Prilagoditev za slabovidne
Prilagoditev za dislektike
Erasmus+ Mladi v akcijiEvropska solidarnostna enotaInfo servis EurodeskSALTO SEE RC

Dodatni razpis za strateška partnerstva za ustvarjalnost

26.08.2020

Evropska komisija je objavila Popravek Vodnika po programu Erasmus+ za leto 2020 z dodatnim razpisom za strateška partnerstva na področju ustvarjalnosti. Razpis je objavljen kot odgovor na krizo, povezano z nedavnim izbruhom virusa COVID-19. Rok za prijavo projektov je 29. oktober 2020!

TEHNIČNE INFORMACIJE GLEDE ODDAJE PRIJAVNE DOKUMENTACIJE

  • Če vam prijavnega obrazca zaradi tehničnih težav ne uspe oddati do prijavnega roka, 29. oktobra 2020 ob 12:00, morate v roku dveh ur po prijavnem roku (do 14:00) na info@movit.si poslati obvestilo (skupaj z opisom težave in slikami zaslona) o neuspešni oddaji.

  • Po oddani prijavi boste v roku desetih prejeli potrditev o uspešni prijavi iz naše strani (info@movit.si) nas o tem čimprej obvestite!


-----------------------------------------------------------------------------------------------------

SVETOVANJE ZA PRIJAVITELJE PRED DODATNIM PRIJAVNIM ROKOM

Svetovanje za prijavitelje pred dodatnim prijavnim rokom poteka preko elektronske pošte info@movit.si. Na vaša vprašanja se trudimo odgovoriti v najkrajšem možnem času.

Če ste novi prijavitelj, se lahko dogovorite tudi za osebno svetovanje (kot nove prijavitelje v program štejemo vse organizacije, ki v zadnjih dveh letih niso bile uspešne pri prijavi posamezne vrste aktivnosti v program Erasmus+: Mladi v akciji. Ne glede na zgornjo opredelitev pa nudimo osebno svetovanje  organizacijam, ki delajo z mladimi s posebnimi potrebami, torej motnjami v duševnem (intelektualne in kognitivne motnje, motnje pri učenju), telesnem, čutilnem ali drugem razvoju. Ta oblika svetovanja bo potekala preko spletne aplikacije Zoom po vnaprej dogovorjenem terminu.

Za prijavo na osebno svetovanje vas prosimo, da nam pošljete opis vaše projektne ideje in konkretna vprašanja, ki se vam zastavljajo ob pisanju projekta. Prošnjo za osebno svetovanje z opisi projektnih idej in vprašanji pošljite na info@movit.si.  Po potrebi bomo organizirali skupinsko Zoom svetovanje.

Tri dni pred prijavnim rokom bomo za tehnična vprašanja pri oddaji prijavnice na voljo po telefonu tako v dopoldanskem kot popoldanskem času.

______________________________________________________________________________________

STRATEŠKA PARTNERSTVA, USTANOVLJENA ZARADI RAZMER V ZVEZI S COVID-19

KAKŠNI SO CILJI PARTNERSTEV ZA USTVARJALNOST?

Cilj partnerstev za ustvarjalnost je, da se organizacije s področja formalnega, neformalnega in priložnostnega učenja, skupaj z organizacijami iz ustvarjalnega in kulturnega sektorja, vključijo v krepitev evropske ozaveščenosti in povečanje vloge pripadnikov sedanje in prihodnjih generacij, ne glede na njihovo družbeno in kulturno okolje, da bi postale uspešni inovatorji v svojem lokalnem okolju. Eden od ciljev je tudi zagotoviti mladim in odraslim ustrezna orodja in kompetence, ki jih potrebujejo pri iskanju ustvarjalnih in inovativnih rešitev za spopadanje z novimi tveganji in družbenimi izzivi, ter pri odkrivanju priložnosti, ki jih je mogoče iskati v kontekstu, zaznamovanem s krizo. Namen tega ukrepa je povečati razvoj spretnosti in kompetenc, ki krepijo ustvarjalnost, ter izboljšati kakovost, inovacije in priznavanje mladinskega dela, ki podpirajo ustvarjalni potencial mladih, s tem pa prispevati k odpornemu okrevanju kulturnega in ustvarjalnega sektorja.

Ti projekti krepijo medsektorsko sodelovanje s poudarkom na ustvarjalnosti, evropskem državljanstvu in kulturni ozaveščenosti vseh državljanov. S tem ukrepom lahko program poveča tudi socialno vključevanje prek umetnosti, in sicer s spodbujanjem inovativnih participativnih in medkulturnih pristopov z dialogom, ki povezujejo deležnike na področju izobraževanja, usposabljanja in mladine s temeljnimi organizacijami iz kulturnega in ustvarjalnega sektorja.  

