Erasmus+: MladinaEvropska solidarnostna enotaInfo servis EurodeskSALTO SEE RC

Pogosta vprašanja

Za vas smo pripravili seznam najpogostejših vprašanj, ki ga bomo sproti posodabljalli. Razdelili smo jih po področjih. Veseli bomo povratne informacije, če so vam vprašanja prišla prav, kot tudi predlogov za nova vprašanja!
Potovanje

 1. KDAJ JE POTOVANJE ZELENO? 

Q: Eden izmed udeležencev bo na mladinsko izmenjavo v eno smer potoval z letalom. V drugo smer se bo vračal z zelenim načinom prevoza. Mu potem še vedno pripada znesek za zeleno potovanje ali zanj velja nižji znesek? 

A: Potovanje se šteje za zeleno, če večina poti poteka z uporabo trajnostnih načinov prevoza. V primeru zelenih načinov prevoza (vlak, avtobus, avtomobil v souporabi) se uporabljajo prispevki na enoto za zeleno potovanje, sicer pa prispevki na enoto za standardno potovanje.

 1.  ALI MORAMO HRANITI ORIGINALNE POTOVALNE DOKUMENTE UDELEŽENCEV?

Q: Ali nam morajo udeleženci po tem, ko se vrnejo domov in imajo še račune od poti nazaj, originalne račune poslati po pošti? Ali zadostuje skenirana kopija? 

A: Za primere dodatnih pregledov ali revizije s strani Nacionalne agencije zadostuje čitljiv optično prebran dokument.  

 1. KAKO SE ŠTEJEJO POTOVALNI DNEVI? 

Q: Španski udeleženci v našem projektu so upravičeni do 5 potovalnih dni (vključno z dnem prihoda in odhoda). Ali lahko na primer potujejo 3 dni na izmenjavo in 2 dni z mladinske izmenjave, ali pa 2,5 dni na izmenjavo in 2,5 dni domov z izmenjave. Kako točno se to gleda? Če si recimo izberejo 2,5 dni za vsako smer, kako se potem šteje čas? Če se izmenjava prične 2. septembra, oni pa potujejo 2,5 dni prej, torej kdaj lahko najhitreje krenejo na pot (npr. 30. avgusta popoldne)? 

A: Upravičenost dni potovanja se preračunava datumsko. Dan se šteje kot potovalni dan ne glede na to, ob kateri uri se je v tistem dnevu pričelo oz. končalo potovanje. Načrtovanje potovanja je v domeni udeležencev oz. partnerskih organizacij v skladu z vašimi internimi dogovori. Tisti dnevi, v katerih je potekalo potovanje, za katerega v interni dokumentaciji hranite ustrezna in verodostojna dokazila, bo torej priznan kot potovalni dan. V primeru, da bodo udeleženci potovali manj dni, kot ste zaprosili in/ali je bilo odobreno ob prijavi, boste to ustrezno označili v poročilu in jim za tiste dni sredstva ob zaključku projekta ne pripadajo. 

 1. RAZLIKA MED NAČRTOVANIM IN DEJANSKIM KRAJEM POTOVANJA 

Q: Ali se lahko udeleženci po koncu aktivnosti (npr. mobilnosti mladinskih delavcev, projekti prostovoljstva) vračajo v drugo državo, ki ni njihova matična? 

A: Da, lahko. Ne glede na to, kam se vrača, mu pripada pas razdalje za relacijo njegovega prihoda na aktivnost, torej od kraja njegovega izvora do kraja aktivnosti.  

 1. NAKUP KART PREKO POTOVALNE AGENCIJE

Q: Prosim za pomoč pri vprašanju glede nakupa kart in nastanitve. Ali je to lahko opravljeno preko potovalne agencije? Ali bi se to štelo kot turizem? 

A: Nakup letalske karte in nastanitev se lahko opravi preko potovalne agencije. Gre namreč samo za logistični del projekta. V primeru, da bi pri potovalni agenciji celo dobili bolj ugodno ceno, to pomeni, da sledite načelu dobrega gospodarjenja. Pri tem seveda velja, da vsebinsko sledite programu oz. da organizirate aktivnosti skladno s programom Erasmus+. Torej pri izvajanju projekta/aktivnosti ne sme iti za turistično potovanje. 

