci, ki so že kupili letalske karte za lete Adrie Airways in katerih projektne aktivnosti so že prizadete (pričakovana ali že nastala neudeležba udeležencev na aktivnostih), pa lahko, skladno z zgoraj omenjenimi členi Sporazuma, uveljavljajo višjo silo. Pri izvajanju tega postopka morajo upravičenci upoštevati naslednje vidike:

 • vedno najprej zaprosijo za povračilo stroškov s strani letalske družbe/agencije, kjer so kupili letalske vozovnice;
 • poiščejo morebitne druge možnosti potovanja (upoštevaje tudi možnost preložitve datumov aktivnosti, kjer je to mogoče);
 • če ti drugi leti prinašajo dodatne stroške, ki jih ni mogoče pokriti s povračilom s strani prvotno uporabljene letalske družbe, lahko zaprosijo Nacionalno agencijo za dodatne stroške v okviru »izrednih stroškov«;
 • Nacionalna agencija lahko te dodatne stroške odobri, če upravičenci:
  (1) podajo dokazila, da so zahtevali povračilo od letalske družbe,
  (2) utemeljijo, zakaj aktivnosti ni bilo mogoče preložiti ali zakaj preložitev aktivnosti  ne bi prinesla rešitev, in
  (3) dokažejo, da
       (a) zahtevek za povračilo stroškov pri letalski družbi ni bil odobren ali
      (b) stroški prejšnje letalske vozovnice niso bili povrnjeni v celoti oz. nova vozovnica pomeni   dodatne stroške, ki niso kriti v prijavnici projekta.

Upravičenci morajo v komunikaciji z Nacionalno agencijo glede utemeljevanja višje sile predložiti dokazila (npr. zahtevek za povračilo stroškov, odgovor letalskega prevoznika, morebitne dokumente, ki kažejo na izid zahtevka, ki so ga vložili pri letalski družbi) kot utemeljitev njihove upravičenosti do teh stroškov.

Nacionalna agencija bo preverila finančne možnosti, da v utemeljenih primerih upravičencu odobri tudi te dodatne stroške, da se omogoči nemoteno izvajanje sprejetih projektov, zato je ključno, da upravičenci, ki bodo zaprosili za dodatne izredne stroške, Nacionalno agencijo o tem obvestijo čimprej, najkasneje pa do četrtka, 3. 10. 2019.

Na podlagi tako pridobljenih podatkov bo Nacionalna agencija pred odgovorom upravičencem preučila vpliv tega ukrepa na makro ravni in ocenila, ali ima v proračunu zadostne finančne rezerve, da pokrije takšne dodatne stroške (ki presegajo zneske, navedene v odločitvah o dodelitvi nepovratnih sredstev) za vse projekte, za katere veljajo enake okoliščine.


« Nazaj
Z ogledom te spletne strani se strinjate z uporabo piškotkov.     V REDU       O piškotkih