Erasmus+: MladinaEvropska solidarnostna enotaInfo servis EurodeskSALTO SEE RC

Dogodki

Trenutno ni aktualnih objav.

E-novice

Želite biti sproti obveščeni o vseh naših aktivnostih, novostih in dogajanjih?

Naročite se na naše e-novice!

Kakovost informiranja

Pomembna prednostna naloga Eurodeska kot evropskega infoservisa je povečevanje kakovosti informiranja mladih, in sicer na naslednje načine: 

- zagotavljanje evropskih informacij o priložnostih za mobilnost mladih in evropski mladinski politiki
- oblikovanje smernic kakovosti za informiranje mladih
- usposabljanje akterjev, ki delujejo na področju informiranja
- omogočanje prostora za prenos dobrih praks in izmenjavo izkušenj med akterji na področju informiranja
- zbiranje publikacij na temo informiranja mladih. 

Raziskava Eurodesk 2019 – mobilnost in vloga informiranja mladih

Raziskava Eurodeska prikazuje trende in preference, kako mladi iščejo, delijo in razumejo informiranje mladih o mobilnostnih priložnostih. Poročilo se osredotoča na razumevanje potreb mladih in identifikacijo deležnikov na področju učne mobilnosti, z namenom boljšega vzpostavljanja stika z mladimi.

Rezultate raziskave si lahko ogledate tukaj. Vloge multiplikatorjev/informatorjev

Vloga informatorja mladih vključuje širok spekter znanj in spretnosti, ki jih morajo upoštevati pri svojem delu. Eurodesk je v okviru svojih modulov za usposabljanje Eurodesk partnerjev, identificiral deset področij, pomembnih za uspešno opravljanje vloge informatorja/multiplikatorja:

  • UČENJE: Multiplikatorji delajo v okolju, ki se stalno spreminja in razvija. Za uspešno izvajanje svojega dela, morajo imeti multiplikatorji željo po pridobivanju in predajanju novih znanj.
  • SPOROČANJE: Multiplikatorji morajo svoji ciljni skupini sporočiti informacije z uporabo najbolj relevantnih orodij, metod in pristopov.
  • INFORMIRANJE: Multiplikatorji morajo informacije posredovati ob pravem času in preko različnih kanalov. VIRI: Multiplikatorji morajo vedeti, kje poiskati relevantne, posodobljene informacije, da lahko ciljni skupini posredujejo potrebne vire.
  • MOTIVACIJA Multiplikatorji morajo biti seznanjeni s ključnimi načeli „kako motivirati mlade“, tudi kot rezultat poslušanja mladih in analize ciljne skupine. To je posebej pomembno pri mladih z manj priložnostmi.
  • SVETOVANJE: Multiplikatorji morajo biti sposobni analizirati potrebe svoje ciljne skupine, da jim lahko posredujejo uporabne informacije in jim pomagajo izbrati pravo priložnost.
  • MREŽENJE: Vključenost v različne mreže: lokalne, regionalne, nacionalne in mednarodne.
  • POBUDNIŠTVO: Multiplikatorji morajo občasno prevzeti pobudo za organizacijo sestankov, info dogodkov in drugih aktivnosti.

 

 

Informiranje v novi strategii za mlade 2019-2027

Področje informiranja mladih se v novi strategiji za mlade 2019-2027 pojavi na več različnih točkah.

Svet Evropske unije in predstavniki vlad držav članic, ki so se sestali v Svetu pozivajo države članice in Evropsko komisijo, naj v okviru svojih pristojnosti med drugim z opiranjem na obstoječe mreže izvajajo sistematičen pristop h kakovostnemu informiranju mladih, njihovemu nagovarjanju in razširjanju informacij.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V prilogi Strategije Evropski cilji mladih, ki so nastali kot rezultat 6. kroga strukturiranega dialoga z mladimi, nosilci odločanja, raziskovalci in drugimi deležniki z naslovom »Mladi v Evropi: kako naprej?“, se informiranje pojavlja v okviru ciljev, predstavljenih spodaj.

Na podlagi ugotovitev, da je tretjina mladih v Evropi izpostavljena revščini in socialni izključenosti, da mnogi nimajo dostopa do svojih socialnih pravic, mnogi se še naprej soočajo z večplastno diskriminacijo in zločini, storjenimi iz sovraštva izhaja cilj »omogočiti in zagotoviti vključitev vseh mladih v družbo. Eden izmed podciljev je okrepiti informiranje izključenih mladih z namenom, da se bodo zavedali prostorov, priložnosti in izkušenj, ki so jim na voljo«.

Četrti cilj se v celoti nanaša na področje informiranja in kritičnega mišljenja: »zagotoviti, da imajo mladi boljši dostop do zanesljivih informacij, ter podpirati njihovo sposobnost kritičnega vrednotenja informacij ter njihovo vključevanje v konstruktivni dialog«, in obsega naslednje podcilje:
- opolnomočiti mlade, da bodo kritični in odgovorni uporabniki in ustvarjalci informacij;
- zagotoviti, da bodo mladi sposobni prepoznati in poročati o vztrajno zavajajočih novicah ter preverjati točnost uporabljenih virov novic;
- zagotoviti, da bodo mladi sposobni prepoznati in prijaviti sovražni govor in diskriminacijo na spletu in v drugih okoljih;
- zagotoviti, da so mladi sposobni komuniciranja v spoštljivem, strpnem in nenasilnem tonu na spletu in v drugih okoljih;
- zagotoviti enostaven dostop do razumljivih in mladim prijaznih informacij, ki sledijo etičnim kodeksom in standardom kakovosti;
- zagotoviti, da bodo starši in skrbniki ter vsi tisti, ki se ukvarjajo z izobraževanjem in usposabljanjem mladih, medijsko in digitalno pismeni ter bodo zanesljivi viri informacij za mlade.

V okviru devetega cilja »okrepiti demokratično participacijo in avtonomijo mladih ter zagotoviti namenske prostore za mlade na vseh področjih družbe«, se na informiranje nanašajo podcilji :
- zagotoviti, da bodo vsem mladim dostopni varni virtualni prostori za mlade, ki bodo zagotavljali tako dostop do informacij in storitev kot tudi priložnosti za participacijo;
- zagotoviti mladim prijazne, relevantne in izčrpne informacije, ki jih pripravijo mladi sami ali pri njihovi pripravi sodelujejo, da bi omogočili participacijo mladih.

Enajsti cilj se nanaša na evropske programe za mlade: »zagotoviti vsem mladim enak dostop do mladinskih organizacij in evropskih mladinskih programov in s tem graditi družbo, ki temelji na evropskih vrednotah in identiteti«. Z zagotavljanjem podpore in kakovostnih informacij za vse udeležence in nosilce prijav se lahko poveča dostopnost evropskih mladinskih programov.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Med okvirnimi cilji in rezultati v Strategiji za mlade so v prvi polovici 2020 predvideni Sklepi Sveta o spodbujanju mladinskega dela z boljšim ozaveščanjem o mladinskem sektorju z informiranjem in krepitvijo virov.

Z ogledom te spletne strani se strinjate z uporabo piškotkov.     V REDU       O piškotkih