 1. NAKUP INTERRAIL VOZOVNICE ZA PROSTOVOLJCE V PROJEKIH ESE

Q: Trenutno gostimo prostovoljca, ki domov odhaja sredi septembra. Za domov bi rad uporabil 4-dnevno vozovnico Interrail. To je trenutno tudi najcenejša možnost vrnitve domov. Zanima me, če je ta vozovnica upravičen strošek?  

A: Udeleženec lahko potuje z Interrail vozovnico, pomembno je le, da potovanje nastane v projektnem obdobju.

 1. NAKUP INTERRAIL VOZOVNICE ZA UDELEŽENCE MLADINSKE IZMENJAVE 

Q: Večina udeležencev mladinske izmenjave se je odločila za zeleno potovanje. Mika jih nakup karte Interrail Pass, s katero bi lahko z vlakom potem še naprej potovali po Evropi (cenovno gledano je ugodnejša kot povratno potovanje v Slovenijo). Ali lahko potujejo na ta način? 

A:  Da, lahko. Pomembno je, da potovanje poteka znotraj projektnega obdobja.  

 1. ALI LAHKO SKUPINA PRIPOTUJE NA AKTIVNOST S KOMBIJEM?

Q: Partnerji v projektu razmišljajo, da bi na aktivnost prišli z avtomobilom ali kombijem. Ali je najem kombija upravičen strošek?  

A: Najem kombija je upravičen strošek, mora pa biti dokazljiv v primeru revizije. 

 1.  KATERI DAN SE ŠTEJE KOT ZAČETEK IN KONEC AKTIVNOSTI? 

Q:  Se začetek in konec aktivnosti štejeta kot dan prihoda in odhoda? 

A: Dan aktivnosti je tisti dan, na katerega poteka program, tudi če je to samo del dneva. Dan potovanja je dan, ki je izključno namenjen samo potovanju. Npr. če se vaša aktivnost začne popoldne, je ta dan prvi dan aktivnosti, četudi bodo udeleženci ta dan tudi potovali.

 1. ALI UDELEŽENCEM PRIPADA INDIVIDUALNA PODPORA TUDI V DNEH POTOVANJA?

Q: Imamo vprašanje glede finančne podpore, ki jo posamezniki prejmejo tudi za dni potovanja. Če prav razumem pravila, lahko potem tiste dni, ko potujejo zeleno, individulano podporo porabijo za hrano in bivanje na poti. So tu kakšne restrikcije?  

A: Prispevek na enoto na udeleženca je namenjena tudi za potovalne dni. Da, sredstva se lahko porabijo za hrano in bivanje na poti. Pomembno je, da so stroški, nastali v projektu, smotrni, utemeljeni in v skladu z načeli dobrega finančnega poslovodenja, zlasti glede gospodarnosti in učinkovitosti.

Zdravstveno zavarovanje

 1. UREJANJE ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA V PROJEKTIH KLJUČNEGA UKREPA 1

Q1: V sklopu projekta izvajamo mladinsko izmenjavo, ki se je bodo udeležili udeleženci iz Srbije. Zanima me kako je z urejanjem zdravstvenega zavarovanja zanje, ali si ga uredijo in plačajo sami oz. njihova pošiljajoča organizacija? Ali lahko stroške zavarovanja udeležencev krijemo mi (gostiteljska organizacija)? In če ja, iz katere postavke? 

Q2: Junija se odpravljamo na mladinsko izmenjavo izven EU z mladoletnimi udeleženci. Zanima me, kakšno zavarovanje jim moramo zagotoviti v tem primeru? Ali moramo zavarovati tudi njihovo prtljago in osebne stvari, ali je dovolj samo turistično zdravstveno zavarovanje?

A: Vsi udeleženci morajo imeti urejeno zdravstveno zavarovanje. Kaj boste krili ter kako ga boste krili (kakšno vrsto zavarovanja ter s katero zavarovalnico), je odvisno od vašega dogovora s partnerji. Postavka, iz katere lahko krijete te stroške, je “Individualna podpora”. 

Pomembno je, da je poskrbljeno za varnost udeležencev in da imajo zagotovljeno osnovno zdravstveno zavarovanje. Pri tem se posvetujte tudi s partnerji, upoštevajte, kje aktivnost poteka, kakšno je potovanje, ali gre za rizične aktivnosti znotraj projekta (primer: imate aktivnost plezanja po plezalni steni ali izdelujete papirnate zastave) itd.  

