Prilagoditev za slabovidne
Prilagoditev za dislektike
Erasmus+ Mladi v akcijiEvropska solidarnostna enotaInfo servis EurodeskSALTO SEE RC

Izobraževanja za prijavitelje in upravičence

Na tej podstrani sproti objavljamo različna mednarodna usposabljanja, seminarje in konference, ki jih bodisi soorganiziramo v sodelovanju z nacionalnimi agencijami iz drugih držav bodisi nanje samo pošljemo udeležence iz Slovenije. Usposabljanja so namenjena bodisi spodbujanju izmenjav dobrih praks in mednarodnega sodelovanja ter razvoju kapacitet organizacij na področju mladinskega dela bodisi razvoju nadaljnjih projektov v okviru programa Erasmus+: Mladi v akciji v Sloveniji, zato udeležbo toplo priporočamo vsem, ki jih vključevanje v program E+ MVA zanima. Nekatera usposabljanja so namenjena izkušenejšim prijaviteljem za dvigovanje kakovosti mednarodnih projektov v okviru programa, nekatera pa so namenjena novim prijaviteljem, ki se nameravajo v bližnji prihodnosti vključiti v program.


Kakšen je prijavni postopek in kako poteka izbor udeležencev?

Prijavni postopek je opisan v vsakem posameznem razpisu, prav tako sta v razpisih opredeljena želeni profil udeležencev ter namen usposabljanja, udeleženci pa so nato izbrani skladno s tem glede na informacije, ki jih navedejo v spletnem prijavnem obrazcu za posamezno aktivnost. O izboru so kandidati obveščeni preko elektronskega naslova, navedenega v prijavnici. Pred prijavo nujno preberite Splošne pogoje sodelovanja na aktivnostih (verzija z dne 15. 11. 2017).

Kakšni so finančni pogoji sodelovanja?

Finančni vložek udeležencev usposabljanj in seminarjev je minimalen, saj stroške nastanitve in programa krijejo organizatorji aktivnosti, stroške poti pa (če aktivnost v tujini) slovenskim udeležencem povrne MOVIT v višini 90 % dejanskih stroškov (v skladu s Splošnimi pogoji sodelovanja na aktivnostih). Če aktivnost poteka v Sloveniji, krijejo udeleženci stroške prevoza do kraja aktivnosti in nazaj sami.

Kakšne so obveznosti udeležencev pred odhodom na aktivnost? 
Pred odhodom na aktivnost morajo udeleženci izpolniti "Vprašalnik pred odhodom", v katerem razmislijo o svojih učnih ciljih. 

Kakšne so obveznosti udeležencev po vrnitvi z aktivnosti? Po vrnitvi z usposabljanja morajo udeleženci nacionalni agenciji posredovati "Vsebinsko poročilo po aktivnosti" ter (v primeru, da aktivnosti poteka v tujini) tudi Finančno poročilo, ki sta podlaga za povrnitev stroškov poti. Od udeležencev se tudi pričakuje, da bodo pridobljeno znanje po prihodu nazaj uporabili v skladu s samim namenom usposabljanja in motivacijo, ki so jo opredelili v prijavnem obrazcu na aktivnost, saj so sredstva programa namenjena razvoju mladinskega sektorja in mladinskega dela pri nas, spodbujanju prijav v program ter dvigovanju kakovosti prijavljenih projektov. Udeleženci se moralo udeležiti tudi srečanja udeležencev pošiljajočih aktivnosti, ki bo potekalo 29. 11. 2018. (lokacija bo znana naknadno). 

Vabimo vas torej k ogledu aktualnih usposabljanj in seminarjev ter - v kolikor menite, da ustrezate profilu udeležencev v okviru posameznega razpisa in ste motivirani za vključitev v program ali izboljšanje kakovosti svojih projektov (s čimer si povečate možnosti za sprejem projekta v program) - tudi k prijavi!

Za morebitna dodatna vprašanja smo na voljo na telefonski številki 01 430 47 47 ali e-poštnem naslovu info@mva.si.

SEZNAM AKTUALNIH USPOSABLJANJ IN SEMINARJEV

Y.E.A.H.! Youth Engagement into Activism, How to?, 4. - 10. oktober 2018, Bolgarija

V času socialnih ekonomskih kriz, evroskepticizma, populizma in naraščajočega nacionailzma je vloga mladinskih delavcev in izobraževalcev ves čas bolj kompleksna in pomembna. Usposabljanje bo namenjeno temu, da se vse te teme naslovi in izpostavi kako jih naslavljati v kontekstu mladinskega dela. 

Več informacij in prijavnica v razpisu

Rok za prijavo je 19. avgust 2018!

