Erasmus+: MladinaEvropska solidarnostna enotaInfo servis EurodeskSALTO SEE RC

Europe Goes Local

Europe Goes Local – podpora razvoju in krepitvi mladinskega dela na lokalni ravni (v nadaljevanju EGL) je projekt strateškega partnerstva, v katerem sodeluje 24 nacionalnih agencij programa Erasmus+: Mladi v akciji, Partnerstvo Evropske komisije in Sveta Evrope na področju mladine, Evropski mladinski forum ter mreži POYWE in InterCity Youth. Izvaja se od leta 2016.

Glavni namen projekta je dvigniti kakovost mladinskega dela na lokalni, zlasti z okrepljenim sodelovanjem med različnimi deležniki, ki so dejavni na občinskih ravneh. Projektne aktivnosti potekajo na nacionalni in mednarodni ravni ter se med seboj smiselno prepletajo. Namenjeno so prenosu dobrih praks, medsebojnemu učenju in mreženju akterjev s področja mladinskega dela.

Pomembni dokumenti in publikacije, ki lahko podprejo načrtovanje, vrednotenje in zagovorništvo mladinskega dela (na lokalni ravni):

Aktualno: Aktivnosti v 2024

EGL intervju z Movitovo programsko delavko
Intervju z Elizabeto Lakosil na temo krepitve mladinskega dela na lokalni ravni, strategiji izboljšanja kompetenc občinskih delavcev in vzpostavitvi trdne lokalne in nacionalne mreže, ki lahko uspešno sodeluje tudi na evropski ravni. Preberite več>> ali si oglejte posnetek pogovora tu.

Študijski obisk mladinskega dela na Portugalskem
Od 25. do 27. junija 2024 je na Portugalskem potekal študijski obisk, ki so se ga udeležile predstavnice devetih slovenskih občin (Brežice, Krško, Ljubljana, Jesenice, Destrnik, Ig, Trbovlje, Semič, Miren – Kostanjevica). Preberite več>>

Vabilo: študijski obisk Mladinsko delo na Portugalskem
Med 24. in 28. junijem 2024 bo na Portugalskem pod okriljem partnerstva Europe Goes Local potekal študijski obisk Mladinsko delo na Portugalskem, namenjen občinskim uslužbencem in odločevalcem ter članom nacionalne delovne skupine za EAMD. Preberite več>>

V individualno podporo pri razvoju mladinskega dela je v 2024 vključenih pet občin
Konec leta 2023 je Movit v okviru razvojnega projekta Europe Goes Local razpisal poziv za prijavo k enoletni individualni podpori občinam za kakovostno in prepoznano lokalno mladinsko delo. Preberite več>>

ZAKAJ, KAJ, KDO in KAKO v mladinskem delu
Usposabljanje o načelih in značilnostih mladinskega dela 6. in 7. marec 2024, Terme Snovik. Preberite več >>

Mladinsko delo v ospredju: Evropska konferenci o lokalnem mladinskem delu in demokraciji
V Bruslju je med 20. in 23. februarjem 2024 potekala Evropska konferenca o loklanem mladinskem delu in demokraciji. Preberite več >>

Europe Goes Local v obdobju 2016 – 2019

Prva faza projekta (2016-2017) je bila namenjena analizi mladinskega dela (normativnega okvira, financiranja, podpornih sistemov, itd.) na lokalni ravni v vseh državah, ki sodelujejo v strateškem partnerstvu. Zaključena je bila z izvedbo prvega evropskega dogodka EGL, ki je junija 2017 potekal Ljubljani.

Druga faza (2017 - 2019) izvajanja strateškega partnerstva EGL je bila namenjena oblikovanju in potrditvi Evropske listine o lokalnem mladinskem delu. Listina v slovenskem jeziku je dosegljiva tukaj. Proces priprave Listine je potekal od jeseni 2017 do junija 2019. V tem času sta bila opravljena dva kroga posvetovanj in usklajevanj z deležniki o predlogu besedila listine, ki smo jih izvedle nacionalne agencije. Del usklajevanj teksta listine je bil opravljen tudi na 2. evropskem dogodek EGL, ki je potekal junija 2018 v Cascaisu na Portugalskem. Končna verzija Evropske listine o lokalnem mladinskem delu je bila javnosti predstavljena na 3. evropskem dogodku EGL, ki je med 3. in 6. junijem 2019 potekal v Bruslju.

Tretja faza projekta je potekala med julijem 2019 in decembrom 2020. Namenjena je bila promociji in diseminaciji Evropske listine o lokalnem mladinskem delu ter razvoju orodja za podporo implementaciji njenih priporočil. To je t. i. Changemakers kit, v katerega je bila vključena tudi predstavitev dobre prakse iz Slovenije, Mestni inkubator ljubljanskih Mladih zmajev.