Zelo priporočljivo je, da imajo udeleženci v transnacionalnih aktivnostih evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja. 

 1. ALI LAHKO OSTANEK STROŠKOV ZA POT UPORABIMO ZA NAKUP ZAVAROVANJA?

Q: Ali bi lahko partnerji v primeru, da ne porabijo vseh stroškov za prevoz, ostanke do maksimalne cene na posameznika uporabili za nakup zdravstvenega zavarovanja?  

A: Da. Za vsakega udeleženca vam pripada prispevek na enoto glede na potovalno razdaljo. Če so vaši dejanski stroški nižji od tega, lahko razliko porabite za zdravstveno zavarovanje ali druge stroške izvedbe aktivnosti. 

   3. ALI LAHKO ZAVAROVANJE ZA UDELEŽENCE V MLADINSKI IZMENJAVI UVELJAVLJAMO KOT IZREDNI    STROŠEK 

Q: Ali je mogoče, da se zdravstveno zavarovanje krije iz stroška, ki smo ga prijavili med izredne stroške, a ga potem nismo porabili? Srbski udeleženci so namreč za obdobje mladinske izmenjave v Sloveniji sklenili zdravstveno zavarovanje, zaradi česar so na njihovi strani nastali dodatni stroški. Zato bi te stroške želeli kriti iz postavke Izredni stroški, kjer imamo nekaj sredstev, ki jih nismo uspeli porabiti (50 eur na osebo). Ali to lahko storimo? 

A: Stroškov zavarovanja za udeležence ne morete uveljavljati kot izredne stroške, lahko pa partnerjem oz. udeležencem strošek povrnete iz organizacijske podpore, ki je namenjena stroškom, ki so neposredno povezani z izvajanjem aktivnosti. Ali pa (delno) krijete stroške zavarovanja iz morebitnih presežkov za prispevke za potovanje.

Upravičeni udeleženci

       1. UPRAVIČENOST UDELEŽENCEV, KI NIMAJO DRŽAVLJANSTVA DRŽAVE GOSTITELJICE ALI POŠILJATELJICE 

Q: V juniju organiziramo usposabljanje za mladinske delavce. Prijavila se je oseba, ki ima belorusko državljanstvo in vizo za bivanje v Nemčiji. Nima pa (še) urejenega prebivališča v Nemčiji. Ali lahko sprejmemo takšnega udeleženca? Žal prebivališča ne more pravočasno urediti. Postopki trajajo dolgo, mi pa s treningom začnemo že v kratkem.  

A: Takšnega udeleženca lahko sprejmete, če ste pripravljeni v primeru zavrnitve vloge, da ne bo imel več urejenega nikakršnega dovoljena za bivanje v državi, kriti njegove stroške. V primeru, da bo vloga odobrena, je udeleženec upravičen, v končnem poročilu pri dotičnem udeležencu opišete razlog za neujemanje državljanstva z državo prebivanja. V primeru, da vloga za prebivališče ravno v času aktivnosti (ko bo v tujini) ne bo potrjena, udeleženec ni upravičen in za njegovo udeležbo ne morete prejeti sredstev. 

      2. POROČILO O VKLJUČEVANJU MLADIH Z MANJ PRILOŽNOSTMI V PROJEKTIH ERASMUS+, KLJUČNI UKREP 1

Q: Glede udeležencev z manj priložnostmi me zanima, če zadostuje obrazec, ki je dostopen na Movitovi spletni strani ali je potrebno tudi kakšno poročilo posameznih udeležencev, ki so bili udeleženci z manj priložnostmi oziroma njihovi podpisi?  

A: Zadostuje, če izpolnite obrazec Poročilo o vključevanju mladih z manj priložnostmi, ki je dostopen na naši spletni strani in poleg le-tega končnemu poročilu priložite vsa ostala nujna dokazila, kot je opredeljeno v pogodbeni dokumentaciji, ki ste jo prejeli ob sprejemu projekta. Podatki o mladih z manj priložnostmi ter njihovih specifikah so zaupen podatek, zato drugih podatkov oz. list prisotnosti o tem nacionlana agencija ne zbira. 