APPETISER- An introduction on how to use the »Erasmus+ Youth in action« Programme for international youth work, 1.-5. oktober 2018, Nizozemska

Usposabljanje namenjeno mladinskim delavcem, ki se želijo spoznati z mednarodnim mladinskim delom in na tem področju še nimajo izkušenj. Na usposabljanju boste spoznali osnove mednarodnega mladinskega dela, zakaj mlade vključevati v mednarodno mladinsko delo, kako lahko program Erasmus+: Mladi v akciji pomaga k uresničevanju idej mladih in kako lokalna skupnost dobi dodano vrednost z mednarodno dimenzijo.

Več informacij in prijavnica v razpisu.

Rok za prijavo je 19. avgust 2018!

TICTAC – Multilateral Training Course to support quality in youth worker mobility activity under Erasmus + YiA, 3.-9. november 2018, Bolgarija

Usposabljanje je namenjeno prostovoljnim in profesionalnim mladinskim delavcem, ki so zainteresirani za uporabo mednarodnega sodelovanja kot orodja za lokalne razvojne strategije. Njegov namen je vzpodbujanje kvalitete pri načrtovanju projektov Erasmus+: Mladi v akciji.

Več informacij in prijavnico najdete v razpisu.

Rok za prijavo je 26. avgust 2018! 

OPEN ACCESS, 12. - 16. november 2018, Islandija

Aktivnost za grajenje partnerstev za mladinske delavce na področju vključevanja mladih s fizičnimi in mentalnimi ovirami v program Erasmus +: Mladi v akciji. 

Več informacij in prijavnica v razpisu.

Rok za prijavo je 27. avgust 2018! 

Impact+ Seminar for Youth, 14. in 15. november 2018, Združeno Kraljestvo

Seminar bo opremil udeležence s kompetencami za načrtovanje in implementacijo učinkov aktivnosti ter vrednotenje le teh. Udeleženci se bodo naučili uporabljati matriko Učinek + za raziskovanje, razumevanje in diseminacijo učinkov svojih aktivnosti.

Več informacij in prijavnica v razpisu

Rok za prijavo je 31. avgust 2018! 

What Could Go Wrong? - How to deal with Meestaeks in E+:YiA projects, 4. - 10. november 2018, Bolgarija

Namen treninga je novincem v programu Erasmus + pomagati prepoznati najpogostejše napake, ko se organizirajo projekti Erasmus+: Mladi v akciji in pogledati različne aspekte kako se lahko na tovrstne napake pripravijo in poiščejo alternativne rešitve. 

Več informacij in prijavnica v razpisu

Rok za prijavo je 5. september 2018! 

TOF – Training of facilitators of E+: Youth, 16. - 24. oktober 2018, Portugalska

Gre za tretjo edicijo treninga, ki uporablja metode neformalnega izobraževanja in sledi okviru, kakšna naj bi bila fasilitacija posameznih aktivnosti. Glavni namen je dvigniti raven fasilitacije, še posebej v okviru projektov Erasmus +: Mladi v akciji. 

Več informacij in prijavnica v razpisu.

Rok za prijavo je 5. september!

KA2 Unveiled: an in-depth view of Erasmus+ Key Action 2, 29. oktober - 4. november 2018, Španija

Glavni namen usposabljanja se je poglobiti v možnosti, ki jih ponuja ključni ukrep 2, zato da lahko udeleženci uporabijo akcijo, ki v sektor prinaša velik potencial in izkoristijo možnosti, ki jih le ta prinaša za razvoj kvalitete mladinskega dela.

Več informacij in prijavnica v razpisu

Rok za prijavo je 9. september 2018! 

Insightrainer, Creatrainer!! A Long Term Creative Learning Process for Trainers Part III: Training on Games and Play, 13. - 18. oktober 2018, Turčija

Namen usposabljanja je dvigniti kvaliteto trenerskega dela v mednarodnem prostoru. Usposabljanje je namenjeno dvigu kompetenc trenerjev v mladinskem sektorju na področju uporabe iger in igranja kot orodja za izobraževanje mladine. 

Več informacij in prijavnica v razpisu

Rok za prijavo je 9. september 2018!

Cross-sectoral seminar "Building young people's resilience against violent radicalisation", 19. - 24. november 2018, Albanija

Seminar ponuja priložnost za refleksijo, deljenje praks in raziskovanje medsebojnih sinergij med mladinskimi delavci in predstavniki drugih organizacij in institucij, ki delujejo na področju boja proti nasilni radikalizaciji.

Več informacij in prijavnica v razpisu

Rok za prijavo je 9. september 2018!

