Erasmus+: MladinaEvropska solidarnostna enotaInfo servis EurodeskSALTO SEE RC

Razpisna dokumentacija

Splošne usmeritve in dodatne vsebinske smernice po ukrepih za izvajanje projektov ESE v 2024

Nacionalna agencija je pripravila splošne usmeritve in dodatne vsebinske smernice po ukrepih za izvajanje projektov ESE v 2024. Najdete jih tu.

V dokumentu z vsemi ključnimi informacijami o programih in posameznih ukrepih boste našli nabor koristnih informacij, povezav do gradiv in obvestila o prihajajočih usposabljanjih v 2024, prav tako pa tudi informacije o skupinskih svetovanjih.

Vodnik po programu Evropska solidarnostna enota 2024

Osnovni dokument programa je Vodnik po programu Evropska solidarnostna enota. V njem in v dodatnih razpisnih pogojih za leto 2024, ki so na voljo tukaj, najdete vsa pravila in pogoje za vključevanje v program, zato morate pred prijavo projekta oba dokumenta obvezno podrobno preučiti.

Poglavitne spremembe, ki jih prinaša novi Vodnik po programu ESE 2024, so na voljo tu.

Prijavni obrazci za leto 2024

Do prijavnih obrazcev lahko dostopate preko Platforme za programa Erasmus+ in Evropska solidarnostna enota.

JEZIK PRIJAVE: Movit kot slovenska nacionalna agencija posluje v slovenskem jeziku, zato morate prijavno dokumentacijo izpolniti v slovenščini. Prijave v angleškem jeziku bodo obravnavane le v izjemnih primerih in z našim predhodnim soglasjem. To pomeni, da morajo prijavitelji, ki želijo prijavnico oddati v angleškem jeziku, na nacionalno agencijo najmanj dva tedna pred prijavnim rokom posredovati prošnjo za odobritev oddaje prijavnega obrazca v angleškem jeziku, v katerem morajo utemeljiti, zakaj njihova organizacija ni sposobna pripraviti prijavne dokumentacije v slovenskem jeziku. Nacionalna agencija bo preučila utemeljenost navedenih razlogov in prijavitelja obvestila o nadaljnjem postopku.

Pomembno: Samo dejstvo, da gre za mednarodni projekt in da se projekt pripravlja skupaj s partnerji iz tujine, ni zadosten razlog za odobritev oddaje vloge v angleškem jeziku, saj je prijavitelj dolžan prijavno dokumentacijo pred oddajo prevesti v slovenski jezik. Organizacije, registrirane v Sloveniji, moramo namreč poslovati v slovenskem jeziku - in to velja tako za organizacije prijaviteljice kot tudi za Nacionalno agencijo. Prijavitelji sprejetih projektov bodo namreč z nami podpisali sporazum v imenu vseh partnerjev, ki bo prav tako v slovenskem jeziku in katerega priloga je tudi prijavni obrazec, prav tako bo potrebno ob koncu projekta oddati končno poročilo v slovenskem jeziku kot to določa sporazum. Lahko pa v angleškem jeziku pustite urnik in opise partnerskih organizacij.

Vodniki po orodjih Evropske komisije za prijavitelje in upravičence

Vodnike in druge uporabne vire za projekte v okviru programov Erasmus+ in Evropska solidarnostna enota sedaj na enem mestu najdete na naslednji povezavi. Tukaj imate na voljo podrobna navodila za uporabo platforme za programa Erasmus+ in Evropska solidarnostna enota ter IT orodij za zahtevo za pridobitev akreditacije in nepovratnih sredstev za programski obdobji 2014–2020 in 2021–2027.

Vodnik za ocenjevalce projektov za leto 2024

V Vodniku za ocenjevalce projektov za leto 2024 so zbrane informacije, navodila in usmeritve, ki jih morajo ocenjevalci upoštevati pri ocenjevanju projektov. Za prijavitelje projektov lahko te informacije predstavljajo dopolnitev pravil in določil Vodnika po programu Evropska solidarnostna enota. V Vodniku za ocenjevalce so opredeljena načela ocenjevanja, postopek ocenjevanja v praksi ter informacije o tem, kako oceniti merila za dodelitev za vsak ukrep. Vodnik je lahko prijaviteljem v pomoč pri pripravi projektov.

Z ogledom te spletne strani se strinjate z uporabo piškotkov.     V REDU       O piškotkih