     3. POROČILO MLADINSKIH VODIJ/UDELEŽENCEV PO IZVEDENI AKTIVNOSTI V KLJUČNEM UKREPU 1

Q: Kje lahko najdemo poročilo, ki ga morajo izpolniti mladinski vodje in udeleženci? 

A: Poročilo morajo izolniti: 

 • mladinski vodje v mladinskih izmenjavah 

 • udeleženci v mobilnostih mladinskih delavcev  

 • udeleženci aktivnosti mobilnosti v aktivnostih udejstvovanja mladih  

Poročilo se po izvedeni aktivnosti samodejno generira v Modulu za upravičence pri tistih udeležencih, za katere ste v orodju odkljukali, da prevzemajo vlogo vodje (velja za mladinske izmenjave) oz. vseh udeležencih, razen fasilitatorjih (velja za mobilnosti mladinskih delavcev in aktivnosti udejstvovanja mladih).oz drugih udeležncih, kis o navedeni zgoraj.  

Pomagate si lahko z navodili, ki so dostopna tukaj. Pod točko 3.2. lahko vidite tudi, kje v sistemu je viden zavihek Participant report. Predpogoj, da bo sistem poslal vodjem poročilo v izpolnjevanje, je, da je status vnosa udeleženca na zavihku Mobility Activities »Complete« in ne več »Draft«. V primeru, da udeleženci še niso izpolnili vprašalnika oz. niso prejeli elektroskega povabila za izpolnjevanje iz sistema, jim ga lahko iz sistema ponovno (ročno) posredujete. 

      4. ALI LAHKO V MODUL ZA UPRAVIČENCE VPIŠEM DODATNE OSEBE?

Q:  Za našo organizacijo smo v ukrepu mobilnost mladinskih delavcev prijavili dva udeleženca, imeli pa smo še tri dodatne člane. Teh treh nismo vnesli v Modul za upravičence, ker nimo vedeli, ali lahko.  Ali lahko tudi dodatne tri osebe vnesem v Modul? 

A: V končnem poročilu poročajte o dejanskem realnem stanju števila udeležencev, facilitatorjev, spremljevalnih oseb, kot je bilo na aktivnosti, in razhajanja od prijavne vloge pojasnite v za to namenjenem razdelku v poročilu. Sredstva za morebitne dodatne osebe bodo upravičena le, če je bilo v kakšni drugi skupini manj udeležencev od načrtovanih oz. če se je na kakšni drugi prorčunski kategoriji zahtevek v primerjavi z odobrenimi sredstvi zmanjšal.

         5.  ALI JE OSEBA NA AKTIVNOSTI LAHKO HKRATI TRENER IN UDELEŽENEC? 

Q: Udeleženka iz Latvije, predvidena za trenerko, je nastopala v obeh vlogah - tako kot trenerka kot tudi 

udeleženka. Jo obkljukam v Modulu za upravičence kot trenerko, obenem pa se še vedno šteje kot udeleženka?

A: Če je nastopala v vlogi kot facilitatorka/trenerka, jo tako tudi označite. Če je bila njena vloga zgolj sodelovanje v projektu, ni pa vodila usposabljanja, potem jo vpišete med udeležence. Ne morete pa jo vpisati pod obe vlogi. Izberite eno, tisto, ki je bolj prevladujoča.

          6.  ALI SE FACILITATOR PODPIŠE NA LISTO PRISOTNOSTI?

Q: Se na seznam udeležencev podpiše tudi ena facilitatorka, ki je bila odobrena za projekt? 

A: Na seznamu udeležencev morajo biti podpisane vse osebe, ki jih boste poročali v Modulu za upravičence, torej tudi facilitatorji/trenerji/spremljevalne osebe in tudi politični odločevalci pri aktivnostih udejstvovanja mladih. 

        7. KOLIKOKRAT IN KAKO DOLGO LAHKO SODELUJEM V PROJEKTIH PROSTOVOLJSTVA PROGRAMA ESE? 

To je odvisno od pravil, ki veljajo v programskem  letu, ko je bil dotični projekt sprejet v financiranje. Pravila za posamezno programsko leto so objavljena v Vodniku po Evropski solidarnostni enoti, vse možne kombinacije udeležbe v solidarnostnih projektih pa so predvidene vnjegovi  Prilogi II – Večkratne udeležbe.