100% Youth City –Quality label for Youth Friendly Cities, 11. - 17. november 2018, Portugalska

100% mesto mladih je vključujoč akcijski načrt lokalnih mladinskih politik z medsektorskim pristopom, ki je fokusiran na potrebe mladih preko analiz, ki so jih pridobili na način participatornega procesa skupaj z mladimi. Targetira izzive neaktivne mladine, s katerimi se sooča ogromno evropskih mest. 

Več informacij in prijavnica v razpisu

Rok za prijavo je 13. september 2018!

EYE Opener, 12. - 17. november 2018, Norveška

EYEOpener ponuja mednarodno učno izkušnjo mladim in mladinskih delavcem, aktivnim v mladinskem delu in jim omogoča razvoj kompetenc za izpeljavo kakovostnih projektov znotraj programa Erasmus+: Mladi v akciji.

Več informaci in prijavnica v razpisu

Rok za prijavo je 14. september!

Inclusion Study Visit for Volunteering Activities, 29. november - 1. december 2018, Finska

Študijski obisk, organiziran z namenom inspiracije in stimulacije organizacijam, da vzpostavijo dolgoročne projekte na področju socialnega vključevanja v projektih prostovoljstva. 

Več informacij in prijavnica v razpisu

Rok za prijavo je 16. september 2018! 

Star of Europe, 6. - 10. november 2018, Finska

Star of Europe trening naslavlja vse faze mladinske izmenjave. Korak za korakom vas pelje na potovanje skozi mladinsko participacijo in partnerstva, z uporabo vizualne igre, ki temelji na stari finski igri poimenovani "Star of Africa". 

Več informacij in prijavnica v razpisu

Rok za prijavo je 21. september 2018!

Bridges for trainers 2018, 28.-30. november 2018, Praga

Bridges for trainers je dogodek, namenjen trenerjem, ki delujejo v mednarodnem mladinskem delu. V letu 2018 bo fokus usmerjen v debate o političnih iniciativah na področju mladine, vključno z EU Youth Strategy.

Več informacij in prijavnica v razpisu.

Rok za prijavo je 24. september 2018!

SOHO - European Training Course for EVS Support People, 21. - 25. november 2018, Luxembourg

SOHO je namenjen dvigu kvalitete EVS projektov skozi ključne kompetence podpornih oseb. Udeležence opremi z najnovejšimi informacijami o priložnostih, ki jih ponuja Erasmus+: Mladi v akciji.

Več informacij in prijavnica v razpisu

Rok za prijavo je 30. september 2018

Widening Horizons - A training for organisations hosting or sending volunteers, 19.-23. november 2018, Irska

Namen treninga je podpreti pošiljajoče in gostujoče organizacije, ki pošiljajo in gostijo prostovoljce v okviru programa Erasmus+/Evropske solidarnostne enote, da pridobijo več znanja na področju kako najbolj uporabiti transformativno učno izkušnjo vsakega prostovoljca.

Več informacij in prijavnica v razpisu

Rok za prijavo je 1. oktober 2018!

APPETISER- An introduction on how to use the »Erasmus+ Youth in action« Programme for international youth work, 10.-14. december 2018, Latvia

Usposabljanje namenjeno mladinskim delavcem, ki se želijo spoznati z mednarodnim mladinskim delom in na tem področju še nimajo izkušenj. Na usposabljanju boste spoznali osnove mednarodnega mladinskega dela, zakaj mlade vključevati v mednarodno mladinsko delo, kako lahko program Erasmus+: Mladi v akciji pomaga k uresničevanju idej mladih in kako lokalna skupnost dobi dodano vrednost z mednarodno dimenzijo.

Več informacij in prijavnica v razpisu.

Rok za prijavo je 7. oktober 2018!

Bridges for inclusion II, 11.-16. december 2018, Španija

Ste zainteresirani za dvig učinka in kvalitete vaših projektov socialnega vključevanja? Iščete nove, zanesljive partnerje za implementacijo zahtevnih projektov vključevanja v programu Erasmus+? Potem je ta aktivnost točno za vas! 

Več informacij in prijavnica v razpisu

Rok za prijavo je 14. oktober 2018!

COMETS – Cooperating successfully in teams, 13. - 19. marec 2019, Grčija

COMETS usposabljanje poteka pod okriljem podpornega centra Salto training and cooperation. Trening za  trenerje je tokrat namenjen tematiki sodelovanja v skupinah in skupinski dinamiki. Temelj treninga je Evropski kompetenčni okvir za trenerje na področju mednarodnega mladinskega dela.

Več informacij in prijavnica v razpisu

Rok za prijavo je 5. november 2018! 

Z ogledom te spletne strani se strinjate z uporabo piškotkov.     V REDU       O piškotkih