Erasmus+: MladinaEvropska solidarnostna enotaInfo servis EurodeskSALTO SEE RC

Prijavni postopek

Vodnik z natančnim opisom prijavnega postopka za prijavitelje, ki bi želeli svoj projekt prijaviti v okviru programov Erasmus+ in Evropska solidarnostna enota najdete na naslednji povezavi. Prav tako si lahko predstavitev posameznih korakov, potrebnih za prijavo, ogledate v spodnjih vrsticah

1. Pridobitev osebnega EU Logina
2. Pridobitev OID za organizacijo
3. Prijava projekta
4. V primeru tehničnih težav
5. Potrdilo o prejemu vloge

1. Pridobitev osebnega EU Logina

Najprej si morate ustvariti EU login račun (v kolikor ga še nimate). Pri tem si lahko pomagate z Vodnikom za EU Login.

2. Pridobitev identifikacijske številke organizacije (OID)

Za prijavo projekta mora vaša organizacija imeti identifikacijsko številko organizacije (OID). V kolikor je še nimate, jo pridobite tako, da v sistemu "Registracija organizacije" Organisation Registration system - ORS ustvarite profil organizacije. Do njega sedaj dostopate preko Platforme za programa Erasmus+ in Evropska solidarnostna enota, in sicer v levem meniju izberete Organisations in nato Register my organisation.

Postopek pridobitve identifikacijske številke organizacije (OID):

1. Najprej morate v ORS registrirati svojo organizacijo. V oknu »SEARCH« preverite, ali vaša organizacija že obstaja v sistemu. V kolikor ne bo zadetka ali med izbranimi zadetki ne bo vaše organizacije, se bo na dnu strani pojavilo okno »Register a new Organisation«. Po prijavi z EU Login računom boste vstopili v registracijski sistem, v katerega vpišete svoje prijavne podatke ter ustvarite profil organizacije, ki se zaključi s pridobitvijo OID, vendar vaša registracija s tem še ni povsem zaključena - glej naslednji korak.

2. Po pridobitvi OID se na levi strani vašega profila odpre zavihek »Documents«, kamor z uporabo gumba »Add document« naložite (pripnete) še nekatera dokazila, in sicer:  

•    Izpis iz AJPES-a
•    Obrazec za finančno identifikacijo (Financial identification)
•    Potrdilo o pravni osebi (Legal entities) (za društva, zasebne zavode ipd., velja obrazec za "podjetja v zasebni lasti")
•    Če v projektni prijavi zaprošate za več kot 60.000 EUR sredstev in ste nejavna organizacija, morate v svoj profil pripeti še zaključeno bilanco stanja za zadnje zaključeno finančno leto.

3. Ko so vsi dokumenti naloženi, kliknite gumb »Update my organisation«. S tem je vaša registracija zaključena.

Pri postopku registracije vašega računa na ORS vam je lahko v pomoč  Vodnik za registracijo organizacije, če morate predhodno urediti administratorske pravice za urejanje OID v ORS pa najdete navodila za to v tem poglavju.

POMEMBNO: Vsaka pravna oseba lahko pridobi le eno OID, ki jo potem uporablja ob vsakokratnem sodelovanju v programu, zato poskrbite za dogovor v organizaciji glede administratorskih pravic za upravljanje OID. Vse spremembe namreč lahko ureja le pooblaščena oseba (Authorised User), ki ima administratorske pravice za urejanje OID vezane na svoj e-naslov. V primeru odhoda te osebe iz organizacije mora ta oseba administratorske pravice za urejanje OID v ORS prenesti na drugo osebo.

Spreminjanje podatkov o organizaciji:

Vsaka pravna oseba mora v primeru spremembe imena ali sedeža organizacije to vnesti v  ORS, kamor mora naložiti tudi nove dokumente, ki dokazujejo spremembe, o teh nujno obvestiti tudi Nacionalno agencijo.
V primeru spremembe bančnega računa mora vsaka pravna oseba na ORS naložiti nove dokumente, ki dokazujejo spremembo, o tej pa nujno obvestiti tudi Nacionalno agencijo.
Spremembo zakonitega zastopnika in kontaktne osebe projekta lahko uredi le Nacionalna agencija, ki jo mora pravna oseba v tem primeru obvestiti o spremembah. V primeru spremembe zakonitega zastopnika mora pravna oseba dokumente, ki dokazujejo spremembe, naložiti na ORS, v primeru spremembe kontaktne osebe projekta pa je dovolj le obvestilo Nacionalni agenciji.
Navodila glede vnašanja sprememb podatkov o organizaciji so razložena tudi v Vodniku za registracijo organizacije.

3. Prijava projekta

Do prijavnih obrazcev dostopite preko Platforme za programa Erasmus+ in Evropska solidarnostna enota.

Pomagate si lahko z Vodnikom za izpolnjevanje prijavnih obrazcev, kjer je obrazloženo tudi izpolnjevanje obrazca za posamezne ukrepe.

4. V primeru tehničnih težav

V primeru tehničnih težav pri oddaji nam morate v roku dveh ur po preteku prijavnega roka poslati obvestilo na info@movit.si. 

Obvestilo morate poslati šele po preteku prijavnega roka in ne prej (tudi če ste že pred tem poskušali z oddajo in o težavi obvestili programsko delavko oz. delavca v procesu svetovanja).

Obvestilo mora obvezno vsebovati:

  • v zadevi ID številko vloge,
  • v sporočilu naziv organizacije prijaviteljice in opis težave,
  • v priponki posnetke zaslonov, iz katerih je razvidna težava (viden error, neuspela oddaja, napaka v sistemu) v konkretni vlogi in datum ter ura izdelave posnetka zaslona.

5. Potrdilo o prejemu vloge

Po oddaji prijave, boste po e-pošti prejeli potrdilo o uspešni oddaji, v roku 10 dni pa morate tudi od Nacionalne agencije prejeti potrdilo o prejemu vloge. V kolikor tega potrdila od nas ne prejmete, nas morate o tem nujno obvestiti na info@movit.si.

Z ogledom te spletne strani se strinjate z uporabo piškotkov.     V REDU       O piškotkih