Za projekte, ki so bili sprejeti v financiranje v letu 2024 tako velja, da celotni trajanje aktivnosti mlade osebe v prostovoljskih projektih  Evropske solidarnostne enote ne sme biti daljši od 12 mesecev, aktivnosti, ki jih izvaja, pa se ne smejo prekrivati. To pomeni, da  lahko prostovoljec, ki dosega merila za upravičenost,  sodeluje na 

- večih kratkoročnih individualnih prostovoljskih aktivnostih, 

- eni dolgoročni čezmejni individualni aktivnosti (če oseba spada v skupino mladih z manj priložnosti ali pa ob ustrezni utemeljitvi lahko tudi na večih) , 

- večih dolgoročnih individualnih prostovoljskih aktivnosti znotraj države, 

- večih skupinskih prostovoljskih aktivnostih, 

ki pa skupaj ne smejo presegati 12 mesecev.  V to obdobje se štejejo tudi aktivnosti, ki jih je udeleženec izvedel znotraj prostovoljskih aktivnosti Erasmus+ in/ali v okviru Evropske prostovoljske službe.

        8. MENJAVA ČLANOV SKUPINE PRI SOLIDARNOSTNEM PROJEKTU  

Q: Zaradi študijskih obveznosti in osebnih razlogov pa so nas tri članice obvestile, da pri izvedbi ne bodo sodelovale. Večina ekipe sicer ostaja. Ekipa se je letos nekajkrat že sestala, in krovni ekipi bi se (namesto prvotnih treh) pridružile druge tri (). Kako zadevo uredimo v orodju za poročanje?

A: Sporazum o nepovratnih sredstvih možnost sprememb primarnih članov skupine omogoča. O spremembi in razlogih je potrebno v času nastanka pisno obvestiti Nacionalno agencijo in ob tem navesti imena ter PRN številke predhodnih članov, kot tudi novih, pridruženih obstoječi skupini. V orodju za poročanje Modul za upravičence uredite spremembo –  dodate vnose tudi  novih članov projekta. Ob koncu projektnega obdobja prejmejo vsi člani, tako prvotni, kot obstoječi povabilo k izpolnjevanju evalvacijskega vprašalnika o sodelovanju v projektu, kar je obveznost pri oddaji končnega poročila. Dobro je, da so prvotni člani skupine, ki so predčasno zaključili sodelovanje v projektu (in ste jih nadomestili z novimi), o obveznosti seznanjeni. V primeru  sprememb primarnih članov skupine nad  50% , je po Sporazumu o nepovratnih sredstvih potrebno skleniti Aneksa k sporazumu.

           9. PODPISI OZ. LISTA PRISOTNOSTI ČLANOV SKUPINE PRI SOLIDARNOSTNIH PROJEKTIH

Q: Zanima nas ali moramo na dogodkih, ki jih člani projekta izvajamo, zbirati podpise?

A: Podpisi udeležencev na dogodkih niso obvezni del izvajanja projekta, glede na to, da gre za posredne udeležence, ki niso izvajalcu projekta. Vam pa eno izmed tovrstnih praks priporočamo, in sicer da si vodite evidence, ki vam bodo v podporo pri učinkovitejšem merjenju učinkov izvedenih aktivnosti in projekta ter vsebinskem poročanju končnega poročila projekta.

          10. UPRAVIČENOST UDELEŽENCA, KATEREGA DRŽAVLJANSTVO NI ENAKO DRŽAVI POŠILJATELJICI 

Q: Na našo mladinsko izmenjavo prihaja udeleženc iz Nemčije, sicer državljan Gruzije. V Nemčiji ima urejeno začasno bivanje. Ali je upravičen za sodelovanje na naši izmenjavi?

A: Udeleženec je upravičen, saj sodelovanje ni pogojeno z državljastnom države pošiljateljice, temveč z urejenim prebivanjem v državi pošiljateljici, ki je lahko tudi začasno. Neujemanje pa pojasnite v končnem poročilu. 

Stroški in spremembe v projektih

          1. SPREMEMBE V DATUMU/KRAJU FIZIČNEGA DOGODKA PRI AKTIVNOSTIH UDEJSTVOVANJA MLADIH

A: Tekom izvajanja projekta so se zgodile spremembe v datumu/kraju fizičnega dogodka, kam to zabeležimo? 

