Prilagoditev za slabovidne
Prilagoditev za dislektike
Erasmus+ Mladi v akcijiEvropska solidarnostna enotaInfo servis EurodeskSALTO SEE RC

Ključni ukrep 1 - Učna mobilnost posameznikov - Mladinske izmenjave

Kaj je mladinska izmenjava?

Odkrijte mladinsko izmenjavo!Mladinske izmenjave predstavljajo učinkovito orodje neformalnega in priložnostnega učenja v mladinskem delu in lahko novim prijaviteljem služijo kot vstopna točka v program. Skupinam mladih iz različnih držav omogočajo, da skupaj preživijo do 21 dni in raziskujejo teme, ki jih družijo. Mladi ob tem razvijajo svoje kompetence, postajajo pozorni na družbeno relevantne teme in področja, preko vrstniškega učenja raziskujejo nove kulture, navade in življenjske stile ter krepijo vrednote solidarnosti, demokratičnosti in prijateljstva.

V aktivnosti mladinskih izmenjav se močno spodbuja tudi vključevanje mladih z manj priložnostmi, kjer so najprimernejše enostavne mladinske izmenjave dveh partnerjev, ki naj trajajo krajši čas.

Projekti mladinskih izmenjav zajemajo več faz: snovanje in načrtovanje projekta, sledi izvajanje projekta, zaključevanje in vrednotenje projekta ter razširjanje in uporaba rezultatov projekta (vabimo k ogledu predstavitvenih kratkih videov spodaj). Praktične naloge sodelujočih mladih pri snovanju in načrtovanju aktivnosti ter kasneje skozi izvajanje samega projekta so učne priložnosti, preko katerih se dosega učne rezultate. Umeščanje mladinske izmenjave v kontekst neformalnega učenja zahteva, da vsaj del teh želenih učnih rezultatov predvidimo vnaprej, saj bomo le skozi načrtovanje izvedbe projekta lahko zagotovili ustrezne učne priložnosti. Določanje učnih rezultatov pa lahko začnemo v vsaki izmed sodelujočih skupin mladih z identifikacijo kompetenc, ki si jih sodelujoči mladi želijo pridobiti ali razviti ob sodelovanju v čisto konkretni mladinski izmenjavi. Vsaka sodelujoča skupina ima tudi mladinskega delavca ali voditelja, ki je mladim v pomoč in podporo pri izvajanju projekta. Ker izvajanje tovrstnih projektov zahteva sprejemanje številnih odločitev, je mladinska izmenjava tudi priložnost za učenje demokratičnega sodelovanja in odločanja v družbi. To pa dosežemo le tako, da čim več odločitev v zvezi s projektom sprejmejo sodelujoči mladi sami, pri čemer pa naj možnost (so)odločanja pomeni tudi prevzemanje odgovornosti.

Ob zaključevanju projekta in razširjanju rezultatov je potrebno o izkušnjah sodelujočih mladih spregovoriti tudi drugim. Vsaka sodelujoča skupina lahko v svojem domačem okolju organizira predstavitev rezultatov mladinske izmenjave, zagotovo pa bodo zgodb samih udeležencev in udeleženk veseli tudi (lokalni) mediji. Skupina bo s takšnim deljenjem svoje izkušnje dala večjo veljavo pridobljenim učnim rezultatom ter prispevala k uveljavljanju pomena neformalnega učenja in mladinskega dela v lokalnem okolju in tudi širše.

Merila za upravičenost za projekte mladinskih izmenjav

Izvor partnerjev: Partnerji (sodelujoče skupine mladih) lahko prihajajo iz programskih držav in sosedskih partnerskih držav EU. V vsakem projektu mora sodelovati vsaj en partner iz programske države.
Minimalno število partnerjev: 2
Udeleženci: Mladi v starosti od 13 do 30 let, najmanj 16 in največ 60 udeležencev, brez upoštevanja voditeljev skupin oziroma mladinskih delavcev; vsaka nacionalna skupina mora imeti najmanj 4 udeležence, brez upoštevanja voditelja skupine oziroma mladinskega delavca. Mladinski voditelji ali delavci morajo biti stari najmanj 18 let.
Trajanje projekta: Največ 2 leti.
Trajanje aktivnosti v projektu: Najmanj 5 dni in največ 21 dni, brez upoštevanja časa, potrebnega za potovanje.
Kraji izvajanja aktivnosti: Aktivnost se mora izvajati v državi ene od organizacij, ki sodelujejo v aktivnosti.
Pripravljalni obisk: Trajati sme največ 2 dni (brez dnevov potovanja), vključen je po en udeleženec na skupino. Udeleženca sta lahko tudi dva, če je vsaj eden od udeležencev mlada oseba, ki sodeluje v aktivnosti.

Kratke video predstavitve pomembnih značilnosti mladinskih izmenjav

Prvi koraki k mladinski izmenjaviOblikovanje programa mladinske izmenjaveNaj vaša mladinska izmenjava prinese sprememboZ ogledom te spletne strani se strinjate z uporabo piškotkov.     V REDU       O piškotkih