Erasmus+: MladinaEvropska solidarnostna enotaInfo servis EurodeskSALTO SEE RC

Obvezna uporaba logotipa

Projekti kot je vaš so najpomembnejši glasniki evropskih programov na področju mladine in njihovih učinkov, zato vas pozivamo, da tudi s svojimi komunikacijskimi aktivnostmi prispevate k zagotavljanju kar največje vidnosti vaših aktivnosti in s tem tudi programa.

Nepovratna sredstva EU so spodbuda za izvajanje projekta, ki ne bi bil izvedljiv brez finančne podpore EU, in temeljijo na načelu sofinanciranja.

Upravičenci morajo zato jasno navesti podporo Evropske unije v vseh obvestilih ali publikacijah, ne glede na vrsto ali sredstvo obveščanja, vključno z internetom, ali pri izvajanju vseh aktivnosti, za katere se ta nepovratna sredstva uporabljajo.

Za projekte sprejete v l. 2023 se razen emblema za poudarjanje podpore EU ne sme uporabiti nobena druga vizualna podoba ali logotip.

Za projekte, sprejete v l. 2021 ali 2022 ne velja, da se, razen emblema za poudarjanje podpore EU ne sme uporabiti nobena druga vizualna podoba ali logotip.

Kadar je simbol Evropske unije prikazan skupaj z drugim logotipom, mora biti ustrezno poudarjen.

 

K temu upravičence zavezujejo tudi določbe sporazuma o nepovratnih sredstvih. Če upravičenec teh določb ne upošteva v celoti, se mu lahko na ravni zaključka projekta zmanjšajo nepovratna sredstva.

Pred uporabo logotipa zato natančno preučite Operativne smernice za prejemnike sredstev v okviru programov EU 2021-2027, kjer boste našli napotke glede:

  • možnih postavitev emblema EU z izjavo o financiranju (vodoravno, navpično, dvojezično),
  • uporabe barv in pisave, zaščitenega območja in najmanjše dovoljene velikosti logotipa,
  • odsvetovane načine uporabe in postavitve,
  • postavitve emblema EU z izjavo o financiranju na komunikacijskem gradivu,
  • postavitve emblema EU z izjavo o financiranju v primeru souporabe drugih blagovnih znamk in
  • splošnih pogojev in pravil uporabe emblema EU.

Emblem EU v slovenskem jeziku lahko na svoj računalnik pretočite tukaj.

Za druge jezikovne različice emblema se lahko obrnete na spletno stran o vizualni podobi Evropske komisije. Na levi strani spletne strani se pomaknete na zadnji zavihek »Documents«, tam pa izberete datoteko »Use of the EU emblem in the context of EU programmes 2021-2027«, ki je v pdf obliki dostopna v 23 različnih jezikih, v vsaki različici pa na začetku dokumenta najdete povezavo do emblema v jeziku, ki ste si ga izbrali. Angleška različica logotipa je dostopna tukaj. Prav tako lahko na isti spletni strani dostopate do ostalih referenčnih dokumentov v povezavi z uporabo emblema in vizualne identitete Evropske komisije.  

Pri vsaki dejavnosti komuniciranja ali razširjanja v zvezi z ukrepom je treba uporabiti vsebinsko točne informacije.
Poleg tega je treba navesti naslednjo izjavo o omejitvi odgovornosti (po potrebi prevedeno v lokalne jezike):

„Financirala Evropska unija. Vendar so izražena stališča in mnenja zgolj stališča in mnenja avtorja(-ev) in ne odražajo nujno stališč in mnenj Evropske unije ali Nacionalne agencije. Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti organ, ki dodeli sredstva.“

KOMUNICIRANJE V PROJEKTIH

Splošne komunikacijske usmeritve za izvajanje projektov najdete tukaj.

Vodnik "How to communicate your project" s podrobnejšimi usmeritvami komuniciranja v projektih je dostopen tukaj.

Video predstavitev uporabe platforme, ki je namenjena razširjanju rezultatov projektov v programu ESE, je na voljo na tej povezavi.

 

 

Z ogledom te spletne strani se strinjate z uporabo piškotkov.     V REDU       O piškotkih