Q: Spremembe v izvajanju je potrebno še pred izvedbo javiti Nacionalni agenciji. Ob potrditvi spremembe vi poskrbite, da bo sprememba zabeležena v končnem poročilu, v razdelkih kjer opišete posamezni fizični dogodek. Tam poleg obrazložitve spremembe, navedete realne podatke o izvedbi.

         2. ALI SE LAHKO NAŠA PROSTOVOLJKA UDELEŽI Erasmus+ AKTIVNOSTI V ČASU NJENE AKTIVNOSTI PROJEKTA PROSTOVOLJSTVA?

Q: Naša prostovoljka je zelo aktivna in skupaj s skupino mladih načrtuje mladinsko izmenjavo. Le-ta je načrtovana za poletje, ko bo aktivnost naše prostovoljke še trajala. Se je bo lahko udeležila?  

A: Da, lahko se udeleži mladinske izmenjave. V Modulu za upravičene v njenem Sodelovanju za čas trajanja mladinske izmenjave vnesite dneve prekinitve. Za toliko dni, kot bo dni prekinitve, pa se lahko potem njena aktivnost v vaši organzaciji podaljša, če to ustreza vam in prostovoljki. Za čas, ko bo na mladinski izmenjavi, dnevi na enoto (organizacijska podpora, žepnina, podpora za vključevanje) namreč ne pripadajo.

      3. ALI IMAMO LAHKO NAMESTO ENE DOLGOROČNE PROSTOVOLJSKE AKTIVNOSTI DVE KRAJŠI?

Q: Naš prostovoljec, ki bi pri nas moral ostati še 6 mesecev, je dobil službo, zato na lastno željo in v sporazumu z nami prekinja svoj projekt prostovoljstva. Sredstva nam še ostajajo, zato nas zanima, ali lahko poiščemo novega prostovoljca ali prostovoljko za preostale mesece? 

A: Da, lahko. Pri tem pazite, saj boste za prihod nove mlade osebe sredstva porabili ne le za mesece bivanja, pač pa tudi za potne stroške in podporo za organizacijo. Preračunajte si torej, za koliko mesecev lahko gostite novo osebe ob upoštevanju tudi teh stroškov.

       4. KAKO LAHKO ZAPROSIMO ZA DODATNA SREDSTVA ZA NAŠEGA UDELEŽENCA Z MANJ PRILOŽNOSTMI, ČE TEGA OB NAČRTOVANJU PROSTOVOLJSKE AKTIVNOSTI NISMO PREDVIDELVALI?

Q: Gostimo udeleženca, za katerega se je izkazalo, da potrebuje okrepljeno mentorsko podporo, morda celo terapije. Ali je možno zaprostiti za dodatna sredstva? 

A: Da, je možno. Ocenite, katere vrste okrepljene mentorske podpore potebuje (terapija, skupinska, psihoterapija, itd.) in kolikšen bo strošek. Ko nam boste posredovali to informacijo, bomo sklenili akneks k sporazumu. Pomembno je, da se ankes sklene najkasneje 1 mesec pred koncem zaključka projekta. Sredstva boste prejeli po končnai analizi končnega poročila vašega projekta.

     5. INŠTRUKTOR V SOLIDARNOSTNIH PROJEKTIH 

Q:  Inštruktor, s katerim sodelujemo pri projektu nima možnosti izdaje računa. Zato bomo za plačilo z njim sklenili podjemno pogodbo. Zanima me, ali bo to upoštevano kot upravičen strošek pri projektu. Namesto računa bi na koncu priložili podjemno pogodbo in potrdilo o izplačilu.

A: Podjemna pogodba zadostuje. Dokazila hranite v projektni mapi, v končnem poročilu pa je potrebno opisat dela in naloge inštruktorja po dnevih, kot opredeljeno v časovnici za inštruktorja, katero ste prejeli kot eno izmed priponk na ravni obvestila ob sprejemu. Tudi dokazila računov ostalih stroškov organizacija oz. člani skupine hranijo urejene v projektni mapi– jih ni potrebno prilagat končnemu poročilu. Na vpogled jih omogočite Nacionalni agenciji v primeru dodatnih pregledov, opredeljenih v Sporazumu o nepovratnih sredstvih.

Z ogledom te spletne strani se strinjate z uporabo piškotkov.     V REDU       O piškotkih