V letu 2017 smo v okviru nacionalnih aktivnosti projekta EGL izvedli:

 • analizo stanja mladinskega dela v sodelujočih občinah,
 • razvili in izvedli pilotno usposabljanje o mladinskem delu za občinske uslužbence, ki smo ga razvili na podlagi analize vprašalnikov o stanju mladinskega dela,
 • različne podporne aktivnosti za sodelujoče občine na področju razvoja in implementacije občinskih načrtov za razvoj in krepitev kvalitetnega mladinskega dela.

V letu 2018 smo v okviru nacionalnih aktivnosti projekta EGL izvedli:

 • razvili dodatni modul za usposabljanje o mladinskem delu za občinske uslužbence na temo zagovorništva mladinskega dela;
 • izvedli osnovno usposabljanje o mladinskem delu in usposabljanje za zagovorništvo mladinskega dela;
 • različne podporne aktivnosti za sodelujoče občine na področju razvoja in implementacije občinskih načrtov za razvoj in krepitev kvalitetnega mladinskega dela;
 • študijski obisk na Švedskem za predstavnike občin in druge deležnike s področja mladinskega dela.

V letu 2019 smo v okviru nacionalnih aktivnosti projekta EGL izvedli:

 • različne podporne aktivnosti za sodelujoče občine na področju razvoja in implementacije občinskih načrtov za razvoj in krepitev kvalitetnega mladinskega dela;
 • študijski obisk na Hrvaškem za predstavnike občin in druge deležnike s področja mladinskega dela;
 • študijski obisk v Estoniji za predstavnike občin in druge deležnike s področja mladinskega dela;
 • študijski obisk po Sloveniji za predstavnike občin in druge deležnike s področja mladinskega dela s Hrvaške, Švedske, Estonije in držav Zahodnega Balkana (utrinki s prvega dne, drugege dne in tretjega dne študijskega obiska);
 • natisnili in razdelili Listino o lokalnem mladinskem delu;
 • izdali pregledni članek Miti in resnice o mladinskem delu, avtorjev Tomaža Deželana in Nine Vombergar;
 • konferenco »Mladost je norost, po občini skače, kjer je most«, namenjeno razširjanju rezultatov projekta in mreženju med lokalnimi odločevalci in uslužbeni občin, ki so pristojni za področje mladine;
 • pilotni projekt uvedbe orodja za spremljanje in vrednotenje mladinskega dela v lokalnih mladinskih centrih Logbook (vključene občine Ljubljana, Novo mesto in Brežice, koordinator Mreža MaMa).

Europe Goes Local skozi čas

Leto 2020

V letu 2020 smo v okviru nacionalnih aktivnosti projekta EGL izvedli:

Leto 2022

Leto smo začeli z aktivnostjo Spletna kavarna Europe goes local: sadovi leta in nove priložnosti na dlani, ki je potekala 25. januarja. Namenjena je bila pogledu nazaj in prihodnjim priložnostim in ponovno ponudila platformo za izmenjavo in učenje.

Z razpisom se je začela individualna podpora izbranim šestim občinam – pilotni projekt v trajanju enega leta, z zaključkom junija 2023.

Maja smo organizirali dogodek Koristi in priložnosti za lokalne skupnosti v programih EU za mlade. Uspešno srečanje smo ujeli v sliko in besedo in objavili na Facebooku in spletni strani.

Aprila in maja smo poslali udeležence na tri mednarodne študijske obiske: na Hrvaško, v Litvo in v Helsinke, kjer so si pogledali, kako tam organizirajo mladinsko delo delo na lokalni ravni. Vsi obiski so bili ocenjeni z visoko oceno.

Konec junija smo v Ljubljani uspešno izvedli mednarodno konferenco InterCity Youth Participacija 3.0, kjer smo 110 udeležencem postregli z 19 seminarji, petimi študijskimi obiski praks v Ljubljani, spregovorili pa so še trije govorniki (Leen Verbeek, Lasse Siurala in Nika Kovač). Stranski, a nepogrešljiv učinek konference, ki jo je obogatila tudi močna slovenska delegacija, je bilo dragoceno mreženje in povezovanje med udeleženci. Več v besedi in sliki najdete v prispevku.

V partnerstvu z Mladinskim svetom Slovenije in Mladinsko mrežo Mama smo izvedli več obiskov občin po sloveniji, kjer so si udeleženci ogledali prakse mladinskega dela in strukturno podporo, ki jo nudijo občine. Obiski so bili v občinah Celje, Ajdovščina, Velenje in Koper.

