Prilagoditev za slabovidne
Prilagoditev za dislektike
Erasmus+ Mladi v akcijiEvropska solidarnostna enotaInfo servis EurodeskSALTO SEE RC

Ključni ukrep 1 - Učna mobilnost posameznikov - Mladinske izmenjave

Kaj je mladinska izmenjava?

Mladinske izmenjave predstavljajo učinkovito orodje neformalnega in priložnostnega učenja v mladinskem delu in lahko služijo kot vstopna točka v program novim prijaviteljem. Skupinam mladih iz različnih držav omogočajo, da skupaj preživijo do 21 dni in raziskujejo teme, ki jih družijo. Mladi ob tem razvijajo svoje kompetence, postajajo pozorni na družbeno relevantne teme in področja, preko vrstniškega učenja raziskujejo nove kulture, navade in življenjske stile ter krepijo vrednote solidarnosti, demokratičnosti in prijateljstva.

V aktivnosti mladinskih izmenjav se močno spodbuja tudi vključevanje mladih z manj priložnostmi, kjerso najprimernejše enostavne mladinske izmenjave dveh partnerjev, ki naj trajajo krajši čas.

Projekti mladinskih izmenjav zajemajo več faz: snovanje in načrtovanje projekta, sledi izvajanje projekta, zaključevanje in vrednotenje projekta ter razširjanje in uporaba rezultatov projekta. Praktične naloge sodelujočih mladih pri snovanju in načrtovanju aktivnosti ter kasneje skozi izvajanje samega projekta so učne priložnosti, preko katerih se dosega učne rezultate. Umeščanje mladinske izmenjave v kontekst neformalnega učenja zahteva, da vsaj del teh želenih učnih rezultatov predvidimo vnaprej, saj bomo skozi načrtovanje izvedb projekta le tako lahko zagotovili ustrezne učne priložnosti. Določanje učnih rezultatov pa lahko začnemo v vsaki izmed sodelujočih skupin mladih z identifikacijo kompetenc, ki si jih sodelujoči mladi želijo pridobiti ali razviti ob sodelovanju v čisto konkretni mladinski izmenjavi. Vsaka sodelujoča skupina ima tudi mladinskega delavca ali voditelja, ki je mladim v pomoč in podporo pri izvajanju projekta. Ker izvajanje tovrstnih projektov zahteva sprejemanje številnih odločitev, je mladinska izmenjava tudi priložnost za učenje demokratičnega sodelovanja in odločanja v družbi. To pa dosežemo le tako, da čim več odločitev v zvezi s projektom sprejmejo sami sodelujoči mladi, pri čemer pa naj možnost (so)odločanja pomeni tudi prevzemanje odgovornosti.

Ob zaključevanju projekta in razširjanju rezultatov je potrebno o izkušnjah sodelujočih mladih spregovoriti tudi drugim. Vsaka sodelujoča skupina lahko v svojem domačem okolju organizira predstavitev doživljanja izkušenj, zagotovo pa bodo zgodbe iz ust samih udeležencev in udeleženk veseli tudi (lokalni) mediji. Skupina bo s takšnim deljenjem svoje izkušnje dala večjo veljavo pridobljenim učnim rezultatom ter prispevala k uveljavljanju pomena neformalnega učenja v mladinskem delu.

Pogoji upravičenosti

Izvor partnerjev: Partnerji (sodelujoče skupine mladih) lahko prihajajo iz programskih držav in sosedskih partnerskih držav EU. V vsakem projektu mora biti vsaj en partner iz programske države.
Minimalno število partnerjev: 2
Udeleženci: mladi v starosti od 13 do 30 let, najmanj 16 in največ 60 udeležencev, brez upoštevanja voditeljev skupin oziroma mladinskih delavcev; vsaka nacionalna skupina mora imeti najmanj 4 udeležence, brez upoštevanja voditelja skupine oziroma mladinskega delavca. Mladinski voditelji morajo biti stari najmanj 18 let.
Trajanje projekta: največ 2 leti
Trajanje aktivnosti v projektu: najmanj 5 dni in največ 21 dni, brez upoštevanja časa, potrebnega za potovanje skupin.
Lokacija izvajanja aktivnosti v projektu: v eni izmed držav izvora sodelujočih partnerjev.
Pripravljalni obisk: trajati sme največ 2 dni (brez dnevov potovanja), vključen je po en udeleženec na skupino. Udeleženca sta lahko tudi dva, če je vsaj eden od udeležencev mlada oseba, ki sodeluje v aktivnosti.

Odkrijte mladinsko izmenjavo!Prvi koraki k mladinski izmenjaviOblikovanje programa mladinske izmenjaveNaj vaša mladinska izmenjava prinese sprememboZ ogledom te spletne strani se strinjate z uporabo piškotkov.     V REDU       O piškotkih