Partnerstva s sektorjem formalnega, neformalnega in priložnostnega izobraževanja, osredotočena na mlade in strokovnjake,  lahko kulturnemu in ustvarjalnemu sektorju pomagajo pri soočanju z velikimi družbenimi izzivi, ki so posledica te svetovne krize, in hkrati s priložnostmi, ki jih zaradi te krize lahko izkoristita. To medsektorsko sodelovanje bi moralo tudi dopolniti prizadevanja za pomoč pri okrevanju kulturnega in ustvarjalnega sektorja po krizi, in sicer v obliki zelenega, bolj digitalnega in odpornega okrevanja, kar bi prispevalo tudi k strateškim prednostnim nalogam EU.

KATERE SO CILJNE SKUPINE?

V strateških partnerstvih lahko sodeluje katera koli organizacija, ki je dejavna na katerem koli področju izobraževanja, usposabljanja in mladine ali v drugih socialno-ekonomskih sektorjih, in organizacije, ki izvajajo interdisciplinarne aktivnosti na različnih področjih (npr. lokalni in regionalni organi, centri za priznavanje in potrjevanje, gospodarske zbornice, trgovinske organizacije, centri za usmerjanje, kulturne organizacije). Glede na prednostno nalogo in cilje projekta bi v strateška partnerstva moral biti vključen najbolj ustrezen in raznolik nabor partnerjev, da lahko ustvarijo vzajemne koristi na podlagi različnih izkušenj, profilov in posebnega strokovnega znanja ter pomembne in visokokakovostne rezultate projekta.

Poziv je odprt še posebej za organizacije, aktivne v kulturnih in ustvarjalnih sektorjih, ki vključujejo vse sektorje, katerih aktivnosti temeljijo na kulturnih vrednotah in/ali umetniškem ali drugem ustvarjalnem izražanju, tj. aktivnosti, ki so ali niso tržno usmerjene, ne glede na vrsto strukture, ki jih izvaja, in ne glede na to, kako se navedena struktura financira. Te aktivnosti vključujejo razvoj, ustvarjanje, produkcijo, razširjanje ter ohranjanje dobrin in storitev, ki vsebujejo kulturna, umetniška ali druga ustvarjalna izražanja, ter povezane aktivnosti, kot sta izobraževanje ali upravljanje.

PREDNOSTNE USMERITVE

Da bi se projekti lahko financirali, morajo obravnavati eno od naslednjih prednostnih nalog:

•    inovativne prakse v digitalnem obdobju,
•    razvoj spretnosti in vključevanje skozi ustvarjalnost in umetnost.

Poleg tega se projekti lahko osredotočijo na druge prečne ali sektorske prednostne naloge, opredeljene v Vodniku po programu v razdelku „Strateška partnerstva na področju izobraževanja, usposabljanja in mladine – Kakšni so cilji in prednostne naloge strateškega partnerstva?“.

KAKŠNA SO PRAVILA ZA DODELITEV SREDSTEV?

Na dodatnem roku bo skupaj na voljo 545.829,00 EUR.

Sredstva za strateška partnerstva, ustanovljena zaradi razmer v zvezi s COVID-19, se bodo dodeljevala v skladu z istimi pravili, ki veljajo za standardna strateška partnerstva (glej oddelek „Strateška partnerstva na področju izobraževanja, usposabljanja in mladine – Kakšna so pravila za dodelitev sredstev?“).

Projekti partnerstev na področju mladine lahko trajajo od 6 do 24 mesecev in se morajo začeti med 1. marcem in 30. junijem 2021, zaključiti pa se morajo pred 31. decembrom 2023. V strateškem partnerstvu morajo sodelovati najmanj tri organizacije iz treh različnih programskih držav.

Nepovratna sredstva za projekte, povezane s strateškimi partnerstvi, ustanovljenimi zaradi razmer v zvezi s COVID-19, so omejena na 300 000 EUR za projekte, ki trajajo 24 mesecev.

Prednost bodo imeli projekti, ki se osredotočajo na razvoj spretnosti in vključevanje preko ustvarjalnosti in umetnosti, predvsem v kontekstu neformalnega učenja, vključno z digitalnim mladinskim delom. Podprte bodo aktivnosti, ki krepijo sodelovanje in mreženje med organizacijami, preizkušajo in implementirajo inovativne prakse, spodbujajo prepoznavanje pridobljenih znanj, spretnosti in kompetenc, aktivnosti sodelovanja med regionalnimi oblastmi in aktivnosti, ki spodbujajo enakost, raznolikost in vključevanje.

V kontekstu varnostnih omejitev, povezanih s krizo COVID-19, se spodbuja predvsem virtualno sodelovanje, v okviru partnerstev pa so lahko organizirane tudi transnacionalna usposabljanja, vključno s kombinirano mobilnostjo.

Dodatne informacije, tudi o merilih upravičenosti in merilih za dodelitev, so na voljo v Erasmus+ Vodnik za prijavitelje,  Različica 3 (2020) z datumom 25. 8. 2020.

Odprte so tudi že prijavnice, do katerih lahko dostopate tukaj. Oglejte si tudi postopek pridobitve OID številke, ki jo potrebujete za oddajo prijavnice.


« Nazaj
Z ogledom te spletne strani se strinjate z uporabo piškotkov.     V REDU       O piškotkih