Konec novembra 2022 smo v Ljubljani gostili Tretjo nacionalno konferenco Europe Goes Local: Skupaj za kakovostno mladinsko delo na lokalni ravni, ki je zbrala uslužbenci občin, pristojne za področje mladine, občinski svetniki ter predstavniki Urada RS za mladino, Mreže MaMa in Mladinskega sveta Slovenije. Na konferenci so govorniki (Tina Kosi, Katarina Gorenc, Vesna Kržan, Uroš Skrinar in Elizabeta Lakosil) naslovili tematike pomena in spremljanja ter beleženja mladinskega dela, kako bomo evropkso agendo o mladinskem delu uresničevali v Sloveniji in katero podporo prijaviteljem in upravičencem ponuja Zavod Movit. V dveh krogih izmenjav izkušenj med udeleženci so le-ti predstavili nekaj uspešnih aktivnosti v 2022:  udeležbo na študijskih obiskih v Helsinkih, na Hrvaškem in v Litvi, potek izvajanja individualne podpore občinam, primer uporabe Logbooka v praksi ter raziskavo ‘Mladinski centri in prosti čas – Kaj si želiš?’, ki so jo opravili v občinah Brda, Maribor in Ljubljana. Če vas je opisano pritegnilo in želite izvedeti več, vabljeni k branju prispevka. Več slikovnega gradiva je v objavi na Facebooku.

Na Finskem je od 13. do 15. decembra 2022 potekal študijski obisk 'Participacija mladih v finskih občinah'. Iz Slovenije so se ga udeležile Katarina Gorenc (Mestna občina Ljubljana), Lenka Grošelj (Občina Idrija) in Ksenja Perko (Javni zavod Mladi zmaji). Katarina Gorenc in Lenka Grošelj o motivaciji za udeležbo, o vtisih in kako ju bodo rezultati obiska podprli pri njihovem delo v prihodnje, razlagata v prispevku.

Leto 2023

Četrta nacionalna konferenca Europe Goes Local, 16. november 2023, Ljubljana
Konferenca je ponovno združila občinske odločevalce in uslužbence, pristojne za področje mladine ter predstavnike Urada Republie Slovenije, krovnih organizacij MSS in Mreža MaMa in nacionalne agencije programov EU za mladino. Preberite več >>

Uspešno zaključen pilotni projekt Individualne podpore občinam
Od sredine 2022 do sredine 2023 je Movit obstoječe aktivnosti v sklopu projekta Europe Goes Local nadgradil še s t. i. pilotnim projektom individualne podpore občinam. Preberite več>>

Študijski obisk lokalnega mladinskega dela, 19.-22. junij 2023, Gothenburg, Švedska
Študijski obisk na Švedskem je bil namenjen mladinskim delavcem in predstavnikom občin in je pokazal, kako je organizirano raznoliko lokalno mladinsko delo v švedskem Gothenburgu. Sodelovali so trije udeleženci iz Slovenije. Preberite več >>

Mednarodni študijski obisk mladinskega dela v Sloveniji "Participacija kot osnova mladinskega dela", 5.-9. junij 2023, Slovenija
Movit je v začetku junija gostil mednarodni študijski obisk mladinskega dela v Sloveniji. Udeleženci so bili v večini občinski uslužbenci, pristojni za področje mladine, nekaj pa je bilo predstavnikov mladinskih organizacij in organizacij za delo z mladimi iz občin Albanije, Kosova*UN, Črne gore, Bosne in Hercegovine, Hrvaške, Belgije, Poljske in Slovenije. Preberite več>>

5. mednarodna konferenca Europe Goes Local: Strengthening Local Democracy and Collaboration, 23.-25. maj 2023, Švedska
Konferenca "Europe Goes Local", ki je med 23. in 25. majem 2023 potekala v Stockholmu, je združila politike, strokovnjake in praktike iz celotne Evrope. Dogodek je sledil cilju spodbujanja lokalne demokracije ter sodelovanja in deljenja inovativnih pristopov pri reševanju skupnih izzivov, s katerimi se soočajo lokalne skupnosti. Slovenijo so zastopali predstavniki petih slovenskih občin (Divača, Ljubljana, Miren-Kostanjevica, Piran in Škofja Loka). Preberite več >>

ZAKAJ, KAJ, KDO in KAKO v mladinskem delu - Usposabljanje za predstavnike občin o načelih in značilnostih mladinskega dela
Usposabljanje je potekalo 15. in 16. marca 2023 na Bledu. Udeležilo se ga je 16 udeležencev iz 14 občin. Temeljni namen usposabljanja je bil dvig razumevanja in kakovosti mladinskega dela na lokalni ravni. Vsebine so bile podane na interaktivnen način z različnimi metodami, ki so udeležencem omogočale boljše mreženje ter lažje sponavanje tematik. Podane vsebine so udeleženci ocenili odlično, potrdili so, da odhajajo opolnomočeni za svoje delo. Preberite več >>

Z ogledom te spletne strani se strinjate z uporabo piškotkov.     V REDU       O piškotkih